Fadak.IR راهکارهای فدک
English Русский العربية فارسی
مقالات مدیریت مطالعات زبان


/ روش تحقیق‌وتحلیل

اساسنامه انجمن و ماموریت و وظایف اعضاء برای مسئول فصلنامه


   راهنمای تاسیس انجمن در وزارت علوم
   آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات، مصوب 1395
      فصل اول- تعاریف و مشخصات
      فصل دوم - شرایط صدور پروانه انتشار رسانه
      فصل سوم - وظایف صاحبان امتیاز و مدیران مسئول رسانه­‌ها
      فصل چهارم - سایر مقررات
   انجمن مدیریت دانش
      اساسنامه
      ماموریت و وظایف
      عضویت دانشجویی
   انجمن مدیریت راهبردی
      معرفی و تاریخچه
   تفاهم نامه آموزشی پژوهشی
   مدیریت انجمن اسلامی، فرصت‌ها و چالش‌ها
      موضوعات پیشنهادی

راهنمای تاسیس انجمن در وزارت علوم

در اجرای ماده ۳ آیین‌نامه نحوه تشکیل و شرح وظایف کمیسیون موضوع ماده ۴ مصوبه دویست و شصت و دومین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی و به منظور فراهم ساختن تسهیلات لازم برای صدور مجوز تأسیس انجمن‌های علمی و نیز تدوین ضوابطی که در آیین‌نامه مذکور بوضوح بیان شده‌است، دستورالعمل زیر اجرا می‌گردد:
شرایط تاسیس انجمن
الف – تعداد اعضاء هیأت مؤسس حداقل ۱۰ نفر باشند (با ترکیب ۶۰% مرتبه علمی استادی و دانشیاری)
ب – اعضا هیأت مؤسس افراد شناخته شده هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و متخصصین دستگاه‌های اجرایی، در رشته مورد نظر باشند.
ج- به منظور مشارکت فعال و فراگیر بودن انجمن‌ها، اعضا هیأت مؤسس نبایستی از یک دانشگاه، یا یک مؤسسه پژوهشی و یا یک دستگاه اجرایی خاص باشند. (از هر دانشگاه بیش از ۲ نفر نباشند)
نحوه رسیدگی
الف – دبیرخانه کمیسیون براساس اولویت دریافت تقاضاهای تأسیس اقدام به رسیدگی می‌کند.
ب – چنانچه چند گروه، متقاضی تأسیس یک انجمن همنام باشند، تاریخ ثبت تقاضا دردبیرخانه کمیسیون ملاک رسیدگی قرار می‌گیرد.
ج- تاریخ ثبت تقاصا، از زمان ارسال مدارک به آدرس پست الکترونیک دایره صدور مجوز محاسبه می‌گردد.
مراحل تاسیس انجمن
مرحله اول: بررسی و ثبت در دبیرخانه کمیسیون انجمن
تکمیل و ارسال فرم درخواست تاسیس انجمن
نحوه رسیدگی
دبیرخانه کمیسیون براساس اولویت دریافت تقاضاهای تأسیس اقدام به رسیدگی می‌کند.
در صورت درخواست تأسیس یک انجمن همنام بصورت همزمان توسط چند گروه، تاریخ ثبت تقاضا در دبیرخانه کمیسیون ملاک بررسی قرار می‌گیرد.
کلیه مدارک تنها در قالب فایل الکترونیک به دبیرخانه تحویل گردد.
تاریخ ثبت تقاصا، از زمان ارسال مدارک به دبیرخانه کمیسیون انجمن‌های علمی ایران محاسبه می‌گردد.
مرحله دوم: بررسی در کمیته تخصصی
مطابق با ماده 5، شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه نحوه تشکیل و شرح وظایف کمیسیون انجمن‌های علمی ایران کلیه درخواست‌ها در کمیته‌های تخصصی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
مرحله سوم: بررسی در جلسه کمیسون
مطابق با ماده 5، شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه نحوه تشکیل و شرح وظایف کمیسیون انجمن‌های علمی ایران کلیه درخواست‌ها پس از بررسی در کمیته‌های تخصصی، جهت تصمیم گیری نهایی به در جلسه کمیسیون مورد بررسی قرار می‌گیرد.
تکمیل و ارسال فرم صورتجلسه اعضاء هیئت مؤسس با امضا موسسین
ارسال خلاصه بیوگرافی علمی هر یک از اعضای هیأت مؤسس (C.V)
ارائه آخرین حکم کارگزینی
مرحله نهایی: تدوین و تصویب اساسنامه انجمن
تهیه و تنظیم اساسنامه بعد از اخذ مجوز از کمیسیون (اساسنامه نمونه انجمن‌های علمی)، (اساسنامه نمونه اتحادیه انجمن‌های علمی)
توجه: اساسنامه در ۳ نسخه اصلی تهیه شود و تمام صفحات آن را اعضا هیأت مؤسس امضا کنند. بنابراین توصیه می‌شود پس از تکمیل اساسنامه، یک نمونه از آن را برای بررسی اولیه به دفتر کمیسیون انجمن‌های علمی ارائه فرمائید.

آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات، مصوب 1395

فصل اول- تعاریف و مشخصات

ماده 1 – منظور از مطبوعات و رسانه در این آیین­نامه، کلیه رسانه­‌های چاپی (مطبوعات) و الکترونیکی شامل برخط (خبرگزاری و پایگاه­های خبری) و غیر برخط (انواع حامل­های داده) است.
ماده 2 – رسانه­‌های چاپی (مطبوعات) و رسانه ­های الکترونیکی غیر برخط به لحاظ زمان انتشار منظم می­توانند با یکی از فواصل زمانی روزی یکبار (روزنامه)، هفته­‌ای یکبار (هفته نامه)، ماهی یکبار (ماهنامه)، سه ماه یکبار (فصلنامه)، شش ماه یکبار و سالی یکبار (سالنامه) منتشر شوند.
تبصره 1 - انتشار فوق­العاده (چاپ دوم، سوم و ...)، ویژه ­نامه و هرگونه ضمیمه با همان نام رسانه و منطبق بر مشخصات مندرج در پروانه انتشار و با همان تاریخ و شماره مسلسل و رعایت سایر ضوابط قانون مطبوعات مجاز است.
تبصره 2 – ویژه­ نامه و ضمیمه باید به همراه رسانه توزیع شود و انتشار و توزیع جداگانه آن مجاز نیست.
تبصره 3 - توزیع هرگونه ضمیمه به همراه رسانه از قبیل فرآورده ­های چاپی، لوح فشرده، راهنمای تبلیغاتی و مانند اینها که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به غیر از مسئولان رسانه تهیه شده است، منوط به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
تبصره 4 - چاپ و انتشار ویژه ­نامه ­های محلی توسط رسانه ­های مکتوب سراسری به طور جداگانه از رسانه اصلی ممنوع است و در صورتی که به همراه رسانه اصلی توزیع شود، حجم آگهی­های آن از (30) درصد صفحات ویژه ­نامه نباید بیشتر باشد.
ماده 3 – رسانه الکترونیکی به رسانه­‌ای اطلاق می­شود که:
الف – با همان صورت، شرایط و ظواهر یک رسانه چاپی و طی فرآیند مرسوم روزنامه ­نگاری و تحریریه ­ای تولید و به طور منظم و با نام ثابت و تاریخ و شماره و ردیف معیّن در یک یا چند زمینه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، هنری، ورزشی و نظایر اینها در محیط رقومی (دیجیتال) به صورت دوره­ای مندرج در ماده (1) این آیین­نامه منتشر ­شود.
ب – محتوای آن در محیط رقومی و طی فرآیند مرسوم روزنامه­ نگاری و تحریریه­ ای، تولید و به طور منظم و با نام ثابت در یک یا چند زمینه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، هنری، ورزشی و نظایر اینها منتشر می­شود مانند خبرگزاری­ها، پایگاه­های خبری اینترنتی و رسانه ­های برخط. تولید و انتشار محتوا در این گونه رسانه­‌ها به صورت لحظه­‌ای و بدون توقف است. (بر خط)
پ- به عنوان سامانه، اخبار و اطلاعات را به صورت مستمر برای بیش از (500) گیرنده در (24) ساعت از طریق پیامک یا شبکه­‌های پیام ­رسان و به صورت انبوه برای دارندگان تلفن همراه، رایانه و مانند آن ارسال کند.
تبصره - نسخه دیجیتال رسانه­‌های چاپی دارای مجوز از هیئت نظارت بر مطبوعات که مفاد آن عیناً همان مفاد رسانه چاپی است و همچنین اعمال موضوع بند (پ) این ماده توسط رسانه­‌های چاپی، خبرگزاری­ها و نشریات الکترونیکی دارای مجوّز، مشروط به ذکر نام رسانه و بازنشر مطالبی که عیناً در این رسانه­ها درج شده است، مجاز است و نیاز به اخذ مجوز جداگانه ندارد.
ماده 4 – مؤسسه خبری مؤسسه­‌ای است که با ایجاد دفاتر نمایندگی در سطح کشور و یا گسترش آن در دیگر کشورها با فراهم نمودن امکانات، نیروی انسانی و تجهیزات فنّی مورد نیاز به طور منظم، مستمر و با نام ثابت در محیط رقومی (دیجیتال) و یا غیر آن اقدام به تولید، جمع­ آوری و انتشار محتوا می­کند.
ماده 5 - در هر شماره از رسانه­‌های موضوع این آیین ­نامه باید نام صاحب امتیاز، مدیر مسئول، نشانی دفتر، تلفن و کارپوشه ملی ایرانیان یا پست الکترونیکی ملی و نیز زمینه انتشار در صفحه معیّن و محلّی ثابت با عنوان «شناسنامه» یا «درباره ما» درج گردد.
تبصره 1 – رسانه­‌های چاپی علاوه بر رعایت مفاد این مادّه، باید ترتیب و تاریخ انتشار، شماره مسلسل، تعداد صفحات، شماره هر صفحه، قیمت و نیز نام و نشانی چاپخانه ­ای را که رسانه در آن چاپ می­شود، در شناسنامه اعلام کنند.
تبصره 2 – رسانه­‌های الکترونیکی برخط موظفند نام و نشانی مراکزی که خدمات میزبانی و پشتیبانی خود را از آنها دریافت می­کنند در "شناسنامه" یا "درباره ما" اعلام کنند.
تبصره 3 - درج زمان دقیق انتشار در هرگونه مطلب نوشتاری، صدا و تصویر توسط رسانه­های موضوع بندهای (ب) و (پ) ماده (3) این آیین‌نامه به صورت مستمر و لحظه­ ای، الزامی است.
ماده 6- رسانه اجاره ­ای رسانه ­ای است که صاحب امتیاز آن با درخواست کتبی از هیأت نظارت بر مطبوعات و با تصویب آن هیئت و به موجب سند رسمی اختیارات و وظایف قانونی خود را به شخص حقیقی یا حقوقی واگذار می­نماید. اجاره­ کننده رسانه تا زمانی که رسانه در اجاره اوست، دارای حقوق، اختیارات و مسئولیت­های صاحب امتیاز بوده و پاسخگوی تکالیف قانونی اوست.
تبصره- اجاره‌کننده باید شرایط مندرج در ماده (9) قانون مطبوعات را دارا باشد.
ماده 7 - در نامگذاری رسانه اعم از چاپی و الکترونیکی باید از کلماتی استفاده شود که با رسانه­‌های موجود و یا با رسانه ­هایی که به طور موقت یا دائم تعطیل شده اند، اشتباه نشود و موجب تداعی نام آنها نگردد. همچنین نام رسانه نباید از کلمات نامأنوس باشد و یا ایجاد شبهه وابستگی به سازمانهای دولتی کند. مرجع تشخیص این امور وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهد بود.
تبصره - اضافه کردن هر گونه کلمه یا عبارت به نام یا نشان (آرم) رسانه و یا عدم رعایت تناسب در اجزای آن که مطابق با مفاد مندرج در پروانه رسانه نیست، ممنوع می­باشد.
ماده 8 - ترجمه تمام یا قسمتی از مطالب اختصاصی رسانه­‌های داخلی دارای پروانه و انتشار آن به صورت نشریه مستقل بدون اخذ موافقت آن رسانه ممنوع است.
ماده 9 - تکثیر رسانه­‌های موجود از طریق چاپ افست یا عکسبرداری یا طرق مشابه بدون اجازه صاحب پروانه ممنوع است.
ماده 10 - مطالب رسانه باید مطابق و متناسب با زمینه ­های مندرج در پروانه انتشار باشد و رسانه مجاز به درج مطالب و محتوای خارج از زمینه­‌های مذکور که بر خط مشی کلی رسانه تأثیر بگذارد، نمی­باشد.
ماده 11- به منظور بالا بردن سطح آگاهی­های مردم مناطق مختلف کشور، رسانه­‌های محلی، استانی یا منطقه­ای موظفند ضمن رعایت ماده (2) قانون مطبوعات در زمینه مصوب، حداقل (50) درصد مطالب خود را مرتبط با گستره توزیع مندرج در پروانه انتشار خود درج نمایند.
ماده 12- نقل مطالب از رسانه­‌ها و احزاب و گروه­های منحرف و مخالف اسلام (داخلی و خارجی) به منظور بررسی، تحقیق، نقد و رد مطالب بلامانع است.
تبصره – صرف نقل آن قسمت از اخبار، مطالب یا تصاویر رسانه‌ها که موجب توقیف، لغو پروانه و یا پالایش (فیلتر) آنها گردیده است، ممنوع است.
ماده 13 - تغییر در مشخصات مندرج در پروانه رسانه بدون اطلاع و تصویب هیئت نظارت بر مطبوعات ممنوع است. تغییر در سایر موارد جز در امور مصرح در قانون و آنچه که در حوزه اختیارات و مسئولیت­های هیئت نظارت بر مطبوعات باشد، با تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بلامانع است.
تبصره - هیئت نظارت بر مطبوعات باید حداکثر ظرف سه ماه به تقاضای تغییر وضعیت رسیدگی و اعلام‌نظر کند.

