Fadak.IR راهکارهای فدک
English Русский العربية فارسی
مقالات مدیریت مطالعات زبان


/ روش تحقیق‌وتحلیل

معرفی نرم افزارها در مطالعات کیفی و مطالعات کمی Qualitative data analysis software


      نرم افزارهای کلمه پرداز(Word Processor)
      بازیابی کننده متن(Text retrievers)
      مدیریت متن :(Text base managers)
      برنامه‌های کد گذاری و بازیابی:(Code-and retrieve)
      برنامه‌های ساخت تئوری :(Theory Builders)
      برنامه‌های ساخت شبکه مفهومی Builders Conceptual Network
   نرم افزارهای تحلیلی رایج در مدیریت
      SPSS
      لیزرل
      Minitab
      SAS
   آشنایی با نرم افزارهای تحقیقات کمی و کیفی

نرم افزارهای کلمه پرداز(Word Processor)

راه‌هایی وجود دارد که میتوان از نرم افزار ورد مانند یک نرم افزار تحلیل کیفی استفاده کرد. برای مثال، می‌توان کدها را داخل آکولاد ({}) تایپ کرد و سپس در باره کدها به جستجو پرداخت مثلاً عبارت «اعتماد به نفس».

بازیابی کننده متن(Text retrievers)

بازیابی کننده‌های متن در واقع برنامه‌های پیچیده جستجوکننده متن هستند. تخصص آنها در یافتن تمامی موارد یک کلمه، عبارت و ترکیباتی از کلمه/ عبارت در تمامی متن در یک یا چند فایل است . این برنامه‌ها حتی می‌توانند مواردی را که غلط املایی دارند، تلفظ مشابه دارند، یا دارای معنی یکسان یا الگوی مشخصی هستند،
پیدا کنند( 2و 7). مثال‌هایی از این نوع برنامه‌ها عبارتند از : متامورف،(Metamorph)، سونار(Sonar Professional)، تکست کالکتور(Text collector) و اوربیس(Orbis).
این برنامه‌ها قادرند عملیاتی از قبیل علامت گذاری، مرتب کردن کلمات در یک فایل جدید، ضمیمه کردن توضیحات به آن کلمات، یا استفاده از سایر برنامه‌ها برای کار کردن روی این کلمات را انجام دهند. برخی از این برنامه‌ها دارای قابلیت‌های تحلیل محتوا نیز هستند، از قبیل شمارش، نشان دادن کلمات در زمینه اصلی خود، و ایجاد فهرستی از کلمات.

مدیریت متن :(Text base managers)

در مقایسه با برنامه‌های بازیابی کننده متن، این نوع برنامه‌ها بیشتر کار سازمان دهی، مرتب کردن و علامت گذاری زیر گروه‌ها بطور سیستماتیک و منظم تری را به عهده دارند و در عین حال، کار جستجو و بازیابی را نیز انجام می‌دهند. بنابراین، این نوع از برنامه‌ها متن را به منظور جستجو و بازیابی کاراتر به صورت منظم سازمان دهی نموده، اساسا ترکیبات متعددی از کلمات، عبارات، و قطعات کدبندی شده را جستجو و بازیابی می‌کنند.
برخی از این برنامه‌ها قادرند متن را به صورت موارد ویژه با سازمان دهی بالا در آورند که برای هر مورد اطلاعات عددی و متنی خاص وجود دارد که در موقع نیاز ظاهر می‌شود. برخی.( برنامه‌ها شامل داده‌های کمی نیز هستند نرم افزارهای مدیریت متن به خاطر قابلیتشان در مدیریت و سازمان دهی داده‌ها، و بویژه به دلیل ایجاد زیرگروه‌هایی از داده‌ها به منظور تحلی لهای بعدی، با برنامه‌های گروه بازیابی کننده متن تفاوت دارند. عملیات جستجو در این برنامه بسیار شبیه و در برخی موارد، بهتر از نرم افزارهای جستجوکننده متن است. برخی از این برنامه‌ها قابلیت ایجاد ابرمتن و حتی انجام عملیات کدگذاری را نیز دارند. مثال‌هایی از این برنامه‌ها عبارتند از: زی ایندکس (ZyINDEX)، فویوس ویو(Foios VIEWS)، اسک سام.(Asksam).

