Fadak.IR راهکارهای فدک
English Русский العربية فارسی
مقالات مدیریت مطالعات زبان


/ پژوهش

شیوه نامه اجرایی نشست‌های هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی


این آئین نامه ناظر به ساماندهی نشست‌های عمومی وتخصصی در سطح دانشگاهها تنظیم گردیده است که از تاریخ ابلاغ مبنای برنامه ریزی و ارزیابی دفاتر هم اندیشی خواهد بود.
شیوه نامه اجرایی نشست‌های هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی
مقدمه
راه‌حل مسائل کشور را می‌بایست در دانشگاه جستجو نمود و هم‌اندیشی نیز روشی توانمند جهت نیل به این هدف است و می‌توان در جهت تولید علم نافع یا تحقق منافع حاصل از علم نافع به آن امیدوار بود، چراکه هم‌اندیشی یعنی بهره‌گیری از بالاترین ظرفیت فکری جامعه که در دانشگاه انباشته گردیده است. در هم‌اندیشی‌های معمول در دانشگاهها، شاید بهترین اتفاق، تضارب آرا در بخش خاصی از یک موضوع باشد، اما اتفاقات بهتر و مهم‌تری نیز می‌تواند در یک هم‌اندیشی رخ دهد که این تضارب آرا را به امری مکمل یک فرآیند بزرگ‌تر تبدیل نماید. در فرایند هم اندیشی باید توان دانش‌ها و تخصص‌های دانشگاهی در تکامل یکدیگر قرار بگیرد تا هر نیازی بی‌هیچ کم‌وکاست برطرف گردد و افراد درگیر کارهایی جزیره‌ای و منفصل از یکدیگر نشده و علوم مختلف با بهترین جاگیری در کنار یکدیگر برای جامعه مفید گرداند و کارهای اساسی به دلیل عدم وجود سایر بخش‌های لازم، بر زمین نماند. جهت تحقق این نوع هم‌اندیشی می‌بایست فرآیندی تعریف گردد که نشست‌ها هدفمند وکاربردی بصورت حل المسائلی راهبری نمایند. در ساختار مرکز هم اندیشیاداره امور هم اندیشیمتولی راهبری نشست‌های هم اندیشی دفاتر می‌باشد که در یک تقسیم بندی این نشست‌ها به دو بخش نشست‌های عمومی و تخصصی تقسیم گردیده است که نشست‌های عمومی بیشتردر سطح دانشگاهی و جنبه گفتمان سازی داشته و زمینه ساز نشست‌های تخصصی می‌باشد. بهترین نشست هم اندیشی نشستی خواهد بود که از درون ان یک یا چند طرح پژوهشی استخراج و توسط اساتید در معاونت پژوهشی ان دانشگاه یا دستگاههای اجرایی یا موسسات پژوهشی شهر یا استان مربوطه تصویب و مورد پیگیری و انجام قرار گیرد این آئین نامه ناظر به ساماندهی نشست‌های عمومی وتخصصی در سطح دانشگاهها تنظیم گردیده است که از تاریخ ابلاغ مبنای برنامه ریزی و ارزیابی دفاتر هم اندیشی خواهد بود.
تعریف مفاهیم
nbsp; هم اندیشی
واژه هم اندیشی به معنای اندیشیدن غیر فردی و انجام فعالیتهای ذهنی و فکری به شکل گروهی است. هم اندیشی می‌تواند مبنای اعتقادی خود را از حدیث شریف نبوی اتخاذ کند که فرمود: "عالمترین مردم کسی است که اندیشه‌های مردم را با اندیشه خود جمع کند." هم اندیشی می‌تواند به صورت تبادل آراء و نظرات، مشورت و حتی تبادل اندیشه‌ها همراه با مستندات علمی آنها در فضای آکادمیک باشد.
nbsp; نشست هم اندیشی
جلسه‌ای که با حضور چند صاحبنظر حول موضوعی مشخص تشکیل می‌شود و پیرامون محتوای موضوع، بحث و تبادل اندیشه صورت می‌گیرد.