فصل دوم - شرایط صدور پروانه انتشار رسانه

ماده 14 - متقاضیان پروانه انتشار رسانه باید درخواست خود را به همراه پرسشنامه­ای که حاوی مشخصات فردی، سوابق اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و شغلی و تعهدات قانونی است، به انضمام مدارک زیر از طریق سامانه الکترونیکی ذی‌ربط، بارگذاری و شماره (کد) رهگیری دریافت کنند:
الف - عکس پرسنلی
ب - تصویر شناسنامه از تمام صفحات
پ - تصویر کارت ملّی
ت- تصویر آخرین مدرک تحصیلی که به تأیید مراکز ذی‌صلاح رسیده باشد.
ث - تصویر آگهی تأسیس شخص حقوقی در روزنامه رسمی (برای اشخاص حقوقی)
تبصره - تشخیص صلاحیت متقاضیان به عهده هیأت نظارت بر مطبوعات است
ماده 15 - چنانچه متقاضی پروانه انتشار رسانه، شخص حقوقی باشد، تقاضای صدور پروانه همراه با معرفی فرد واجد شرایط به عنوان مدیر مسئول باید با معرفی کتبی بالاترین مقام شخص حقوقی باشد.
تبصره 1 - بالاترین مقام درخواست ­کننده پروانه باید واجد کلیه شرایط مندرج در ماده (9) قانون مطبوعات باشد.
تبصره 2 – ادامه فعالیت رسانه در صورت تغییر بالاترین مقام شخص حقوقی و هرگونه تغییر در زمینه فعالیت و محدوده جغرافیایی فعالیت شخص حقوقی باید با تصویب هیئت نظارت بر مطبوعات باشد.
تبصره 3- ادامه انتشار رسانه در صورت انحلال شخص حقوقی مجاز نیست.
ماده 16- احزاب، سازمان­ها و جمعیت­های سیاسی در صورتی می­توانند تقاضای صدور پروانه انتشار رسانه نمایند که اجازه فعالیت قانونی را از طرف وزارت کشور دارا بوده و مرجع صلاحیت­دار قضایی رأی به انحلال آنها نداده باشد.
ماده 17- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای صدور پروانه انتشار رسانه سازمان­های غیردولتی غیر ایرانی در چارچوب مقررات مربوط به خارجیان مقیم ایران با کسب موافقت وزارت امورخارجه، استعلام از مراکز ذی­ربط و دریافت مدارک مورد نیاز بررسی و اقدام لازم را به عمل می­آورد.
ماده 18- ‌انتشار رسانه داخلی یک سازمان، مؤسسه و شرکت دولتی یا خصوصی منوط به کسب مجوز از ‌وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با رعایت ضوابط زیر است:
الف - درخواست انتشار رسانه و معرفی مدیر مسؤول پیشنهادی از سوی بالاترین مقام مسؤول آن مرکز باشد.
ب - مطالب و اخبار عمدتاً در ارتباط با اهداف و شرح وظایف مرکز درخواست‌کننده و فقط برای استفاده کارکنان ‌باشد.
پ - فاقد هر گونه آگهی بازرگانی و تبلیغاتی به جز آگهی­‌های مرتبط با صاحب امتیاز باشد.
ت - رایگان باشد.
تبصره 1 - ‌به یک مرکز و واحدهای تابعه آن فقط اجازه انتشار یک نشریه داخلی داده می‌شود.
تبصره 2 - صدور مجوز انتشار نشریات داخلی سازمان­های دولتی با رعایت سایر قوانین مربوط خواهد بود.
ماده 19 - عدم رعایت ضوابط مندرج در ماده (2) قانون مطبوعات و این آیین­نامه از سوی رسانه داخلی دستگاه­های اجرایی و بخش خصوصی منجر به صدور تذکر کتبی و در صورت تکرار تخلف، موجب لغو مجوز خواهد شد.
ماده 20- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای صاحب امتیاز، پروانه انتشار و برای مدیر مسئول، کارت مدیر مسئولی صادر می‌کند.
ماده 21- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می­تواند برای اجرای ماده (11) قانون مطبوعات، تحقیقات لازم را به عمل آورده و در اختیار هیئت نظارت بر مطبوعات قرار دهد. وزارتخانه­‌ها و سازمان­های ذی­ربط موظفند همکاری لازم را به عمل آورند.
ماده 22- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است در صورت درخواست متقاضی، ظرف (15) روز دلایل مخالفت هیئت نظارت بر مطبوعات با تقاضای انتشار رسانه را به طور کتبی به متقاضی اعلام کند.
ماده 23 - متقاضیانی که صلاحیت انتشار رسانه توسط آنان بر اساس بند (4) و یا تبصره (5) ماده (9) قانون مطبوعات، مورد تأیید هیئت نظارت بر مطبوعات قرار نگرفته است، نمی­توانند مجدداً درخواست انتشار رسانه کنند.
ماده 24 - تاریخ رسمی ثبت درخواست پروانه انتشار رسانه، زمانی است که مدارک مورد نیاز،از سوی درخواست­کننده ارایه شده باشد.
ماده 25 - در صورت فوت صاحب امتیاز، وراث قانونی واجد شرایط وی در درخواست صدور امتیاز رسانه مورث خود، حق تقدم دارند، مگر اینکه فاقد شرایط لازم باشند. چنانچه وراث در مهلت قانونی مذکور در ماده (16) قانون مطبوعات از درخواست انتقال امتیاز خودداری کنند و یا پس از صدور امتیاز اقدام به انتشار رسانه نکنند، پروانه انتشار لغو می­گردد.

فصل سوم - وظایف صاحبان امتیاز و مدیران مسئول رسانه­‌ها

ماده 26 - رسانه ­ها موظفند محل فعالیت خود را برای انتشار و دسترسی عموم در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دهند.
تبصره - صاحب امتیاز رسانه موظف است در صورت تغییر نشانی محل فعالیت رسانه، مراتب را به نحوی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مقرر می­دارد، اطلاع رسانی کند.
ماده 27 - مکاتبات رسانه­ها با امضای صاحب امتیاز یا مدیر مسئول رسانه یا شخص دیگری که از پیش توسط مدیرمسئول به طور کتبی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی شده باشد، معتبر است. مکاتبات نماینده مدیر مسئول در مواردی که قانون مطبوعات و این آیین­نامه، آن را از وظایف صاحب امتیاز و یا مدیر مسئول شناخته است، فاقد اعتبار خواهد بود.
تبصره - در صورتی که صاحب امتیاز، شخص حقوقی باشد، مفاد این ماده، متوجه بالاترین مقام مسئول شخص حقوقی است.
ماده 28 - مدیران مسئول رسانه­‌هایی که به صورت چاپی یا لوح فشرده منتشر می­شود موظفند بلافاصله پس از چاپ یا تکثیر هر شماره رسانه و همزمان با خروج هر شماره رسانه از چاپخانه یا مرکز تکثیر، دو نسخه را در تهران به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در شهرستانها به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مربوط ارسال و به صورت الکترونیک، گواهی رسید دریافت کنند.
تبصره 1- مدیران چاپخانه­‌ها یا مراکز تکثیر باید بلافاصله پس از چاپ هر شماره رسانه نسبت به بارگذاری نسخه الکترونیکی آن در تارنمایی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام می­کند،اقدام نمایند.
تبصره 2 - رعایت مفاد این ماده برای ناشران رسانه­های داخلی سازمان­ها و مؤسسات دولتی، عمومی و بخش خصوصی نیز الزامی است.
ماده 29- در صورت لغو پروانه انتشار رسانه توسط دادگاه یا هیئت نظارت بر مطبوعات،با اعلام کتبی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صاحب امتیاز موظف است مدارک دریافتی از قبیل پروانه انتشار و کارت مدیر مسئولی را ظرف ده روز به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مسترد نماید. با سوء استفاده­کنندگان از این مدارک برابر قانون رفتار خواهد شد.
ماده 30- خبرگزاری­ها و نشریات الکترونیکی موظفند پاسخ­ها و توضیحات موضوع ماده (23) قانون مطبوعات را چنانچه در مهلت (30) روزه دریافت نموده باشند پس از وصول، حداکثر ظرف (24) ساعت منتشر نمایند. تبصره­های ماده (23) قانون یادشده برای خبرگزاری­ها و نشریات الکترونیکی نیز الزامی است.
ماده 31- مدیران مسئول رسانه‌ها موظفند کلیه کارکنان رسانه را بیمه کنند، در غیر این صورت علاوه بر مسئولیت در قبال تبعات قانونی، از تسهیلات و حمایت­های مادی و معنوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی محروم خواهند شد.

