- سیاست - مروی بر برخی از دستاوردهای انقلاب اسلامی
: 20190811 : 604

مروی بر برخی از دستاوردهای انقلاب اسلامی


 1. مقدمه
 2. بخش اول: نگاه کلان و فراگیر به انقلاب اسلامی
 3. بخش دوم: نگاه آماری(اجمالی)
 4. بخش سوم: نگاه آماری(تشریحی)

مقدمه

یکی از اهداف راهبردی دشمنان در جنگ نرم علیه انقلاب و جمهوری اسلامی، ایجاد یأس و نا امیدی در جامعه و به ویژه در نسل جوان نسبت به آینده از طریق زیر سؤال بردن و یا کم ارزش جلوه دادن دستاوردهای انقلاب، و ناکارآمد نشان دادن نظام دینی است.
در چنین شرایطی، اهمیت تبیین دستاوردهای انقلاب و جمهوری اسلامی به عنوان یک وظیفه آشکار می‌گردد .در این نوشتار تلاش می‌شود با مروری به مهم‌ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی و پیشرفت‌های جمهوری اسلامی به این وظیفه عمل گردد.
اغلب مطالب این جزوه، از پایگاه دستاورهای انقلاب اسلامی(http://www.dastavardha.com) گزینش و تلخیص شده است و زمینه مناسبی برای بحث و گفتگوی مستند پیرامون توفیقات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران فراهم می‌نماید. انشاء الله این نسخه به تدریج تکمیل خواهد شد. اقدام مکملِ ترویج دستاوردها، بیان مفاسد و جنایات رژیم طاغوت و نیز استکبار جهانی است که به فضل الهی در جزوه مستقلِ دیگری تهیه و ارائه خواهد شد .
اهمیت دفاع از انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران از منظر حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری:
*امام خمینی(ره:) اسلام یک امری است که انبیا، که نبی اکرم(ص)، که اولاد نبی اکرم(ص) و اصحاب متعهد نبی اکرم(ص) برای او جانفشانی‌ها کردند و برای او زحمتها کشیدند. اسلام چیزی است که از ]سوی [ خدا آمده است و باید حفظ بشود و اگر- خدای نخواسته این پیروزی که دنبال این انقلاب به دست شما آمده است، به واسطه سستی ما، به واسطه ضعف تبلیغ ما، به واسطه ضعف حضور ملت ما، به شکست- خدای نخواسته- برسد، بدانید که اسلام تا قرنها دیگر نمی‌تواند سربلند کند. تکلیف، بزرگ است و همه باید این تکلیف بزرگ را بپذیریم. آخر مطلب، شهادت است و وصول به لقاء اللََّّه و حضور در محضر حضرت سید الشهدا و امثال او، و این غایت آمال اشخاصی است که عشق به خدا دارند. (صحیفه امام(ره)، ج5، ص57)
*مقام معظم رهبری: بزرگترین نعمت خدا وجود این نظام است و بزرگترین معروف، دفاع از این نظام است. این بزرگترین کارى است که باید انجام گیرد. عدّّه اى براى مقابله ى با این نظام کمر بسته اند- چه از راه نظریّّه پردازى و چه از راه تبلیغات سیاسى و موذى گریهاى گوناگون- و در نظام خدشه وارد مى کنند.(بیانات مقام معظمرهبری،15/ 06/ 1380)
*مقام معظم رهبری: بالاترین تخلّّفها، آن تخلّّفها و جرایمى است که پایه‌هاى نظام را سست مى کند. نومید کردنمردم، نومید کردن دلهاى امیدوار، کج نشان دادنِ راه راست، گمراه کردن انسانهاى مؤمن و بااخلاص، سوءاستفادهکردن از اوضاع و احوال گوناگون در جامعه اسلامى، کمک کردن به دشمن، مخالفت کردن با احکام اسلامى و تلاش براى به فساد کشاندن نسل مؤمن. (بیانات مقام معظم رهبری،07/ 05/ 1371)
*مقام معظم رهبری: همه ى مسئولان در سه قوّّه، باید نهضتى را براى خدمت رسانى به مردم شروع کنند. ممکن است ما انواع و اقسام کارها و برنامه‌ها را در پیش رو داشته باشیم و اجرا کنیم؛ باید در میان آن‌ها آنچه خدمت رسانىِ عمیق تر و ماندگارتر و زودبازده تر محسوب مى شود، اولویّت پیدا کند. به ویژه این کارها باید بیشتر در خدمت قشرهاى مستضعف و محروم و محتاج جامعه صورت گیرد. این اقدامات باید مدبّّرانه و با برنامه ریزى انجام شود و گزارش آن نیز به مردم ارائه گردد. مسئولان باید مردم را در قبال یک گزارش درست و متقن،مختار به قضاوت کنند تا مردم بتوانند کارآمدىِ نظام را به چشم ببینند و نسبت به آن قضاوت نمایند.(بیانات مقام معظم رهبری : 01/ 01/ 1382)
*مقام معظم رهبری: دو ستون درست کنید: کارها و خدماتى که انجام داده اید، کارهایى که انجام نداده اید، یا ناکام مانده اید در انجامش؛ این‌ها را با مردم در میان بگذارید و بدانید که مردم قدر خدمت و قدر تلاش را مى دانند. ما باید هم کارهاى کرده ى خودمان و هم کارهاى نکرده ى خودمان، یا درست نکرده ى خودمان را با صداقت در میان بگذاریم. مطمئناً آن تلاش و همت و اهتمامى که انجام گرفته براى ستون مثبتها، عذر خواهد بود براى ما نسبت به ستون ناکرده‌ها؛ چون ناکرده‌ها از روى تعمد، ناکرده نمانده، بلکه به خاطر کمبود امکان، کمبود منابع و گاهى به خاطر دیر رسیدن فکر به ذهن انسان و مسائلى از این قبیل، ناکرده مانده است. این مسائل را براى مردم بیان کنید؛ من بر این معنا اصرار دارم. عملکرد شما از عملکرد نظام جدا نیست؛ نمى شود گفت ما نظام خوبى داریم؛ اما دولت بدى داریم؛ بالاخره دولت برخاسته ى از همین نظام است. هر کارى که شما کرده باشید و خوب کرده باشید، براى نظام است و اگر کارى نکرده باشید، یا بد کرده باشید، بازهم متعلق به نظام است. ما اصرار داریم که آنچه انجام گرفته و اهتمامِ به کار رفته، صادقانه، درست و روشن به مردم بیان شود؛ مشخص کنید چه تحویل گرفته اید و چه تحویل خواهید داد؛ مثل صورت وضعیتهایى که مهندسان در هنگام تحویل و تحول یک کار تهیه مى کنند، شما هم صورت وضعیت کار خودتان را حقیقتاً مشخص و معین کنید و سعى کنید که حد اکثر دقت را هم در اتقان آن به کار ببرید. حقیقتاً وقتى ما با مردم مواجه مى شویم، مى توانیم اعتماد مردم را با صدق لهجه و بیانِ واقعیتها کاملًًا جلب کنیم. نباید تصور کرد که صداقت و عدم صداقت از نظر مردم پوشیدهخواهد ماند؛ بالاخره توجه مى کنند.(بیانات مقام معظم رهبری: 04/ 06/ 1383)

بخش اول: نگاه کلان و فراگیر به انقلاب اسلامی

پاسخ  به شش پرسش کلان و بنیادین درباره‌ی انقلاب اسلامی، از زبان مقام معظم رهبری
با گذشت 40 سال از وقوع انقلاب اسلامی، و رشد و بالندگی بیش از سه نسل در دامان این انقلاب، نگاه کلان و فراگیر به این حادثه ضرورتی جدی دارد. از نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی «نگاه‌های جزئی، نگاه به حوادث میانه‌ی راه و نگاه به افت وخیزها، خیلی گویا نیست؛ باید نگاه کلان و فراگیر به انقلاب اسلامی در سطح افکار عمومی زنده بشود و به آن توجه پیدا بشود.» (بیانات مقام معظم رهبری: 11/ 02/ 1387)
این نگاه کلان به انقلاب موجب می‌شود که ما به مسائل جزئی و کوچک اهمیت بیش از حد ندهیم و به عظمت انقلاب و حرکت عمومی انقلاب که در طول این سال‌ها، با قدرت و قوّّت ادامه داشته و پیشرفت روزبه روز ملت ایران نگاه کنیم و بتوانیم موانع و آسیب‌های امروز انقلاب را به خوبی و بر اساس اولویت تحلیل کنیم.
از سوی دیگر و با ایجاد فاصله از زمان وقوع انقلاب اسلامی و فاصله گرفتن نسل‌ها از نسلی که خودش سیاهی دوران طاغوت را با تمام وجود درک کرده  بود، نورانیت امام امت و شهدای سلف را به چشم خود دیده بود، در راه پیروزی انقلاب مبارزه کرده بود و در دوران پس از پیروزی و دفاع مقدس برای حفظ این نهال نوپا از لگدمال دشمنان، مجاهدت‌های بسیار کرده بود، پاسخگویی به برخی ابهامات و پرسش‌هایی که نسل‌های جوان با آن مواجه هستند ضرورت دارد. ذیلا دستاوردهای انقلاب اسلامی را به صورت اجمال و تفصیل از زبان مقام معظم رهبری مرور می‌کنیم؛ مطالعه کلانی که رافع بسیاری از شبهات می‌باشد:
1- دستاوردهای انقلاب اسلامی چیست؟
*    استقلال در تصمیم گیری، حفظ تمامیت ارضی کشور، و رساندن ایران به عزّّت و کرامت لایق خود 
*    ارتقاء جایگاه ایران در جهان، صدور شعارهای انقلاب و الهام بخشی به حق طلبان عالم 
*    گسترش آزادی‌های عمومی، تشویق جوانان به آزاداندیشی و طرح آزاد مباحث 
*    گسترش برخورداری‌های عمومی و امکانات مادیّ )در مقایسه با پیش از انقلاب و کشورهای هم تراز)
*    پیشرفت در معنویات و امکان سیر تکاملی در فضای انقلاب 
*    گسترش عدالت اجتماعی  
*    اهتمام به مبارزه با فساد و برخورد با عوامل فساد 
*    توان ایستادگی در برابر زورگویان و سلطه طلبان جهانی 
*    مقایسه پیشرفت انقلاب اسلامی با دیگر انقلاب‌های دنیا 
*    رشد علمی و صنعتی/ حرکت در مرزهای علوم/  پیشرفت فوق العاده در علم پزشکی و داروسازی /فن آوری هسته ای.
 *استقلال در تصمیم گیری، حفظ تمامیت ارضی کشور و رساندن ایران به عزّتّ و کرامت لایق خود در دوره‌های قبل از جمهوری اسلامی، همیشه ایران تجزیه شد و همیشه از ایران کَنَدند. هیچ کدام از سلاطین پهلوی و قاجار، این افتخار را ندارند که بتوانند بگویند ما مرزهای ایران را حفظ کرده ایم. قاجارها که وضعشان معلوم است. پهلویها هم، شهرهای مرکزی ایران را سالها زیر چکمه‌ی سربازان خارجی انداختند و زن و مرد و ناموس این کشور را به دست آن‌ها دادند. تنها جمهوری اسلامی بود که مردانه ایستاد و نگذاشت که متجاوزین یکقدم جلو بیایند. هشت سال جنگ مگر شوخی است؟! هشت سال جنگ و آن همه فداکاری! جوانان ما در مقابل اتّّحاد شرق و غرب و «ناتو» و همه و همه مقاومت و ایستادگی کردند و میهن را نجات دادند.(بیانات مقام معظم رهبری،13/ 02/ 1375)
فرق است بین آن کشوری که مسئولانش میخواهند امور جاری آن کشور را،«باری به هر جهت» اداره کنند، با کشوری که مسئولانش میخواهند یک تحوّّل اساسی در کشور به وجود آورند و زندگی مردم را از وضع رقّّت باری که سلطه‌های استبدادی و پادشاهی در طول زمان، بخصوص سلاطین وابسته و فاسد پهلوی و اواخرِ قاجار، به وجود آورده بودند، نجات دهند. واقعاً آبروی ایران و ایرانی را در دنیا برده و همه چیز این کشور را دچار انحطاط کرده بودند. در چنین زمینه ای، مردانی دامن همّّت به کمر زده‌اند و اداره‌ی امور کشور را بر عهده گرفته‌اند و بارهای سنگین را بر دوش نهاده‌اند و می‌خواهند زندگی مردم را از آن وضعیت، به وضع یک کشور پیشرفته‌ی آبرومندِ برخوردار از عزّّت و کرامت در سطوح بین المللی، تبدیل کنند و این کشور و این ملت بزرگ را به آن جایگاهی که شایسته‌ی اوست، برسانند؛ چون شما، هم ایرانی و هم مسلمان هستید. هم مسلمان بودن به معنای وجود امتیازات بسیار برجسته‌ای است و همِ ایرانی بودن حاکی از استعدادها و امکانات درخشانی است.
آن چیزی که مقتضای مسلمان بودن و ایرانی بودن ماست، کجاست؟... نظامی اسلامی، به برکت انقلاب و به برکت دولتمردان خدوم و زحمتکش، به سرعت به سمتِ جایگاه برجسته‌ای که متناسبِ شخصیت این ملت است، می‌رود.(بیانات مقام معظم رهبری،07/ 06/ 1375)
 *ارتقاء جایگاه ایران در جهان، صدور شعارهای انقلاب و الهام بخشی به حق طلبان عالم
واقعیتی که امروز در جامعه‌ی ما هست- خارج از تبلیغات و شعار و بزرگ نماییهای گوناگون- این است که ما یک کشوری هستیم که بر اثر تکیه‌ی بر باورهای خودمان و اظهار شجاعت در میدان- شجاعت نشان داده ایم؛ این‌ها را که دیگر نمیتوان منکر شد- در دنیا یک ملت شاخص شده ایم؛ نمی‌گویم شاخص ترین، اما یک ملت شاخصیم. این ایرانی که امروز شما دارید می‌بینید، این ایرانِ دوره‌ی رژیم گذشته نیست؛ وقتی محاسبه میکنیم، در دنیا، در بین ملتها و دولتها، در محافل سیاسی دنیا، در تعاملات بین المللی و در موازنه‌ی بین قدرتهای بزرگدنیا، این ایران، این ملت و این مجموعه‌ی حکومت،یک مجموعه‌ی درخور احترام یا مجموعه‌ای که ناگزیر باید آن را جدی گرفت و آن را احترام کرد، تلقی میشود. امروز وضع کشور ما این است.(بیانات مقام معظم رهبری، 23/ 03/ 1385)
این انقلاب در دنیای اسلام و دنیای عرب امیدها را زنده کرد. وقتی انقلاب ما پیروز شد، به طور کلّی دنیای عرب و دنیای اسلام در یک حال رکود و سکوت و نومیدی به سرمیبرد؛ صهیونیستها کار خودشان را پیش برده و همه را ترسانده بودند و هیچ ملتی گمان نمی‌کرد درِ امیدی برایش باز باشد. ناگهان دروازه‌ی عظیم فَرََج گشوده شد و ملتها امید پیدا کردند. صهیونیستها خیال می‌کردند فلسطین را خورده‌اند و تمام شده است. شما ببینید امروز ملت فلسطین با همه‌ی وجود و با همه‌ی توان وسط میدان آمده است و با اینکه فشار زیادی هم روی او وارد می‌کنند، باز ایستاده است. این فقط شکست اسرائیل نیست؛ این شکستِ امریکاست؛ این شکستِ همه‌ی قدرتهای صهیونیستی است که بر دنیا مسلّّطند .یک ملت بی سلاحِ محصور در اراضی فلسطین، همه‌ی این‌ها را عاجز و بیچاره کرده است. (بیانات مقام معظم رهبری، 24/11/1382)
امروز، وقتی حادثه یی در دنیا اتفاق می‌افتد- از قبیل حوادث منطقه‌ی خاورمیانه، لبنان و فلسطین- و ملت و شخصی مظلوم واقع میشود و ظلمی در یک جا اتفاق میافتد و از دهان کسی، حرف غلط و قلدرمآبانه یی خارج میشود، اگر بخواهیم اعتراض کنیم و موضع گیری نماییم و آن کار را لازم و تکلیف خود بدانیم، هیچ ملاحظه‌ی سیاسی و ترس از هیچ قدرتی، ما را از موضع گیری بازنمی دارد.