nbsp; نشست هم‌اندیشی عمومی
نشست‌های هم اندیشی عمومی به نشست‌هایی اطلاق می‌گردد که تمام اساتید، فارغ از رشته تخصصی خود می‌توانند بعنوان استاد دانشگاه در آن شرکت نمایند و در مورد علل و مسائلی که موجب پیدایش یک مشکل شده است بحث و گفتگو و اظهار نظر فرمایند.
nbsp; نشست هم‌اندیشی تخصصی
جلسه‌ای که با حضور صاحب‌نظران متخصص در رشته‌ای خاص یا چند رشته مرتبط حول مسئله‌ای از مسائل و مشکلات که در کمیته نیاز سنجی دانشگاهی یا استانی یا ملی تشخیص داده شده تشکیل می‌گردد و توسط دبیر محترم هم اندیشی دانشگاهی یا استانی تا حصول نتیجه پیگیری می‌گردد.
nbsp; کمیته نیازسنجی دانشگاهی :
کمیته‌ای متشکل از مسئول نهاد دانشگاه (رئیس کمیته)، معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه، دبیر هم‌اندیشی دانشگاه (دبیر کمیته)، مدیر گروه معارف اسلامی و دو نفر از اساتید دانشگاه جهت تعیین موضوعات نشست‌های تخصصی دانشگاه تشکیل می‌گردد. شورای هم اندیشی دانشگاه در صورت صلاحدید می‌تواند این مسئولیت را بر عهده بگیرد.
nbsp; کمیته نیازسنجی استانی:
کمیته‌ای متشکل از رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های استان (رئیس کمیته)، دبیر هم‌اندیشی استانی (دبیر کمیته)، دو نفر از دبیران هم‌اندیشی دانشگاه‌های استان به انتخاب دبیر هم‌اندیشی استانی و دو نفر از مسئولان نهاد دانشگاه‌های استان به انتخاب رئیس استانی نهاد می‌باشد. وظیفه اصلی این کمیته تعیین موضوعات مورد نیاز استان با اخذ پیشنهادات کمیته دانشگاهی و مشورت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و مسئولین مختلف اجرایی در استان تشکیل می‌گردد. شورای هم اندیشی استانی در صورت صلاحدید می‌تواند این مسئولیت را بر عهده بگیرد.
nbsp; کمیته نیازسنجی مرکزی:
کمیته‌ای متشکل از معاون آموزشی نهاد و ریاست مرکز هم‌اندیشی، مسئول نشست‌های تخصصی مرکز، دو نفر از مسئولین دفاتر فعال در امر هم اندیشی و دو نفر از اساتید و صاحب‌نظران به انتخاب رئیس مرکز هم‌اندیشی که با اشراف به نیازهای کشور نسبت به تعیین موضوع‌های پیشنهادشده تصمیم می‌گیرند.
اهداف نشست‌های هم اندیشی
نشست‌های هم اندیشی در دانشگاه‌ها اعم از نشست‌های تخصصی و یا عمومی می‌توانند اهداف ارزشمند ذیل را محقق سازند:
تولید علم نافع و تحقق منافع حاصل از آن
تحقق مطالبات رهبری مانند بیانیه گام دوم انقلاب، تحول خواهی و ...