فصل چهارم - سایر مقررات

ماده 32- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بررسی و ارزیابی رسانه ­ها می­تواند از همکاری اشخاص و مراکز ذی­صلاح استفاده کند.
ماده 33- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سه ماه قبل از پایان دوره مسئولیت نماینده مدیران مسئول مطبوعات در هیئت نظارت بر مطبوعات، ضمن درج آگهی در رسانه­های سراسری، اعلام نامزدی مدیران مسئول رسانه­های دارای مجوز از هیئت نظارت بر مطبوعات را دریافت نموده و پس از تأیید صلاحیت نامزدها توسط هیئت موضوع تبصره (4) ماده (10) قانون مطبوعات از کلیه مدیران مسئول برای برگزاری انتخابات دعوت می­کند. جلسه انتخاب نماینده مدیران مسئول با حضور اکثریت مطلق مدیران مسئول رسمیت می­یابد و اخذ رأی به صورت مخفی خواهد بود و نماینده انتخابی باید اکثریت مطلق آرای حاضران را به دست آورد.
تبصره 1- چنانچه در مرحله اول، نصاب اکثریت مطلق مدیران مسئول احراز نشود، جلسه بعد پس از دو هفته با هر تعداد از مدیران مسئول تشکیل می­شود و نماینده آنان با رأی اکثریت حاضران انتخاب می­گردد.
تبصره 2- ‌هر مدیر مسؤول حتی اگر مدیر مسؤول بیش از یک رسانه باشد، شخصاً در جلسه حضور می­یابد و دارای یک رأی خواهد بود.
تبصره 3- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است ظرف یک سال پس از لازم­الاجرا شدن این آیین­نامه، تمهیدات لازم برای الکترونیکی شدن انتخابات مدیران مسئول را فراهم آورد.
تبصره 4 - مدیران مسئولی که پروانه انتشار رسانه آنها به دلیل حکم قطعی دادگاه و یا ماده (16) قانون مطبوعات توسط هیئت نظارت بر مطبوعات لغو نشده باشد، و همچنین رسانه آنها مطابق ترتیب انتشار مندرج در پروانه صادره از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات به طور منظم منتشر شده باشد، می­توانند در انتخابات شرکت کنند.
ماده 34 - چنانچه هر یک از اعضای هیئت نظارت بر مطبوعات و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا سایر مراجع رسمی در مورد موضوع تبصره (8) ماده (9) قانون مطبوعات ادّعایی داشته باشند، مدارک و مستندات خود را به اطلاع هیئت نظارت بر مطبوعات می­رسانند.
هیئت یادشده در صورت احراز تخلف، به صاحب امتیاز و مدیر مسئول اخطار می­دهد. در صورت عدم رفع تخلف، موضوع برای رسیدگی به دادگاه صالح دادگستری ارجاع می­شود.
تبصره - متخلف در صورت محکومیت تا پایان مدت محکومیت از فعالیت مطبوعاتی محروم خواهد بود.
ماده 35 - مصوبات شورای عالی امنیت ملّی و کمیته سیاست گذاری تبلیغات شورا برای رسانه ­ها الزامی است. این مصوبات با قید اسامی یا دسته­بندی رسانه ­های مورد نظر از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ می­شود و صرفاً برای اسامی و دسته­های تعیین شده مسئولیت قانونی دارد.
ماده 36- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اجرای تبصره ماده (2) و مواد (6) و (45) قانون مطبوعات موظف است بر عملکرد رسانه­ها نظارت دقیق داشته باشد و در صورت تخلف از قانون یادشده، مراتب را در هیئت نظارت بر مطبوعات مطرح کند.
ماده 37- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است در صورت صدور و ابلاغ رأی قطعی دادگاه و یا اعلام رأی هیئت نظارت بر مطبوعات مبنی بر توقیف یا لغو پروانه یا پالایش (فیلتر) موقت هر یک از خبرگزاری­ها و رسانه­های الکترونیکی، نسبت به پالایش (فیلتر) نمودن آنها اقدام کند. رسانه­های چاپی در صورتی­که توقیف یا لغو پروانه شوند پایگاه­های خبری آنان نیز مسدود خواهد شد.
ماده 38- مراکز ارائه خدمات دیجیتال و میزبانی، مجاز به ثبت دامنه و میزبانی خبرگزاری­ها و رسانه­های الکترونیکی که فاقد مجوز فعالیت بوده و یا فعالیت آنها به موجب رأی دادگاه صالح یا رأی هیئت نظارت بر مطبوعات، مغایر با اصول مندرج در قانون مطبوعات و این آیین­نامه تشخیص داده شوند، نمی­باشند.
ماده 39 - آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات موضوع تصویب­نامه شماره 111648/ت49 مورخ 5/2/1365و کلیه اصلاحات و الحاقات بعدی موضوع تصویب­نامه‌های شماره 46940/ت522 مورخ 5/7/1366، شماره 122023/ت17589هـ مورخ 22/10/1375، شماره 72790/ت20783هـ مورخ 18/11/1377، شماره 13336/ت22284هـ مورخ 4/5/1379، شماره 32187/ت23037هـ مورخ 6/7/1381، شماره 1715/ت30346هـ مورخ 22/1/1383، شماره63642/ت32085هـ مورخ1/11/1383 و شماره 11985/ت46956هـ مورخ 28/1/1391 لغو می­گردد.