بعضی از کشورهای دیگر تعجب می‌کنند که چطور ممکن است دولت و کشوری باشد که از قدرتهای مسلط عالم نترسد و ملاحظه نکند؟ امروز، بحمد اللّّه این نمونه در دنیا وجوددارد. (بیانات مقام معظم رهبری، 28/07/1368)
اسلام بر تمام مکاید دشمنانش پیروز خواهد شد. اگر یک روز در سراسر جهان به ما و یا به دیگر انسانهای معمولی می‌گفتند که در قلب اروپا کسانی به شوق اسلام خواهی تشکل پیدا خواهند کرد، باورش مشکل بود. اگر می‌گفتند که امپراتورىِ بنا شده بر اساس مادیّگری و ضدیت با خدا، متلاشی خواهد شد، باورش مشکل بود. اگر می‌گفتند در کشورهای ارتجاعی و علی الظّّاهر اسلامی و علی الباطن محکومِ قدرتهای وابسته‌ی به غرب و دستگاه‌های ضد اسلامی، حرکتهای اسلامىِ مترقی به وجود خواهد آمد، باورش مشکل بود. اگر می‌گفتند در اقصا نقاط کشورهای اسلامی، مردم مسلمان با انگیزه‌های ایمانی خودشان حرکت و قیام و فداکاری خواهند کرد تا کلمه‌ی اسلام را بلند کنند، باورش مشکل بود؛ چون دستگاه حاکمیت استکبار جهانی و سلطه‌ی شیطانی، تمام ترتیبات را به گونه یی ردیف کرده بود که معنویت و دین- و بخصوص اسلام- بکلی از صحنه خارج بشود. اما معجزه‌ی الهی تحقق پیدا کرد، اسلام به صحنه آمد و مخالفان خود را از صحنه خارج کرد و کماکان خارج میکند. (بیانات مقام معظم رهبری، 12/11/1368)
ببینید امروز در اروپا و در قلب مدنیت و فرهنگ غربی که اسلام را خصم خود می‌داند و با اسلام مبارزه می‌کند، دعوت اسلامی چه شور و نشاطی به وجود آورده است. حقیقت همین است و آینده نیز محکومِ همان حقیقتی میباشد که انبیای عظام خبر داده‌اند و اسلام به ما وعده داده است. (بیانات مقام معظم رهبری،
 (1368/11/12
فقط این نیست که در کشورهای شمال آفریقا و منطقه‌ی غرب آسیا که امروز ما در آنجا قرار داریم، حرکات بیداری‌ای به وجود آمده باشد؛ این حرکت بیداری تا قلب اروپا خواهد رفت. آن روزی پیش خواهد آمد که همین ملتهای اروپائی علیه سیاستمداران و زمامداران و قدرتمندانی که آنها را یکسره تسلیم سیاستهای فرهنگی و اقتصادی آمریکا و صهیونیسم کردند، قیام خواهند کرد. این بیداری، حتمی است. حرکت ملت ایران، امتداد و عمقش اینهاست. (بیانات مقام معظم رهبری،14/02/1390)
 *گسترش آزادی‌های عمومی، تشویق جوانان به آزاداندیشی و طرح آزاد مباحث (البته در چارچوب
     صحیح)
در این جمهوری، هرکس هرچه می‌خواهد، می‌گوید. هرکس در هر ممشا و مسلکی که دوست می‌دارد، سیْر می‌کند. کسی کاری به کسی ندارد. آن وقت در همین نظام، برخی افراد که فجایع رژیم سابق را تحمّّل کردند و لب از لب نگشودند، دم از آزادیخواهی و پایمال شدن حقوق بشر می‌زنند! در مقابل چنین مسائلی، انسان احساس می‌کند که بعضی افراد، چقدر بی انصافند!
شما بدانید، ما تحمّّلمان خیلی زیاد است. واقعاً در نظام جمهوری اسلامی، تحمّّل شنیدن حرف مخالف خیلی بالاست. البته دلایلی هم دارد که طبیعی است. اما غرض ورزی و بی انصافی هم حدیّ دارد! این‌ها غرض ورزی و بی انصافی می‌کنند. هر وقت که دشمنان ما در خارج از کشور، تهمتی را علیه جمهوری اسلامی عنوان کردند، در همین مطبوعات قسم سوم، به همان شکل یا به اشکال دیگر، تکرار شد.
 ...البته همه‌ی مطبوعات باید توجّّه داشته باشند که خطّ قرمزی وجود دارد و از این خطّ قرمز، هیچ کس نباید عبور کند. نه اینکه ما اجازه نمی‌دهیم؛ در هیچ جای دنیا اجازه نمی‌دهند. در به اصطلاح دمکراتیک‌ترین کشورها هم اجازه نمی‌دهند.
این‌ها خطوط قرمز یک ملت است. شما، انقلاب را زیر سؤال ببری، اصل انقلاب را نفی کنی و در نفی نظام جمهوری اسلامی بکوشی؟! خوب؛ این خطّ قرمز است و قابل تحمّّل نیست. (بیانات مقام معظم رهبری،13/02/1375)
کسانی در مطبوعاتِ قسمِ سوم حضور دارند که امروز دم از «آزادی» می‌زنند. می‌گویند: «آزادی بیان نیست واختناق حاکم است!» می‌گویند: «دولت هرچه را که دلخواه خودش باشد، اجازه‌ی گفتن و نوشتن میدهد.» در حالی که خودشان هم می‌دانند خلاف واقع می‌گویند. برخی از همین افراد،در دوران رژیم شاه هم به کارهای مطبوعاتی سرگرم بودند. آن اختناق سیاه را می‌دیدند؛ اما نه فقط لب از لب نمی‌گشودند که همکاری هم میکردند! این‌ها با ستایشهای زبانی، نوشتن مقالات و با نوشتن کتاب و جزوه، به نفع دستگاه آن روز کار می‌کردند. آیا این‌ها در دفاع از آزادی صادقند؟...!
این‌ها توجّّه ندارند که خودشان مکذّّب خودشان هستند. مصداقمصداقِ کسی هستند که یک ساعت استدلال می‌کرد تا ثابت کند آدم کم حرفی است! مرتّّب می‌نویسند آزادی نیست و نوشته‌های خود را با انواع تهمتها همراه می‌کنند. نظام را متحجّّر، تنگ نظر،یکسونگر، بی سواد، غافل از مسائل نو،قرون وسطایی و دارای عینک کهنه می‌نامند و با استفاده از تعبیرات به اصطلاح ادبی و هنری، آن را متّّهم می‌کنند. (بیانات مقام معظم رهبری،13/02/1375)
 *گسترش برخورداری‌های عمومی و امکانات مادّی (در مقایسه با پیش از انقلاب و در مقایسه با
     کشورهای هم تراز)
کسانی که ملتهای دیگر را از نزدیک دیده اند، شهادت می‌دهند که ملت ایران نسبت به اسلام و عقاید و احکام اسلامی، یکی از مؤمن‌ترین ملتهای مسلمان است. برای مردم روشن شد که در سایه‌ی اسلام می‌توانند زندگی آزاد و برخوردار از نعم معنوی و مادیّ داشته باشند. اسلام، ایمان و محبت مردم بود. مردم قیام کردند و این انقلاب عظیم انجام گرفت و به دست آن‌ها، حکومتی بر پایه‌ی اسلام به وجود آمد. (بیانات مقام معظم رهبری،03/08/1368)
نظام اسلامی آمد و آن برنامه و نقشه‌ی غلطی را که در این مملکت بود که هیچ حقیّ برای روستا و روستانشین و شهرهای دور دست و طبقات محروم قائل نبودند تغییر داد و بیشترین اهتمام را روی این چیزها گذاشت. امروز بیشترین اهتمام دولت خدمتگزار ما برای نقاط محروم است. در طول دوران انقلاب، همیشه دولتها این طور بودند؛ بیشترین اهتمامشان برای مردم محروم و نقاط محروم بود و کارهای فراوان و خدمات عظیمی هم انجام گرفته است. این‌ها به برکت همین عنصر عدالت اجتماعی در خطّ امام است. (بیانات مقام معظم رهبری،14/03/1378)
اگر این کشور توانست در میدانهای تحرک و پیشرفت مادی به موفقیتهایی دست پیدا کند؛ اگر توانست علم و فناوری و صنعت پیدا کند؛ اگر توانست یک سیاست بین المللی و یک دیپلماسی قوی پیدا کند؛ اگر توانست اقتصاد جامعه را سر و سامان دهد؛ اگر توانست از منابع عظیم ثروت در زیر زمین و روی زمین، اعم از معدن و کشاورزی و امثال این‌ها استفاده کند؛ اگر توانست از سرزمین وسیع و متنوع ایران و موقعیت مهم سوق الجیشی آن استفاده کند؛ و خلاصه، اگر توانست با معیارهای پیشرفت جهانی و مدنی خودش را همراه کند، این اولینکشور و دولتی خواهد بود که توانسته است پیشرفت مادی را در زیر روشنىِ چراغ برافروخته‌ی فضیلت و معنویت به دست آورد؛ این می‌شود یک تمدن جدید؛ این در تاریخ کم سابقه است و در مقابل تمدن غربی یک پدیده‌ی به شدت هشداردهنده است. (بیانات مقام معظم رهبری،22/03/1383)
 *پیشرفت در معنویات و امکان سیر تکاملی در فضای انقلاب
انقلاب اسلامی، انقلاب اسلام است، انقلاب قرآن است، برافراشتن پرچم اسلام است. انقلاب اسلامی افتخارش این است که ارزشهای اسلامی را، توحید را، احکام الهی را و ارزش معنویت اسلام را دارد به دنیا معرفی می‌کند و موفق شد. علی رغم همه‌ی دشمنی‌ها ما موفق شدیم. انقلاب اسلامی روحِ غرور اسلامی را، روح افتخار و تفاخر به اسلام را در مسلمانها زنده کرد. آن‌ها با این دشمنند، با این مخالفند. (بیانات مقام معظم رهبری،25/10/1385)
ما داریم با سرعت این عقب ماندگی‌ها و فاصله را طی می‌کنیم تا به جلو برسیم. این، مظهر کاملش در جنگ است؛ هم از جهت روحیات انسانی، و هم از جهت استعداد گرایش معنوی، صفا و معنویت و لطافت، که این همه جا بود.
شما ببینید ارتش ایران را در چه شرایطی به وجود آوردند؛ چگونه تربیت کردند و با چه شرایطی این‌ها را رشد دادند. شرایط، کاملًًا شرایط ضد مذهب بود. آن وقت همین ارتش، در نیروی هوایی اش، در نیروی زمینی اش، در نیروی دریایی اش، یک سال و نیم تا دو سال بعد از پیروزی انقلاب که جنگ شروع شد، کارهایی کرد و جلوه‌هایی نشان داد که حقیقتاً محیرالعقول است. جوانهایی که بمباران‌ها و حملات هوایىِ اول جنگ را با هواپیماهای خود به وجود آوردند، تربیت شده‌های ارتش سابق بودند؛ اما جوهر معنویت، خلوص و صفا در این‌ها بود.
من در منطقه‌ی اهواز غالباً نیمه‌های شب می‌رفتم از منطقه بازدید می‌کردم. این منظره را خودم دیدم؛ پشت خاکریز و پای تانک، افسری ایستاده بود و داشت نماز شب می‌خواند. (بیانات مقام معظم رهبری،31/06/1384)  
جوانهای ما جوانهائی هستند که به معنای حقیقی کلمه از عمق جانشان تلاش می‌کنند برای سعادت؛ سعادتی که در اسلام هست. دانشجوهای ما هم همین جورند؛ دانشجوهای ما امروز جزو برترین دانشجوها هستند؛ نه فقط از لحاظ ذهن و علم، بلکه حتیّ از لحاظ صفا، معنویت، ایمان؛ دانشجوهای ما خیلی خوبند. توی همین قضایا هم بارها دیده شده؛ دانشگاه بسیار آزمایش خوبی داد. در همین قضایا نشان داد که توی صحنه است، آگاه است،بیدار است. هرچه هم این ارتباط حوزه و دانشگاه، این پیوند حوزه و دانشگاه بیشتر بشود، این معنویت، اینروحیات، بیشتر خواهد شد. (بیانات مقام معظم رهبری،22/09/1388)
 *گسترش عدالت اجتماعی
یکی از شاخصهای مهم، عدالت است. ادعای بنده این است که ما در این زمینه پیشرفت کرده ایم؛ البته نه به قدری که می‌خواهیم. اگر خودمان را با وضع قبل از انقلاب مقایسه کنیم، پیشرفت کرده ایم؛ اگر خودمان را با بسیاری از کشورهای دیگر که با نظامهای گوناگون زندگی میکنند، مقایسه کنیم، بله پیشرفت کرده ایم؛ اما اگر خودمان را مقایسه کنیم با آنچه که اسلام به ما گفته است و از ما خواسته است، نه، ما هنوز خیلی فاصله داریم و باید تلاش کنیم. این تلاش به عهده‌ی کیست؟ این تلاش به عهده‌ی مسئولان و مردم - با هم - است.
بله، ما از لحاظ توزیع منابع عمومی به همه‌ی مناطق کشور، پیشرفت کرده ایم. یک روزی بود که بیشترین منابع این کشور در مناطق مخصوصی که تعلق خاصی داشت به قدرتمندان آن روز و به دربار آن روز، صرف می‌شد؛ بسیاری از استانها و شهرها هم از منابع عمومی کشور هیچ حظ و بهره‌ای نداشتند. قبل از انقلاب،یکی از استانهای بزرگ این کشور - که البته نمی‌خواهم اسم بیاورم؛ قبلاً یک وقتی گفتم - پنج فرودگاه اختصاصی در پنج نقطه‌ی استان داشت، که متعلق بود به وابستگان به دربار شاه؛ اما یک فرودگاه عمومی در آن استان وجود نداشت! یعنی مردم برای استفاده‌ی از فرودگاه و هواپیما و رفت وآمد هوائی، هیچ امکانی نداشتند؛ در حالی که در همان استان، پنج فرودگاه برای اشخاص خاص وجود داشت؛ این بی عدالتی بود. امروز وقتی نگاه می‌کنیم، می‌بینیم از لحاظ خدمات، از لحاظ جاده سازی، از لحاظ ساختن بزرگراه‌ها و آزادراه‌ها و جاده‌های راحت، سرتاسر کشور برخوردارند. از لحاظ گسترش تحصیل علم، در سرتاسر کشور این امتیاز و این امکان وجود دارد. همان طور که اشاره کردم، مناطق متعددی از کشور در آن روز، حتّی شهرها، از لحاظ دبیرستان در مضیقه بودند. بنده در استان سیستان و بلوچستان تبعید بودم؛ اوضاع را آنجا می‌دیدم. از لحاظ دبیرستان، بسیاری از شهرهای آن استان در مضیقه بودند .یک مرکز نیم بندِ ضعیفِ درجه‌ی سوم چهارمِ دانشگاهی در کل آن استان وجود داشت .امروز شما وقتی در آن استان و بقیه‌ی استانها نگاه کنید، می‌بینید در همه‌ی شهرها دانشگاه وجود دارد؛ یعنی امکان تحصیل. خب،این عدالت است. این معنایش این است که امکان تحصیل علم توزیع شده است بین مناطق گوناگون کشور؛ امکانات مادی کشور، منابع مالی، علم توزیع شده است؛ این بسیار چیز خوبی است. در گذشته،نخبگان شهرهای دوردست و کسانی که دارای استعداد بودند، امکان بروز و ظهور نداشتند؛ امروز چرا، امکان بروز و ظهور دارند. در اسفراین و هر نقطه‌ی دیگری، وقتی انسان با استعدادی حضور داشته باشد و بتواند نخبگىِ خودش را نشان دهد، دستگاه‌های گوناگون کشور از او استقبال می‌کنند، او را گرامی می‌دارند و از امکان او استفاده می‌کنند. در گذشته اینجور نبود. بنابراین نسبت به گذشته، مطمئناً این شاخص پیشرفت - که شاخص عدالت است - برجسته است؛ اما نسبت به آنچه که ما از اسلام فهمیدیم و شناختیم، نه، ما هنوز عقبیم؛باید تلاش کنیم و کار کنیم. (بیانات مقام معظم رهبری،22/07/1391)
 *اهتمام به مبارزه با فساد و برخورد با عوامل فساد
ما به فضل پروردگار در دستگاه‌های دولتی و حکومتی فسادفسادِ لانه کرده نداریم. بین دستگاهی که ممکن است کسانی در اجزاء آن سوءاستفاده کنند و فاسد باشند، و دستگاه‌هایی مثل رژیم طاغوت  که بنیان آن بر فساد است،تفاوت است. در دستگاه طاغوت، فساد، سوءاستفاده، دنیاطلبی و حیف و میل اموال عمومی از ریشه و رأس یک سنت و رویه‌ی قطعی و عادت همیشگی بوده است.