برنامه‌های کد گذاری و بازیابی:(Code-and retrieve)

برنامه‌ها محقق را قادر می‌سازند متن را به قطعات یا تکه‌هایی بشکند و کدهایی را به قطعات متصل کند. سپس به محقق اجازه می‌دهند که تمامی قطعات دارای کد مشخص یا ترکیبی از کدها را بازیابی کرده، نمایش دهد.
این نرم افزارها در واقع همان اعمالی را که محققان کیفی با استفاده از کاغذ و قیچی و کارت‌های یادداشت برداری انجام می‌دادند، از قبیل بریدن قطعات، مرت بکردن، بازسازمان دهی و غیره را به آسانی میسر می‌سازند. مثال‌هایی از این برنامه‌ها عبارتند از: اتنوگراف،(Ethnograph) کوال پرو (Qualpro)  نودیست(Nudist) و هیپرکوال(Hyperqual)
البته، انتظار می‌رود که‌ای ن نر مافزارها قابلیت جستجوی زنجیره‌ای از حروف را به همان خوبی کدها فراهم کنند که بعضی از آنان از این قابلیت برخوردار نیستند. برخی از این برنام هها قابلیت  ایجاد ابرمتن را نیز دارند، اما در این زمینه چندان قوی عمل نمی‌کنند. همان طور که قبلاً اشاره شد، این برنامه‌ها فرم پیشرفته و نرم افزاری همان رویکرد قدیمی کاغذ و قیچی هستند، اما بسیار سیستماتیک تر، کام لتر، با احتمال خطای کمتر، قابل انعطاف تر و بسیار بسیار سری عتر عمل می‌کنند. عملکرد کدگذاری و بازیابی این برنامه‌ها می‌تواند کمک مفیدی در راستای ساخت تئوری باش د. به همین علت می‌توان آنان را به عنوان ابزارهای ساخت تئوری نیز در نظر گرفت.

برنامه‌های ساخت تئوری :(Theory Builders)

این برنامه‌ها همان مشخصات برنامه‌های کدگذاری و بازیابی هستند، اما ویژگی‌هایی را دارند که به دلیل یاری رساندن به محقق در عملیات ساخت تئوری، آنان را متمایز می‌سازد. علاوه بر کدبندی و بازیابی، این برنام هها بین کدها ارتباطاتی برقرار کرده، طبقه‌ها و دسته بندی‌های جدیدی ایجاد می‌کند و ساختاری مفهومی را که در مورد داده‌ها صدق .( می‌نماید، ارائه می‌دهد.
برنامه‌ها معمولاً دارای همان مشخصات برنامه‌های کدگذاری و بازیابی هستند، اما ویژگی‌هایی را دارند که به دلیل یاری رساندن به محقق در عملیات ساخت تئوری، آنان را متمایز می‌سازد. علاوه بر کدبندی و بازیابی، این برنام هها بین کدها ارتباطاتی برقرار کرده، طبقه‌ها و دسته بندی‌های جدیدی ایجاد می‌کند و ساختاری مفهومی را که در مورد داده‌ها صدق می‌نماید، ارائه می‌دهد
کردن اظهارات افراد که دلالت بر ساختاری مفهومی منطبق بر اطلاعات و داده‌ها دارد، و آزمون کردن میزان انطباق اظهارات با مفاهیم مشخص شده. این برنامه‌ها اصولاً بر اساس قواعد و قوانین مشخص و منطق خاصی سازما ندهی می‌شوند مثال‌های این دسته عبارتند از: هیپر ریسرچ(Hyperresearch)، نودیست،(Nudist)، اطلس تی آی(Atlas/ti) و آکواد(Aquad)