تبدیل مطالبات مقام معظم رهبری به گفتمان غالب دانشگاه و جریان سازی فرهنگی
تقویت فرهنگ مطالبه گری از نظام آموزش عالی و خصوصا دانشگاه‌ها برای حل مسائل دانشگاه و جامعه و تبدیل دانشگاه به یک نهاد مدنی فعال در ارتباط با صنعت و نظام اجرایی و تقنینی کشور
شناسایی افراد مستعد، توانمند و دارای ایده و معرفی و تلاش در جهت استفاده بهینه از ظرفیت و توانمندی آنها
گسترش فرهنگ هم اندیشی
زمینه سازی جهت برپائی کرسی‌های مناظره علمی، نظریه پردازی و آزاد اندیشی
ایجاد تعامل فکری - فرهنگی بین استادان حوزه و دانشگاه
ایجاد تعامل فکری و علمی بین استادان و مدیران اجرایی نظام در راستای تصمیم سازی
سیاستهای کلان مرکز در برگزاری نشست‌های هم اندیشی
مسئله محوری به‌جای موضوع محوری
توسعه مخاطب و استفاده از ظرفیت تمامی استادان و نقش دهی به آنان در یک نظام اندیشه ورزی و تصمیم سازی
استفاده حداکثری از ساختارهای موجود و عدم ساختار سازی‌های جدید تا حد امکان
تامین ملزومات حقوقی، قانونی و معنوی آزاداندیشی و ایجاد فضای مناسب و امن جهت ارائه دیدگاهها و انتقادات استادان
اهتمام به رعایت اخلاق، متد علمی و پرهیز از مناقشات غیراخلاقی و غیر علمی
کمک به فرایند تصمیم سازی در دستگاههای اجرایی با گسترش ارتباطات علمی - کارشناسی (تعامل بدنه علمی کشور با مدیریت کلان کشور )
بهره گیری از فضای مجازی برای تسهیل در ارتباطات
سیاست‌های اجرایی
زمانبندی جلسات و تهیه تقویم زمانبندی از مقدمات اجرا یی و فرایند اجرا تا حصول نتایج نشست‌ها
برنامه ریزی لازم جهت پیش نشست‌های کاری برای تعیین موضوع نشست‌ها و چگونگی اجرا و نوع مدعوان نشست‌ها
دعوت از مسئولین دستگاههای اجرایی حسب موضوع در جلسات هم‌اندیشی عمومی و تخصصی
شاخص‌های لازم برای انتخاب موضوعات نشست‌های هم اندیشی
1- مسئله بودن (موضوع نشست باید ناظر به یک مسئله،مشکل،چالش یا بحران کشور باشد)
2- فراگیری، جامعیت وشمولیت موضوع نسبت به دانشگاهیان و جامعه
3- جذابیت، اهمیت و ملموس بودن جهت ایجاد انگیزه کافی برای مشارکت
4- قابل حل بودن مسئله (موضوعاتی انتخاب شود که امکان ارائه راه‌حل‌ها برای آن‌ها وجود داشته باشند)
5- برخورداری از ادبیات علمی و آکادمیک (سطح طرح بحث و ارائه موضوعات و همچنین راهکارها از کیفیت فنی و علمی استانداردی برخوردار باشند)
6- نوآوری و ابداع( موضوع و مسئله نباید به همین صورت تکراری درجای دیگر بررسی و طرح شده باشد)
7- ارائه راهکار بدیع و کارآمد (نشست هم اندیشی باید منجر به یک خروجی انضمامی و عینی و مکتوب شود )
فرآیند اجرایی برگزاری نشست‌های هم اندیشی عمومی
7-1) انواع نشست‌های هم اندیشی عمومی :
الف. نشست‌هایی هستند که با حضور عموم اساتید و در مورد مسائل غیر تخصصی و عام یا جنبه‌های عام موضوعات تخصصی برگزار می‌گردد و همه اساتید یک دانشگاه از هر رشته و تخصصی می‌توانند در آن شرکت نمایند. به عنوان مثال موضوع حجاب و عفاف،ازدواج یا اسیب‌های اجتماعی مربوط به دانشجویان در هر دانشگاه می‌تواند بعنوان یک موضوع عام مورد توجه نشست‌های عمومی قرار گیرد. هر چند این موضوعات جنبه‌های تخصصی دارد ولی ابعادی از آن می‌تواند در نشست‌های عمومی اساتید در یک دانشگاه بصورت موردی محور نشست‌ها قرار گیرد و با حضور مدیران دانشگاه مربوطه نسبت به ارائه راهکارها جهت حل مسائل مرتبط با ان در فضای ان دانشگاه و خوابگاهها و مجموعه‌های وابسته اقدام گردد و چنانچه ابعادی از آن موضوع به ادامه مباحث در قالب نشست‌های تخصصی و در سطح فرا دانشگاهی نیاز باشد در قالب نشست‌های تخصصی با حضور متخصصان در آن دانشگاه یا از طریق دبیران استانی در سطح استان با حضور متخصصان موجود در سایر دانشگاهها پیگیری گردد.