انجمن مدیریت دانش

اساسنامه

بسمه تعالی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – معاونت پژوهشی
دفتر انجمنهای علمی ایران
انجمن علمی مدیریت دانش
فصل اول – کلیات و اهداف
ماده 1: به‌منظور گسترش و پیشبرد و ارتقای علمی و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه‌های مربوط به، انجمن مدیریت دانش که از این پس در این اساسنامه انجمن نامیده می‌شود، تشکیل می‌گردد.
ماده 2: انجمن مؤسسه‌ای غیر انتفاعی است و در زمینه‌های علمی و پژوهشی و فنی فعالیت می‌کند و از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی است و رییس هیئت مدیره آن نماینده قانونی انجمن می‌باشد.
ماده 3: مرکز انجمن در شهرتهران تهران لویزان، خیابان شعبانلو، دانشگاه صنعتی مالک اشتر مجتمع مدیریت وفناوری‌های نرم کد پستی 1678815611می‌باشد و شعب آن پس از موافقت کمیسیون انجمنهای علمی می‌تواند در هر منطقه از کشور تشکیل شود.
3-1 -هیات مدیره می‌تواند در صورت لزوم نسبت به تاسیس شعب در سایر شهرها و استان‌ها اقدام نماید.
تبصره: هیئت مدیره می‌تواند در صورت لزوم نسبت به تغییر نشانی مرکز اصلی انجمن اقدام کند به شرط آنکه موضوع در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار اعلام شود و کتباً به اطلاع کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برسد.
ماده 4: انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه برای مدت نامحدود تشکیل می‌شود و ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران است.
فصل دوم – وظایف و فعالیتها:
ماده 5: به‌منظور نیل به هدفهای مذکور در ماده (1) این اساسنامه، انجمن اقدامات زیر را به‌عمل خواهد‌آورد:
1-5- انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین‌المللی با محققان و متخصصانی که به گونه‌ای
با علم مدیریت دانش سر و کار دارند.
2-5- همکاری با نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری و اجرای طرح‌ها و
برنامه‌های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن.
3-5- ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز.
4-5- ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و فنی
5-5- برگزاری گردهمایی‌های علمی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی
6-5- انتشار کتب و نشریات علمی.
فصل سوم – انواع و شرایط عضویت
1-6- عضویت پیوسته
مؤسسان انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی ارشد در رشته‌های مهندسی صنایع،مدیریت و رشته‌های وابسته باشند، می‌توانند به‌عضویت پیوسته درآیند.
2-6- عضویت وابسته:
اشخاصی که دارای درجه کارشناسی هستند و مدت 5 سال به نحوی در یکی از رشته‌های مذکور در بند 1-6 شاغل باشند.
3-6- عضویت دانشجویی:
کلیه دانشجویانی که در رشته‌های مهندسی صنایع و مدیریت به تحصیل اشتغال دارند.
4-6- عضویت افتخاری:
شخصیتهای ایرانی و خارجی که مقام علمی آنان در زمینه‌هایمدیریت دانش و سرمایه فکری حائز اهمیت خاص باشد، یا در پیشبرد اهداف انجمن کمکهای مؤثر و ارزنده‌ای نموده‌ باشند.
5-6- اعضای مؤسساتی (حقوقی)
سازمانهایی که در زمینه‌های علمی و پژوهشی مربوط فعالیت دارند می‌توانند به عضویت انجمن درآیند.
تبصره 1: افراد دارای درجه کارشناسی در یکی از رشته‌های مذکور در بند 1-6 می‌توانند با تصویب هیئت مدیره به عضویت پیوسته انجمن درآیند.
تبصره 2: اعضای مؤسساتی به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب می‌شوند.
ماده 7: هر یکی از اعضاء سالانه مبلغی را که میزان آن توسط مجمع عمومی تعیین می‌گردد به عنوان حق عضویت پرداخت خواهدکرد.
تبصره 1: پرداخت حق عضویت هیچ‌گونه حق و ادعایی نسبت به دارایی انجمن برای عضو ایجاد نمی‌کند.
تبصره 2: اعضای افتخاری انجمن از پرداخت حق عضویت معاف هستند.
ماده 8: عضویت در یکی از موارد زیر خاتمه می‌یابد:
1-8- استعفای کتبی
2-8- عدم پرداخت حق عضویت سالانه
تبصره: تأیید خاتمه عضویت با هیئت مدیره است.
فصل چهارم – ارکان انجمن
ماده 9: ارکان اصلی عبارتند از:
الف: مجمع عمومی ب: هیئت مدیره ج: بازرس
الف: مجمع عمومی
ماده 10 : مجمع عمومی از گردهمایی اعضای پیوسته به صورت عادی یا فوق‌العاده تشکیل می‌شود.
1-10- مجمع عمومی عادی سالی یکبار تشکیل می‌شود و با حضور یا رأی کتبی نصف به علاوه یک کل اعضای پیوسته انجمن رسمیت می‌یابد و تصمیمات با اکثریت آراء معتبر است.
2-10- مجمع عمومی فوق‌العاده در موارد ضروری با دعوت هیئت مدیره یا بازرس (بازرسان) و یا با تقاضای کتبی یک سوم اعضای پیوسته تشکیل می‌شود.
3-10- در صورتی‌که در دعوت نخست جلسه مجمع عمومی رسمیت نیافت جلسه دوم به فاصله حداقل بیست روز بعد تشکیل می‌شود و با تعداد حاضر در جلسه رسمیت خواهدیافت. در ضمن اخذ آراء می‌تواند بصورت مکاتبه‌ای ـ براساس آیین‌نامه‌ای که توسط هیئت مدیره تدوین و مورد تایید کمیسیون انجمن‌های علمی ایران قرار گرفته باشد، انجام شود.
تبصره 1: دعوت برای تشکیل مجامع عمومی به‌صورت کتبی یا آگهی در روزنامه‌ کثیر‌الانتشار است و باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل مجمع به اطلاع اعضای پیوسته برسد.
تبصره 2: یک‌سوم از اعضای پیوسته می‌توانند مستقیماً اقدام به دعوت برای تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده نمایند مشروط بر اینکه هیئت مدیره و نیز بازرس انجمن به تقاضای ایشان پاسخ منفی داده باشد و در چنین حالتی، ایشان باید در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود، توسط هیئت مدیره یا بازرس تصریح نمایند.
تبصره 3: درصورت تحقق تبصره فوق، دستور جلسه عمومی منحصراً موضوعی خواهدبود که در تقاضانامه ذکر شده‌است.
تبصره 4: شرایط تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده همانند شرایط تشکیل مجمع عمومی عادی است و تصمیمات با دو سوم آراء معتبر است.
ماده 11: وظایف مجامع عمومی
الف –مجمع عمومی عادی
- انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس (بازرسان درصورت وجود بیش از یک بارزس اصلی)
- تصویب خط مشی فعالیت‌های انجمن
- بررسی و تصویب پیشنهادات هیئت مدیره و بازرس (بازرسان)
- تعیین میزان حق عضویت اعضای انجمن و تعیین روزنامه کثیرالانتشار
- عزل هیئت مدیره و بازرس (بازرسان)
- بررسی و تصویب ترازنامه و صورتحساب درآمدها و هزینه‌های سال مالی گذشته وپیش بینی بودجه سال آتی انجمن.
ب – مجمع عمومی فوق‌العاده
- تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه
- تصویب انحلال انجمن
تبصره 1: جلسات مجامع عمومی عادی و فوق العاده با حضور نماینده تام الاختیار کمیسیون انجمنهای علمی ایران رسمیت می‌یابد.
تبصره 2: مجامع عمومی توسط هیئت رئیسه‌ای مرکب از یک رییس، یک منشی و دو ناظر اداره می‌شوند.
تبصره 3: اعضای هیئت رییسه با اعلام و پذیرش نامزدی خود در مجمع انتخاب می‌شوند.
تبصره 4: اعضای هیئت رییسه نباید از بین کسانی باشند که خود را در انتخابات هیئت مدیره و بازرس کاندیدا کرده‌اند.
پ– هیئت مدیره
ماده 12: هیئت مدیرة انجمن مرکب از5 عضو اصلی و2 عضو علی‌البدل است. که هر 3 سال یکبار با رأی مخفی از میان اعضای پیوسته انجمن انتخاب می‌شوند.
1-12- هیچیک از اعضا نمی‌توانند بیش از دو دوره متوالی به عضویت هیئت مدیره انتخاب شوند.
2-12- تا دو نفر اعضای مشمول قاعده فوق الذکر در صورت کسب حداقل سه چهارم آرای حاضران در جلسه می‌توانند برای یک دوره دیگر به عضویت هیات مدیره در آیند.
3-12- عضویت در هیئت مدیره افتخاری است.
4-12- هیئت مدیره حداکثر تا15 روز پس از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و با رأی کتبی نسبت به تعیین وظایف خود اقدام می‌نماید.
5-12- کلیه اسناد تعهد آور و اوراق بهادارر با امضای رئیس هیئت مدیره و خزانه دار و مهمور به مهر انجمن وکلیه نامه‌های رسمی با امضای رئیس هیئت مدیره انجمن و یا نایب رئیس انجمن معتبر است.
6-12- هیئت مدیره موظف است برحسب نیاز هر یک ماه یکبار تشکیل جلسه دهد. فاصله بین ارسال دعوتنامه یا تلفن با تاریخ تشکیل جلسه هیئت مدیره حداقل سه روز است.
7-12- جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت آرای موافق، معتبر است.
8-12- کلیه مصوبات هیئت مدیره ثبت و پس از امضای اعضا در دفتر صورتجلسات هیئت مدیره نگهداری می‌شود.
9-12- شرکت اعضای هیئت مدیره در جلسات هیات مدیره ضروری است و غیبت هر یک از اعضا بدون عذر موجه به تشخیص هیئت مدیره تا سه جلسه متوالی و پنج جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غایب خواهدبود.
10-12- درصورت استعفا، برکناری یا فوت هر یک از اعضای هیئت مدیره، عضو علی‌البدل برای مدت باقیماندة دورة عضویت به جانشینی وی تعیین خواهدشد.
11-12- شرکت بازرس (بازرسان) در جلسات هیئت مدیره بدون داشتن حق رأی مجاز است.
ماده 13: هیئت مدیره نماینده قانونی انجمن می‌باشد و وظایف اختیارات آن به شرح زیر است:
1-13- اداره امور جاری انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی
2-13- تشکیل گروه‌های علمی انجمن، تعیین وظایف و نظارت بر فعالیت آنها
3-13- هیئت مدیره می‌تواند هر اقدام و معامله‌ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال غیرمنقول و تبدیل به احسن یا ترهین و فک رهن و استقراض به استثنای واگذاری قطعی اموال غیرمنقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی است انجام می‌دهد.
4-13- جز دربارة موضوعاتی که به موجب مفاد اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است، هیئت مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط به رعایت حدود موضوع فعالیت انجام دارا می‌باشد.
5-13- تهیه گزارش سالانه و تنظیم تراز نامه مالی و صورتحساب درآمدها و هزینه‌های انجمن برای تصویب در مجمع عمومی و ارائه به مرجع نظارت در موقع مقرر.
6-13- اقامه دعوی و پاسخگویی به دعاوی اشخاص حقیقی یا حقوقی در تمام مراجع و مراحل دادرسی با حق تعیین وکیل و حق توکیل به‌غیر.
7-13- انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن برای شرکت در مجامع علمی داخلی و خارجی
8-13- اجرای طرح‌ها و برنامه‌های علمی در چارچوب وظایف انجمن
9-13- جلب هدایا و کمکهای مالی
10-13- اهدای بورسهای تحقیقاتی و آموزشی
11-13- اتخاذ تصمیم در مورد عضویت انجمن در مجامع علمی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور.
12-13- ارسال گزارش‌های لازم و کسب مجوزهای لازم ازکمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
13-13- هیئت مدیره موظف است ظرف حداکثر 4 ماه پیش از پایان دوره تصدی خود نسبت به فراخوانی مجمع عمومی و انتخاب هیئت مدیره جدید اقدام و بلافاصله نتایج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومی برای بررسی به کمیسیون انجمن‌های علمی ارسال نماید.
تبصره: هیئت مدیره پیشین تا تایید هیئت مدیره جدید از سوی کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مسئولیت امور انجمن را برعهده خواهدداشت.
ج – بازرس (بازرسان)
ماده 14: مجمع عمومی عادی یک نفر را به‌عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان بازرس علی‌البدل برای مدت 3 انتخاب می‌نماید.
تبصره: انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است.
ماده 15: وظایف بازرس یا بازرسان به شرح زیر است.
1-15- بررسی اسناد و دفاتر مالی انجمن و تهیه گزارش برای مجمع عمومی
2-15- بررسی گزارش سالانه هیئت مدیره و تهیه گزارش از عملکرد انجمن برای اطلاع مجمع عمومی
3-15- گزارش هرگونه تخلف هیئت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی
تبصره: کلیه اسناد و مدارک انجمن اعم از مالی و غیرمالی را در هر زمان و بدون قید و شرط باید از سوی هیئت
مدیره برای بررسی در دسترس بازرس (بازرسان) قرارگیرد.
فصل پنجم – گروههای علمی انجمن
ماده 16: انجمن می‌تواند گروه‌ها و کمیته‌های زیر را تشکیل دهد که براساس شرح وظایفی که از سوی هیئت مدیره برای آنها تعیین شود به فعالیت می‌پردازند.
1) گروههای تخصصی
2) کمیته آموزش و پژوهش
3) کمیته انتشارات
4) کمیته آمار و اطلاعات
5) کمیته پذیرش و روابط عمومی
6) کمیته گردهمایی‌های علمی
1-16- انجمن مجاز به تشکیل گروهها و کمیته‌های دیگری که بر حسب نیاز احساس می‌شود، نیز می‌باشد.
فصل ششم – بودجه و مواد متفرقه
ماده 17: منابع مالی انجمن عبارتند از:
1-17- حق عضویت‌ اعضا
2-17- درآمدهای ناشی از ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و مشاوره‌ای و فروش کتب و نشریات علمی
3-17- دریافت هدایا و کمکها
4-17- کلیه عواید و درآمدهای انجمن صرف اهداف و موضوع ماده 5 این اساسنامه خواهدشد.
ماده 18: درآمدها و هزینه‌های انجمن در دفاتر قانونی ثبت و شرح آن هر سال پس از تصویب در مجمع عمومی به کمیسیون انجمنهای علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسال می‌شود.
ماده 19: کلیه وجوه انجمن در حساب مخصوصی به نام انجمن نزد بانکهای کشور نگهداری می‌شود.
ماده 20: هیچیک از مؤسسین یا صاحبان سرمایه حق برداشت یا تخصیص هیچ‌گونه سودی اعم از سود سهام یا سرمایه را نداشته و خود و وابستگان درجه یک آنها نمی‌توانند مبادرت به انجام معاملات با مؤسسه نمایند.
ماده 21: کلیه مدارک و پرونده مالی و غیرمالی مرتبط با فعالیت‌های انجمن در محل دفتر مرکزی انجمن نگهداری می‌شود و در موقع مراجعه مرجع نظارت یا سایر مراجع صلاحیت دار در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.
ماده 22: هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه، پس از تصویب کمیسیون انجمنهای علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معتبر است.
ماده 23: انجمن، تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و اعضای آن به نام انجمن حق فعالیت سیاسی یا وابستگی به گروه‌ها و احزاب سیاسی را ندارند.
ماده 24: درصورت تصویب انحلال انجمن در مجمع عمومی، همان مجمع هیئت تسویه‌ای را برای پرداخت دیون و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهدکرد. هیئت تسویه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهیها کلیه داراییهای منقول و غیرمنقول انجمن را با نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به یکی از مؤسسات آموزشی یا پژوهشی کشور واگذار کند.
ماده 25: این اساسنامه مشتمل بر6 فصل، 25 ماده، 48 زیرماده و 18 تبصره در جلسه مورخ 3/3/96 مجمع عمومی انجمن مورد بازنگری و به تصویب رسید.
محل امضای هیئت رییسه جلسه مجمع عمومی

ماموریت و وظایف

مجمع عمومى انجمن مدیریت دانش:
· انتخاب اعضاى هیئت مدیره و بازرس.
· تصویب خط مشى انجمن.
· بررسى و تصویب پیشنهادات هیئت مدیره و بازرس.
· تعیین میزان حق عضویت.
· تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه.
· عزل هیئت مدیره و بازرس.
· تصویب انحلال انجمن.
· بررسى و تصویب ترازنامه و صورتحساب درآمدها و هزینه‌هاى سال مالى گذشته و بودجه سال آتى انجمن.
هیئت مدیره انجمن مدیریت دانش:
· اداره امور جارى انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی.
· تشکیل گروه‌هاى علمى انجمن، تعیین وظایف و نظارت بر فعالیت آنها.
· هیئت مدیره مى تواند هر اقدام و معامله اى را که ضرورى بداند در مورد نقل و انتقال غیر منقول و تبدیل به احسن یا ترهین و فک رهن و استقراض به استثناى واگذارى قطعى اموال غیر منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومى است، انجام دهد.
· جز درباره موضوعاتى که به موجب مفاد اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجمع عمومى است، هیئت مدیره کلیه اختیارات لازم براى اداره امور را مشروط به رعایت حدود موضوع فعالیت انجمن دارا مى باشد.
· تهیه گزارش سالانه و تنظیم تراز مالى و صورتحساب درآمدها و هزینه‌هاى انجمن براى تصویب در مجمع عمومى و ارائه به مرجع نظارت در موعد مقرر.
· اقامه دعوى و پاسخگویى به دعاوى اشخاص حقیقى یا حقوقى در تمام مراجع و مراحل دادرسى با حق تعیین وکیل و حق توکیل به غیر.
· انتخاب و معرفى نمایندگان انجمن براى شرکت در مجامع علمى داخلى و خارجی.
· اجراى طرح‌ها و برنامه‌هاى علمى در چارچوب وظایف انجمن.
· جلب هدایا و کمک‌هاى مالی.
· اهداى بورس‌هاى تحقیقاتى و آموزشی.
· اتخاذ تصمیم در مورد عضویت انجمن در مجامع علمى داخلى و خارجى با رعایت قوانین و مقررات جارى کشور
رئیس انجمن:
· نمایندگى انجمن در مجامع عمومى و رسمى
· نظارت بر عملکرد کلیه بخش‌هاى انجمن
· صدور احکام مرتبط با انجمن
· امضاء کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار به همراه امضاى خزانه دار انجمن
دبیر انجمن:
· امضاى نامه‌هاى رسمى انجمن
· اجرا و نظارت بر انجام امور محوله توسط هیئت مدیره و رئیس انجمن
· پیگیرى امور اجرایى انجمن
· صدور احکام داخلى مرتبط با انجمن
· تهیه و تنظیم برنامه‌ها و مکانیزم‌هاى سیاستى و اجرایى انجمن جهت ارائه و تصویب در هیئت مدیره انجمن
· نظارت بر کلیه فعالیت‌هاى واحدها و کمیته‌ها
کمیته آموزش
· تدوین برنامه‌های کوتاه مدت و بلند مدت آموزشی در قالب کارگاه، سمینار و…
· پیگیری و نظارت بر اجرای مناسب برنامه‌های آموزشی
· برگزاری و نظارت بر بازدیدهای علمی
· اجرای امور واگذار شده توسط دبیر انجمن
· کلیه امور آموزشی انجمن توسط ایشان تایید می‌گردد و موظف به پاسخگویی به دبیر انجمن می‌باشد.
کمیته انتشارات و اطلاع رسانی
· کلیه امور مرتبط با اطلاع رسانی چاپی و الکترونیکی اعم از وب سایت، خبرنامه، بروشور و …
· کلیه موارد مرتبط با شبکه متخصصین
· کلیه موارد مرتبط با کتابخانه دیجیتال
· کلیه امور اطلاع رسانی و انتشارات انجمن توسط ایشان تایید می‌گردد و موظف به پاسخگویی به دبیر انجمن می‌باشد.
دبیرخانه
· کلیه امور مرتبط با دبیرخانه اعم از تماس‌ها، نامه نگاری‌ها، پست الکترونیک و …
· اجرای امور واگذار شده توسط دبیر انجمن
· کلیه امور دبیرخانه انجمن توسط ایشان تایید می‌گردد و موظف به پاسخگویی به دبیر انجمن می‌باشد.
کمیته طرح، برنامه و هماهنگی
· تدوین و ارائه سیاست‌ها و جهت گیری‌های کلان انجمن
· نظارت راهبردی بر عملکرد سایر معاونت‌ها
· ایجاد هماهنگی میان معاونت‌ها و بخش‌های مختلف انجمن
· تدوین و تصویب طرح‌های کلان انجمن در بخش‌های مختلف
· پیگیری و راهبری امور پژوهشی انجمن
· اجرای امور واگذار شده توسط دبیر انجمن
· کلیه امور طرح، برنامه و هماهنگی انجمن توسط ایشان تایید می‌گردد و موظف به پاسخگویی به دبیر انجمن می‌باشد.
کمیته کنفرانس‌ها و هم اندیشی‌ها
· طراحی و برگزاری کلیه کنفرانس‌ها، هم اندیشی‌ها و نشست‌ها
· اجرای امور واگذار شده توسط دبیر انجمن
· کلیه امور کنفرانس‌ها و نشست‌های انجمن توسط ایشان تایید می‌گردد و موظف به پاسخگویی به دبیر انجمن می‌باشد.
کمیته بین الملل
· طراحی و اجرای برنامه‌های بین المللی انجمن
· کلیه امور مرتبط با روابط بین الملل اعم از مکاتبات، تماس‌ها و ..
· راهبری پروژه‌های بین المللی انجمن
· اجرای امور واگذار شده توسط دبیر انجمن
· کلیه امور بین الملل انجمن توسط ایشان تایید می‌گردد و موظف به پاسخگویی به دبیر انجمن می‌باشد.
کمیته مالی
· کلیه امور مرتبط با موارد مالی و مالیاتی انجمن
· نظارت بر تدوین کلیه قراردادهای انجمن و تایید آنها
· اجرای امور واگذار شده توسط دبیر انجمن
· کلیه امور مالی انجمن توسط ایشان تایید می‌گردد و موظف به پاسخگویی به دبیر انجمن می‌باشد.
کمیته همکاری و عضویت
· پیگیری کلیه برنامه‌های مرتبط با همکاری‌های انجمن در سطح ملی
· تنظیم برنامه‌های مرتبط با همکاری با سایر نهادها
· طراحی و پیگیری حق عضویت حقیقی و حقوقی در کلیه موارد
· اجرای امور واگذار شده توسط دبیر انجمن
· کلیه امور همکاری و عضویت انجمن توسط ایشان تایید می‌گردد و موظف به پاسخگویی به دبیر انجمن می‌باشد