شایان ذکر است که نهایتاً هیچ برنامه‌ای قادر به ساخت تئوری به مفهوم اصلی‌‌اش نیست. رایانه فکر نمی‌کند و قادر به درک معانی اطلاعات در یک مطالعه کیفی نیست، اما برنامه‌های نرم افزاری در میزان حمایتی که از تلاش‌های محقق در راستای ساخت تئوری می‌توانند داشته باشند، مؤثر ولی متفاوتند .
برخی برنامه‌های نرم افزاری این دسته، قابلیت‌های جستجوی پیشرفته تری دارند. برخی قابلیت کدگذاری و بازیابی سایر انواع داده‌ها به غیر از متن را نیز دارا هستند، از قبیل تصاویر، صوت، صدا و حتی ویدئو . این برنامه‌ها با استفاده از سخت افزارهای خاصی می‌توانند مشخص کنند که قطعه‌ای از فیلم که کد خاصی گرفته است، در کدام قسمت فیلم است و آن را برای شما نمایش می‌دهند.
بسیاری از بسته‌های نرم افزاری، تصاویر گرافیکی را در بانک اطلاعاتی ذخیره می‌کنند، ولی همه آنها قادر به کار کردن با فیلم نیستند . مثال‌هایی از این برنام ه‌ها که قادرند روی داده‌های از نوع فیلم کار کنند، عبارتند از ویتلوگال(Vitlogal)، سی ویدئو(CVideo)، ویدئولاگر(Videologger)

برنامه‌های ساخت شبکه مفهومی Builders Conceptual Network

این نرم افزارها، تئوری را ساخته، آن را آزمایش کرده و توانایی ساخت شبکه‌های گرافیکی سیستماتیک را می‌دهد. محقق می‌تواند متغیرها را به صورت متصل شده با سایر متغیرها توسط عوامل ارتباطی خاص ببیند. شبکه‌ها از داده‌ها، مفاهیم و ارتباطات بین آنها تشکیل می‌شوند . شبکه‌ها به صورت شبکه‌های با دست ترسیم شده نیستند، بلکه شبکه‌های معنایی واقعی هستند که از مفاهیم و داده‌ها و روابطی که بین آنها دیده می‌شود، ساخته شده اند. مثال‌هایی از این برنامه‌ها شامل: سم نت(Sem net)، مکا(MECA)

نرم افزارهای تحلیلی رایج در مدیریت

SPSS

بسته نرم افزار آماری برای علوم اجتماعی (SPSS) به عنوان یکی از نرم افزارهای قدرتمند درتجزیه و تحلیل‌های آماری چندین سال است که در تحقیقات دانشگاهی و صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرد، ولی متاسفانه همواره فقدان یک مجموعه جامع که به بررسی کامل این نرم افزار پرداخته باشد به چشم می‌خورد. این نرم افزار یکی از نرم افزارهای تخصصی آمار می‌باشد و بیشتر به بحث‌های آماری در حیطه‌ی علوم اجتماعی، روانشناسی، علوم رفتاری و … می‌پردازد .
قابلیت‌های آن به شرح زیر است:
• تهیه خلاصه‌های آماری مانند گراف‌ها، جداول، آماره‌ها و …
• انواع توابع ریاضی مانند قدر مطلق، تابع علامت، لگاریتم، توابع مثلثاتی و …
• تهیه انواع جداول سفارشی مانند جداول فراوانی، فراوانی تجمعی، درصد فراوانی و …
• انواع توزیع‌های آماری شامل توزیع‌های گسسته و پیوسته
• تهیه انواع طرح‌های آماری
• انجام آنالیز واریانس یک طرفه، دوطرفه، چندطرفه و آنالیز کوواریانس
• تکنیک‌های تجزیه و تحلیل سری‌های زمانی
• ایجاد داده‌های تصادفی و پیوسته
• محاسبه انواع آماره‌های توصیفی
• انواع آزمون‌های مرتبط با مقایسه میانگین بین دو یا چند جامعه مستقل و وابسته
• قابلیت مبادله اطلاعات با نرم افزارهای دیگر
• برازش انواع مختلف رگرسیون