در نظام جمهوری اسلامی تعالیم و روش اسلام و امام راحل، جامعه را از چنین چیزی باز داشته است. عناصری سوءاستفاده چی همیشه در گوشه و کنار وجود داشته اند. کسانی هم در بیرون از دستگاه‌های دولتی، از امکانات آن‌ها برای پُُرکردن کیسه‌های خود سوءاستفاده می‌کنند. باید به طور جدی با آن‌ها مبارزه شود. البته مبارزه با آن‌ها کار دشواریست؛ چون پول دارند و به تبلیغات می‌پردازند و شایعه پراکنی می‌کنند. دشمنان داخل و خارج کشور هم سعی می‌کنند از حرکت‌های اصلاحی در کشور جلوگیری کنند. اراده و همت و عزم جازم مسئولان میتواند همه‌ی این موانع را از سر راه بردارد و إن شاء اللّّه این طور خواهد شد. (بیانات مقام معظم رهبری، 01/01/1382)
در نظام جمهوری اسلامی... اگر یک وقت هم گزارشی از برخی بی عدالتیها یا تعرّّضها و تجاوزها می‌رسد، مطلقاً مربوط به کسانی که در رتبه‌های بالای حکومت هستند، نیست. آن کسانی که در رأس قدرتند؛ آن کسانی که در رأس حکومتند، زندگیهایی مثل زندگیهای مردم متوسّّط بعضاً پایین تر از متوسّّط دارند، طمعی به مال مردم ندارند، طمعی به مال دنیا ندارند. خدا را شکر می‌کنیم که پروردگار عالم، این سنّّت و سیره‌ی سجیهّ‌ی پسندیده را در جمهوری اسلامی قرار داد که کسی از مسئولان نخواهد به ثروت تفاخر کند. (بیانات مقام معظم رهبری،
 (1376/01/01
 *توان ایستادگی در برابر زورگویان و سلطه طلبان جهانی
ما داعیه‌ی محو نظام سلطه را داریم؛ یعنی رابطه‌ی سلطه گری: سلطه گر و سلطه پذیر؛ حتی انسانی هم که در یک کشوری که دولتش صددرصد سلطه گر است زندگی می‌کند، این را رد نمی‌کند؛ یعنی در مناسبات جهانی، رابطه رابطه‌ی سلطه گر و سلطه پذیر نباشد. همچنین عدالت و استفاده‌ی از علم برای آسایش بشر نه برای تهدید بشر .بخصوص در طول این دوره‌های اخیرِ بعد از جنبش علمی دنیا- رنسانس- به این طرف و بخصوص در این یک قرن اخیر، بسیاری از آنچه در زمینه‌ی علم انجام گرفته، به جای اینکه برای آسایش بشر باشد در تهدید بشر بوده؛ یا تهدید جان،یا تهدید اخلاق،یا تهدید خانواده؛ و تشویق به مصرف گرائی و پر کردن جیب چپاولگران بین المللی و صاحبان و پدیدآورندگان تراستها و کارتلها. ما میگوئیم علم، به جای این‌ها در خدمت انسان قراربگیرد؛ در خدمت آسایش انسان، در خدمت آرامش انسان و در خدمت روح و روان انسان. این‌ها حرف‌هائیاست که دنیا نمی‌تواند رد کند. (بیانات مقام معظم رهبری،02/04/1389)
انقلاب اسلامی شما در مقابل این حرکتی که به حرکت طبیعی دنیای سیاست تبدیل شده بود، ایستاد. اینی که شما می‌بینید امروز در خیلی از کشورها صدای مرگ بر آمریکا بلند می‌شود، این چیز جدیدی است؛ این مخلوق حرکت ملت ایران است. چنین چیزی وجود نداشت. اینی که شما می‌بینید امروز در همه‌ی دنیا، چه در کشورهای اسلامی، چه حتیّ در کشورهای اروپائی، سیاست آمریکائی منفورترینِ سیاستها و سران کشور آمریکا منفورترینِ سیاستمداران دنیا هستند، این ناشی از این حرکت عظیم ملت ایران است.
اینجا بود که اول، شاخِ ابرقدرتىِ ابرقدرت‌ها را شکست، نظام سلطه را به چالش طلبید. چرا؟ چرا قدرتهای بزرگ مثل آمریکا و دیگران با کشورهائی که همیشه سلطه پذیر بودند، باید از موضع قدرت حرف بزنند؟ توی ایرانِ خود ما سران ذلیلِ روسیاهِ رژیم طاغوت، برای تصمیم گیریهای مهمشان اقدام نمی‌کردند، مگر اینکه قبلًًا با سفیر آمریکا و سفیر انگلیس در ایران مشورت کنند. چرا؟ چرا یک ملت با توانائیهای خود، با ذخائر فرهنگی و مادی و معنوی خود، بایستی تابع و تسلیم یک قدرت بیگانه شود؟ چرا؟ این «چرا» را اول، انقلاب اسلامی گفت. (بیانات مقام معظم رهبری،04/04/1387)
در این منطقه‌ی بسیار حساس،یک قدرتی دارد قد می‌کشد و روز به روز خودش را بیشتر نشان می‌دهد. این قدرت با همه‌ی خواسته‌های استکباری و دستگاه‌های کمپانیها و شبکه‌های عظیم اقتصادىِ مفسد فی الأرض مخالف است؛ با نظام سلطه مخالف است، با سلطه گری مخالف است، با ظلم مخالف است؛ خوب، این خیلی برای دستگاه استکبار مهم است... با یک چنین قدرتِ رو به رشدِ رو به اعتلای در حال قدکشی به شدت مخالفند؛ بنابراین هرچه بتوانند، در مقابله‌ی او کار می‌کنند. توی این سی سال هم بیکار نماندند، هرچه بگذرد هم باز بیکار نمی‌مانند؛ مگر آن وقتی که شماها همت کنید؛ شما جوانها کشور را از لحاظ علمی، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ امنیتی به نقطه‌ای برسانید که امکان آسیب پذیری‌‌اش نزدیک به صفر باشد؛ آن وقت کنار می‌کشند و توطئه‌ها تمام خواهد شد. اینی که من توی این چند سال به دانشگاه‌ها مرتب راجع به مسائل علم و تحقیق و پژوهش و نوآوری و جنبش نرم افزاری و ارتباط صنعت و دانشگاه و این‌ها این همه تأکید کردم، برای خاطر این است که یک رکن امنیت بلندمدت کشور و ملتتان علم است. (بیانات مقام معظم رهبری، 04/06/1388)
 *مقایسه پیشرفت انقلاب اسلامی با دیگر انقلاب‌های دنیا
شما بیست سال بعد از «انقلاب کبیر فرانسه» را، بیست سال بعد از انقلاب اکتبر،یا بیست سال بعد از انقلاب الجزائر را در نظر بگیرید. شما بیست سال بعد از انقلاب کبیر فرانسه حدود سال 1809 را نگاه کنید، چیزی که از فرانسه‌ی دوران لوئی شانزدهم تغییر پیدا کرده، شخص پادشاه است! در سال 1809، پادشاهی به نام ناپلئونبناپارت بر سر کار است؛ یک امپراطور، تاجگذاری کرده و به معنای واقعی کلمه، پادشاهی می‌کند! آرای مردم و آزادی به آن معنایی که انقلاب کبیر فرانسه برایش تلاش کرد در زندگی و در حکومت مطلقه‌ی ناپلئون،یک ذرّّه وجود ندارد! بله، تفاوت دیگرش آن است که لوئی شانزدهم، پادشاه کم عرضه یی بود، در حالی که بناپارت،پادشاهی با عرضه و قوی بود.
آن چیزی که امروز فرانسه می‌تواند به عنوان افتخار بناپارت یاد کند، این است که او ایتالیا و اتریش و بلژیک را فتح کرد کارهای او این است دیگر و الا بیست سال بعد از انقلاب برای بناپارت، هیچ افتخار دیگری از لحاظ آرمان‌های انقلاب آن حرفهایی که «ژان ژاپلوسه» و «ولتر» و دیگران می‌گفتند در حکومت فرانسه، مطلقاً وجود
ندارد!
البته اگر شما در این بیست سال نگاه کنید و ببینید در فرانسه چه گذشته است، حقیقتاً خواهید دید که انقلاب عظیم و شکوهمند ما، اصلًًا برترین پدیده‌ای است که می‌تواند در این نمونه‌ها مورد نظر قرار بگیرد.
در طول این بیست سال در فرانسه تا قبل از این که ناپلئون روی کار بیاید سه گروه، هر سه به عنوان انقلاب،سرکار آمدند. گروه اول، گروه انقلابیونی بودند که شاید ماجراهایش را شنیده، یا خوانده اید آن برخوردهای خشن، کور و فراموش نشدنی و آن ویرانی‌ها را در تاریخ فرانسه کردند! به هر حال،یک انقلاب کردند؛ تا حدودی قابل تحمل بود.
بعد از حدود پنج سال، گروه دوم سرکار آمدند و گروه اول را قلع وقمع کردند! شخصیتهای برجسته‌ی انقلابی تقریباً بدون استثنا اعدام شدند! این گروه دوم، گروه افراطیون بودند؛ کسانی بودند که انقلابیون اولیه را متهم به سازشکاری کرده و آن‌ها را اعدام کردند.
گروه سوم آمدند و گروه دوم را متهم به تندروی کردند؛ بعضی از آن‌ها را اعدام و خیلی را تبعید کردند و این تبعید، تا سالها ادامه داشت!
 ...بعد، گروه سوم که کار خودشان را انجام دادند البته با ضعف تمام زمینه را برای روی کار آوردن ناپلئون فراهم کردند و ناپلئون با استفاده از زرنگیها و نبوغ خودش و اوضاع نابسامان فرانسه، در رأس قدرت آمد و پادشاهی را برگرداند... من افسوس می‌خورم که چرا بعضی از جوانهای ما با این ماجراها آشنا نیستند! ...خلاصه، صد سال بعد از انقلاب، فرانسه مثل یک کشتی در حال تلاطم بوده است؛ پادشاهان متعدد سرکار آمدند و رفتند! بعد از ناپلئون، باز بوربن‌ها آمدند و رفتند؛ تا بالاخره کمونیستها سرکار آمدند و باز رفتند؛ تا بالاخره بعد از یکصد و خرده‌ای سال، جمهوری فرانسه سروسامانی به خودش گرفت!
حالا شما آن را با بعد از انقلاب ما مقایسه کنید... ببینید آنجا چه خبر بوده و اینجا چه خبر است!
شما بیست سال بعد از «انقلاب اکتبر 1937 شوروی» را نگاه کنید؛ این‌ها را من و امثال من یادمان است؛دیکتاتوری سیاه استالین بر شوروی در آن بیست سال حاکم بود، که صدها هزار آدم به جرم مخالفت با حکومتاستالین یا توهّّم مخالفت اعدام و نابود شدند! و چند برابر آن در سیبری، تبعید شدند و چه شدند! تمام رؤسای سطح اول انقلاب،یکسره به وسیله‌ی کسانی که بعداً وارث آن‌ها بودند، اعدام،یا فراری شدند و عده یی در تبعید کشته شدند! شما خود شوروی را هم که در 1937 نگاه کنید، می‌بینید که آن اوج دیکتاتوری سیاه استالین است.
این دیکتاتوری، با حفظ مبانی انقلاب نبوده؛ یعنی استالین، یک تزار واقعی بود. فقط از خانواده‌ی رُُمانف نبود،فرد دیگری بود؛ اما یک تزار و یک پادشاه مطلق بود! من گمان نمی‌کنم هیچ پادشاهی که در قصر «کرملین» حکومت کرده بود، به قدر استالین پادشاهی کرده باشد! چون او هم در همان قصر و با همان تشریفات و همان امکانات و همان زندگی و این‌ها بود.
استالین، تنها چیزی که از انقلاب حفظ کرد، آن نیم تنه‌ای بود که تا آخر عمرش به شکل یک فرم می‌پوشیدند که تا بالا دکمه می‌خورد! آن را هم به مُجُردی که مرد، اعقابش همان چند نفری که بودند کنار گذاشتند و هیچ چیز دیگر نماند؛ تمام شد! از انقلاب، فقط اسمش ماند؛ اگرچه از اول هم که انقلاب شد و سرکار آمده بودند، حکومت کارگری، فقط اسم بود! این هم انقلاب شوروی، بعد از بیست سال!
«انقلاب الجزائر» را بعد از بیست سال، خود من دیدم؛ سالی که من به الجزائر رفتم، حدود نوزده سال از انقلاب گذشته بود. وضع آن‌ها واقعاً عبرت انگیز است. انقلاب الجزائر، انقلاب اسلامی، انقلاب مساجد و انقلاب علمای دین بود؛ انقلاب، از مساجد، از مدارس دینی و از حوزه‌های علمیه شروع شد مثل انقلاب خود ما لیکن حتی یک روز، حکومت دینی در الجزائر به وجود نیامد! از همان اول، فرانسوی‌ها توانستند هم فرهنگ و آداب خودشان، هم بی اعتقادی به دین را در الجزائر که تحت نفوذشان بود و داشت از استعمارشان خلاص می‌شد نفوذ بدهند!
در زمان ریاست جمهوری من،یکی از بزرگان الجزائر به دیدن من آمد؛ با من که صحبت می‌کرد، به زبان عربی حرف می‌زد. بعد میخواست جمله‌ای را بگوید، لغت عربی به یادش نیامد؛ با این که زبان خودش و سخنگوی دولت بود! یک خرده فکر کرد،یادش نیامد؛ برگشت و به زبان فرانسه، از همراهش پرسید که این لغت، چه می‌شود؟ او لغت عربی را به وی گفت؛ بعد او حرفش را با بنده ادامه داد! یعنی آن‌ها حتی زبان عربی را نه دین را،بلکه زبان عربی و عربیت را که ظاهراً خیلی برایش اهمیت قائل بودند، نتوانستند در الجزائر حفظ کنند و نگه بدارند و زنده کنند!
در آنجا از اسلام، مطلقاً خبری نبود؛ از لحاظ وضع زندگی و مادی و اقتصادی هم زیر بد! وضع آن‌ها از لحاظ کشاورزی، از لحاظ اقتصادی همه چیزشان واقعاً زیر بد بود! البته یک ظاهر حکومت انقلابی داشتند و مواضعسیاسی خوبی در دنیا می‌گرفتند. الجزایریها فقط در زمان «بومدین» که رئیس جمهوری بود وقتی انقلاب پیروزشد، بر سر کار آمد مواضع انقلابی، به معنای موضع مستقلی در مقابل امریکا و استکبار می‌گرفتند و از مسأله یفلسطین دفاع می‌کردند! بعد از گذشت چند سال، همین هم عوض شد!
 ...بیست سال بعد از انقلاب الجزائر، دیگر انقلابی، اسلامی و دینی نبود! ارزشهای اخلاقی و معنوی، مطلقاً وجود نداشت؛ پیشرفت مادی هم نبود! شوروی‌ها اگر نتوانستند زندگی مردم را درست کنند، لااقل توانستند در مسابقه‌ی فضایی، کار برجسته‌ای نشان بدهند. فرانسویها اگر نتوانستند آزادی و استقلال و اصول انقلابشان را تحقق ببخشند، لااقل توانستند فتوحات جهانی بکنند؛ اگرچه آن، مثبت نیست، اما از لحاظ مثلًًا عنوان تاریخی می‌گفتند که ناپلئون از لحاظ فتوحات نظامی، شخص برجسته‌ای بود. که او هم آخر کار، نابود شد؛ یعنی در جنگ با روسیه، به خاکستر نشست و بکلی از بین رفت.
بنابراین وقتی که ما مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم انقلاب ما بعد از این سالها، آسیبهای گوناگون یک انقلاب بزرگ مثل انقلاب فرانسه،یک انقلاب پرسر وصدا مثل انقلاب شوروی و یک انقلاب به اصطلاح اسلامی مثل انقلاب الجزائر را مطلقاً نداشته است؛ و این نشان دهنده‌ی بنیه‌ی این انقلاب است. (بیانات مقام معظم رهبری،
 (1377//12/15
 *رشد علمی و صنعتی
انقلاب و نظام اسلامی، کشوری را که  حدود هفتاد و چند درصد بی سواد داشته، تحویل گرفته؛ اما امروز ما به کشوری با درصد بسیار بالای سواد تبدیل شده ایم که من درصد آن را تعیین نمی‌کنم، چون نمی‌خواهم یکی دو درصد بالا و پایین گفته شود؛ اما درصدش مشخّّص است. در توسعه‌ی دانشگاه و دانشجو، کشور ما یک کار معجزآسا انجام داده است. بیش از ده برابرِ هنگامی که نظام اسلامی تشکیل شد، ما امروز دانشجو داریم. ما در همه‌ی اقطار کشور دانشگاه داریم. کدام شهر کوچک و بزرگ در اطراف این کشور هست که یکی دو تا یا بیشتر دانشگاه در آن نباشد؟ در عرصه‌ی فناوری- پتروشیمی، نفت، فولاد، تولیدات و صنایع دفاعی- پیشرفت‌ها حیرت آور است.
سامانه‌های دفاعی‌ای که امروز در کشور تولید می‌شود، یک روز به رؤیا و خواب هم نمی‌آمد که کشور ما بتواند حتیّ محصولاتش را داشته باشد؛ اما امروز این‌ها را تولید می‌کنند. در فناوری برتر که در دنیا با افتخار از آن یاد می‌شود، مجبور شدند علی رغم همه‌ی دشمنی‌ها بگویند ایران جزو ده کشوری است که توانسته چرخه‌ی سوخت هسته‌ای تولید کند. این چیزِ کمی نیست... این پیشرفتهای مهم به برکت نظام اسلامی به وجود آمده است.