عضویت دانشجویی

انجمن مدیریت دانش ایران به منظور گسترش فعالیت‌های خود در دانشگاه‌های کشور و ترویج و ارتقای دانش مدیریت دانش در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی (اعم از پژوهشکده‌ها و پژوهشگاه‌ها)، شاخه‌های دانشجویی را در سطح کشور ایجاد می‌نماید. فرآیند تاسیس شاخه دانشجویی انجمن مدیریت دانش ایران با توجه به فرآیندها و شرایطی که در این شیوه‌نامه تشریح شده، مشخص شده است.
الف. اهداف
ترویج و ارتقای دانش مدیریت دانش در دانشگاه‌ها
مشارکت در پیشرفت دانشگاه‌ها
حمایت از برگزاری رشته‌ی مدیریت دانش و رشته‌های مرتبط در دانشگاه‌ها
ب. ویژگی‌های دانشگاه‌های مستعد تاسیس شاخه دانشجویی انجمن
1- دانشگاه باید دارای بیش از 15 عضو وابسته دانشجویی انجمن باشد.
تبصره: وجود رشته مدیریت دانش و یا رشته‌های مرتبط در آن دانشگاه الزامی است.
2- دانشگاه باید دارای انجمن علمی دانشجویی (مطابق با آیین‌نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) در رشته مدیریت دانش یا رشته‌های مرتبط (مدیریت کارآفرینی، مدیریت نوآوری، مدیریت اجرایی و...) باشد.
3- درخواست تاسیس شاخه دانشجویی باید توسط انجمن علمی دانشجویی مذکور در آن دانشگاه به انجمن تقدیم شود.
پ. مدارک مورد نیاز و فرآیند تاسیس شاخه دانشجویی انجمن توسط متقاضیان
1- ارسال یک نامه درخواست رسمی از طرف دبیر شورای مدیریت انجمن علمی جهت تاسیس شاخه دانشجویی
2- ارسال یک معرفی نامه رسمی از طرف معاونت دانشجویی دانشکده یا دانشگاه یا نماینده آن دانشگاه یا دانشکده در انجمن‌های علمی دانشجویی، مبنی بر آن که انجمن علمی دانشجویی درخواست کننده، بر اساس قوانین دانشگاه به عنوان یک انجمن علمی دانشجویی شناخته می‌شود.
تبصره: در معرفی‌نامه باید اسم دبیر انجمن علمی دانشجویی ذکر شده باشد.
ت. الزامات مدیریتی و ساختاری شاخه‌های دانشجویی انجمن
ارکان شاخه دانشجویی انجمن همان ارکان بیان شده در آیین‌نامه انجمن‌های علمی دانشجویی است و آن انجمن، شاخه دانشجویی انجمن مدیریت دانش ایران نیز می‌باشد.
ث. انتظارات و حدود اختیارات شاخه‌های دانشجویی انجمن
تمامی ضوابط، قوانین، آیین نامه‌ها و اساسنامه مربوط به انجمن علمی دانشجویی برای آن شاخه دانشجویی نیز صادق است.
انجمن مدیریت دانش ایران در حدود امکانات و برنامه‌های خود از فعالیت‌های شاخه دانشجویی حمایت خواهد کرد.
شاخه‌های دانشجویی انجمن می‌توانند مهر انجمن (با ذکر نام «انجمن علمی دانشجویی یا شاخه دانشجویی» دانشگاه در مهر انجمن) را تهیه و از آن در مکاتبات خود استفاده نمایند. طراحی و چاپ سربرگ و ... توسط شاخه‌های دانشجویی با استفاده از لوگوی انجمن (پس از تایید اقلام طراحی شده توسط انجمن) بلامانع است. تمامی مکاتبات باید با تایید «دبیر شاخه دانشجویی» باشد.
انتظار می‌رود تا دوره‌های آموزشی دانشگاهی مورد تایید انجمن، توسط شاخه‌های دانشجویی برگزار شود. این دوره ­های آموزشی دانشگاهی باید صرفا در محل دانشگاه و برای دانشجویان همان دانشگاه برگزار گردد. تایید سرفصل‌ها و اساتید هر دوره آموزشی، به عهده انجمن می‌باشد. بدیهی است صدور گواهینامه برای شرکت‌کنندگان در دوره‌های آموزشی دانشگاهی، صرفا توسط انجمن صورت گرفته و مبتنی بر سیاست‌های کلی انجمن خواهد بود. درگواهینامه اعطایی ذکر خواهد شده که دوره توسط شاخه دانشجویی انجمن برگزار گردیده است.
انتظار می‌رود تا شاخه‌های دانشجویی تعداد اعضای دانشجویی خود را بر اساس شرایط عمومی عضویت در انجمن افزایش دهند. سهم شاخه‌های دانشجویی از هر نوع حق عضویت که توسط آن‌ها محقق شده باشد، 50 درصد خواهد بود. اعطای مدرک عضویت و ارایه خدمات به اعضای جذب شده، به عهده انجمن خواهد بود.
انتظار می‌رود تا شاخه‌های دانشجویی جهت جذب حامی مالی و ثبت نام کننده برای کنفرانس بین‌المللی مدیریت دانش در دانشگاه خود تلاش نمایند که در این صورت 15 درصد از میزان حمایت مالی جذب شده توسط شاخه دانشجویی و 30 درصد از درآمد ناشی از ثبت نام معرفی‌شدگان شاخه‌های دانشجویی در کنفرانس، به شاخه دانشجویی پرداخت خواهد شد.
انتظار می‌رود تا شاخه‌های دانشجویی جهت برگزاری کنفرانس‌ها و همایش‌های دانشگاهی یا منطقه‌ای یا بخشی (در بخش‌های فعال دانشگاه و به صورت ملی)، در راستای نیازها و فرصت‌های دانشگاه، همچنین جلسات هم‌اندیشی در راستای سیاست‌های انجمن فعالیت نمایند. تصویب موضوع، نحوه شرکت، تصمیم‌گیری در خصوص مسایل مربوط به هزینه برگزاری بر عهده انجمن خواهد بود؛ اما مسایل اجرایی بر عهده شاخه دانشجویی انجمن است.
شاخه‌های دانشجویی مجاز به داشتن حساب بانکی جداگانه و مستقل نیست. لازم به ذکر است که تمامی دریافتی‌های هر شاخه، باید به حساب انجمن مدیریت دانش ایران واریز شود. انجمن پس از دریافت وجوه، حداکثر ظرف یک هفته نسبت به پرداخت سهم شاخه‌های دانشجویی اقدام خواهد کرد.
تمامی اقدامات و تلاش‌های هر یک از شاخه‌های دانشجویی در خارج از محیط دانشگاه، باید با هماهنگی شعب استانی (در صورت وجود) باشد.
انجمن می‌تواند به صورت موقت امکان فعالیت یک شاخه دانشجویی را در دانشگاه‌های مجاور به یک شاخه دانشجویی واگذار نماید.
در خصوص فعالیت‌های آتی انجمن، هیات مدیره انجمن نحوه همکاری با شاخه‌های دانشجویی را تعیین خواهد کرد.
انتظار می‌رود تا شاخه‌های دانشجویی برای برگزاری دوره‌های مرتبط با مدیریت دانش به دانشجویان سایر رشته‌ها تلاش نمایند.
انتظار می‌رود تا شاخه‌های دانشجویی توجه و حمایت دانشگاه محل تحصیل را کسب نمایند.
انتظار می‌رود تا شاخه‌های دانشجویی در برگزاری سمینارها و همایش‌های مختلف در آن دانشگاه بتوانند زمینه‌ساز همکاری و مشارکت فعالان حوزه مدیریت دانش را فراهم نمایند تا مفاهیم این حوزه در قالب همکاری با سایر نهادها گسترش و اشاعه یابد.
شاخه‌های دانشجویی پای‌بندی به اساسنامه‌ انجمن، پرداختن به فعالیت‌های علمی در این قالب، و عدم استفاده از پوشش انجمن برای فعالیت‌های سیاسی و اقتصادی را متعهد می‌شوند.
اعتبار مجوز شاخه‌های دانشجویی برای فعالیت در دانشگاه مربوطه سه سال خواهد بود و پس از اتمام این مدت، انجمن با ارزیابی فعالیت‌های شاخه‌های دانشجویی، مختار به تمدید یا لغو مجوز هر یک از شاخه‌های دانشجویی خواهد بود. همچنین انجمن در حین دوره سه‌ساله و درصورت صلاحدید و تصویب هیات مدیره انجمن، می‌تواند اقدام به ابطال مجوز شاخه‌های دانشجویی نماید. بدیهی است در صورت لغو مجوز، هر گونه سوءاستفاده شاخه‌های دانشجویی از مجوز قبلی، مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