ب. نشست‌هایی که جنبه گفتمان سازی دارد و بر اساس مطالبات مقام معظم رهبری یا به پیشنهاد شورای هم اندیشی استان و یا مرکز هم اندیشی لازم است در فضای دانشگاهها مورد توجه و در قالب نشست‌های هم اندیشی عمومی در معرکه آراء مورد نقد وبررسی قرار گیرد. این موضوعات شامل موضوعات فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و علمی می‌گردد و بیشتر جنبه نظری برای استادان دارد.
7-2)برای برگزاری نشست‌های هم اندیشی عمومی اقدامات ذیل باید صورت پذیرد :
الف) آمایش داده‌ها و اطلاعات اولیه برای انتخاب یک مسئله بعنوان دستور نشست: انتخاب یک یا چند مسئله مشخص بر اساس اولویت در شورای هم‌اندیشی(در دانشگاههایی که این ساختار وجود دارد) یا کمیته نیاز سنجی دانشگاهی اولین اقدامی است که باید صورت پذیرد. پس از انتخاب مشکل در جلسه شورای هم‌اندیشی یا کمیته مزبور، دبیر هم‌اندیشی می‌بایست جهت روشن نمودن هرچه بیشتر مشکل و مشخص شدن مسائل مربوط به آن، حداقل یک مورد یا ترکیبی از موارد زیر را انجام دهد:
1- دعوت از سخنرانان دانشگاهی یا حوزوی جهت سخنرانی پیرامون مشکل یا مساله (به همراه پرسش و پاسخ)
2- دعوت از مسئولین دستگاههای اجرایی مرتبط
3- اکتشاف میدانی (برگزاری اردو جهت اشنایی با مساله )
4- برگزاری کارگاه یا دوره آموزش مجازی مرتبط با مشکل یا مساله
ب) شیوه اجرا و برگزاری نشست هم‌اندیشی عمومی
این جلسه با حضور عموم استادان تشکیل می‌گردد و قبلاً در سامانه هم اندیشی موضوع اطلاع‌رسانی خواهد شد تا تمامی استادان بتوانند از آن مطلع شده و در صورت تمایل در آن شرکت کنند در اطلاع رسانی مطالب ذیل ارائه می‌گردد:
1- ارائه نظام مسائل مرتبط با مسئله نشست توسط دبیر
2- حتی‌المقدور دعوت از یکی از مسئولین مرتبط با مسئله مورد نظر
3- نظرسنجی در مورد میزان اثرگذاری متغیرهای مختلف بر مسئله مورد بحث در نشست
- ارایه راه حل‌های پیشنهادی از طرف استادان جهت اولویت‌بندی و پرداختن به آن‌ها در جلسات هم‌اندیشی و مواردی که کمک به تصمیم‌گیری می‌نماید.
- ارسال دعوت نامه برای اعضای نشست و انجام تبلیغات رسانه‌ای مطلوب متناسب با نوع نشست در سطح دانشگاه
جلسات باید دارای یک دبیر باشد تا ضمن مدیریت فرایند نشست،نتایج تدوین وصورتجلسات بصورت منظم جهت اطلاع استادان و سایر مراجع ذیربط تهیه،تنظیم و ارسال گردد
ج) اعضای شرکت کننده در نشست‌های عمومی
اعضای شرکت کننده در نشست‌های هم اندیشی عبارتند از :
۱- کلیه استادان دانشگاه / استان منطقه محل برگزاری نشست که برای شرکت در نشست اعلام آمادگی و ثبت نام نموده یا دعوتنامه نشست برای آنها ارسال شده است.