آن روز در جمعیت سی و پنج میلیونی و چهل میلیونی کشور تعداد بسیار کمی دانشجو بود. امروز جمعیت ما تقریباً دو برابر شده است؛ اما تعداد دانشجویان ما حدود پانزده برابر شده! شمار استادان و تعداد دانشگاه‌ها بمراتب از این بیشتر است. صنایعی که ملت ایران به دست خودشان ایجاد کرده اند،یک ماجرای شگفت انگیز است. آن روز ساده‌ترین چیزها را هم باید دیگران می‌آمدند و می‌ساختند. پول ما را می‌گرفتند، ما را تحقیرمی کردند، اما برای ما نوع نازلش را تهیه می‌کردند! امروز جوانهای ما پیچیده‌ترین و برجسته‌ترین فناوری‌ها راآورده‌اند در میدان دید عمومی قرار داده اند، که نمونه‌هایش را شنیده اید و می‌دانید. آنچه در معرض افکار عمومی و دید عمومی است، بمراتب کمتر از واقعیت است. آن روز اگر می‌خواستند روی یک رودخانه سدی ببندند، باید می‌رفتند از چهار تا کشور التماس می‌کردند و پولهای کلان به این‌ها می‌دادند تا بیایند سدی درست کنند؛ آن هم در مواردی نامطمئن! امروز جوانهای خود ما لااقل ده‌ها برابرِ آن روز- و یقیناً بیشتر- به دست خودشان این چیزها را می‌سازند. کشور رشد کرده؛ علم کشور رشد کرده؛ رشد اقتصادی کشور بمراتب از آن روز بهتر است؛ توسعه یافتگی کشور از آن روز بیشتر است؛ معنویت و اخلاق کشور قابل مقایسه‌ی با آن روز نیست؛ اعتماد به نفس ملی، امروز صد برابرِ آن روز است؛ و بالاتر از همه اینکه امروز کشور مستقل است. همه‌ی این جنجالها و بداخلاقی‌های جهانی هم که می‌بینید، به  خاطر این استقلال است . (بیانات مقام معظم رهبری، 19/10/1383)
ما از لحاظ روند رشد علمی و فناوری در کشور، جزو شتابنده ترین‌ها در سطح دنیا هستیم. منتها چون فاصله خیلی زیاد بوده، این شتاب، الآن نتایجش را به روشنی نشان نمی‌دهد. چنانچه همین شتاب و آهنگ حرکت را بتوانیم به توفیق الهی ده، پانزده سال حفظ کنیم و پیش برویم، آن وقت کاملًاً خودش را نشان خواهد داد. من البته مثالهای زیادی برای این دارم. بعضی از مثالها ممکن  است برای شما محسوس نباشد؛ چون آنچه را که ممکن است من به عنوان آمار ذکر کنم، شما از آن اطلاعی ندارید، لذا محسوس نیست. اما حالا همین چیزهایی که محسوس است و مشاهده می‌شود، مثل همین تحقیقات مربوط به انرژی هسته ای؛ این، به دست آمده از آن نقطه‌ای است که ما حرکتمان را از آن نقطه شروع کردیم. فاصله اش،یک فاصله‌ی دهشت آور است؛ ولی این کار انجام گرفت...
این فاصله‌ها، فاصله‌های دهشت آور است؛ یعنی فاصله‌ها بسیار فاصله‌های عمیقی است که در این مدت به برکت پیگیری و کوشش، طی شده است. بنابراین شتاب خوب است؛ منتها این شتاب بایستی حفظ شود. این چیزی که شما جوانهای آگاه و هوشمند و مستعد باید بدانید، این است که این شتاب را بایستی همچنان حفظ کرد. (بیانات مقام معظم رهبری، 25/06/1385)
پیشرفت در شرائط تحریم، یکی از نقاط مهم قوت کشوراست. در سخت‌ترین شرائط تحریم، کشور پیشرفت کرده. در چه چیزی پیشرفت کرده؟ یکی در مقوله‌ی علم و فناوری... ما در زمینه‌ی هسته‌ای پیشرفت کردیم، در زمینه‌ی فناوری زیستی پیشرفت کردیم، در فناوری نانو پیشرفت کردیم، در فناوری انرژیهای نو پیشرفت کردیم،در صنایع هوا فضا پیشرفت کردیم، در ساخت ابر رایانه‌ها پیشرفت کردیم، در مسئله‌ی بسیار مهم سلولهایبنیادی پیشرفت کردیم، مسئله‌ی شبیه سازی همین جور، در رادیو داروها همین جور، در نانو داروهای ضدسرطان همین جور؛ اینها همه جزو دانشهای سطح بالای دنیاست... ما در اینها پیشرفت کردیم؛ این در حالی بود که درهای انتقال دانش از همه سوی دنیا روی ما بسته است. (بیانات مقام معظم رهبری، 16/05/1390)
 *حرکت در مرزهای علوم
امروز سرعت پیشرفت علمی ملت ایران، یازده برابربرابرِ متوسط دنیاست؛ این طبق آمارهائی است که مراکز علمىِعلمى بین المللی دارند اعلام می‌کنند و اطلاع می‌دهند. امروز در ابعاد مختلف و در زمینه‌های گوناگون ـ در زمینه‌های سیاسی، در زمینه‌های علمی، در زمینه‌ی بِِناء و پیشرفت سازندگی ـ کشور ما بسرعت در حال پیشرفت است.
(بیانات مقام معظم رهبری،04/04/1391)
علم و فناوری یکی از پایه‌های اقتدار اقتصادی یک ملت است .یک ملت با داشتن دانش پیشرفته، فناوری پیشرفته، هم به ثروت می‌رسد، هم به استغنای سیاسی می‌رسد، هم آبرومند می‌شود، هم دستش قوی می‌شود. به خاطر کلیدی بودن مسئله‌ی پیشرفت علم و فناوری، من نسبت به این مسئله حساسم. از راه‌های مختلف،کانالهای مختلف، گزارشهای متفاوتی را تقریباً به طور مستمر دریافت می‌کنم و می‌توانم به شما قاطعانه عرض کنم که سطح پیشرفتهای کشور بسیار بیشتر از آن چیزی است که تاکنون به اطلاع مردم رسیده است. بر اساس گزارش مراکز علمی معتبر دنیا - این گزارش مربوط به مراکز علمی خود ما نیست - سریع‌ترین رشد علمی جهان، امروز در ایران دارد انجام می‌گیرد. در سال 90 که تقریباً برابر بود با سال 2011 میلادی، گزارش مراکز علمی معتبر این است که در سال 2011 - که سه ماه پیش این سال تمام شد - ملت ایران نسبت به سال قبل،یعنی سال 2010 میلادی، رشد علمی و پیشرفت علمی‌‌اش بیست درصد افزایش داشته است. معنای اینها چیست؟ در شرائطی که دشمنان ملت ایران بر روی سقوط ملت ایران شرط بندی می‌کردند و می‌گفتند ما تحریمهای فلج کننده را برای ملت ایران در نظر گرفتیم، ملت ایران اینجوری عمل کرده است.
گزارش میدهند - این هم باز گزارش مراکز علمی معتبر دنیاست - که در منطقه، ایران در رتبه‌ی اول سطح علمی، و در کل جهان در رتبه‌ی هفدهم است. این گزارش کسانی است که اگر بتوانند گزارش خلاف علیه ما بدهند، امتناع نمی‌کنند؛ این را این جور اعتراف می‌کنند. سال 90 ما در زیست فناوری پیشرفت کردیم، در نانوفناوری پیشرفت کردیم، در هوا فضا پیشرفت کردیم؛ که ماهواره‌ی نوید پرتاب شد و... افزایش شش برابری داروهای نوترکیب، افزایش صادرات کالا و خدمات دانش بنیان؛ اینها همه مربوط به سال 90 است. اینها بخشی از دستاوردهای «سال جهاد اقتصادی» است. اینها پیشرفت علمی است، پیشرفت فناوری است، نشان دهنده‌ی اقتدار علمی کشور است، اما دارای تأثیر مستقیم اقتصادی برای کشور است. جهاد اقتصادی یعنی این. (بیانات مقام معظم رهبری،01/01/1391)
امروز جوانان دانشمند شما در بیش از ده رشته‌ی مهم درجه‌ی اول علمی و فناوری کشور آنچنان پیشرفتیکرده‌اند که در ردیف‌های اول دنیا - یعنی در ردیف‌های کمتر از دهم دنیا - قرار گرفته اند؛ اینها به برکت حضورمردم است. این حضور، این اعتماد متقابل، این احساس مسئولیت عمومی هرچه ادامه پیدا کند، کشور پیشرفت بیشتری پیدا خواهد کرد. خط امام، این است. (بیانات مقام معظم رهبری،14/03/1390)
 *پیشرفت فوق العاده در علم پزشکی و داروسازی
من یک وقتی این روایت را که از معصوم (علیه السّّلام) است، عرض کردم، که فرمود: «العلم سلطان»؛ یعنی علم و دانش برای یک ملت و برای یک فرد مایه‌ی اقتدار است .«من وجده صال و من لم یجده صیل علیه»؛ کسی که این قدرت را پیدا کند، دست برتر را دارد و آن کسی که نتواند قدرت علمی را به دست بیاورد، زیردست باقی می‌ماند و دیگران بر او دست برتر را خواهند داشت. علم و فناوری یک چنین خصوصیتی دارد. امروز حرکت کشور در جهت به دست آوردن دانش و فناوری در بسیاری از رشته‌ها، بخصوص در رشته‌های بسیار نو و برترِ کشور مشهود است. در بخش‌های گوناگون؛ در بخش زیست فناوری، در بخش هوا فضا، در بخش نانوفناوری، در بخش سلولهای بنیادی، در تولید رادیوداروهای بسیار مهم، در تولید داروهای ضد سرطان، در تولید موتور توربینهای بادی که وابستگی انرژی کشور را از نفت تا حدود زیادی از بین می‌برد، در تولید ابررایانه‌ها که برای کشور بسیار مهم است، در فناوری انرژیهای نو - که همه‌ی اینها از دانشهای سطح بالای دنیا هستند - خوشبختانه انسان مشاهده می‌کند که دانشمندان ما و جوانان ما به نحو فزاینده و شتابنده مشغول پیشروی هستند؛ به طوری که من در پیام نوروزی هم دیشب عرض کردم، آدرسها و گزارشهای مراکز معتبر بین المللی نشان می‌دهد که در این قسمت، کشور شما از بسیاری از کشورهای عالم پیشتر دارد حرکت می‌کند و شتاب کشور چندین برابر متوسط شتاب جهانی است. (بیانات مقام معظم رهبری،01/01/1390)
خوب است شما بدانید که در بعضی از بخشهای بسیار حساس علمىِ کشور ما کارهایی شده که هنوز در دنیا صورت نگرفته است. در فناوری تولید سلولهای بنیادی که بنده چند وقت پیش، از آن یاد کردم،یک مشت جوان مثل شماها که در تهران هستند، فعالیت می‌کنند. اینها همت کردند و رفتند از دیگران یاد گرفتند؛ خودشان هم فکر کردند، سرمایه گذارىِ فکری کردند و توانستند کلید تولید و انجماد و حفظ و کاشت سلولهای بنیادی را به دست بیاورند. امروز اینها برای اولین بار در ایران سلولهای بنیادىِ انسولین ساز را تولید کرده‌اند که در دنیا هنوز تولید نشده است. (بیانات مقام معظم رهبری،17/04/1383)
 *فن آوری هسته‌ای
ما در صنعت هسته‌ای پیشرفت کردیم. که غنی سازی بیست درصد محصول سال 90 است. این غنی سازیبیست درصد، همان چیزی است که در سال 89 آمریکائیها و دیگران برای تولید آن شرط گذاشتند. ما می‌بایدبرای مرکز اتمىِ آزمایشگاهی تهران که مال رادیوداروهاست، اورانیوم غنی شده‌ی بیست درصد تهیه می‌کردیم؛چون سوخت بیست درصدمان تمام شده بود ...
با وجود‌ای نهمه مشکلات،‌ای نهمه مانع تراشیها، جوانان ما گفتند خودمان درست میکنیم. در سال 90 اورانیوم غنی  شدهی بیست درصد را اینها برای سایت  هستهای تهران تولید کردند و آن را به دنیا اعلام کردند؛ دشمنان ما ماندند متحیر! با اینکه می‌دانند مرکز هسته‌ای تهران مخصوص رادیوداروهاست - یعنی برای نیاز بیمارستانها و آزمایشگاه‌های ما در سرتاسر کشور است و هزاران بیمار به این رادیوداروها احتیاج دارند - درعی نحال نمی‌دادند، نمی‌فروختند، شرط می‌گذاشتند، باجگیری می‌کردند. جوانان ما خودشان آن را تهیه کردند. کار پیچی دهای هم بود، کار سختی هم بود، اما از عهده برآمدند و انواع و اقسام رادیوداروها الان در همین مرکز تهران با سوخت داخلی تولید می‌شود. این مال سال 90 است .
در سال 90، در همین صنعت  هستهای، تولید  صفحهی سوخت را در کشور انجام دادند؛ که اگر من بخواهم آن را هم شرح بدهم، طولانی می‌شود. (بیانات مقام معظم رهبری، 01/01/1391)
من مقاله‌ای را می‌خواندم که از یک  روزنامهی آمریکائی نقل کردند که همین دو سه روزه منتشر شده. می‌گوید ایران در مسئله‌ی هسته‌ای یک استثناء است. چین به  مسئلهی  هستهای رسید، از کی گرفت؛ پاکستان رسید، از کی گرفت؛ هند رسید، از کی گرفت؛ ایران از کی گرفت؟ آن مقاله می‌نویسد: از هیچ کس. این در شرائطی بود که هم تحریم بود و امکانات پیشرفت  هستهای به او نمی‌دادند، و هم با او مبارزه می‌کردند؛ مثل همین ویروس رایانه‌ای که داخل تشکیلات ما فرستادند. دانشمندان ما، جوانهای ما در مقابل اینها ایستادند، پیش رفتند و  نقشهی دشمن را خنثی کردند. او حتّی به ترور دانشمندان هسته‌ای ما اشاره می‌کند. اینها چیزهائی است که دشمنان ما دارند می‌گویند. این مقاله در روزنامه‌ی واشنگتن پست درج شده است. (بیانات مقام معظم رهبری،
  (1390/05/16
2) علل و عوامل شکل گیری انقلاب اسلامی ایران چه بود؟
*    وابستگی تمام عیار به غرب، خصوصا آمریکا و بی اختیاری پادشاهان پهلوی در تصمیم گیری
*    فساد و دین ستیزی حاکمان طاغوت
*    تلاش برای انحراف و ضایع کردن جوانان
*    بی اعتنایی به رأی مردم، اختناق و مقابله جدی با آزاداندیشی
*    ظلم و بی عدالتی گسترده در کشور با حمایت مستقیم حکومت
*    عقب ماندگی کشور در علم، صنعت و برخورداریهای عمومی از اولیات رفاهی
3) اهداف و شعارهای اصلی انقلاب اسلامی چه بود؟
*    استقلال خواهی و قطع هر نوع وابستگی
*    حاکمیت اسلام بر جامعه و رواج ارزش‌های دینی در کشور
*    آزادی بیان و قلم 
*    عدالت و رفع تبعیضها
*    پیشرفت مادی و گسترش رفاه
*    احیای کرامت انسانی و نقش داشتن مردم در حاکمیت بر تعیین سرنوشت خود
*    زمینه سازی برای رشد و تکامل انسانها در جامعه و حذف عوامل فساد
4) واکنش‌ها و برنامه‌های دشمنان انقلاب اسلامی چه بوده است؟
*    ایجاد تفرقه قومی و ترویج جدایی طلبی در بین اقوام 
*    حمله نظامی ناجوانمردانه 8 ساله به کشور 
*    تحریم و محاصره اقتصادی
*    تهاجم فرهنگی و هجمه به باورها و اعتقادات مردم
*    جلوگیری از پیشرفت علمی، صنعتی کشور 
*    برنامه ریزی برای براندازی نظام اسلامی
*    نفوذ برای تغییر محاسبات مسئولان و باورهای مردم
۵) علل عدم تحقق کامل اهداف انقلاب اسلامی چه بوده است؟
*    تحمیل فشارهای خارجی (جنگ، تحریم و...) برای کند کردن حرکت نظام به سمت آرمانها
*    موانع درونی (ضعف‌های فکری، راحت طلبی، عادت‌های اجتماعی غلط)
*    عدم اهتمام برخی از مسئولین به همه آرمانهای انقلاب
۶) فرجام این انقلاب چه خواهد بود؟
*    تحقق حیات طیبه برای همه ملت ایران
*    تشکیل تمدن نوین اسلامی
*    زمینه سازی ظهور حضرت بقیة الله عجل الله تعالی فرجه الشریف

بخش دوم: نگاه آماری(اجمالی)

دستاورد‌های انقلاب؛ از پیشرفت‌های اقتصادی تا نظامی
(خبر مورخ 17 بهمن 1396): چارچوب کلی این گزارش، پژوهشی بر اساس کار صورت گرفته در شبکه خبر صدا و سیما است، اما اطلاعات به روز شده و برخی بخش‌ها به آن اضافه شده است.
1-    برخی دستاوردهای اقتصادی 4 دهه انقلاب اسلامی
1-1- زیرساخت
*6 برابر شدن راه‌های کشور، افزایش راه‌های اصلی و فرعی کشور از 36 هزار کیلومتر به بیش از 210 هزار کیلومتر در سال 1394
*    2 برابر شدن میزان راه آهن کشور، افزایش میزان راه آهن کشور از 6 / 4 هزار کیلومتر به نزدیک
10هزارکیلومتر
*    20 برابر شدن ظرفیت بنادر کشور، ارتقاء ظرفیت بنادر از 10میلیون تن به بیش از 200میلیون تن در سال
 1394
*    30 برابر شدن سدهای مخزنی کشور، تعداد سدهای مخزنی کشور از 13سد به حدود400 سد بزرگ در سال1395
*    14 برابر شدن تولید برق کشور، افزایش تولید برق کشور از20 به 280 میلیارد کیلووات ساعت در سال
1394 و برق دار شدن 9 / 99درصد روستاها (100درصد روستاهای بالای 20خانوار و 3 / 99درصد روستاهای زیر 20خانوار)
*    افزایش دسترسی به آب تصیفه شده، در سال 2015 به 2/ 96درصد رسیده است.