انجمن مدیریت راهبردی

آشنایی با هیئت مدیره

اساسنامه انجمن
فصل اول – کلیات و اهداف
ماده 1: به‌منظور گسترش و پیشبرد و ارتقای علمی کشور در زمینه دانش مدیریت راهبردی و عملیاتی و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی, انجمن علمی مدیریت راهبردی ایران که از این پس در این اساسنامه انجمن نامیده می‌شود، تشکیل می‌گردد.
ماده 2: انجمن مؤسسه‌ای غیر انتفاعی است و در زمینه‌های علمی , پژوهشی,آموزشی ومشاوره فعالیت می‌کند و از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی است و رییس هیئت مدیره آن نماینده قانونی انجمن می‌باشد.
ماده 3: مرکز انجمن در تهران می‌باشد و شعب و نمایندگی‌های آن پس ازتصویب در هیات مدیره و تائید کمیسیون انجمنهای علمی می‌تواند در هر منطقه و استانی از کشور تشکیل شود.
تبصره: هیئت مدیره می‌تواند در صورت لزوم نسبت به تغییر نشانی مرکز اصلی انجمن اقدام کند به شرط آنکه موضوع در روزنامه رسمی کثیرالانتشار اعلام شود و کتباً به اطلاع کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برسد.
ماده 4: انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه برای مدت نامحدود تشکیل می‌شود و ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران است.
فصل دوم – وظایف و فعالیتها:
ماده 5: به‌منظور نیل به هدفهای مذکور در ماده (1) این اساسنامه، انجمن اقدامات زیر را به‌عمل خواهد‌آورد:
1-5- انجام تحقیقات علمی , پژوهشی,آموزشی ومشاوره در سطح ملی و بین‌المللی با محققان و متخصصانی که به گونه‌ای با دانش مدیریت (راهبردی)و گرایش‌های تخصصی آن سر و کار دارند.
2-5- همکاری با نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری و اجرای طرح‌ها و برنامه‌های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن.
3-5- ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز.
4-5- ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی به سازمان آموزشی – پژوهشی، تولیدی خدماتی و کلیه افراد حقیقی و حقوقی
5-5- برگزاری گردهمایی‌های علمی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی
6-5- انتشار کتب و نشریات علمی و فرهنگ سازی در زمینه ضرورت توسعه مدیریت راهبردی در کشور
فصل سوم – انواع و شرایط عضویت
1-6- عضویت پیوسته :
مؤسسان انجمن، اعضای هیات مدیره و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی ارشد در رشته‌های مدیریت، می‌توانند به‌عضویت پیوسته درآیند.
2-6- عضویت وابسته:
اشخاصی که دارای درجه کارشناسی هستند و مدت 5 سال به نحوی در یکی از رشته‌های مذکور در بند 1-6 شاغل باشند.
3-6- عضویت دانشجویی:
کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی به بالا که در رشته‌های مدیریت و گرایش‌های مربوط به تحصیل اشتغال دارند.
4-6- عضویت افتخاری:
شخصیتهای ایرانی و خارجی که مقام علمی آنان در زمینه‌های مدیریت راهبردی و رشته‌های مربوط حائز اهمیت خاص باشد، یا در پیشبرد اهداف انجمن کمکهای مؤثر و ارزنده‌ای نموده‌ باشند.
5-6- عضویت حقوقی:
سازمانهایی که در زمینه‌های پژوهشی,آموزشی و مشاوره مربوط فعالیت دارند می‌توانند به عضویت انجمن درآیند.
تبصره 1: افراد دارای درجه کارشناسی در یکی از رشته‌های مذکور در بند 1-6 می‌توانند با تصویب هیئت مدیره به عضویت پیوسته انجمن درآیند.
تبصره 2: اعضای حقوقی به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب می‌شوند.
ماده 7: هر یک از اعضاء سالانه مبلغی را که میزان آن توسط مجمع عمومی ویا هیئت مدیره انجمن تعیین می‌گردد به عنوان حق عضویت پرداخت خواهدکرد.
تبصره 1: پرداخت حق عضویت هیچ‌گونه حق و ادعایی نسبت به دارایی انجمن برای عضو ایجاد نمی‌کند.
تبصره 2: اعضای افتخاری انجمن و هیات مدیره از پرداخت حق عضویت معاف هستند.
ماده 8: عضویت در یکی از موارد زیر خاتمه می‌یابد:
1-8- استعفای کتبی
2-8- عدم پرداخت حق عضویت سالانه
تبصره: تأیید خاتمه عضویت با هیئت مدیره است.
فصل چهارم – ارکان انجمن
ماده 9: ارکان اصلی عبارتند از:
الف: مجمع عمومی ب: هیئت مدیره ج: بازرس
الف: مجمع عمومی
ماده 10 : مجمع عمومی از گردهمایی اعضای پیوسته به صورت عادی یا فوق‌العاده تشکیل می‌شود.
1-10- مجمع عمومی عادی سالی یکبار تشکیل می‌شود و با حضور یا رأی کتبی نصف به علاوه یک کل اعضای پیوسته انجمن رسمیت می‌یابد و تصمیمات با اکثر آراء معتبر است.
2-10- مجمع عمومی فوق‌العاده در مورد ضروری با دعوت هیئت مدیره یا بازرس (بازرسان) و یا با تقاضای کتبی یک سوم اعضای پیوسته تشکیل می‌شود.
3-10- در صورتی‌که در دعوت نخست جلسه مجمع عمومی رسمیت نیافت جلسه دوم به فاصله حداقل بیست روز بعد تشکیل می‌شود و با تعداد حاضر در جلسه رسمیت خواهدیافت. در ضمن اخذ آراء می‌تواند بصورت مکاتبه‌ای ـ براساس آیین‌نامه‌ای که توسط هیئت مدیره تدوین می‌شود ـ انجام شود.
تبصره 1: دعوت برای تشکیل مجامع عمومی به‌صورت کتبی یاآگهی در روزنامه‌ کثیر‌الانتشار است و باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل مجمع به اطلاع اعضای پیوسته برسد.
تبصره 2: یک‌سوم اعضای پیوسته می‌توانند مستقیماً اقدام به دعوت برای تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده نمایند مشروط بر اینکه هیئت مدیره و نیز بازرس انجمن به تقاضای ایشان پاسخ منفی داده باشد و در چنین حالتی، ایشان باید در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود، توسط هیئت مدیره یا بازرس تصریح نمایند.
تبصره 3: درصورت تحقق تبصره فوق، دستور جلسه عمومی منحصراً موضوعی خواهدبود که در تقاضانامه ذکر شده‌است.
تبصره 4: شرایط تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده همانند شرایط تشکیل مجمع عمومی عادی است و تصمیمات با دو سوم آراء معتبر است.
ماده 11: وظایف مجامع عمومی
الف –مجمع عمومی عادی
- انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس (بازرسان درصورت وجود بیش از یک بارزس اصلی)
- تصویب خط مشی انجمن
- بررسی و تصویب پیشنهادات هیئت مدیره و بازرس (بازرسان)
- تعیین میزان حق عضویت
- عزل هیئت مدیره و بازرس (بازرسان)
- بررسی و تصویب ترازنامه و صورتحساب درآمدها و هزینه‌های سال مالی گذشته و بودجه سال آتی انجمن.
ب – مجمع عمومی فوق‌العاده
- تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه
- تصویب انحلال انجمن
تبصره 1: جلسات مجامع عمومی عادی و فوق العاده با حضور نماینده تام الاختیار کمیسیون انجمنهای علمی ایران رسمیت می‌یابد.
تبصره 2: مجامع عمومی توسط هیئت رئیسه‌ای مرکب از یک رییس، یک منشی و دو ناظر اداره می‌شوند.
تبصره 3: اعضای هیئت رییسه با اعلام و پذیرش نامزدی خود در مجمع انتخاب می‌شوند.
تبصره 4: اعضای هیئت رییسه نباید از بین کسانی باشند که خود را در انتخابات هیئت مدیره و بازرس کاندیدا کرده‌اند.
پ– هیئت مدیره
ماده 12: هیئت مدیرة انجمن مرکب از 5 عضو اصلی و2 عضو علی‌البدل است. که هرسه یکبار با رأی مخفی از میان اعضای پیوسته انجمن انتخاب می‌شوند.
1-12- هیچیک از اعضا نمی‌توانند بیش از دو دوره متوالی به عضویت هیئت مدیره انتخاب شوند.
2-12- عضویت در هیئت مدیره افتخاری است.
3-12- هیئت مدیره پس از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و با رأی کتبی نسبت به تفکیک وظایف خود اقدام می‌نماید.
4-12- کلیه اسناد تعهد آور و اوراق بهادار تنها با امضای رییس انجمن و خزانه دار همراه با مهر انجمن و نامه‌های رسمی با امضای رییس یا نایب رییس معتبر است.
5-12- هیئت مدیره موظف است حداقل هر یک ماه یکبار تشکیل جلسه دهد. فاصله بین ارسال دعوتنامه یا تلفن با تاریخ تشکیل جلسه هیئت مدیره حداقل سه روز است.
6-12- جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت آرای موافق، معتبر است.
7-12- کلیه مصوبات هیئت مدیره ثبت و پس از امضای اعضا در دفتر صورتجلسات هیئت مدیره نگهداری و نسخه‌ای از آن برای اعضای هیات مدیره و بازرس ارسال می‌شود.
8-12- شرکت اعضای هیئت مدیره در جلسات ضروری است و غیبت هر یک از اعضا بدون عذر موجه به تشخیص هیئت مدیره تا سه جلسه متوالی و پنج جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غایب خواهدبود.
9-12- درصورت استعفا، برکناری یا فوت هر یک از اعضای هیئت مدیره، عضو علی‌البدل برای مدت باقیماندة دورة عضویت به جانشینی وی تعیین خواهدشد.
10-12- شرکت بازرس (بازرسان) در جلسات هیئت مدیره بدون داشتن حق رأی مجاز است.
ماده 13: هیئت مدیره نماینده قانونی انجمن می‌باشد و وظایف اختیارات آن به شرح زیر است:
1-13- اداره امور جاری انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی
2-13- تشکیل گروه‌های علمی انجمن، تعیین وظایف و نظارت بر فعالیت آنها
3-13- هیئت مدیره می‌تواند هر اقدام و معامله‌ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال غیرمنقول و تبدیل به احسن یا ترهین و فک رهن و استقراض به استثنای واگذاری قطعی اموال غیرمنقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی است انجام می‌دهد.
4-13- جز دربارة موضوعاتی که به موجب مفاد اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است، هیئت مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط به رعایت حدود موضوع فعالیت دارا می‌باشد.
5-13- تهیه گزارش سالانه و تنظیم تراز نامه مالی و صورتحساب درآمدها و هزینه‌های انجمن برای تصویب در مجمع عمومی و ارائه به مرجع نظارت در موقع مقرر.
6-13- اقامه دعوی و پاسخگویی به دعاوی اشخاص حقیقی یا حقوقی در تمام مراجع و مراحل دادرسی با حق تعیین وکیل و حق توکیل به‌غیر.
7-13- انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن برای شرکت در مجامع علمی داخلی و خارجی
8-13- اجرای طرح‌ها و برنامه‌های علمی در چارچوب وظایف انجمن، از جمله انعقاد قرارداد و امضای تفاهم نامه و اعطای نمایندگی و ....
9-13- جلب هدایا و کمکهای مالی
10-13- اهدای بورسهای تحقیقاتی و آموزشی
11-13- اتخاذ تصمیم در مورد عضویت انجمن در مجامع علمی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور.
12-13- ارسال گزارش‌های لازم به کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
13-13- هیئت مدیره موظف است ظرف حداکثر 4 ماه پیش از پایان دوره تصدی خود نسبت به فراخوانی مجمع عمومی و انتخاب هیئت مدیره جدید اقدام و بلافاصله نتایج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومی برای بررسی به کمیسیون انجمن‌های علمی ارسال نماید.
تبصره: هیئت مدیره پیشین تا تایید هیئت مدیره جدید از سوی کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مسئولیت امور انجمن را برعهده خواهدداشت.
ج – بازرس (بازرسان)
ماده 14: مجمع عمومی عادی یک نفر را به‌عنوان بازرس اصلی ویکی را به عنوان علی‌البدل برای مدت 3 انتخاب می‌نماید.
تبصره: انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است.
ماده 15: وظایف بازرس یا بازرسان به شرح زیر است.
1-15- بررسی اسناد و دفاتر مالی انجمن و تهیه گزارش برای مجمع عمومی
2-15- بررسی گزارش سالانه هیئت مدیره و تهیه گزارش از عملکرد انجمن برای اطلاع مجمع عمومی
3-15- گزارش هرگونه تخلف هیئت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی
تبصره: کلیه اسناد و مدارک انجمن اعم از مالی و غیرمالی را در هر زمان و بدون قید و شرط باید از سوی هیئت مدیره برای بررسی در دسترس خزانه دار و بازرس (بازرسان) قرارگیرد.
فصل پنجم – کارگروههای تخصصی انجمن
ماده 16: انجمن می‌تواند گروه‌ها و کمیته‌های زیر را تشکیل دهد که براساس شرح وظایفی که از سوی هیئت مدیره برای آنها تعیین شود به فعالیت می‌پردازند.
1) گروههای تخصصی
2) کمیته آموزش و پژوهش
3) کمیته انتشارات
4) کمیته آمار و اطلاعات
5) کمیته پذیرش و روابط عمومی
6) کمیته گردهمایی‌های علمی
1-16- انجمن مجاز به تشکیل گروهها و کمیته‌های دیگری که بر حسب نیاز احساس می‌شود، نیز می‌باشد.
فصل ششم – بودجه و مواد متفرقه
ماده 17: منابع مالی انجمن عبارتند از:
1-17- حق عضویت‌ اعضا
2-17- درآمدهای ناشی از ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و مشاوره‌ای و فروش کتب و نشریات علمی
3-17- دریافت هدایا و کمکها
4-17- کلیه عواید و درآمدهای انجمن صرف اهداف و موضوع ماده 5 این اساسنامه و سایر مصوبات هیات مدیره خواهدشد.
ماده 18: درآمدها و هزینه‌های انجمن در دفاتر قانونی ثبت و شرح آن هر سال پس از تصویب در مجمع عمومی به کمیسیون انجمنهای علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسال می‌شود.
ماده 19: کلیه وجوه انجمن در حساب (مخصوصی) نزد بانک(ها)به نام انجمن نگهداری می‌شود.
ماده 20: هیچیک از مؤسسین یا صاحبان سرمایه حق برداشت یا تخصیص هیچ‌گونه سودی اعم از سود سهام یا سرمایه را نداشته و خود و وابستگان درجه یک آنها نمی‌توانند مبادرت به انجام معاملات با مؤسسه نمایند.
ماده 21: کلیه مدارک و پرونده مالی و غیرمالی مرتبط با فعالیت‌های انجمن در محل دفتر مرکزی انجمن نگهداری می‌شود و در موقع مراجعه مرجع نظارت یا سایر مراجع صلاحیت دار در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.
ماده 22: هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه، پس از تصویب کمیسیون انجمنهای علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معتبر است.
ماده 23: انجمن تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و اعضای آن به نام انجمن حق فعالیت سیاسی یا وابستگی به گروه‌ها و احزاب سیاسی را ندارند.
ماده 24: درصورت تصویب انحلال انجمن در مجمع عمومی، همان مجمع هیئت تسویه‌ای را برای پرداخت دیون و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهدکرد. هیئت تسویه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهیها کلیه داراییهای منقول و غیرمنقول انجمن را با نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به یکی از مؤسسات آموزشی یا پژوهشی کشور واگذار کند.
ماده 25: این اساسنامه مشتمل بر 6 فصل، 24 ماده، و 17 تبصره در جلسه مورخ .12/12/1391 مجمع عمومی انجمن به تصویب رسید