لیزرل

در بسیاری از تحقیقات علوم انسانی، همواره برخی از متغیرها، متغیر وابسته و برخی دیگر متغیر مستقل می‌باشند. برای کشف روابط مختلف در موضوع مورد مطالعه، می‌توان از روش تحلیل مسیر استفاده نمود که در آن از مجموعه‌ی متغیرها یک مدل علّی پدیدار می‌شود که رابطه‌ی بین متغیرها و یا وابسته بودن هریک از آن‌ها نسبت به هم در این مدل مشخص است. در تحلیل مسیر ممکن است از قبل پیش فرضی نسبت به ترتیب تأثیر متغیرها (مدل علّی) داشته باشیم و درصدد باشیم تا این مدل را تأیید، اصلاح، یا رد نماییم، و یا اینکه از قبل پیش فرضی نداشته و می‌خواهیم به کمک میزان همبستگی متغیرها نسبت به یکدیگر، یک مدل علّی به وجود آوریم. در هر دو صورت با استفاده از روش تحلیل مسیر می‌توان مدل علّی روابط بین متغیرها را به دست آورد، هر چند برای تحلیل مسیر در نرم افزار اس پی اس اسراه ویژه و اختصاصی تعبیه نشده است، اما از طریق تحلیل رگرسیون 1 طی چند مرحله می‌توان به تحلیل مسیر پرداخت و یا از نرم افزارهایی مانند استتیستیکاکه در آن روش خاصی برای تحلیل مسیر و به دست آوردن مدل علّی و نیز دیاگرام مسیر وجود دارد، بهره گرفت. با این حال به دلیل برخی محدودیت‌ها در نرم افزارهای نام برده برای تحلیل مسیر، نرم افزار دیگری به نام لیزرل پدید آمده که قادر است روابط یکپارچه و متعامل بین متغیرها را در قالب معادلات رگرسیون ساختاری مورد بررسی قرار داده و در نهایت مدلی علّی ارائه نماید.

Minitab

این نرم افزار برای نخستین بار در پنسیلوانیای آمریکا نوشته شده است که دارای قابلیت‌های شگفت انگیز در تجزیه و تحلیل داده‌هاست. استفاده ساده و کاربرد زیاد و اجرای فرمان‌ها از طریق منوها و نوشتن دستورات در محیطsession  از خصوصیات آن می‌باشد.
Minitab با داشتن خروجی‌های بسیار دقیق و مناسب (در حد هزارم اعشار) در زمینه‌هایی از قبیل آمار توصیفی، رگرسیون، روش‌های چند متغیره پیوسته و گسسته، طرح آزمایش‌ها، سری‌های زمانی، کنترل کیفیت آماری و… کاربرد دارد، و از همه مهم تر اینکه Minitab دارای این ویژگی است که با داشتن یک راهنمای قوی و مناسب امکان دستیابی به منوها را تسهیل می‌نماید .همچنین می‌توان برای اجرای فرمان‌هایی که در منو موجود نیست، یک ماکروی کوچک نوشت و آن را اجرا کرد.
قابلیت‌های این نرم افزار عبارتند از:
•احتمالات و توزیع‌های گسسته و پیوسته
•شبیه سازی داده‌های تصادفی بر پایه توزیع‌های مختلف
•آمار توصیفی
•روش‌های گرافیکی جهت تشریح داده‌ها
•تخمین‌های نقطه‌ای و فاصله‌ای و برآورد آماره‌های مربوطه
•آنالیز واریانس و تجزیه و تحلیل مقادیر باقیمانده و بررسی اثرپذیری حاصل از عوامل مختلف بر نمونه‌های جمع آوری شده
•ابزارهای تجزیه و تحلیل سیستم‌های اندازه گیری
•آزمون‌های ناپارامتری حول جوامع با پارامترها و توزیع نامشخص
•پیش بینی و پیش گیری بر پایه رگرسیون خطی و سری‌های زمانی
•ابزارهای کنترل کیفیت آماری شامل نمودار پارتو، نمودار علت و معلول، نمودار دنباله، نمودار چند متغیر، نمودار متقارن و نمودارهای کنترل
•ابزارهای طراحی و تحلیل طرح‌های آزمایشی
•ابزار تعیین اندازه‌ی نمونه و قدرت آزمون
•ابزارهای آنالیز بقا و قابلیت اطمینان
•آنالیزهای چند متغیره
علاوه بر موارد یاد شده در بالا که مربوط به مباحث علمی نرم افزار بود، از دیگر قابلیت‌های نرم افزاری Minitab می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
•ارتباط با دیگر نرم افزارها خصوصاً نرم افزارهای بانک اطلاعاتی (ODBC)
•اعمال توابع محاسباتی و ریاضی و نیز امکان کارکردن با داده‌ها از جمله رتبه بندی، مرتب کردن و فیلترکردن داده‌ها، ادغام کردن کاربرگ‌ها و….
•راهنمایی تحت عنوان) Stat Guide راهنمای آماری( که کلیه مباحث آماری موجود در این نسخه را به صورت آن لایندر اختیار کاربر قرار می‌دهد.
•تعریف فایلی تحت عنوان» پروژه «که چندین کاربرگ، نمودار، تحلیل‌های آماری جدا و قالب بندی شده را در یک فایل پروژه ذخیره می‌کند و با Project Manager  کار مدیریت آن‌ها را دنبال می‌کند .
نرم افزار Minitab در مقایسه با نرم افزارهای مشابه از نظر توانایی نرم افزاری در حد معمول و متعادل است، ولی از آنجا که کار با نرم افزار و ورود اطلاعات و مدیریت آن‌ها نسبتاً ساده است به عنوان یک نرم افزار کاربر پسند به شمار می‌رود و در صنعت استفاده از آن به وفور مشاهده می‌گردد.