*    توسعه صنعت گاز، افزایش سهم گاز در سبد انرژی کشور از 1 درصد در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، به
72درصد
*    211 برابر انشعاب گاز در کشور( 97درصد شهرها و 80درصد از روستاها)؛ انشعاب گاز در اوایل انقلاب از
50هزار انشعاب (تنها 9 شهر و یک روستا) به 10 میلیون و 570 هزار انشعاب در سال 1395 (یکهزار و 83شهر و 23 هزار روستا)
*35 برابر شدن تعداد مشترکین تلفن ثابت، از 850 هزار اشتراک در قبل از انقلاب به حدود 30میلیون اشتراک تعداد دفاتر خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی به 8هزار و 443دفتر در آذرماه 1394رسیده است. 
1-2-تولید ملی
*    57  برابر شدن صادرات غیرنفتی، افزایش صادرات غیر نفتی از 543میلیون دلار در سال 1357به 31میلیارددلار در سال 1395
*    5/6 برابر شدن تولید و مونتاژ خودرو، افزایش تولید و مونتاژ 150هزار دستگاه خودرو در سال 1357 به تولید و مونتاژ حدود 977هزار دستگاه خودرو در سال 1394
*30 برابر شدن تولید محصولات پتروشیمی، افزایش تولید محصولات پتروشیمی از 6/ 1 میلیون تن در سال
1357 به 1 /48 میلیون تن در سال 1394
*    24 برابر شدن تولید فولاد خام، افزایش میزان تولید فولاد خام 680 هزار تن در سال 1357 به 7 / 16 میلیون تن در سال 1394 * 15 برابر شدن تولید محصولات فولادی، و تولید 1 میلیون تن محصولات فولادی در سال 1357 به 7/ 15 میلیون تن در سال 1394
*    در سال 1356 میزان تولید ناخالص داخلی 119 هزار میلیارد تومان بود که این رقم در سال 1393 با 7 / 1 درصد رشد به 203 هزار میلیارد تومان رسیده است.
*    نرخ رشد اقتصادی در سال 1356، حدود 7 / 3- درصد بوده است که در سال 1395 این نرخ به 5 /
4درصد رسیده است و بیانگر آن است که سرعت پیشرفت اقتصادی در سال‌های بعد از انقلاب  به مراتب بیشتر از سال 1356 بوده است.
1-3- شاخص فقر و دسترسی به خدمات اساسی
براساس شاخص‌های اقتصادی فقر در مقایسه با سالهای آخر پیش از انقلاب به طرز قابل توجهی کاهش یافته است به طوری که میزان فقر ( به معنای نسبت افراد کمتر از دو دلار در آمد در روز ) تک رقمی بوده، که با توجه به استاندارد کشورهای درحال توسعه کاملا پایین و یک هشتم در پیش از انقلاب است.
طی سال‌های بعد از انقلاب شاخص دسترسی به خدمات اساسی و لوازم خانگی افزایش داشته است به طوریکه باوجود گسترش شهرنشینی مالکیت مسکن و مساحت سرانه خانه‌ها افزایش یافته است و شکاف شهری – روستایی در دسترسی به خدمات اساسی کمتر شده است و شکاف نهایی میان مناطق روستایی و شهری کمتر شده است.
پیش از انقلاب تنها 1/ 3 میلیون مشترک برق اعم از خانگی و عمومی و صنعتی و کشاورزی وجود داشت و این درحالی است که این رقم در سال 1392 به 000/414/30  مشترک رسیده است.
وضعیت آبرسانی در سال 1357 میزان تولید آب 5/ 1 میلیون متر مکعب آب و تعداد انشعابات 7/ 2 میلیون بوده است اما این رقم تا سال 1394 در کل کشور450 هزار کیلومتر شبکه آبرسانی شهری و روستایی وجود دارد و نرخ دسترسی به آب لوله کشی سالم در مناطق روستایی نیز افزایش یافته که با توجه به پراکندگی وسیعخانواده‌های روستایی در کشور، دستاورد عظیمی محسوب می‌شود.
در بخش شاخص‌های مهم بخش گاز و گازرسانی پس از انقلاب تنها پنج شهر و در حدود 50 هزار انشعاب برخوردار بودند که اکنون بیشتر مناطق شهری و روستایی کشور از این نعمت بهره مندند و تعداد انشعابات به حدود 5/ 13 میلیون انشعاب رسیده و برای اولین بار بیش از 10 هزار روستا گازدار شده اند. 
1-4- پیشرفت‌های صنعت نفت پس از انقلاب
تولید پنج فراورده اصلی پالایشگاه‌ها 4/ 2 برابر شد
پس از انقلاب تا پایان سال 1388 تولیدات پنج فراورده اصلی پالایشی، نسبت به قبل از انقلاب با رشدی بالغ بر 5/ 135 درصدی حدود 4/ 2برابر شده است .در این مدت مجموع تولید پنج فراورده اصلی (گاز مایع، بنزین،نفت سفید، نفت گاز و نفت کوره) از 74/ 99میلیون لیتر در روز به بیش از 235.73 میلیون لیتر در روز افزایش یافته است.
افزایش ذخایر هیدرو کربوری مایع و گاز طبیعی 
ذخایر هیدروکربوری مایع تا قبل از انقلاب 94/ 145میلیارد بشکه بوده که بعد از انقلاب و تا سال 1390 به 8 / 154 میلیارد بشکه رسیده و  ذخایر قابل استحصال گاز طبیعی از 75 / 12 تریلیون متر مکعب در ابتدای سال
57، به بیش از 33 تریلیون متر مکعب در سال 1390 رسیده که نشان دهنده برداشت صیانتی از میادین نفتی و سرمایه گذاری‌های جدید است. طی سه  دهه اخیر 4 / 36میلیارد بشکه نفت خام و 2194 میلیارد مترمکعب گاز طبیعی استخراج شده است.
افزایش در تولید و فروش نفت، گاز، مایعات و میعانات گازی، تزریق گاز و حفاری
متوسط تولید گاز غنی از 110 میلیارد متر مکعب به 9 / 551 میلیارد متر مکعب، میزان تولید مایعات و میعانات گازی و نفتی که از 3/ 31 هزار بشکه در روز به 2 / 448 هزار بشکه در روز، تزریق گاز به میادین نفتی که از 7 / 2میلیون متر مکعب در روز به 7 / 77 میلیون متر مکعب و عملکرد حفاری از متوسط 117 هزار متر در سال قبل از انقلاب به 6 / 491 هزار متر تا سال 1390 رسیده است.
افزایش 3 برابری تولید بنزین
تولید بنزین پالایشگاهی پس از انقلاب و تا پایان سال 1388 نسبت به قبل از انقلاب  تا 1357 با رشدی بالغ بر 2 / 199 درصد تقریبا 3 برابر شده و از 43/14 میلیون لیتر در روز به 18/ 43 میلیون لیتر در روز افزایش یافته است.
البته ناگفته نماند که پس از سال 1388 و با توجه به طرح تحول اقتصادی و همچنین سرمایه گذاری‌های جدیددر واحدهای پالایشگاهی کشور، آمارهای تولید مربوط به بنزین و چهار فراورده اصلی دیگر به طور چشمگیری افزایش یافته  است.
 افزایش تولید گاز مایع
تولید گاز مایع پس از انقلاب و تا پایان سال 1388، نسبت به قبل از انقلاب  با رشدی بالغ بر 143 درصد تقریبا 4 / 2 برابر شده و از  44 / 3 میلیون لیتر در روز به 36 / 8 میلیون لیتر در روز افزایش یافته است.
افزایش تولید نفت سفید
تولید نفت سفید پس از انقلاب نسبت به قبل از آن با رشدی بالغ بر 1 / 39 درصد تقریبا 4 / 1 برابر شده و از
31 / 13میلیون لیتر در روز به 52 / 18 میلیون لیتر در روز افزایش یافته است.
رشد ۵/ 3 برابری تولید نفت گاز 
تولید نفت گاز پس از انقلاب و تا پایان سال 1388 نسبت به 67 سال قبل از انقلاب( 1291 تا 1357) با رشدی بالغ بر  8 / 254درصد تقریبا 5 / 3 برابر شده و از 25 میلیون لیتر در روز به 7 / 88 میلیون لیتر در روز افزایش یافته است.
رشد 3 / 2 برابری خوراک پالایشگاه‌های کشور 
مقایسه خوراک مورد مصرف در پالایشگاهی ایران شامل نفت خام و میعانات گازی پس از انقلاب و تا پایان سال 1388 نسبت به 67 سال قبل از انقلاب( 1291 تا 1357) با رشدی بالغ بر  6 / 128 درصد تقریبا 3 / 2 برابر شده و از 747 هزار بشکه در روز به 1708 هزار بشکه در روز افزایش یافته است.
رشد قابل ملاحظه شاخص‌های مهم بخش گاز و گاز رسانی
بررسی شاخص‌های مهم بخش گاز و گاز رسانی تا 1387 حاکی از افزایش مصارف داخلی گاز طبیعی( خانگی، تجاری، صنایع عمده و نیروگاهی) از 8/ 6 میلیون متر مکعب در روز به 4 / 362 میلیون متر مکعب در روز، افزایش ظرفیت پالایش و نم زدایی(تجمعی) از 36 میلیون متر مکعب در روز به 5 / 497 میلیون متر مکعب در روز، افزایش مصرف گاز در نیروگاه‌ها از 4 میلیون متر مکعب در روز به     1 / 117 میلیون متر مکعب در روز، افزایش احداث خطوط انتقال گاز طبیعی از 2900 کیلیومتر به 30153 کیلومتر، افزایش میزان انشعابات نصب شده از 50 هزار انشعاب به 7001815 انشعاب، افزایش جمعیت تحت پوشش گازرسانی از 225 هزار نفر به 55 میلیون و 86 هزار نفر، افزایش خانوارهای تحت پوشش گاز طبیعی از 51 هزار خانوار به
14 میلیون و 397 هزارو 200 خانوار، افزایش تعداد شهرهای گاز رسانی شده از 5 شهر به 744 شهر و افزایش تعداد روستاهای گاز رسانی شده از 1 روستا به 7364 روستا است که نشان دهنده حجم عظیم سرمایه گذاریها در این بخش است.
 رشد قابل ملاحظه در بخش تولیدات پالایشگاهی
مقایسه شاخص‌های مهم بخش پتروشیمی تا 1387 و در طی سه پس از انقلاب میزان تولید محصولات پتروشیمی از یک میلیون و 604 هزار تن در سال به 30 میلیون و 40 هزار تن در سال، مقدار فروش داخلی محصولات پتروشیمی از 570 هزار تن در سال به 7 میلیون و 556 هزار تن در سال، ارزش فروش داخلی محصولات پتروشیمی از یک میلیارد و صد میلیون تومان به 40 میلیارد و 56 میلیون تومان، مقدار صادرات پتروشیمی از 600 هزار تن به 12 میلیون و 268 هزار تن و ارزش صادرات محصولات پتروشیمی از 46 میلیون دلار به 7 میلیارد و 855 میلیون دلار افزایش نشان می‌دهد .
عبور از تحریم بنزین و خودکفایی
افزایش مصرف بنزین و جوابگو نبودن تولید داخلی سبب شد تحریم صادرات بنزین، به ابزاری برای تحمیل خواسته‌های غرب به ایران تبدیل شود که البته با کنترل مصرف و اجرای طرح‌های توسعه‌ای پالایشگاه‌های کشور با شکست روبه رو شد و امروز شاهد صفر شدن واردات بنزین هستیم.
اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و سپس اصلاح قیمت بنزین، عوامل موثر دیگری بودند که سبب شدند میانگین مصرف روزانه بنزین کشور از 6 / 73 میلیون لیتر در روز در سال 1386 به کمتر از 60 میلیون لیتر در سال 1391 کاهش یابد .هم اکنون تولید بنزین موتور در کشور به بیش از 60 تا 65 میلیون لیتر (به همراه افزاینده اکتان و اختلاط در انبار) در روز رسیده است و با در نظر گرفتن متوسط مصرف روزانه حدود 60 میلیون لیتر در داخل می‌توان گفت که تولید در حال پیشی گرفتن از مصرف است که البته با بهره برداری از 17 طرح پالایشگاهی که در دست اجراست، به مرور توان صادرات بنزین ایران افزایش خواهد یافت.
1-۵- علم و فناوری
*    24برابر شدن تعداد دانشجویان، افزایش تعداد دانشجویان از 176هزار نفر در سال 1357 به 3/ 4 میلیون در سال تحصیلی 1395
*    13 برابر شدن تعداد دانشجویان به ازای هر 100هزار نفر، از 248نفر به 5486 نفر افزایش یافته
*    5/16برابر شدن سهم ایران از تولید مقالاتISI ؛ سهم ایران از تولید مقالات خارجیISI ؛ از 1/ 0درصد (
669 مقاله) در سال 1357 به 65 / 1درصد( 23هزار مقاله) در سال1394
*    ساخت هواپیما و بالگرد سبک و نیمه سنگین(شخصی و عمومی)
*    پرتاب ماهواره، ساخت کشتی و تولید انواع قایق که برای اولین بار در تاریخ کشور رخ داده است.
 ـ بر اساس گزارش سایماگو طی سال‌های 199۶ تا 201۵:
*رتبه جهانی تولید علم ایران طی سالهای 1996 تا 2015 از 53 ام به 16 ام در جهان ارتقاء یافته است. رتبه جهانی *تولید علم ایران در رشته انرژی اتمی از 83 به 11 ام ارتقاء یافته است.( افزایش تعداد مقالات از 1 به
 (418
*رتبه جهانی تولید علم ایران در رشته نانو و نانو تکنولوژی از 57 ام جهان به 16ام ارتقاء یافته است. ( افزایش تعداد مقالات از 1 به 687)
*رتبه جهانی تولید علم ایران در رشته بیوتکنولوژی از 56 به 14 ام جهان ارتقاء یافته است.(افزایش تعداد مقالات از 11 به 618)
*رتبه جهانی تولید علم ایران در رشته مهندسی هواوفضا از 43 به 11 ام جهان ارتقاء یافته است.( افزایش تعداد مقالات از 4 به 341)
*رتبه جهانی تولید علم ایران در رشته پزشکی از 54 به 19 ام جهان ارتقاء یافته است.( افزایش تعداد مقالات از 64 به 3هزار)
*رتبه جهانی تولید علم ایران در رشته شیمی از 48 به 11 ام جهان ارتقاء یافته است.( افزایش تعداد مقالات از
79 به 3هزار)
*رتبه جهانی تولید علم ایران در رشته فیزیک و نجوم از 64 به 19 ام جهان ارتقاء یافته است.( افزایش تعداد مقالات از 21 به 1هزار)
*رشد روزافزون و حضور فعال کشور در عرصه‌های علمی بطوریکه تا سال 1391 بیش از 26196 اختراع در کشور ثبت شده است.
*پژوهشگران ایرانی از نظر پژوهشی با ثبت 8513 مقاله علمی، در ردیف شانزدهم تولید علم و در زمره دانشمندان و پژوهشگران ممتاز جهان قرار گرفته اند.
*بر اساس گزارش سازمان بین المللی آیسسکو: جمهوری اسلامی ایران در میان 57 کشور اسلامی از لحاظ علمی و پژوهشی و ثبت اختراع در رتبه اول کشورهای اسلامی قرار دارد.
*دستیابی به فن آوری و دانش کامل چرخه سوخت هسته‌ای و قرار گرفتن در ردیف پنج کشور برتر جهان
*ورود موفقیت آمیز و همزمان با سایر کشورهای پیشرفته به عرصه علوم جدید مانند: نانو تکنولوژی که رتبه هفتم جهانی را به خود اختصاص داده و سایر علوم جدید از جمله؛ لیزر، میکرو الکترونیک، ورود به علم ساخت روبات و کسب موفقیتهای جهانی در مسابقات روبوتیک، توسعه سخت افزاری و ساخت ابر رایانه، توسعه نرم افزاری و بهره برداری گسترده از علوم رایانه‌ای در کشور و کسب 362 مدال در المپیادهای مختلف علمی جهان *افزایش تعداد پزشکان از 15 هزار نفر پیش از انقلاب به بیش از 111000 نفر و رفع کامل نیاز کشور به جذبپزشک خارجی
*تغییر و تبدیل کشور به قطب منطقه‌ای توریسم سلامت و پذیرش و درمان بیماران خارجی در انواع بیماری‌ها
*دستیابی به دانش کشت سلولهای بنیادین، قرار گرفتن در ردیف کشورهای برتر پیوند کلیه و درمان بیماری‌های چشمی
*کسب تجارب ارزشمند برای مقابله با انواع عوارض و بیماریهای ناشی از عوامل شیمیائی
 
1-۶- شاخص‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی
*نمره ایران به لحاظ شاخص توسعه انسانی از 567/ 0 در سال 1990به 766/ 0 در سال 2014 بهبود یافته است. (بهبود رتبه از 92 به 69)
*ایران از حیث میزان افزایش شاخص توسعه انسانی طی دوره 2014-1990 پس از کشورهای رواندا و چین در رتبه سوم جهان قرار گرفته است.