۲- یک یا دو نفر از صاحب نظران در حوزه موضوع نشست با انتخاب شورای هم اندیشی یا کمیته نیاز سنجی دانشگاهی
۳- مسئولان دستگاه اجرائی مرتبط با موضوع نشست در سطح متناسب با سطح نشست (شهر استان کشور)
۴- رئیس دفتر نهاد به عنوان رئیس نشست هم اندیشی
۵- دبیر هم اندیشی دانشگاه به عنوان مجری و دبیر نشست
د) شناسایی و جذب
نشست‌های هم اندیشی بستر بسیار مناسبی برای شناسایی استعداد‌ها و نیروهای خلاق و ارزشمند جهت مسئولیت‌ها و ماموریت‌های علمی و اجرایی و فرهنگی نظام می‌باشند که از طریق این جلسات اساتید صاحب ایده و دارای ویژگی‌های ممتاز شناسایی و به مرکز هم اندیشی جهت ایجاد بانک استادان ممتاز کشور معرفی می‌گردند
ه) سازماندهی و ارتباط
برنامه ریزی مناسب جهت حفظ ارتباط مستمر دبیران هم اندیشی، با اعضای شرکت کننده در جلسات هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی واهل فکر وقلم به جهت استمرار نشست‌های هم اندیشی و جلب نظر موافق ایشان عنداللزوم جهت موضع گیری‌های مسائل کشوری وجهانی که نیازمند حمایت و تحکیم می‌باشد
و) بررسی و تحلیل نشست و گزارش دهی
دبیرهم اندیشی موظف است نتایج جلسات هم اندیشی را در سطح دانشگاه اطلاع رسانی نماید وگزارش برگزاری نشست‌ها را از طریق سامانه جامع دبیران به همراه مستندات به مرکز هم اندیشی ارسال نماید. و با توجه به توانمندی‌های دریافت شده از جانب اساتید و نتایج برامد از نشست‌های عمومی در صورت نیاز پیشنهادات خود را برای ادامه کار بصورت نشست‌های تخصصی به دبیران استانی اعلام نمایند تا بر اساس ایین نامه مربوطه نشست‌ها بصورت تخصصی در سطح شهرستان یا استان پیگیری گردد لازم به ذکر است فقط موضوعاتی که جنبه ملی دارند از طریق مرکز به دستگاههای ذیربط ارسال خواهد گردید و سایر موارد توسط دبیر هم اندیشی دانشگاه یا استان حسب موضوع در دانشگاه یا سطح استان ارسال خواهد گردید
فرآیند اجرایی برگزاری نشست‌های هم اندیشی تخصصی
نشست‌های تخصصی با حضور صاحب نظران دانشگاهی میتواند در انواع مختلفی برگزار گردد که بارزترین نمونه‌های ان در دانشگاهها موارد ذیل می‌باشد:
- نشست‌هایی که در ادامه نشست‌های عمومی بمنظور عمق بخشیدن به مباحث در سطح کارشناسان و متخصصان پیگیری می‌گردد این نشست‌ها می‌تواند در یک دانشگاه با نظر کمیته نیاز سنجی دانشگاهی مورد پیگیری یا بصورت استانی با پیشنهاد به دبیران استانی وتصویب در کمیته نیازسنجی استانی با حضور متخصصان موجود در دانشگاههای استان یا یک شهرستان برگزار گردد
- نشست‌هایی که در کمیته نیاز سنجی استانی متناسب با نیازهای هر استان با رعایت اولویت موضوع یابی و سپس با دعوت از صاحبنظران متخصص دانشگاهی و مدیران دستگاههای اجرایی سلسه نشست‌ها تا حصول نتایج قابل قبولی پیگیری می‌گردد این نشست‌ها می‌تواند منجر به تصویب طرح‌های کاربردی درسطح استان یا شهرستان بین دانشگاهیان و دستگاههای اجرایی گردد
- نشست‌های تخصصی با موضوع ملی،موضوعات این نشست‌ها با محوریت مباحث مرتبط با مأموریت نهاد نمایندگی در دانشگاه‌ها در حوزه‌های مختلف با اعلام نظر کمیته نیازسنجی ملی انتخاب می‌گردد.و نتایج ان نیز از طرف مرکز هم اندیشی به دستگاههای ذیربط اطلاع رسانی می‌گردد
- نشست‌های تخصصی با رویکرد کرسی‌های آزاداندیشی که این مدل نشست‌ها دارای آئین نامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌باشد.
