Fadak.IR راهکارهای فدک
English Русский العربية فارسی
مقالات مدیریت مطالعات زبان


/ مدیریت

اكتملت مرحلة الدراسة وبدأت مرحلة كتابة الأطروحة


بسم الله الرحمن الرحیم الطلاب الاکارم السلام علیکم
بحول الله وقوته قد اکملتم المرحلة الدراسیة وقد بدأتم بمرحلة کتابة الرسالة فحاولوا ان تبحثوا عن مواضیع جدیدة وتطبیقیة للبحث حتی تستطیعوا ان تقدموا خدمة لبلدکم وللاوساط العلمیة, وسوف نرسل لکم الموضوعات المدرجة فی القائمة هی مجرد مقترحات تم تقدیمها الیکم .
یمکنکم ان تختاروا موضوعا منها کما یمکنکم اختیار موضوع مشابه وغیر مکرر اصلا فی القائمة علی ان ترسلوها الی ادارة المجموعة.
عملیة اختیار الموضوع:
1- اختیار الموضو ع
2- اختیار استاذ المشرف
3- ملئ الاستماره رقم ) 1( من قبل الطالب بالتنسیق مع الاستاذ المشرف وتعدیل ووضع الاسئلة الرئیسیة والفرعیة.
4- اعطاء الاستماره للاستاذ المشرف لیقوم بارسالها الی المجموعة شخصاً ولیس الطالب من یقوم بأرسالها.
باسمه تعال‌ی دانشجویان گرام‌ی سلام علیک م اکنون که وارد مرحله تدوین پایان نامه شده اید تلاش کنید که موضوعات جدید و کاربردی را برای تحقیق جستجو کنید تا بتوانید به علم و کشور خود خدمت کنید.
موضوعاتی که در لیست آمده است به عنوان پیشنهاد به شما ارائه شده است. می‌توانید از آنها انتخاب کنید، یا موضوعی مشابه آنها را که قبلا تحقیق نشده است را ان تخاب کنید. و برای بررسی به گروه ارسال کنید.
1- انتخاب موضوع
2- انتخاب استاد راهنما
3- تکمیل استماره رقم ) 1( با هماهنگی استاد راهنما و ارسال از طریق استاد راهنما به گروه
نقش سرمایه معنوی بر افزایش رضایت مندی کارکنان
دور رأس المال المعنوی فی زیادة رضا العاملین 1
شناسایی ویژگ یهای کارگزاران سازمان بر اساس عهدنامه مالک اشت ر التعرف على خصائص موظفی المنظمه وفقا لعهد مالک اشتر 2
نقش ارزشیابی کارکنان در بهبود نظام ادار‌ی دور تقییم العاملین فی تحسین النظام الإداری 3
شناسایی الگوهای شایستگی مدیران در سازمان‌های دولت‌ی التعرف على أنماط کفاءة المدراء فی الموسسات الحکومیة
شناسایی مولف ههای کار تیمی در موفقیت سازمان‌های دولت‌ی التعرف علی مکونات العمل الجماعی فی نجاح المؤسسات الحکومیة 5
نقش سرمایه اجتماعی بر افزایش رضایت مندی کارکنا ن دور رأس المال الاجتماعی فی زیادة رضا العاملین 6
نقش هوش هیجانی بر افزایش بهره وری کارکنا ن دور الذکاء العاطفی فی زیادة إنتاجیة العاملین 7
نقش خط مشی قوه مجریه در وحدت ملی دور سیاسات السلطة التنفیذیة فی الوحدة الوطنیة 8
نقش شیو ههای هماهنگی )ساختاری و انسانی( در تحقق اهداف سازمان‌ی دور أسالیب التنسیق )الهیکلیة والبشری ة( فی تحقیق الأهداف التنظیمیة 9
نقش گزینش نیروی انسانی در بهبود توانمندسازی سازما ن دور اختیار الموارد البشریة فی تحسین التمکین التنظیمی 10
شناسایی اولوی تهای آموزشی کارکنان در بهبود مدیریت منابع انسان‌ی التعرف على أولویات تدریب العاملین فی تحسین إدارة الموارد البشریة 11
نقش ارتباطات سازمانی در مدیریت بحران سازمان ه ا دور العلاقات التنظیمیه فی إدارة أزمات المنظمات 12
نقش اخلاق حرفه‌ای در افزایش ارتباطات سازمان‌ی دور أخلاقیات المهنة فی زیادة العلاقات التنظیمیه 13