محل امضا: اعضای هیئت رییسه جلسه مجمع عمومی
1-.............................2-...............................3-............................ 4-.............. 5-.......................

اعضای هیئت مدیره انجمن
1-.....................2-.............................3-........................... 4-....................5-...............................
بازرسین:
1-....................................2-...................................

معرفی و تاریخچه

معرفی و تاریخچه
معرفی انجمن:
انجمن علمی مدیریت راهبردی (استراتژیک) ایران در مرداد ماه سال 1382 شمسی و بر اساس مجوز شماره 15609 مورخ 6/5/1382 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تأسیس شد.
این انجمن که یک مؤسسه غیر انتفاعی و با رویکرد علمی – پژهشی و آموزشی است با مشارکت جمعی از اساتید برجسته مدیریت راهبردی کشور و مدیران شرکت‌های بازرگانی و صنایع شکل گرفته است.
هدف انجمن بهره گیری از تمامی ظرفیت علمی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور و دانش مدیریت در جهان برای ارتقاء کمی و کیفی نیروهای متخصص در حوزه مدیریت استراتژیک، توسعه و بهبود وضعیت آموزش و پژوهش در این حوزه و نیز پیشبرد اهداف و افزایش توان مدیریت در کشور عزیزمان است که برای مدت نامحدود تشکیل شده است.
انجمن با توجه به سند چشم انداز 20 ساله کشور و لزوم قرار گرفتن جمهوری اسلامی ایران در جایگاه نخست اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه و همچنین برقراری تعامل سازنده در روابط بین الملل، برنامه‌ها و اهداف خود را در بخش‌های مختلف، تنظیم کرده و در برنامه‌های عملیاتی سالانه به اجراء گذاشته است.
اهداف انجمن:
اهداف اساسی انجمن مدیریت راهبردی ایران عبارتند از:
کشف حوزه‌های نوین راهبردی آینده ساز
مشارکت در حفظ، بازسازی، و ارتقای محیط زیست
شبکه سازی میان محققان و مدیران علاقمند و توانمند داخلی و خارجی
جذب حداکثری نهادها و سازمانهای دولتی، شرکتهای خصوصی بزرگ و صاحب نام و نخبگان عرصه علم و عمل و استادان مدیریتی به عنوان اعضای حقیقی و حقوقی انجمن
مشارکت در رفع نیازهای تحقیقاتی و توسعه‌ای کشور
فراهم سازی زمینه‌های خلق فکرهای نو و کمک به تجاری سازی آنها
تقویت و تثبیت جایگاه انجمن مدیریت راهبردی ایران به عنوان جایگاهی برای ارزیابی، رتبه بندی و نظارت بر مؤسسات و شرکتهای خدمات و مشاوره مدیریت و پاسداشت جایگاه تخصصی مدیریت راهبردی و اطمینان بخشی به مشتریان دریافت کننده خدمات
انتشار کتب و نشریات علمی برای نیل بالاترین استانداردها
تشکیل گردهمایی‌های علمی در سطوح محلی، ملی، و بین المللی
ایجاد ساز و کارهایی تسهیل گر تسریع در ارایه کیفیت
ارتقای شیوه‌های تدریس و انجام پژوهش‌های راهبردی
زمینه سازی برای نظریه پردازی در حوزه مدیریت، راهبرد و مدل سازی برای صورت بندی راهبرد یا راهبرد پردازی
اهم وظایف انجمن:
الف) انجام تحقیقات بنیادی و یا موردکاوی‌های علمی و پژوهشی در سطوح استانی، ملی و بین المللی
ب) همکاری و تعامل با نهادهای علمی و پژوهشی، اجرایی، تولیدی و تجاری که زمینه‌های همکاری مشترک آنها وجود دارد
ج) ترغیب پژوهشگران، متخصصان و کارآفرینان و نیز تجلیل از برگزیدگان این حوزه و اعطای نشان‌های ملی به آنان
د) ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و مشاوره ای
ه) برگزاری کنفرانس، گردهمایی و همایش‌های ملی، منطقه‌ای و بین المللی به منظور ارزیابی استعداد‌های پژوهشی داخلی
و) انتشار کتب و نشریات علمی و انتشار تازه‌ترین یافته‌های دانش مدیریت راهبردی جهان در کشور
ز) برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در حوزه مدیریت راهبردی
ح) تهیه و تدوین سند راهبردی برای موسسات، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و خصوصی و نهادی، صنفی و تخصصی
ط) ترسیم نقشه راه و نیز تدوین برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برای موسسات و سازمان‌های دولتی و خصوصی
ی) کمک به اجرای برنامه‌های پیش بینی شده در راستای تحقق اهداف چشم انداز 20 ساله کشور
برخی ازمحور‌های مهم برنامه‌های انجمن:
همکاری با نهادهای اجرایی، علمی، پژوهشی وآموزشی در زمینه توسعه و ترویج دانش مدیریت راهبردی
تشکیل کارگروهای علمی و تخصصی استراتژیک
ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و تخصصی
برگزاری همایش‌های ملی و بین المللی - ترغیب و تشویق متخصصین، پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز
انتشار نشریات و کتاب‌های تخصصی
توسعه پژوهش‌های هدفمند استراتژیک و تقویت دانش مدیریت استراتژیک از طریق یکپارچه سازی، همکاری و تشریک مساعی
ترویج اصول مدیریت استراتژیک و آموزش روش‌های کارآمد بر اساس استانداردهای بین المللی
تعیین راهبرد و جهت گیری اصلی اعضا در راستای توسعه پژوهش و دانش در حوزه‌های استراتژیک
وضع رهنمودهای لازم برای اعضای انجمن در خصوص توسعه روزافزون و بهترین نحوه عمل مدیریت استراتژیک
برقراری ارتباط مستمر میان دانشگاهها و مدیران صنایع، جهت بررسی مسائل و مشکلات و یافتن راه حل‌های علمی و عمل
ارتقای سطح دانش اعضا بواسطه فراهم نمودن بستر تبادل اندیشه‌ها و برگزاری دوره‌های آموزشی، کارگاه و میزگردهای تخصصی
ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از مدیران و برنامه ریزان استراتژیک
ارائه خدمات مشاوره‌ای به مدیران و سازمانها
انتشار کتب آموزشی و علمی در زمینه مدیریت استراتژیک
ارتباط و تبادل نظر و همکاری با موسسات مشابه در سطح ملی، منطقه‌ای و جهانی در زمینه مدیریت استراتژیک
برگزاری برنامه‌های بازدید از موسسات برنامه ریزی، تولیدی، خدماتی و فرهنگی داخلی و خارجی به منظور ارتقای دانش استراتژیک و تبادل اطلاعات با مدیران اجرایی
ارکان انجمن:
مجمع عمومی، هیأت مدیره و بازرس، ارکان اصلی انجمن مدیریت راهبردی ایران هستند.
مجمع عمومی از گردهمایی سالیانه اعضای پیوسته و در صورت ضرورت، با یک سوم تعداد اعضا با دعوت هیأت مدیره یا بازرس انجمن تشکیل می‌شود.
هیأت مدیره مرکب از پنج عضو اصلی و دو عضو علی البدل است که هر سه سال یک بار با رأی مخفی از میان اعضای پیوسته انجمن انتخاب می‌شوند.
عضویت در هیأت مدیره انجمن به صورت افتخاری است.
مجمع عمومی عادی، یک نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت 3 ماه انتخاب می‌کند. بازرس می‌تواند بدون داشتن حق رأی، در جلسات شرکت کند.
انجمن دپارتمان‌ها و کارگروه‌های تخصصی لازم را برای پیشبرد اهداف خود تشکیل می‌دهد. این کار گروه‌ها عبارتند از: آموزش پژوهش، انتشارات، آمار و اطلاعات، عضویت، امور نمایندگی‌ها، کنفرانس و همایش و امور بین الملل.
منابع درآمدی و هزینه‌ای انجمن:
منابع مالی انجمن از طریق دریافت حق عضویت از اعضاء و درآمدهای ناشی از ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و مشاوره ای، فروش نشریات و کتاب‌ها و نیز دریافت هدایا و کمک‌ها تأمین می‌شود. در آمدهای حاصله صرف انجام تحقیقات علمی، پژوهشی، همکاری با نهادهای اجرایی به منظور اجرای طرح و برنامه‌های حوزه‌های پژوهشی، ارائه خدمات، برگزاری گردهمایی‌ها، فرهنگ سازی و نشر کتب و مجلات علمی و نیز توسعه فعالیت‌های انجمن و ارایه خدمات به اعضاء می‌شود.
انواع و شرایط عضویت:
انجمن مدیریت راهبردی ایران، به منظور استفاده از ظرفیت‌های نیروی انسانی متخصص و بهره مندی از نظریات و تجربیات متخصصان و علاقمندان حوزه مدیریت راهبردی و ارتقاء دانش و مهارت علاقمندان به این دانش با شرایط مشخصی عضو می‌پذیرد.
انواع این عضویت‌ها با عناوین زیر قابل انجام است:
عضویت پیوسته
عضویت وابسته
عضویت دانشجویی
عضویت افتخاری
عضویت حقوقی ویژه مؤسسات و شرکت‌ها
عضویت علمی
عضویت مدیریتی
است و اعضاء بصورت سالیانه مبلغی را به تصویب هیأت مدیره بعنوان حق عضویت پرداخت می‌کنند.
پایان یافتن دوره عضویت و یا استعفای کتبی اعضاء (با تأیید هیأت مدیره)، به منزله باطل شدن عضویت می‌باشد.
دفتر مرکزی انجمن مدیریت راهبردی ایران، در تهران است و نمایندگی‌های آن درقالب 7 منطقه در سراسر کشور فعال است و از این طریق می‌تواند در تمام مراکز استان‌ها فعال شود.
در حال حاضر 16 نمایندگی انجمن در استان‌های سراسر کشور بطور آزمایشی فعالیت می‌کنند.
این انجمن با تمام توان و همت خود برای تحقق اهداف پیش بینی شده برنامه توسعه به سوی افق‌های روشن حرکت می‌کند و امیدوار است که در این راه، همراهی و حمایت تمامی مسئولان، متخصصان، اساتید، دانشجویان و علاقمندان حوزه مدیریت را نیز به عنوان مهم‌ترین سرمایه و پشتوانه خود، همراه داشته باشد.