*امید به زندگی ایران از 1/ 54 سال در 1980 به 4/ 75 سال در 2014 افزایش یافته است. (بهبود رتبه از
142 به 63)
*ایران از حیث میزان افزایش شاخص امید به زندگی طی دوره 2014-1980 در رتبه هفتم جهان قرار گرفته
است.
*میانگین سال‌های تحصیل ایران از 3/ 2 سال در 1980به 2/ 8 سال در 2014 افزایش یافته است. (بهبود رتبه از 109 به 100)
*ایران از حیث میزان افزایش میانگین سال‌های تحصیل طی دوره 2014- 1980 در رتبه پنجم جهان قرار گرفته است.
*سال‌های مورد انتظار تحصیل در ایران از 2/ 9 سال در 1990به 1/ 15 در 2014 افزایش یافته است. (بهبود رتبه از 114 به 45)
*ایران از حیث میزان افزایش سال‌های مورد انتظار تحصیل طی دوره 2014-1990 در رتبه ششم جهان قرار گرفته است.
*نرخ مرگ ومیر کودکان (در هر 1000تولد) در ایران از1/ 44 در سال 1990 به  4/14 در سال 2013 بهبود یافته است. (بهبود رتبه از 109 به 92)
*بهبود توزیع درآمد، کاهش ضریب جینی از 4360/ 0 در سال 1357 به 3988/ 0 در سال 1394
*احداث شهرک‌های صنعتی متعدد در حاشیه شهرهای کشور
*ساخت مجموعه‌های تولیدی در روستاهای که به یک برنامه مستمر تبدیل شده است.
*علاوه بر افزایش تعداد کارخانجات، افزایش تنوع محصولات تولیدی و رشد صادرات
*افزایش قابل توجه تولید فولاد از نیم میلیون تن قبل از انقلاب به 38 میلیون تن در سال و کسب رتبه 14 جهانی
*افزایش تولید سیمان از 3/ 6 میلیون تن به حدود 80 میلیون تن
*افزایش تولیدات معدنی از 20 میلیون تن به 220 میلیون تن
*افزایش و توسعه تولید و صادرات خودرو با انواع خودروهای سبک و سنگین
*افزایش و توسعه انواع کارخانجات لوازم خانگی و صنعتی و دهها مورد مشابه
2- بسترسازی برای جهش در پیشرفت
بسترسازی و سرمایه گذاری‌های عظیم که در حوزه‌های مختلف طی نزدیک 4 دهه گذشته صورت پذیرفته از
جمله:
ـ زیرساخت‌های اقتصادی در حوزه‌هایی چون تأمین انرژی، حمل و نقل، ارتباطات، بهداشت و درمان،
آموزش.
ـ باز شدن پنجره جمعیتی (بیش از 55درصد از جمعیت کشور در سن فعالیت 15 تا 65 سال قرار دارند) ـ تربیت نیروی انسانی متخصص کارآمد، متعهد و عمدتاً جوان و دارای عزم پیشرفت
ـ شکل گیری مراکز آموزش عالی، تحقیقاتی، پارک‌های علم و فناوری، شرکت‌های دانش بنیان
-تجربیات موفق در حوزه‌های مختلف علمی و فناوری چون هسته ای، نانو، بیوتکنولوژی، موشکی، سلول‌های بنیادین، هوا فضا، داروهای نوترکیب و پزشکی که ثابت نمود درصورت اتکا به ظرفیت‌های داخلی و مدیریت مناسب آنها، دسترسی به قله‌های علم و فناوری امکان پذیر است.
ـ حضور مقتدرانه ج.ا.ا در منطقه و تبدیل ایران به قطب تأمین ثبات و امنیت در منطقه ـ ثبات و امنیت داخلی و خارجی قابل تحسین در منطقه و جهان
در کنار برخورداری از ذخایر غنی نفت، گاز، معدنی، منابع طبیعی و موقعیت جغرافیایی، همگی گویای آن است که ظرفیت بالقوه جهش در حوزه اقتصاد و رسیدن به جایگاه اولی در منطقه جنوب غرب آسیا با شکوفاسازی این استعداد‌ها و بکارگیری مطلوب ظرفیت‌های مادی و معنوی وجود دارد.
در مقطع کنونی سرمایه انسانی موجود در ایران، فرصت بی نظیری در اختیار کشور قرار داده تا بتواند به اتکای این سرمایه پتانسیل‌های بالقوه سرزمینی و معدنی اقتصاد ایران را شکوفا نموده  و تحول تاریخی در اقتصاد کشور ایجاد نماید.
اگر چه ایران به لحاظ تولید ناخالص داخلی (پتانسیل‌های تحقق یافته ) در رتبه 18 قرار دارد ولی بر اساسپتانسیل‌های بالقوه سرزمینی ( وسعت سرزمین، دسترسی به آب‌های آزاد بین المللی، تعداد همسایگان، بازار منطقه، کریدورهای حمل و نقل و ....) و نیروی انسانی (تعداد جمعیت در سن کار و میران تحصیلات)، ایران می‌تواند در رتبه 12 در جهان قرار گیرد و جزو اقتصادهای پیشرو در جهان به شمار آید. همچنین ایران به لحاظ پتانسیل‌های انسانی و سرزمینی استفاده نشده در رتبه اول در سطح جهان است. به تعبیری دیگر ایران مخزنی از استعداد‌های انسانی و سرزمینی بهره برداری نشده می‌باشد.
3- اقدامات لازم برای استفاده از ظرفیت‌های موجود
موج جمعیتی ایجاد شده در دهه 60 در حال حاضر تبدیل به نیروی انسانی جوان و تحصیل کرده آماده ورود به بازار کار گردیده است. افزایش جمعیت جوان تحصیل کرده و آماده ورود به بازار کار، فرصت منحصر به فردی را در اختیار اقتصاد ایران برای جهش قرار داده است که در صورت بهره برداری از این پتانسیل درونی منحصر به فرد، اقتصاد ایران می‌تواند در جایگاه شایسته خود در اقتصاد جهانی قرار گرفته و نه تنها اقتصاد ایران را با تحرک و جهش اساسی مواجه نماید بلکه عامل تأثیرگذار و پیشرفت برای کشورهای حوزه چشم انداز (آسیای جنوب و غربی) شده و با همکاری سایر کشورهای منطقه، قطب رشد و شکوفایی اقتصاد کشورهای منطقه گردد .همانطور که نظام ج.ا.ا در حال حاضر با اقتدار بالا عامل ثبات و امنیت در منطقه به شمار می‌آید، این ظرفیت بالا در اقتصاد ایران وجود دارد که تبدیل به قطب رشد و توسعه کشورهای منطقه نیز گردد. بنابر این یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اصلی نظام ج.ا .ا در دهه دوم چشم انداز باید فعال نمودن این پتانسیل‌ها و توانمندسازی آنها
باشد.
بدون شک با ساختارهای کنونی و تداوم رویه‌های گذشته در مدیریت اقتصاد ملی (دولتی و نفتی)، امکان بهره بردای از این استعداد‌های انسانی در کنار پتانسیل‌های سرزمینی و طبیعی وجود نخواهد داشت و باید این ساختار‌ها و رویه‌ها به طور اساسی تغییر یافته و همگی آنها در جهت فعال نمودن این ظرفیت‌ها باشد.
صاحبان اصلی این ثروت‌ها و پتانسیل‌ها مردم بوده و این مردم هستند که توانایی شکوفاسازی این استعداد‌های سرشار بهره برداری نشده در ایران را دارند. و ارکان حاکمیت باید زمینه‌های فعال سازی این استعدادها را تسهیل نمایند و نقش تنظیم گری (نه مداخله کننده) و هدایت گری خود را به خوبی ایفا نمایند. تأکید فراوان بر اجرایی شدن سیاست‌های کلی اصل 44 و اقتصاد مقاومتی، توانمندی سازی مردم، مشارکت آحاد، جامعه، ایجاد صندوق توسعه ملی در اقتصاد با چنین رویکرد می‌باشد. اگر طی 4 دهه گذشته به اتکای مردم پیشرفت‌ها و دستاوردهای اساسی و بزرگ ایجاد شده است (انقلاب، جنگ، هسته ای، مقابله با تحریم و ...) باید با بسیج مردم در اقتصاد و نقش دهی به آنها در حوزه اقتصاد نیز تحول اساسی ایجاد گردد. اصلاح ساختارهای اقتصادی باید در راستای فراهم نمودن شرایط فعالیت همه مردم در حوزه اقتصاد و توانمند سازی آنها باشد.
ارزیابی عملکرد دهه اول چشم انداز نشانگر آن است که اگر چه برخی از حوزه‌های مورد تأکید در سند چشم انداز، دستاوردهای چشم گیری حاصل شده است به ویژه در حوزه علم و فناوری، نفوذ سیاسی در منطقه و ارتقای اقتدار ج.ا.ا در منطقه و جهان، لیکن:
این دستاوردهای عظیم علمی و فناوری نتوانسته بطور شایسته به کل اقتصاد کشور سرایت یافته و تحول اساسی در اقتصاد و تولید ملی بر پایه دانش به وجود آورده و در خلق ثروت ملی نقش آفرینی اساسی داشته باشد.
اگر چه نفوذ و اقتدار سیاسی و معنوی ایران در منطقه بسیار بالا بوده و ج.ا.ا در برقراری امنیت و ثبات در کشورهای منطقه نقش غیر قابل انکاری دارد ولی این پتانسیل منجر به حضور فعالان اقتصادی کشور در بازارهای منطقه و مشارکت در بازسازی این کشورها، تأمین نیازهای زندگی آن‌ها و شکل گیری همکاری‌های استراتژیک اقتصادی نگردیده و از این فرصت‌ها برای تبدیل ایران به مرکز فعالیت‌های اقتصادی، تجاری و سرمایه گذاری منطقه استفاده مطلوب بعمل نیامده است. بسیاری از نیازهای مردم این کشورها امکان تأمین توسط تولیدکنندگان کشور را دارد. لیکن چنین تمرکزی برای حضور فعالان اقتصادی در کشورهای منطقه وجود ندارد. البته ایجاد پیوندهای اقتصادی با کشورهای منطقه و حضور در بازار آنها نفوذ سیاسی و معنوی ج.ا.ا را نیز تقویت و پایدار خواهد نمود.
بدیهی است در دهه دوم چشم انداز باید تمرکز بر بهره برداری از این دستاوردها در حوزه اقتصاد و به خدمت گرفتن آنها در ارتقای تولید و اقتصاد ملی باشد.
4- پیشرفت‌های صنعت نظامی و دفاعی
پس از پیروزی انقلاب اسلامی گسترش روزافزون تحریم‌های مختلف از سوی دشمنان انقلاب اسلامی؛ متخصصان دلسوز و جوان این کشور را واداشت تا کمر همت در بی نیازی کشور از قدرت‌های جهانی ببندند و در این راه دستاوردهای گوناگونی را در حوزه‌های مختلف از جمله صنعت دفاعی و نظامی کشور رقم بزنند .پیشرفت ایران در زمینه ساخت و تولید انواع سلاحها و تجهیزات نظامی بقدری شگفت انگیز بوده که موسسه " گلوبال فایرپاور " در آماری که اخیرا منتشر کرد؛ اعلام کرده که ارتش ایران در رتبه 23 جهان قرار گرفته است و این در حالی می‌باشد که این آمار پیشرفت ایران را در زمینه نظامی ثابت می‌کند .نمونه‌های زیر تنها بخشی کوچک از پیشرفت‌های خیره کننده ایران در صنعت نظامی و دفاعی کشور پس از انقلاب اسلامی است و این پیشرفت‌ها در حالی  بدست آمده که تا پیش از انقلاب اسلامی نیروهای مسلح ایران در بعد تجهیزات و آموزش کاملا وابسته به غرب بودند.
*ساخت انواع سلاح‌ها و تجهیزات نظامی از جمله: ساخت انواع هواپیما و جت‌های جنگنده مافوق صوت رادارگریز (مانند؛ صاعقه و آذرخش)،آموزشی (مانند؛ پرستو، درنا، سیمرغ، شفق، تندر) *خودکفایی در تولید و ساخت انواع هواپیماهای بدون سرنشین مدرن
*ساخت انواع بالگرد(مانند، بالگردهای شاهد، شباویز 2075 و2061 و بالگرد ضد تانک 2091) و تعمیر انواعهواپیما و بالگرد با کسب رتبه پنجم جهانی بخشی از دستاوردهای صنعت هوایی است.
*پیشرفت ایران در زمینه ساخت و تولید انواع موشکهای بالستیک، دور برد زمین به زمین، زمین به هوا و انواع موشک‌های دریایی (مانند: موشک ماهواره بر سفیر، شهاب، سجیل، موشک کروز) بقدری شگفت انگیز بوده،ایران را در ردیف معدود کشورهای دارنده تکنولوژی ساخت موشک‌های فوق دقیق سطح به سطح قرار داده
است.
*ساخت انواع رادار با بُُرد بیش از یک هزار کیلومتر و پرتاب چندین ماهواره با سرنشین و بدون سرنشین به فضا از جمله مواردی هستند که کسب رتبه هفتم جهان در سامانه کامل پرتاب ماهواره و رتبه دوازدهم جهان در طراحی و ساخت ماهواره را برای یازدهمین عضو باشگاه فضایی جهان یعنی ایران به ارمغان آورده است.
*ساخت زیر دریایی، ساخت و تعمیر انواع ناو و ناوچه ساخت‌هاور گرافت (قایقهای دوزیست) ساخت انواع قایقهای تندرو و قایق پرنده
*ساخت و تعمیر انواع زره پوش و تانک
*خودکفایی در ساخت انواع تجهیزات و سلاحهای سبک، نیمه سنگین و سنگین مانند: انواع خمپاره انداز و توپهای مدرن، انواع سامانه‌ها و سلاحهای پدافند ضد هوایی و مهمات سبک و سنگین
*توسعه صنایع مخابراتی و ساخت انواع بی سیم و تقویت و توسعه صنایع اپتیک و ساخت انواع دوربین‌های معمولی و دید در شب و صدور برخی از این محصولات به 32 کشور جهان
*این موارد از دستاوردهای صنایع نظامی محسوب می‌شوند که قبل از انقلاب اسلامی، تولید آنها در کشور سابقه نداشته و مهمتر اینکه بخش قابل توجهی از آنها، صرفاً در انحصار تعداد معدودی از کشورها پیشرفته جهان قرار داشته است .
۵- پیشرفت‌های بخش کشاورزی  
بررسی‌ها نشان می‌دهد رژیم پهلوی در دهه 40 شمسی (دهه 60 میلادی ) با استراتژی نادرست خود که تحت عنوان اصلاحات ارضی از آن یاد می‌شد، باعث بیمار شدن اقتصاد ایران شده بودکه نشانه‌های این بیماری را در عرصه‌های مختلف اقتصاد می‌توانستیم به وضوح مشاهده کنیم.
رژیم شاه در برنامه‌های عمرانی خود بر صنایع وابسته به ویژه صنایع مربوط به کالاهای مصرفی اتکا داشت که نتیجه آن عدم توازن بین بخش کشاورزی و بخش‌های دیگر اقتصادی شد؛ به گونه‌ای که در بخش کشاورزی،تولید محصولات کشاورزی از 29ر1 درصد تولید ناخالص ملی در سال 1339 به 09ر1 درصد در سال 1356 یک سال قبل از فروپاشی حکومت پهلوی تنزل یافت.
رفته رفته با اجرای استراتژی‌های نادرست رژیم پهلوی، بخش کشاورزی فراموش شد و بیشترین سرمایه گذاری و امکانات کشور در بخش صنعت و صنایع متکی به واردات صورت گرفت که همین امر باعث فاصله گرفتن امکانات شهری و روستایی بود که پیامد آن مهاجرت روز افزون روستائیان به شهرها شد.
 برخی دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه کشاورزی عبارتند از ؛
*امروزه بالغ بر 90 درصد از نیاز کشور به محصولات کشاورزی و استراتژیک نظیر گندم، برنج و جو، در داخل تامین می‌شود و در مرز خودکفایی قرار داریم.
*در زمینه گندم با سرمایه گذاری‌های مناسب انجام شده، میزان تولید آن نسبت به قبل از انقلاب اسلامی 5 برابر شده است.
*تولید برنج دومین محصول استراتژیک و پرمصرف کشور (پس از گندم ) رشدی بالغ بر 60تا 70 درصد نسبت به قبل از انقلاب اسلامی داشته است که تا حد بسیار قابل توجهی از واردات آن کاسته شده است.
*در طول سال‌های پس از انقلاب با وجود دو برابر شدن جمعیت ایران و افزایش مصرف سرانه، با خودکفایی کشور در بخش دام و تأمین مواد غذایی واردات اقلامی نظیر گوشت قرمز، مرغ و تخم مرغ و شیر هم تقریبا قطع شده است.