نقش استرس کارکنان بر عملکرد سازمان‌ی اثر توتر العاملین على الأداء التنظیمی 14
نقش آموزش کارکنان در بهبود فرهنگ سازمان‌ی اثر تدریب الموظفین فی تحسین الثقافة التنظیمیة 15
تاثیر قوانین مدیریت منابع انسانی بر ارزیابی عملکرد سازمانی أثر قواعد إدارة الموارد البشریة على تقییم الأداء التنظیمی 16
نقش عوامل ارتباطی موثر بر بهبود کنترل سازمان‌ی دور عوامل الاتصال الفعال فی تحسین الرقابة التنظیمیة 17
شناسایی مولف ه‌های الگوی جانشین پروری در سازمان ه ا التعرف على مکونات نمط اعداد المدراء و الموظفین الجدد فی المنظمات 18
نقش مهارت کارکنان در بهره وری سیستم‌های IT سازما ن دور مهارات الموظفین فی إنتاجیة أنظمة
IT بالمنظمة 19
شناسایی عوامل نواوری در سازمان و نقش آن در افزایش خدمت رسانی / تولی د التعرف على عوامل الابتکار فی المنظمة ودورها فی زیادة الخدمات / الإنتاج 20

بسم الله الرحمن الرحی م الطلاب الاکارم السلام علیکم
بحول الله وقوته قد اکملتم المرحلة الدراسیة وقد بدأتم بمرحلة کتابة الرسالة فحاولوا ان تبحثوا عن مواضیع جدیدة وتطبیقیة للبحث حتی تستطیعوا ان تقدموا خدمة لبلدکم وللاوساط العلمیة, وسوف نرسل لکم الموضوعات المدرجة فی القائمة هی مجرد مقترحات تم تقدیمها الیکم.
یمکنکم ان تختاروا موضوعا منها کما یمکنکم اختیار موضوع مشابه وغیر مکرر اصلا فی القائمة علی ان ترسلو‌ها الی ادارة المجموعة.
عملیة اختیار الموضوع:
1- اختیار الموضوع
2- اختیار استاذ المشرف
3- ملئ الاستماره رقم) 1( من قبل الطالب بالتنسیق مع الاستاذ المشرف وتعدیل ووضع الاسئلة الرئیسیة والفرعیة.
4- اعطاء الاستماره للاستاذ المشرف لیقوم بارسالها الی المجموعة شخصاً ولیس الطالب من یقوم بأرسالها.

باسمه تعالی دانشجویان گرام‌ی سلام علیکم
اکنون که وارد مرحله تدوین پایان نامه شده اید تلاش کنید که موضوعات جدید و کاربردی را برای تحقیق جستجو کنید تا بتوانید به علم و کشور خود خدمت کنید.
موضوعاتی که در لیست آمده است به عنوان پیشنهاد به شما ارائه شده است. می‌توانید از آنها انتخاب کنید، یا موضوعی مشابه آنها را که قبلا تحقیق نشده است را انتخاب کنید. و برای بررسی به گروه ارسال کنید.
1- انتخاب موضوع
2- انتخاب استاد راهنما
3- تکمیل استماره رقم ) 1( با هماهنگی استاد راهنما و ارسال از طریق استاد راهنما به گروه
ترجمه فارسی عناوین ردیف
نقش مولفه‌های فرهنگی در تقویت مدیریت منابع انسانی دور المکونات الثقافیة فی تعزیز إدارة الموارد البشریة
نقش مولفه‌های فرهنگی در تقویت مدیریت دان ش دور المکونات الثقافیة فی تعزیز إدارة المعرفة
نقش خط مشی گذاری سازمان در بهبود مدیریت دان ش اثر وضع السیاسات التنظیمیة فی تحسین إدارة المعرفة
مشورت در برنامه ریزی و تاثیر آن بر رضایت شغل‌ی الاستشارات فی التخطیط وأثرها على الرضا الوظیفی
شیوه‌های جلب مشارکت کارکنان بر اساس خط مشی‌های سازمان‌ی طرق واسالیب اشراک الموظفین وفق السیاسات التنظیمیة
تاثیر مسئولیت اجتماعی بر مدیریت منابع انسانی سازمان‌های دولت‌ی أثر المسؤولیة الاجتماعیة على إدارة الموارد البشریة فی الموسسات الحکومیة
نقش آموزش کارکنان در کاهش استرس سازمان‌ی اثر تدریب الموظفین فی تقلیل التوتر التنظیمی