- نشست‌های تخصصی در زمینه مرجعیت دین (قرآن و عترت) در علم: این نشست‌ها می‌تواند با رویکرد رابطه علم و دین و نقد علم سکولار (خصوصا در حوزه علوم انسانی) و امکان بهره مندی از علم دینی (قرآن و عترت) در تولید علوم برگزار گردد.
8-1)گونه شناسی نشستهای هم اندیشی تخصصی
نشست‌ها به تناسب موضوع نشست و ظرفیت‌ها و ویژگی‌های هر دانشگاه و استادان آن می‌تواند در یکی از سطوح و قالب‌های ذیل برگزار شود:
الف) نشست هم اندیشی استادان دانشگاه
ب) نشست هم اندیشی استادان دانشگاههای استان
ج) نشست هم اندیشی استادان دانشگاههای منطقه
د) نشست هم اندیشی استادان دانشگاههای کشور
ه) نشست هم اندیشی استادان دانشگاههای جهان اسلام
8-2)مراحل اجرایی برگزاری نشست‌های هم اندیشی تخصصی:
مراحل اجرایی در سطح استان
رئیس محترم استانی نهاد بر اساس این ایین نامه نسبت به تشکیل کمیته نیاز سنجی استانی اقدام می‌نمایند و با دعوت از اعضا و صاحبنظران لیستی از موضوعات مورد نیاز برای نشست‌های هم اندیشی تخصص را براساس اولویت تعیین و تقویم مناسب برای برگزاری ان را تنظیم می‌نماید دبیر هم اندیشی استانی بعنوان دبیر این نشست‌ها مسئول پیگیری و برگزاری نشست‌ها در سطح استان می‌باشدو گزارش تفصیلی جلسات آن‌که شامل راهکارهای لازم برای حل معضل مطرح‌شده می‌باشد توسط رئیس استانی برای مدیران دستگاههای اجرا یی ارسال و رونوشت ان به مرکز هم اندیشی ارائه می‌گردد
وظایف دبیر هم‌اندیشی دانشگاه
1- هماهنگی با مسئول نهاد دانشگاه، جهت برگزاری نشست‌های تخصصی در موضوع‌های اعلام‌شده
2- دعوت از اساتید صاحب‌نظر در موضوع نشست
3- برگزاری و دبیری جلسات نشست تخصصی از نوع 1-4-5
4- تهیه گزارش تفصیلی از نشست و ارسال صورت جلسه و ضبط محتوی نشست‌ها و اعلام اساتید فعال در جلسات نشست از طریق سامانه به مرکز هم اندیشی استادان
الگوی نشست‌های موفق
با آنکه نفس برگزاری نشست‌های هم اندیشی گامی مثبت و رو به جلو محسوب می‌شود؛ اما برگزاری بهتر، مفیدتر نشستها و کیفیت محتوا و خروجی این جلسات، ارزش این نشست‌ها را چند برابر می‌کند و در تثبیت جایگاه و نهادینه شدن فرهنگ هم اندیشی، هم در میان مسئولان کشوری و دانشگاهی و هم در سطح دانشگاهها و ایجاد نشاط علمی و انگیزه ورود به مباحث تاثیر ویژه‌ای دارد.
از این رو مرکز هم اندیشی یکی از رویکردهای اصلی خود در دور جدید فعالیت‌ها را معیار مند سازی نشست‌های هم اندیشی قرار داده و تلاش دارد ضمن ارتقای کیفی نشست‌ها از دبیران موفق و پر تلاشی که محصولات وزین تری از نشست‌ها ارائه می‌دهند به طرق مختلف تقدیر نموده و به موازات آن نسبت به اصلاح نارسایی‌ها و ضعف‌های دفاتر با دبیرانی که در برگزاری مطلوب و با کیفیت نشست‌ها از استاندارد لازم برخوردار نیستند اقدام نماید.
شاخص‌های کمی و کیفی
١- تعداد جلسات: تعداد نشست‌های هم اندیشی با توجه به شرایط و سطح علمی، میزان همکاری و استقبال استادان و مسئولان و ... متغیر است. با اینحال در نظر گرفتن حداقلی برای این جلسات (یعنی ۲ جلسه در هر نیمسال تحصیلی منطقی به نظر می‌رسد. تذکر: بی تردید برگزاری جلسات بیشتر با حفظ کیفیت لازم امتیاز مثبت خواهد داشت
۲- تعداد استادان شرکت کننده: تعداد شرکت کنندگان در نشست‌ها نیز باید از یک میزان مطلوب و معقولی برخودار باشد و این میزان متناسب با تعداد اعضای هیأت علمی هر دانشگاه متغیر خواهد بود.