*در حال حاضر مرکبات، انار، کیوی، انبه، خرمالو، محصولاتی همانند پسته، زعفران، کشمش و میوه‌هایی همچون هلو، شلیل، زردآلو و سیب و انواع سبزیجات از ایران به کشورهای مختلف صادر می‌شود.
*ایران نخستین تولیدکننده محصولاتی نظیر پسته، زعفران و انار در جهان است. 
*در زمینه جنگل و مرتع، سطح جنگل کاری و احیای جنگلها نسبت به قبل از انقلاب اسلامی 2 برابر شده
است.
*در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران با در پیش گرفتن سیاست‌های حمایتی از جمله تامین به موقع تسهیلات، خریدهای تضمینی، حمایت از خسارت دیدگان خشکسالی و گسترش بیمه محصولات کشاورزی و دامی سعی در حمایت هرچه بیشتر از تولید کنندگان بخش کشاورزی دارد.
*آمار موجود حاکی از تولید 5 میلیون و 600 هزار تن گندم در سال 56 و 57 است. به طوری که میزان واردات گندم در سالهای قبل از انقلاب به بیش از یک میلیون و 140 هزار تن می‌رسید؛ با اجرای طرح خودکفایی گندم، ایران با تولید 5ر14 میلیون تن و خرید 2ر11 میلیون تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان به خودکفایی در این محصول اساسی رسید و ضمن قطع وابستگی شاهد صادرات چند میلیون تنی گندم به کشورهای مختلف جهان است.
*حجم تولید محصولات کشاورزی ایران در 30 سال بعد از پیروزی انقلاب با رشد حدود 195 درصد مواجه بوده است.
*سازمان جهانی خوار و بار و کشاورزی (فائو) در گزارشی در مورد وضع کشاورزی ایران در سالهای پس ازانقلاب اسلامی با اعلام این که مجموع تولید حدود 100 رقم محصول کشاورزی ایران در سال 1978 بیش از 28 میلیون و 800 هزار تن بوده که این رقم را در پایان سال 86 بیش از 84 میلیون و 104 هزار تن اعلام کرده است که بیش از 55 میلیون تن رشد نشان می‌دهد. 
*توجه به صنایع تبدیل و تکمیلی بخش کشاورزی پس از انقلاب اسلامی
*صنایع مرتبط با بخش کشاورزی توسعه یافته به گونه‌ای که ظرفیت فراوری محصولات کشاورزی کشور در سال 1385 به حدود 33 میلیون تن و تا پایان برنامه چهارم به رقم 42 میلیون تن افزایش یافت. 
*در زمینه فعالیت‌های توسعه روستایی برخورداری جمعیت روستایی کشور از نعمت برق به بالاتر از 97 درصد رسیده و به چندین هزار روستا برق رسانی صورت گرفته است، در حالی که قبل از پیروزی انقلاب فقط 2360 روستا در کشور دارای برق بوده اند.
*میزان برخورداری جمعیت روستایی از آب آشامیدنی هم از حدود 21 درصد در سال 1355 به بیش از 81 درصد افزایش یافته است.
*همچنین طول راه‌های روستایی در سال 1355 حدود 26 هزار کیلومتر راه از نوع خاکی بوده که هم اکنون به بیش از 100 هزار کیلومتر افزایش یافته که 56 درصد آن آسفالته و مابقی راه شوسه است.
*نرخ باسوادی روستائیان هم از حدود 30 درصد قبل از پیروزی انقلاب اسلامی به بالاتر از 75 درصد در سال
1395 افزایش داشته است.
*براساس گزارش موسسات بین المللی، دسترسی روستائیان کشور به مراقبت‌های اولیه بهداشتی پس از پیروزی انقلاب به بالای 90 درصد افزایش یافته است.
*قبل از انقلاب، مرز تولیدات کشاورزی 25 میلیون تن بود، اکنون از مرز 100 میلیون تن گذشته است و علاوه بر تأمین مواد غذایی کشور، دیگر وابستگی به خارج نداریم.

بخش سوم: نگاه آماری(تشریحی)

با رویکرد پیشتازی جمهوری اسلامی ایران در صحنه بین الملل جایگاه نخست رشد کمی علم دنیا در اختیار ایران است.
(خبر مورخ 16 اردیبهشت 1396): دکتر محمدجواد دهقانی،سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام( ISC)، اظهار داشت: بررسی عملکرد 25 کشوری که بیشتر کمیت علم دنیا را تولید می‌کنند، نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران هنوز در جایگاه نخست رشد کمیت تولید علم دنیا قرار دارد. بررسی پایگاه استنادی وب آو ساینس (آی.اس.آی) نشان می‌دهد که رشد کشور در سال 2016 میلادی نسبت به سال 2015 به 17.5 درصد رسیده است و کمیت تولید علم کشور از 38 هزار و 107 مدرک در سال 2015 میلادی به 44 هزار و 782 مدرک در سال 2016 میلادی افزایش یافته است. بدین ترتیب رشد کشور در سال 2016 میلادی نسبت به سال 2015 به 17.5 درصد رسید. بررسی 25 کشوری که بیشتر کمیت تولید علم دنیا را تولید می‌کنند، نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران هنوز در جایگاه نخست رشد کمیت تولید علم دنیا قرار دارد.
سرپرست ISC تصریح کرد: بعد از ایران، روسیه بیشترین رشد کمیت تولید علم دنیا را داشته است. رشد کمیت تولید علم روسیه 13.4 درصد است. لهستان، هند، ترکیه، چین، اسکاتلند، استرالیا، سوئد، اتریش، برزیل، دانمارک، انگلستان، سوئیس، هلند و آلمان در زمره کشورهایی قرار داشته‌اند که رشد آنها مثبت بوده است. رشد کمیت تولید علم در این کشورها به ترتیب بین 7 تا 1 درصد بوده است.
وی خاطرنشان کرد: علاوه بر افزایش کمیت تولید علم کشور، سهم ایران نیز از کل کمیت تولید علم دنیا از 1.5 درصد در سال 2015 به 1.7 درصد در سال 2016 میلادی افزایش یافته است. بر اساس پایگاه استنادی آی.اس.آی و به لحاظ کمیت تولید علم، جمهوری اسلامی ایران در منطقه و جهان اسلام رتبه دوم را در اختیار دارد. هر چند بر اساس پایگاه استنادی اسکوپوس چه در منطقه و چه در جهان اسلام از لحاظ رتبه کمیت تولید علم جایگاه نخست را در اختیار داریم.
در حوزه پیوند کبد در دنیا رتبه اول را داریم
(خبر مورخ2 اردیبهشت96): وزیر بهداشت، به انجام 800 پیوند کبد طی سال گذشته در کشور اشاره کرد و گفت: در حوزه پیوند کبد در دنیا رتبه اول را داریم و هر سال این رتبه بین ایران و آمریکا جابجا می‌شود .دکتر سید حسن‌هاشمی در آیین افتتاح بیمارستان ابوعلی سینا (پیوند اعضا) در شیراز، با اشاره به جایگاه ویژه شیراز در پیوند اعضا در منطقه خاورمیانه و دنیا، خاطرنشان کرد: تا کنون 50 هزار پیوند عضو در شیراز انجام شده که البته بدون در نظر گرفتن پیوند چشم است و در پیوند چشم، سالانه 6 هزار پیوند قرنیه انجام می‌شود. وی تصریح کرد: سال گذشته در کشور 3 هزار و 450 پیوند عضو و یک هزار و 40پیوند مغز استخوان برای بیماران مبتلا به سرطان خون انجام شد.
هاشمی با بیان اینکه 47 بخش پیوند کبد و کلیه و 18 بخش پیوند سلول‌های بنیادین در کشور وجود دارد،گفت: با ارائه این خدمات، شاهد صرفه جویی 1.8 میلیارد دلاری بودیم.
وزیر بهداشت، هزینه‌های پیوند عضو در کشورهای دنیا را حداقل 500 هزار دلار عنوان کرد و افزود: در ایران دولت، هزینه‌های پیوند عضو را به جای مردم پرداخت می‌کند و برای کل تیم درمانی پیوند در مجموع 50 میلیون تومان پرداخت می‌شود.‌هاشمی یادآور شد: سال گذشته 800 پیوند کبد در کشور انجام شد که 550 پیوند مربوط به شیراز بود که در این حوزه در دنیا رتبه اول را داریم و هر سال رتبه اول بین ایران و آمریکا جابجا می‌شود.
وزیر بهداشت به انجام دو هزار و 500 پیوند کلیه در کشور در سال گذشته اشاره کرد و گفت: 57 درصد از پیوند اعضا از افرادی بود که دچار مرگ مغزی شده بودند.
هاشمی اظهار داشت: در سال 95، 67 پیوند توسط تیم‌های پیوند عضو ایرانی در کشورهای همسایه از جمله پاکستان، تاجیکستان و افغانستان انجام شده است.
بیمارستان نمازی شیراز رکوردار پیوند کبد در جهان است.
(خبر مورخ 4 آذر94): رییس دانشگاه علوم پزشکی شیراز با بیان اینکه شیراز پایه گذار تحقیقات علمی در زمینه گوارش و کبد است گفت: هم اکنون بیمارستان نمازی این شهر با انجام سالانه 500 پیوند کبد رکوردار پیوند کبد در جهان است. محمد‌هادی ایمانیه، رییس دانشگاه علوم پزشکی شیراز اضافه کرد: متاسفانه بیماری‌های گوارشی و کبدی در جامعه ما رو به افزایش است و اکنون یکی از دغدغه‌های مسئولان حوزه سلامت چگونگی مهار همین بیمارها و چگونگی ایجاد تغییر در سبک زندگی مردم است.
وی در مورد بیماری ویلسون گفت: این بیماری یک اختلال ارثی اتوزوم مغلوب در متابولیسم مس است که در آن تجمع مس در ارگان‌ها و بافت‌های مختلف مشاهده می‌شود. در بیماری ویلسون سوخت و ساز مس با مشکل مواجه می‌شود و از طریق صفرا دفع نمی‌شود. اعضایی که مس بیشتر در آنها رسوب می‌کند کبد، کلیه،مغز و قرنیه چشم است و در پاره‌ای از مواقع مس به صورت ناگهانی از کبد آزاد و باعث بروز آسیب شدید در کبد، کلیه و گلبول‌های قرمز خون می‌شود. نشان‌های این بیماری در افراد مختلف متفاوت است و در بیشتر موارد، بعد از پنج سالگی بروز می‌کند. به طور معمول علایم کبدی تا قبل از سن 30 سالگی بروز می‌کند لیکن علایم عصبی و روانی آن بین اولین تا پنجمین دهه زندگی آشکار می‌شود. شیوع نسبی ابتلا به این بیماری آن یک درصد در هزار تا یک در 500 هزار تولد است.
سالانه بیش از 2300 پیوند کبد و کلیه در ایران انجام می‌شود.
(خبر مورخ 18شهریور89): دکتر علیرضا زالی، قائم مقام سازمان نظام پزشکی ایران، در نشست صمیمی نخبگانعلمی کشور با مقام معظم رهبری گفت: در دو سال اخیر تولیدات حوزه نظام سلامت کشور دو برابر شده و در جهان نیز با پشت سر گذاشتن کشورهای کره جنوبی، ترکیه و تایوان در یک جهش برق آسا موفق شده ایم در زمینه تولید مقاله‌های پژوهشی در این حوزه رتبه بیست و ششم دنیا را کسب کنیم. 
رئیس انجمن بین المللی جراحان اعصاب قاعده جمجمه به موفقیتهای نظام سلامت کشور در چند سال اخیر اشاره کرد و افزود: استحصال سلولهای بنیادی و کاربرد آن در بیماریهای سخت، تولید حیوانات شبیه سازی شده، ورود به عرصه خطیر تولد حیوانات تراریخته، استحصال مواد پروتئینی و مواد گرانبهای دارویی کشور،برداشت گامهای استوار در زمینه مهندسی بافت، خوداتکایی در رسیدگی به زمینه نسوج مهندسی بافت کشور،خود اتکایی در زمینه روشهای ابداعی درمانی در کشور از جمله این موفقیتها بوده است .
این جراح و متخصص مغز و اعصاب در خصوص پیوندهای سالانه‌ای که در کشور انجام می‌شود، گفت: در هر سال بالغ بر 500 پیوند سخت کبد، هزار و 800 پیوند کلیه، بیش از سه هزار پیوند قرنیه و سه هزار و 500 پیوند مغز استخوان انجام شده و عدد بیماران اعزامی از کشور به خارج برای دریافت درمانهای تکمیلی به کمتر از 10 رسیده است. وی با اشاره به تولید97 درصد داروها در داخل کشور افزود: هزار و 300 قلم دارو در کشور فرمولاسیون می‌شود،8 داروی جدید ضد سرطان و 10 قلم دارو با فناوریهای نوین زیستی تولید شده یا در دست تولید است و در مجموع 170 کارخانه در زمینه تولید دارو فعال‌اند .
زالی، موفقیتهای تولید تجهیزات پزشکی را شامل تولید 80 درصدی وسایل پزشکی یکبار مصرف توسط صنایع داخلی و تولید 525 محصول سخت افزاری و نرم افزاری اعلام کرد و گفت: ایران برای اولین بار در حوزه مدیترانه شرقی سازمان بهداشت جهانی توانست صلاحیت تولید واکسن که می‌تواند مرجعی برای صادرات واکسن به یونیسف و سایر کشورها باشد را کسب نماید.
ساخت دستگاه کشت میکروبی خود استریل برای نخستین بار در جهان
(خبر مورخ 10 خرداد 1395): رضا نصرالهی نرگس آباد، طراح اصلی و مسئول تیم تحقیقاتی دستگاه کشت میکروبی خود استریل اظهار داشت: دستگاه کشت میکروبی خود استریل با قابلیت کشت سطحی و عمقی، برای اولین بار توسط محققان ایرانی ساخته شد  .
وی گفت: اگر در هنگام کشت نمونه‌های آزمایشگاهی، لوپ یا آنس آلوده بوده و یا کامل استریل نشده باشد،می تواند موجب رشد باکتری در نمونه فرد سالم شده و پزشک را در تشخیص دچار اشتباه کند و موجب تجویز غیرضروری دارو و آنتی بیوتیک شود؛ که علاوه بر تحمیل هزینه بر بیمار، سبب گسترش مقاومت باکتریایی به آنتی بیوتیک‌ها می‌شود؛ که از معضلات اصلی در درمان عفونت‌ها است و در دراز مدت نیز تبعاتی را بدنبال خواهد داشت. این روش، علاوه بر نیاز به تکرار آزمایش و تحمیل هزینه‌های اضافی، سبب از دست دادن زمان و اختلال در روند درمان و پیشرفت بیماری در فرد نیز می‌شود.
  وی افزود: نسل جدیدی از دستگاه کشت میکروبی که توانایی به کارگیری در هر دو نوع کشت عمقی و سطحی را دارد در مقایسه با لوپ و آنس‌های رایج کشت میکروبی که با شعله استریل می‌شوند، دارای قدرت خود استریلیزاسیون صد در صد بوده و این کار را در کوتاه‌ترین زمان لازم انجام می‌دهد که در مقایسه با لوپ و آنس‌های رایج قابل توجه است.
 نصرالهی یادآور شد: همچنین این دستگاه دارای هشدار دهنده‌های استریلیزاسیونو آماده به کار جهت جلوگیری از سوختن نمونه و دارای نشانگر تعداد دفعات استریلیزاسیون است.
فارغ التحصیل کارشناسی میکروبیولوژی و عضو انجمن‌های معتبر میکروبیولوژی درجهان و همچنین فدراسیون جهانی کنترل بیماری‌های عفونی در ادامه افزود: این دستگاه با توانایی‌های ذکر شده مشابه خارجی و داخلی ندارد و برای اولین بار در دنیا ساخته شده است.
محققان ایرانی دو عامل سرطان «مری و معده» در جهان را کشف کردند.
(خبر مورخ 14 تیر 1395): دکتر رضا ملک زاده، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و رئیس پژوهشکده گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران اظهار داشت: محققان ایرانی برای نخستین بار در دنیا دو عامل مهم سرطان مری را یافته و آن را به ثبت سازمان جهانی بهداشت رساندند  .وی افزود: به دلیل اینکه بیشترین میزان شیوع سرطان مری و معده در دنیا از بخش شرقی استان گلستان (گنبد، کلاله، آق قلا) گزارش شده بود، جمعیت آن منطقه مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت.
دکتر ملک زاده، نوشیدن مایعات داغ را یکی از مهمترین عوامل سرطان زا عنوان کرد و گفت: در این مطالعه درجه حرارت چای که توسط 50 هزار نفر نوشیده می‌شد؛ اندازه گیری و مشخص شد کسانی که چای با دمای بیش از 65 درجه می‌نوشند،10 برابر بیشتر از افرادی که چای ولرم مصرف می‌کنند به سرطان مری مبتلا می‌شوند. پس از آنکه این تحقیق در نقاط دیگر دنیا نیز انجام شد،سازمان بهداشت جهانی مونوگرافی را صادر و اعلام کرد نوشیدن مایعات داغ سرطان زاست.
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، مصرف تریاک را دومین عامل ابتلا به سرطان مری و معده عنوان کرد .