نقش اعتماد سازمانی در تقویت استراتژی سازمان‌ی دور الثقة التنظیمیة فی تعزیز الإستراتیجیة التنظیمیة
شناسایی عوامل اثرگذار بر رعایت اخلاق فناوری اطلاعا ت التعرف على العوامل المؤثرة فی الالتزام بأخلاقیات تقنیة المعلومات
وجدان کاری و عوامل سازمانی موثر بر آ ن اثر الضمیر الوظیفی على العوامل التنظیمیة 10
بررسی و تحلیل نظری اصل وحدت و هماهنگی در سازمان
دراسةوالتحلیل النظری لمبدأ الوحدةوالتنسیق فی المنظم ة 11
بررسی انگیزه کمال مطلق جوئی با تأکید بر مبانی انسان شناسی در مدیریت
دراسةدوافع طلب الکمال المطلق فی الغلاف الجوی مع الترکیز مبادئ الأنثروبولوجیةفی الإدارة 12
هدف گذاری در مدیریت با تأکید بر اصل آخرت گرای‌ی تحدید الهدف فی الإدارةمع الترکیزعلى مبدأ النزعةالاخرویة
استراتژی تحول منابع انسانی با توجه به مساله جهانی شدن إستراتیجیةتطویر الموارد البشریةمن منطلق قضیةالعولمة
بررسی اصول حاکم بر سازماندهی دراسة المبادئ التی تحکم التنظیم 15
تبیین الگوی کلی و نقش عمومی مناسب برای سازمانها
شرح النمط والدور العامین المناسبین للمنظمات 16
مبانی طراحی سیستم خطمش یگذاری سازمانی برای تحقق عدالت توزیعی
مبادِِئ تصمیم نظام السیاسات تنظیمیةلتحقیق العدالة فی التوزیع
طراحی و تبیین مدل مفهومی پرداخت حقوق و دستمزد
تصمیم وشرح النموذج المفاهیمی لدفع الروابت و الاجور
مسئولیتهای اخلاقی و اجتماعی
سازمان و مدیریت در جهت توسعه رفاه اجتماعی
المسؤولیات الأخلاقیةوالاجتماعیة لکن من للمنظمةوالإدارةمن أجل تنمةرفاهیة الاجتماعیة
تبیین شاخص‌های فرهنگی تاثیر گذار در سازمان‌های دولتی
شرح معاییر الثقافیةالموثرةفی المؤسسات الحکومیة 20
بازخوانی مبانی اخلاقی مدیریت دولتی نوین
إعادةقراءةالأسس الأخلاقیة للإدارةالحکومیةالحدیثة 21
نقش باور به توحید در هدف گذاری سازمانی
دور الإیمان بالتوحید فی تحدید الأهداف التنظیمیة 22

راهکارهای غلبه بر مقاومت در برابر تغییر
استراتیجیات التغلب على مقاومةالتغییر
بررسی مؤلفههای فرهنگ سازمانی
دراسة مکونات الثقافةالتنظیمیة 24
بررسی راهکارهای مبارزه با فساد اداری
دراسةاستراتجیات المکافحةللفساد الإداری 25
بررسی راهکارهای افزایش تعهد سازمانی
دراسةطروق زیادة الالتزام التنظیمی 26
بررسی اصول موثر بر سیاستگذاری عمومی
دراسة الاسس الموثرة فی السیاسات العامة 27
تبیین عوامل مؤثر بر رشد معنوی نیروی انسانی در سازمان شرح العوامل المؤثرةعلى النمو الروحی للموارد البشریةفی المنظمة 28
بررسی عوامل موثر بر شادابی در محیط کار
دراسة العوامل المؤثرةعلى الحیویةفی بیئةالعمل 29
تأثیر هوش اخلاقی بر عملکرد سازمان
تاثیر الذکاء الأخلاقی على الأداء التنظیمی 30
ارتباطات سازمانی در سیره نبی گرامی اسلام ص
العلاقات التنظیمیة فی سیرة نبی الاکرم ص 31
نقش مدیریت ارتباطات در سازمان‌های بهداشتی / آموزشی
دور إدارةالعلاقات فی المنظمات الصحیة/ التعلیمیة 32
راهکارهای نهادینه کردن تقوا جهت ایجاد و تثبیت خودکنترلی در سازمان
استراتجیات تأصیل التقوی من اجل خلق الرقابة الذاتیة و ترسیخها فی المنظمة
تبیین نظری تأثیر نمادها بر رفتار کارکنان
الشرح النظری لتأثیر الرموز على سلوک الموظفین 34
تببین نظری نقش اخلاق اسلامی در ارتقاء رفتار سازمانی الشرح النظری لدور الأخلاق الإسلامیةفی تحسین السلوک التنظیمی 35