3- موضوع نشست: انتخاب موضوع مناسب، کاربردی و روزآمد از اولویت برخوردار است.
۴- حضور کارشناسان: استفاده از حضور صاحب نظران مدعو خارج از دانشگاه و متخصص در موضوع مورد بحث در هر دانشگاه می‌تواند بر کیفیت و غنای مباحث نشست‌ها بیفزاید.
تذکر: استفاده از این صاحب نظران نباید به گونه‌ای باشد که فضای اظهارنظر و تحرک را از اساتید شرکت کننده در جلسه سلب کند و به عبارتی نبایستی نشست به جلسه سخنرانی و پرسش و پاسخ تبدیل شود بلکه با تدبیر و برنامه ریزی دبیر هم اندیشی استاد یا استادان مدعو خارج از دانشگاه باید همانند سایر شرکت کنندگان و البته در جایگاه کارشناس و مشاور در جلسه شرکت و ایفای نقش نمایند
نکات قابل توجه اجرایی
با توجه به اهمیت نشستها و حضور استادان صاحب نظر در این جلسات شایسته است از همه ظرفیتهای جلسه استفاده شود؛ بنابراین برای بهره گیری مطلوب از مباحث و انعکاس خبری و رسانه‌ای آنها لازم است موارد ذیل رعایت گردد.
الف-هفت تا ده روز قبل از برگزاری جلسه، خبر نشست در سطح دانشگاه و مراکز پرتردد، انعکاس یابد و جزئیات جلسه اطلاع رسانی گردد شامل:
- موضوع نشست
- تاریخ و زمان
- مکان
- نام صاحبنظران و کارشناسان اصلی جلسه
- ذکر پیشینه نشست (در صورتی که جلسه یا جلساتی قبلا در این موضوع یا موضوع مشابه برگزار شده است)
- هنگام برگزاری نشست، مباحث جلسه در صورت امکان به صورت صوتی و تصویری با کیفیت مطلوب ضبط گردد تا جهت انعکاس قابل استفاده باشد
- تهیه تعدادی تصویر با کیفیت مطلوب از نشست و جزئیات برنامه‌های آن مخصوصا هنگامی که فیلمبرداری از جلسه مقدور نباشد، ضرورت دارد.
- باتوجه به اهمیت زمان در اطلاع رسانی و پوشش رسانه‌ای نشست‌ها از طریق مرکز هم اندیشی، لازم است خبر برگزاری نشست بلافاصله پس از برگزاری آن، با جزئیات ذکر شده در بند ۱ به همراه چند تصویر مناسب از طریق سامانه جامع دبیران به مرکز ارسال گردد تا در سایت مرکز وسایر رسانه‌های نهاد منعکس شود.


مقالات
سیاست
رسانه‎های دیجیتال
علوم انسانی
مدیریت
روش تحقیق‌وتحلیل
متفرقه
درباره فدک
مدیریت
مجله مدیریت معاصر
آیات مدیریتی
عکس نوشته‌ها
عکس نوشته
بانک پژوهشگران مدیریتی
عناوین مقالات مدیریتی
منابع درسی (حوزه و دانشگاه)
مطالعات
رصدخانه شخصیت‌ها
رصدخانه - فرهنگی
رصدخانه - دانشگاهی
رصدخانه - رسانه
رصدخانه- رویدادهای علمی
زبان
لغت نامه
تست زبان روسی
ضرب المثل روسی
ضرب المثل انگلیسی
جملات چهار زبانه
درباره ما | ارتباط با ما | سیاست حفظ حریم خصوصی | مقررات | خط مشی کوکی‌ها |
نسخه پیش آلفا 2000-2022 CMS Fadak. ||| Version : 5.2 ||| By: Fadak Solutions نسخه قدیم