تفاهم نامه آموزشی پژوهشی

به منظور ایجاد و گسترش و همفکری و همکاریهای آموزشی- پژوهشی فیمابین، این تفاهم نامه مابین ………. به نمایندگی ………………………………………………………… (که از این پس سازمان نامیده می‌شود) و دانشگاه علم وصنعت ایران به نمایندگی ……………………………………………………….. (که از این پس دانشگاه نامیده می‌شود) توافق و به امضاء می‌رسد. با امضای این تفاهم نامه طرفین حد اعلای تلاش خویش را در جهت گسترش توان ملی در حل مشکلات و معضلات علمی- تحقیقاتی موضوع این تفاهم نامه و نیل به خوداتکایی ملی مبذول داشته و از هیچ کوششی در این جهت خودداری نخواهند نمود.
ماده 1- موضوع
الف- اجرای پروژه‎های تحقیقاتی- کاربردی مورد نیاز تا مرحله تبیین دانش فنی.
ب- تربیت نیروی انسانی متخصص در قالب دوره‎های مصوب در مقاطع تحصیلی مختلف
پ- ارائه سمینارها، دوره‎های تخصصی و کارگاه‎های آموزشی کوتاه مدت
ت- راه اندازی، تکمیل و تجهیز مراکز آموزشی و پژوهشی مورد نیاز
ث- تدوین و تالیف اسناد و مدارک علمی و تبادل آنها
ج- انجام داوری، نظارت و بررسی نتایج پروژه‎های تحقیقاتی در داخل و خارج از کشور
چ- برگزاری دوره‎های آموزشی کوتاه مدت به منظور ارتقاء توان علمی کارشناسان و محققین سازمان در مراکز تحقیقاتی، آموزشی، صنعتی و خدماتی
ح- هدایت و حمایت از پایان نامه‎های تحصیلی به ویژه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در راستای نیازهای تحقیقاتی آن سازمان
خ- بررسی میزان نیاز به فن آوری‎های نوین توسط کارشناسان طرفین و برنامه ریزی جهت نیل به موارد اولویت دار
د- انجام امور مطالعاتی و امکان سنجی مورد نیاز
ذ- تبادل اطلاعات از طریق وب سایت
ر- استفاده متقابل از کتابخانه‎ها و فیلم‎های عمومی
ژ- انجام بازدیدهای متقابل علمی، برای دانشجویان
ماده 2- تعهدات دانشگاه
دانشگاه در حد مقررات و در قالب قراردادهای جداگانه موارد ذیل را دستور کار خود قرار می‌دهد:
الف- در اولویت قراردادن عناوین تحقیقاتی پیشنهادی و یا توافق شده با سازمان
ب- تلاش در جهت برآورد نیازهای آموزشی و پژوهشی سازمان
پ- تلاش در جهت ایجاد تسهیلات جهت پذیرش دانشجویان معرفی شده از سوی سازمان در قالب مقررات موجود و براساس قراردادها برای هر مقطع تحصیلی
ت- تلاش در جهت ارائه خدمات کارگاهی و آزمایشگاهی مورد نیاز به سازمان با اولویت.
ث- تلاش در جهت ارائه دوره‎های آموزشی کوتاه مدت مورد نیاز سازمان
ج- بهره گیری از تواناییهای سازمان جهت اجرای فعالیتهای مشترک یا اختصاصی آموزشی و پژوهشی
چ- انتشار مقالات علمی حاصل از نتایج پروژه‎های تحقیقاتی مصوب با نام مشترک دانشگاه و سازمان
ح- معرفی فارغ التحصیلان توانمند دانشگاهی به سازمان جهت استخدام براساس نیازهای اعلام شده سازمان
خ-توافق جهت راه اندازی، تکمیل و بهره برداری از مراکز آموزشی، تحقیقاتی و خدمات اطلاع رسانی مورد نیاز سازمان
د- به رسمیت شناختن حق و حقوق مادی و معنوی سازمان درخصوص نتایج حاصل از فعالیتهای مشترک
ذ- تألیف و ترجمه مراجع، متون و کتب علمی مورد نیاز سازمان توسط دانشگاه
ماده 3- تعهدات سازمان
الف- تهیه مصوب عناوین اسناد و مدارک علمی و مشخصات نیروی انسانی مورد نیاز سازمان و اعلام آنها به دانشگاه
ب- بررسی پیشنهادات برگزاری دوره‎های آموزشی و اعلام نتایج به دانشگاه
پ- تهیه مستمر عناوین تحقیقاتی مورد نیاز سازمان و ارسال آنها به دانشگاه
ث- کمک در تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه‎ها، کارگاه‎ها و مراکز تحقیقاتی در دانشگاه جهت بهره برداری مشترک
ج- بررسی پروژه‎های تحقیقاتی پیشنهادی دانشگاه و اعلام نتایج به دانشگاه
چ- عقد قرارداد جهت اجرای موارد موافقت و تامین منابع مالی مورد نیاز
ح- به رسمیت شناختن حق و حقوق مادی و معنوی دانشگاه در خصوص نتایج حاصل از فعالیتهای مشترک
د- پشتیبانی از سمینارها، کنفرانسها، نمایشگاه‎ها و کارگاه‎های تخصصی علمی
ماده 4- روش اجرایی
الف- طرفین یکی از متخصصین خود را به عنوان نماینده تعیین و به طرف مقابل معرفی می‌نمایند.
ب- نمایندگان طرفین جلسات ماهیانه مشترک داشته و برنامه ریزی و هماهنگی‎های لازم را معمول می‌دارند.
پ- کلیه توافقهای حاصل بین نمایندگان، صورتجلسه شده و مورد بررسی واحدهای ذیربط قرار گرفته و نتیجه به طرف مقابل اعلام می‌شود.
ت- برای هر فعالیت مورد توافق قرارداد مستقلی منعقد می‌شود.
ث- تعهدات مالی تنها به تبع امضای قراردادها ایجاد خواهد شد و تبادل تفاهم نامه تعهد مالی برای طرفین ایجاد نخواهد کرد.
ماده 5- مدت
مدت تفاهم نامه از زمان امضاء برای 5 سال تعیین می‌شود، و با اعلام قبلی یکی از طرفین قابل فسخ بوده و ضمناً در صورت رضایت طرفین قابل تمدید می‌باشد.
ماده 6- سایر موارد
الف- امضاء این تفاهم نامه هیچگونه تعهد مالی خاصی را برای سازمان و دانشگاه ایجاد ننموده و کلیه هزینه‎ها حسب مورد بررسی و توافق می‌شود.
ب- در صورتیکه اجرای پروژه‎های تحقیقاتی به دانش فنی یا اختراع منتهی شود، نتایج حاصل بالمناصفه به طرفین تعلق دارد.
ماده 7:
این تفاهم نامه در 2 نسخه و 7 ماده در تاریخ ……………………….. به امضاء طرفین رسیده و از تاریخ امضاء معتبر می‌باشد. امید است در ظل توجهات حضرت ولیعصر و همفکری و همکاری متقابل، نتایج ارزشمندی حاصل گردد و رضایت خداوند بزرگ را در پی داشته باشد.
نماینده سازمان نام و نـام خانوادگی: امضـاء: نماینده دانشگـاه نام و نـام خانوادگی: امضـاء:
نمونه تفاهم نامه همکاری / رایگان

مدیریت انجمن اسلامی، فرصت‌ها و چالش‌ها

موضوعات پیشنهادی

مدیریت و بررسی تأثیر تعلقات میهنی دانشجویان ایرانی خارج کشور
عوامل موثر بر مواجهه فرهنگی دانشجویان و اساتید ایرانی خارج کشور و انتقال دانش ضمنی ایشان
بررسی تاثیر عوامل محیطی و فرهنگی بر دانشجویان و اساتید ایرانی خارج کشور و انتقال دانش ضمنی ایشان
راهبردهای مواجهه فرهنگی
عوامل موثر بر تعلقات میهنی دانشجویان ایرانی خارج کشور
دانشجویان و فارغ التحصیلان و اساتید و فرصت‌های مطالعاتی وزارت علوم و وزارت بهداشت
روش تحقیق: کیفی – مصاحبه ای، کمی – پرسش نامه‌ای
بررسی وضعیت عوامل فرهنگی مؤثر بر مدیریت
بررسی وضعیت مدیریت دانش در عوامل محیطی و مواجهه فرهنگی دانشجویان و اساتید ایرانی خارج کشور

نقش مدیریت دانش در مواجهه فرهنگی دانشجویان و اساتید ایرانی خارج کشور

۱. بررسی کمی و کیفی منابع دینی که تا کنون به زبان‌های مختلف به ویژه زبان انگلیسی، فرانسه و روسی ترجمه شده است.

۲. بررسی التزام و اعتقاد به دین در میان دانشجویان و اساتید ایرانی و برنامه مراکز دانشگاه‌های کشور برای معرفی این ابعاد

 
 

 

 


مقالات
سیاست
رسانه‎های دیجیتال
علوم انسانی
مدیریت
روش تحقیق‌وتحلیل
متفرقه
درباره فدک
مدیریت
مجله مدیریت معاصر
آیات مدیریتی
عکس نوشته‌ها
عکس نوشته
بانک پژوهشگران مدیریتی
عناوین مقالات مدیریتی
منابع درسی (حوزه و دانشگاه)
مطالعات
رصدخانه - مردم و مراکز فرهنگی
رصدخانه شخصیت‌ها
رصدخانه - مؤسسات
رصدخانه- رویدادهای علمی
رصدخانه - کارها
رصدخانه - خبرگزاری
زبان‌ها
لغت نامه
تست زبان روسی
ضرب المثل روسی
ضرب المثل انگلیسی
جملات چهار زبانه
درباره ما | ارتباط با ما | سیاست حفظ حریم خصوصی | مقررات | خط مشی کوکی ها |
نسخه پیش آلفا 2000-2022 CMS Fadak. ||| Version : 5.1 ||| By:Fadak Solutions نسخه قدیم