بررسی نظری تأثیر عدالت بر انگیزش منابع انسانی در سازمان
الدراسةالنظریةلتأثیر العدالةعلى دوافع الموارد البشریةفی المنظمة
مدیریت تحول گروهی در سازمان إدارة التحول الجماعی فی المنظمة 37
تبیین مؤلفه‌های عدالت محوری در جذب تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی دور مکونات العدالة فی استمراریة الخدمة و تنمی ة الموارد البش ریة 38
نقش خانواده در پرورش مدیران دور الأسرة فی اعداد المدیرین 39
تبیین نظری تاثیر رعایت احکام فقهی و اخلاقی بر بهبود کارایی سازمان الشرح النظری لتاثی ر الالتزام باالاحکام الفقهیة والأخلاقیة فی تحسین کفاءة المنظمة 40
بررسی سابقه تجربی کار بر مهارت‌های مدیریت‌ی دراسة دور خبرة العمل على المهارات الإداریة 41
تبیین نظری تأثیر معنویت کارکنان بر ارتباطات درون سازمان‌ی الشرح النظری لتأثیر روحانیة الموظفین فی علاقاتهم داخل المنظمة
شناسایی ابعاد رهبری تحول آفرین التعرف علی أبعاد القیادة التحویلیة 43
تبیین نظری تأثیر ارتباط غیرکلامی در تحقق اثربخشی رهبر‌ی الشرح النظری لتأثیر التواصل غیر کلامی فی تحقیق قیادة فاعلة
نقش اخلاق در حفظ نیروی انسان‌ی دور الأخلاق فی الحفاظ على ایدی العاملة فی المنظمة 45
بررسی مولفه‌های موثر در ارتقاء فرهنگ سازمانی سازمانهای دولتی دور المکونات الموثرة فی ارتقاء الثقافة التنظیمیة لدی المنظمات الدولیه 46
بررسی نقش تقوا در ارتقای سرمایه انسان‌ی دور التقوى فی ارتقاء رأس المال البشر‌ی 47
نقش عوامل معنوی در تدوین برنامه ریزی راهبردی دور العوامل الروحیة فی صیاغة التخطیط الاستراتیجی 48
بررسی تطبیقی تاثیر نگرش بر رضایت شغلی در مدیریت رایج و مدیریت اسلامی اثر موقف على الرضا الوظیفی فی الإدارة الحالیة والإدارة الإسلامیة 49
بررسی مرحله تدوین سیاستگذاری نظام آموزشی دور مراحل التطویراداری فی سیاسة النظام التعلیمی 50
فرایند جذب نیروی انسانی در سازمانه ا عملیة استقطاب الموارد البشریة فی المنظمات 51
راههای کاهش واکنش کارکنان در برابر کنتر ل طرق تقلیل ردود الافعال لدی للعاملین فی الرقابة 52
نقش مصلحت در فقه الادار ه دور المنفعة فی الفقه الإدار‌ی 53
شخصیت حقوقی سازمانها و احکام مربو ط الشخصیة القانونیة للمنظمات والأحکام ذات الصلة 54
نظام پاداش و تنبیه در بهره وری نیروی انسانی اثر نظام المکافأة والعقاب فی إنتاجیة الموارد البشریة 55
نقش عوامل معنوی در توانمند سازی کارکنا ن دور العوامل الروحیة فی تمکین الموظ ف 56
تبیین نظری رابطه عدالت سازمانی و بهره وری سازمان‌ی العلاقة بین العدالة التنظیمیة والإنتاجیة التنظیمیة 57
ارزیابی توزیع قدرت در نظام اداری تقویم توزیع السلطة فی الجهاز الإدار‌ی 58
مدیریت راهبردی حضرت یوسف )ع( و حضرت موسی )ع( الإدارة الإستراتیجیة للنبی یوسف )ع( و للنبی موسى )ع( 59
فهم الگوی اهلیت مدیران در حکومت اسلام‌ی فهم نموذج کفاء ة المدیرین فی الحکومة الإسلامی ة 60
تاثیر اخلاق اسلامی در بهبود روابط کارکنان از منظر صحیفه سجادی ه أثر الأخلاق الإسلامیة فی تحسین علاقات الموظفین من منظور الصحفیة سجادیة 61
مبانی انسا نشناختی مکاتب مدیریتی و نقد آن )با تاکید بر کلاسیک و نئوکلاسیک ( الأسس الأنثروبولوجیة لمدارس الإدارة ونقدها )مع الترکیز على الکلاسیکیة والکلاسیکیة الجدیدة ( 62