SAS

این نرم افزار یک نرم افزار قوی برای انواع تجزیه و تحلیل‌های آماری و غیرآماری است .با این نرم افزار تجزیه و تحلیل‌های زیر امکان پذیر است: سری‌های زمانی، انواع مدل‌های خطی و غیرخطی، روش‌های چند متغیره پیوسته و گسسته آماری، کنترل کیفیت آماری، آمار توصیفی و انواع تحلیل‌های گرافیکی و نموداری، انواع تحلیل‌های ماتریسی، تحقیق در عملیات و…؛ اما استفاده از این نرم افزار در تحلیل اثرات ساده و عوامل درون -آزمودنی‌ها (درون گروهی) دارای مشکلاتی نیز می‌باشد. این نرم افزار به گونه‌ای طراحی شده است که برای همه کاربران در همه سطوح اعم از مبتدی و پیشرفته، قابل استفاده است.
بر خلاف نرم افزارهای دیگر مانند Minitab و SPSS که ارتباط کاربر با نرم افزار از طریق منو‌ها و جعبه‌های محاوره‌ای صو رت می‌گیرد،SAS احتیاج به برنامه نویسی دارد.البته این برنامه نویسی برای سطوح مقدماتی از تعدادی دستور ساده برای معرفی و فراخوانی پروسیجرهای مورد نظر تشکیل شده است .برای سطوح بالاتر، SAS  امکانات یک زبان برنامه نویسی پیشرفته را داراست و می‌توان برای مواردی که پروسیجر در SAS  وجود ندارد، برنامه آن را نوشت.

آشنایی با نرم افزارهای تحقیقات کمی و کیفی

در این کارگاه شرکت کنندگان موارد زیر را خواهندآموخت:
1-نحوه دسته بندی مقالات و رفرنس دهی با نرم افزار Mendeley
2-استفاده از Microsoft OneNote برای دسته بندی آسان و سریع مطالب و فیش‌ها
3-استفاده از نرم افزار dtsearch  برای کامل کردن literature review

کارگاه علمی نحوه مدیریت فیش‌ها در تحقیق

نرم افزارهای تحقیق در عملیات WinQSB , LINDO , LINGO , GAMS ...

آشنایی با نرم افزارهای تحقیقات کمی و کیفی | تحلیل داده‌های کیفی و کمی


مقالات
سیاست
رسانه‎های دیجیتال
علوم انسانی
مدیریت
روش تحقیق‌وتحلیل
متفرقه
درباره فدک
مدیریت
مجله مدیریت معاصر
آیات مدیریتی
عکس نوشته‌ها
عکس نوشته
بانک پژوهشگران مدیریتی
عناوین مقالات مدیریتی
منابع درسی (حوزه و دانشگاه)
مطالعات
رصدخانه - مردم و مراکز فرهنگی
رصدخانه شخصیت‌ها
رصدخانه - مؤسسات
رصدخانه- رویدادهای علمی
رصدخانه - کارها
رصدخانه - خبرگزاری
زبان‌ها
لغت نامه
تست زبان روسی
ضرب المثل روسی
ضرب المثل انگلیسی
جملات چهار زبانه
درباره ما | ارتباط با ما | سیاست حفظ حریم خصوصی | مقررات | خط مشی کوکی ها |
نسخه پیش آلفا 2000-2022 CMS Fadak. ||| Version : 5.1 ||| By:Fadak Solutions نسخه قدیم