نظام پاداش و تنبیه در بهر هوری نیروی انسانی اثرنظام المکافأة والعقاب فی إنتاجیة الموارد البشریة 63
بررسی تاثیر آموزش‌های پودمانی ضمن خدمت بر بهره وری نیروی انسانی تأثیر وحدات التدریب أثناء الخدمة على إنتاجیة الموارد البشریة 64
راهکارهای تقویت اخلاق حرفه‌ای در سازمان‌ها استراتیجات التعزیز الأخلاق المهنی فی المنظما ت 65
نقش عوامل محیط سازمان در ارتقاء بهره وری سازمانی دور عوامل البیئة التنظیمیة فی تعزیز الإنتاجیة التنظیمیة 66
نقش معنویت اسلامی در رشد و تعالی منابع انسان‌ی دور الجانب المعنوی الاسلامی فی نمو وتمیز الموارد البشریة 67
تبیین عوامل تاثیرگذار مستقیم محیطی بر تحول فرهنگی سازمانی تاثیرعوامل البیئة بشکل مباشر على التغییر الثقافی التنظیمی 68
نقش باورهای اسلامی در مدیریت تحول سازمان‌ی دور المعتقدات الإسلامیة فی إدارة التغییر التنظیمی 69
نقش شجاعت مدیران در تصمیم گیری سازمان‌ی دور شجاعة المدراء فی اتخاذ القرار التنظیمی 70
راهکارهای ا ثر بخشی کار تیمی در سازمان‌های آموزشی استراتیجیات العمل الجماعی الفعال فی المؤسسات التعلیمی ة 71
اجرای خط مشی توسعه آموزش و تاثیر آن بر کاهش فق ر تنفیذ سیاسة تطویر التعلیم وأثرها على الحد من الفقر 72
مبانی انسا نشناختی مکاتب مدیریتی رایج و نقد آ ن الأسس الأنثروبولوجیة لمدارس الإدارة الحالیة ونقده ا 73
نقش بهبود نظام پاداش و تنبیه در افزایش بهره وری نیروی انسان‌ی دور تحسین نظام الثواب والعقاب فی زیادة إنتاجیة الموارد البشریة 74
رویکرد اعتقادات اسلامی در سازما ن منهج المعتقدات الإسلامیة فی التنظیم 75
بررسی کاربرد چهار قدرت تنبیه، پاداش، تخصص و منتسب فحص تطبیق الصلاحیات الأربع )العقاب والثواب والخبرة و الاسناد( 76
شناسائی ملاکها و معیارهای تصمیم گیری بر اساس نهج البلاغ ه تحدید ملاک معاییر اتخاذ القرار فی نهج البلاغة 77
اصل امر به معروف و نهی از منکر و الگوهای آ ن مبدأ الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر وأنماطه 78
کارکرد امانت داری در بهره وری سازمان ه ا وظیفة الواجب الائتمانی فی إنتاجیة المنظمات 79
عملگرایی در اسلام و اثرات آن بر برخی از فرایندهای مدیریت الاشرف العملی فی الإسلام وأثرها على بعض العملیات الإداریة 80
اصل نظارت و کنترل و الگوهای آن در مدیریت مبدأ الإشراف والرقابة وتأثیر هما فی الإدار ة 81
بررسی و تحلیل نظری اصل اختیار در سازمان دراسة و تحلیل نظریة لمبدأ السلطة فی المنظمة 82


مقالات
سیاست
رسانه‎های دیجیتال
علوم انسانی
مدیریت
روش تحقیق‌وتحلیل
متفرقه
درباره فدک
مدیریت
مجله مدیریت معاصر
آیات مدیریتی
عکس نوشته‌ها
عکس نوشته
بانک پژوهشگران مدیریتی
عناوین مقالات مدیریتی
منابع درسی (حوزه و دانشگاه)
مطالعات
رصدخانه شخصیت‌ها
رصدخانه - فرهنگی
رصدخانه - دانشگاهی
رصدخانه - رسانه
رصدخانه- رویدادهای علمی
زبان
لغت نامه
تست زبان روسی
ضرب المثل روسی
ضرب المثل انگلیسی
جملات چهار زبانه
درباره ما | ارتباط با ما | سیاست حفظ حریم خصوصی | مقررات | خط مشی کوکی‌ها |
نسخه پیش آلفا 2000-2022 CMS Fadak. ||| Version : 5.2 ||| By: Fadak Solutions نسخه قدیم