وی گفت: در چندین مطالعه دیگر که برای نخستین بار در دنیا صورت گرفت توانستیم ثابت کنیم مصرف تریاک سرطان مری را 2.5 برابر، سرطان معده را 3 برابر، سرطان ریه را 2 برابر، سرطان لوزالمعده را 3 برابر و سرطان مثانه را نزدیک به 4 برابر افزایش می‌دهد و به طور کلی سرطان همراه با سکته‌های قلبی و مغزی جز مهمترین عوامل مرگ و میر در افراد تریاکی است.
وی افزود: البته در این مدت تأثیر 10 عامل دیگر مانند مصرف آب مانده در آب انبار، مصرف زیاد نمک، تغذیهناسالم و مصرف غذای سوخته و برشته شده، مسواک نزدن، کمبود مصرف میوه و سبزی و زندگی نزدیک با حیوانات نیز در بروز سرطان مری ثابت شده است.
معاون وزیر بهداشت با تاکید بر ضرورت انجام تحقیقات محصول محور گفت: اینکه تحقیقات مان صرفاً منجر به انتشار مقاله شود کافی نیست بلکه باید به سمت تحقیقات محصول محور گرایش بیشتری پیدا کرد. هرچند که این تحقیقات طولانی مدت بوده و معمولاً حدود 10 تا 15 سال طول می‌کشد تا به نتیجه برسد.
دکتر ملک زاده با اشاره به اعضای تیم مطالعاتی خود گفت: این تیم حدوداً از 30 محقق تشکیل شده که 10 نفر از دانشگاه علوم پزشکی تهران و 5 نفر از دانشگاه علوم پزشکی گلستان هستند و 3 نفر از سازمان بهداشت جهانی (IARC) و حدود 10 نفر هم از مؤسسات تحقیقاتی و  دانشگاه‌های بزرگ دنیا ازجمله  سازمان تحقیقات ملی امریکا NCI-NIH و دانشگاه‌های کارولینسکا،‌هاپکینز و‌هاروارد و کمبریج، در پروژه‌های مختلف با ما همکاری دارند و این همکاری باعث شده نتایج تحقیقات مان در عرصه بین المللی بهتر معرفی و شناخته شود.
ایران با دارا بودن بزرگترین ذخایر گاز طبیعی جهان در این حوزه در صدر ایستاده است.
(خبر مورخ 22 خرداد 1395): گاز طبیعی یکی از سوخت‌های مهم فسیلی است که به وفور در کشورهای مختلف جهان یافت می‌شود. حدود 80 درصداز کل ذخایر گازی اثبات شده جهان در اختیار 10 کشور جهان است. در حالی که خاورمیانه بیشترین ذخایر گازی را در بین مناطق مختلف جهان در اختیار دارد، کشورهای ایران،روسیه، و قطر نیز کشورهایی با بیشترین ذخایر گازی در جهان به شمار می‌روند.
بر اساس آمارهای موسسه بی پی، میزان ذخایر گازی اثبات شده جهان در سال 2016 میلادی با 1.2 تریلیون متر مکعب، معادل 0.6 درصد افزایش به 186.6 تریلیون متر مکعب رسید. حجم ذخایر گازی اثبات شده با میزان مصرف فعلی برای حداقل 50 سال مصرف جهانی کافی است.
ایران در پایان سال 2015 میلادی با دراختیار داشتن 2،18 درصد از مجموع ذخایر گاز طبیعی جهان، بزرگترین دارنده این ذخایر در جهان بوده است.
روسیه با در اختیار داشتن 3،17 درصد و قطر با در اختیار داشتن13.1 درصد از ذخایر گاز طبیعی جهان، به ترتیب رتبه‌های دوم و سوم را در این زمینه به خود اختصاص داده بودند
بیش از نیمی از ذخایر گازی ایران در زیر آب قرار دارد و پارس جنوبی بزرگترین میدان گازی ایران است .میدان پارس جنوبی بیش از یک چهارم کل ذخایرگازی اثبات شده ایران را در خود جای داده و 35 درصد از تولید گاز ایران را به خود اختصاص داده است. دیگر میادین مهم گازی ایران شامل پارس شمالی، کیشو کنگان هستند .
میزان قابل توجهی از ذخایر گازی روسیه در منطقه سیبری واقع شده است .
بزرگترین مجتمع پتروشیمی متانول جهان در شهرستان دیِّر افتتاح شد.
(خبر مورخ 13 بهمن 1395): غلام عباس حسینی مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر در مراسم افتتاح طرح گازرسانی به پتروشیمی متانول کاوه شهرستان دیر گفت: هم اکنون بیش از 95 درصد از شهرهای استان بوشهر دارای شبکه گازرسانی هستند و روند گازرسانی به روستاهای استان بوشهر نیز تسریع یافته است.
وی در مورد طرح گازرسانی به مجتمع پتروشیمی متانول دیر بیان کرد: در اجرای این طرح با سرمایه گذاری 230 میلیارد ریال طرح گازرسانی به بزرگترین مجتمع پتروشیمی متانول جهان به بهره برداری رسید.
ایران صاحب بزرگترین ناوگان نفتکش جهان شد.
(خبر مورخ 13 بهمن 1395): سیروس کیان ارثی، مدیرعامل شرکت نفتکش اظهار داشت: هم اکنون ایران بزرگترین ناوگان نفتکش جهان را در اختیار دارد؛ ظرفیت کشتی‌های شرکت ملی نفتکش ایران به بیش از 15 میلیون و 500 هزار تن در سال افزایش یافته است.
ایران در تولید ماهی قزل آلا در رتبه اول دنیاست
(خبر مورخ 19 تیر 1395): حسن صالحی رئیس سازمان شیلات ایران اظهار داشت: بالغ بر 40 درصد از پرورش آبزیان آب شیرین کشور ایران را ماهیان سردآبی «قزل آلا» تشکیل می‌دهد و کشور ما با تولید 140 هزار تن قزل آلا رتبه اول جهان را دارد  .
وی افزود: تولید آبزیان پرورشی در 10 سال گذشته بیش از3 برابر افزایش یافته است و در آبهای تحت حاکمیت و آبهای سر زمینی و بین المللی، مجموع تولید آبزیان کشور در سال 94 به بیش از یک میلیون تن رسید. 
صالحی گفت: در ایران نیز نرخ رشد پرورش آبزیان بالاتر از متوسط بخش رشد بخش کشاورزی و حتی رشد تولیدات مواد غذایی است به طوری که تولید آبزیان پرورشی از 125 هزار تن سال 83 به 415 هزار تن در سال 94 رسیده است .
صالحی گفت: رویکرد توسعه آبزی پروری در جهان توجه به گونه‌های سریع الرشد و با ضریب تبدیل غذایی مناسب، عدم نیاز به غذای دستی، کاهش تلفات ناشی از بیماریها و نیز استفاده از منابع آبهای شور ولب شور است. از این رو توجه به پرورش ماهی‌هایی مانند کپورهای فیلترکننده وصدفها در حال افزایش است .
ایران در رتبه نخست تولید و صادرات زعفران جهان است
(خبر مورخ 3 تیر 1395): سیدعلی حسینی، رئیس شورای عالی زعفران ایران با بیان اینکه ایران در رتبه نخست تولید و صادرات زعفران در جهان است، اعلام کرد: ایران به 46 کشور زعفران صادر می‌کند و در این زمینه رقیب ندارد؛ زیرا هیچ کشوری قادر نیست 200 تن زعفران صادر کند و ما حرف اول را در این زمینه در دنیا میزنیم.
وی یادآورشد: پیش از دهه 70، بازار زعفران در اختیار اسپانیا بود و اکنون در اختیار ایران است.
اسداله عسگراولادی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران گفت: پنج کشور اسپانیا، چین، استرالیا، هلند و یک کشور آفریقایی به کاشت و تولید زعفران مشغولند و رقبای ایران هستند.
سد کارون 3 برترین سد بتنی جهان لقب گرفت.
(خبر مورخ 2  آبان 1395): سد و نیروگاه کارون3 در دومین همایش بین المللی سدهای بزرگ بتنی، برترین سد بتنی جهان لقب گرفت.  سد و نیروگاه کارون3 که بارها در مجامع مختلف علمی داخلی و خارجی به دلیل طراحی‌های پیچیده و نظارت پیاپی در ساخت، لوح‌هاو نشان‌های متعددی را از آن خود ساخته بود، پس از گذشت 12 سال از زمان بهره برداری تایید کارشناسان و مجامع علمی جهان را دریافت کرد و بتازگی از سوی انجمن سدهای بزرگ چین و انجمن سدهای آمریکا همراه با هیات داوران متشکل از 10 متخصص برجسته سدسازی جهان در دومین همایش بین المللی سدهای بزرگ بتنی در چین، گواهینامه یکی از برترین سدهای بتنی جهان را گرفت.
در سال 2008 میلادی (1387 شمسی) نیز کارون3 لوح جامعه مهندسان مشاور کانادا را به دلیل طراحی پیچیده و نظارت دقیق بر اجرای طرح از آن خود کرده بود.
این طرح در کوهستان‌های زاگرس غربی با سنگ‌های رسوبی لایه‌ای و در منطقه‌ای ناهموار، سنگی، زلزله خیز، دارای سنگ‌های آهکی و آهکی مارنی واقع شده است.
ساخت سد بتنی دوقوسی به ارتفاع 205 متر برای ذخیره آب، کنترل سیلاب و بالا بردن قدرت تنظیم آب برای مصارف شرب و کشاورزی و ساخت نیروگاه به ظرفیت دو هزار و 280 مگاوات برای تولید سالیانه چهار هزار و 172 گیگاوات ساعت انرژی برق و کنترل فرکانس و افزایش پایداری شبکه برق سراسری، اهداف اصلی این پروژه تعریف شد.
شکسته شدن انحصار آمریکا در تولید ربات جراح
(خبر مورخ 17آبان 1395): عبدالرضا پازوکی،دبیرعلمی کنگره جراحی‌های کم تهاجمی گفت: تولید ربات سینا در ایران با همکاری دانشگاه‌های فنی مهندسی و علوم پزشکی انحصار آمریکا را شکست .وی افزود: تمام این روش‌ها با سیستم ویدئو آندوسکوپ انجام می‌شود و ما با همکاری یکی از برجسته‌ترین شرکت‌های خارجی سعی در انتقال این تکنولوژی به ایران داریم. هدف ما این است که ایران بتواند به مرکز تولید تجهیزات جراحی کم تهاجمی در منطقه تبدیل شود و امیدواریم تا سال آینده به این هدف برسیم. 
وی گفت: خوشبختانه ایران توان فنی تولید ابزارآلات جراحی‌های کم تهاجمی را دارد و فقط باید بتوانیم هزینههای تولید را کاهش دهیم تا برایمان مقرون به صرفه باشد.
شکست انحصار امریکا در زمینه تولید داروی درمان لنفوم خون
(خبر مورخ 30  مرداد 1395): محققان مرکز تحقیقات سرطان پژوهشگاه جهاد دانشگاهی ابن سینا با دستیابی به دانش فنی تولید واکسن سرطان توانستند تومورهای سرطانی پستان را در فاز حیوانی از بین ببرند و امیدوارند با حمایت مسؤولان این تحقیقات بر روی بیماران داوطلب بر روی نمونه‌های انسانی آغاز شود  .
ایده ساخت واکسنی به منظور پیشگیری یا درمان سرطان از زمان کشف اولین واکسن‌ها همواره ذهن دانشمندان را به خود مشغول کرده است. در این راستا از 15 سال قبل برای اولین بار ایده ساخت واکسن سرطان در پژوهشگاه ابن سینا شکل گرفت.
از دیگر پروژه‌های این محققان تولید داروی "زوالین" است. این دارو برای درمان بیماران لنفوم خون که به درمان‌های رایج پاسخ نمی‌دهند، پاسخ می‌دهد. و در حال حاضر با خروج هزاران دلار ارز از کشور وارد می‌شود و دانش فنی آن انحصارا در اختیار کشور آمریکا است.
سرطان خون گروهی از انواع سرطان است که معمولاً از مغز استخوان شروع می‌شود و باعث شکل گیری تعداد زیادی گلبول سفید غیرطبیعی می‌گردد. نشانه‌های این بیماری شامل مشکلات خونریزی و کبودشدگی، احساس خستگی شدید، تب و خطر افزایش عفونت می‌شود که این نشانه‌ها به دلیل نبود سلول‌های خونی نورمال ایجاد می‌شوند. سرطان خون دارای 3 نوع  سرطان خون لوکمی یا لوسمی (Leukemia)، سرطان خون لنفومی (Lymphoma)، سرطان خون میلوما (Myeloma) است. سرطان خون لنفوم خون دارای دو نوع «هوچکین» و «غیر هوچکین» است.
سیستم لنفاوی قسمتی از سیستم ایمنی بدن است که به دفاع بدن در برابر بیماری و عفونت کمک می‌کند. سیستم لنفاوی شامل شبکه‌ای از عروق ظریف لنفاویاست که همانند عروق خونی به داخل بافت‌های سرتاسر بدن پخش شده است. عروق لنفاوی، لنف را حمل می‌کنند. لنف، مایع بی رنگی است که حاوی سلول‌های دفاعی بدن در برابر عفونت که لنفوسیت نام دارند، است.
همراه این شبکه عروقی، نقاط کوچکی وجود دارند که غدد لنفاوی نامیده می‌شوند. غدد لنفاوی به صورت خوشه‌هایی زیر بغل، کشاله ران، گردن، سینه و شکم یافت می‌شوند. قسمت‌های دیگر سیستم لنفاوی طحال،تیموس، لوزه‌ها و مغز استخوان است. بافت لنفاوی همچنین در قسمت‌های دیگر بدن همانند معده، روده وپوست یافت می‌شود.
در بیماری هوچکین سلول‌های سیستم لنفاوی غیرطبیعی شده و رشد و تکثیر این سلول‌ها بدون کنترل ونامنظم می‌شود. از آنجایی که بافت لنفاوی در سراسر بدن وجود دارد، بیماری هوچکین می‌تواند در همه جای بدن دیده شود.
ایران در ثبت جامعه ایمن در رتبه دوم جهان قرار دارد.
(خبر مورخ 21 خرداد 1391): بر اساس رتبه بندی‌های صورت گرفته ایران در رتبه دوم جهان به لحاظ برخورداری از جامعه ایمن قرار دارد .غلامرضا معصومی،رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی اظهار داشت: برنامه ریزی برای کاهش تصادفات و سوانح رانندگی، کاهش مرگ ناشی از حوادث جاده ای، برخورداری از عبور و مرور و حمل و نقل ایمن و مطمئن، بهره مندی از مدارس سالم و کاهش حوادث در مدارس از جمله شاخص‌های برخورداری از شهرها و جامعه ایمن است. طی چند سال اخیر در موضوع پیشگیری از حوادث و ارتقا ایمنی مرکز اورژانس که در قالب جامعه ایمن در شهرها پیش می‌رود تلاشهای زیادی در کشور انجام شده است.
 وی افزود: کشور چین در جایگاه نخست جهان از لحاظ دارا بودن شهرها و جامعه ایمن قرار دارد .
وی گفت: هم اکنون 24 جامعه ایمن در ایران ثبت جهانی شده و 125 شهر و جامعه ایمن دیگر در سطح کشور به سمت پیوستن به جامعه جهانی ایمن پیش می‌روند. او ادامه داد: در این راستا تا پایان امسال شهر تهران به عنوان نخستین جامعه جهانی ایمن در کلانشهرهای دنیا به ثبت می‌رسد. 
رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی افزود: هشت جامعه ایمن دیگر در استانهای کرمانشاه و اصفهان وجود دارند که امیدواریم با بازدید سازمان جهانی بهداشت به عنوان جامعه جهانی ایمن معرفی شوند .
 ایران، هشتمین کشور تولید کننده گاز میکس در دنیاست.
(خبر مورخ 27 فروردین 1390): پژوهشگران مرکز رشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر موفق به تولید گاز میکس مورد نیاز در صنعت پزشکی و برخی صنایع خاص شدند که با این موفقیت ایران جز هشت کشور دارنده این فناوری شد.
محسن وفایی، طراح و سازنده این نوع گازها با بیان اینکه در این طرح 16 گاز در حد ppm میکس شده است،در این خصوص اظهار داشت: در حال حاضر گازهایی که برای لیزرهای صنعتی و پزشکی به کار برده می‌شود دارای گازهای پایه، به صورت تفکیک شده هستند که این گازها به همراه میکس کننده‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. 
وی با تاکید بر اینکه دانش فنی تولید گازهای میکس در اختیار چند کشور محدود است،گفت: این کشورها به منظور ایجاد وابستگی بیشتر، سیلندر گازهای میکس را بر روی لیزرها نصب می‌کنند که این امر کشورها را با مشکلاتی مواجه کرده است به گونه‌ای که برای دستیابی به سیلندر گازهای میکس مجبور به پرداخت 12میلیون تومان می‌شوند .
مجری طرح به پروژه اجرا شده در این زمینه اشاره کرد و ادامه داد: در این پروژه موفق به تولید سیلندرهای گاز میکس شدیم و با گذراندن تست‌هایی خاص و دریافت گواهینامه‌های بین المللی توانستیم آن را به کشورهای اروپایی صادر کنیم. وفایی، خاطر نشان کرد: با اجرای این پروژه گاز میکس لیزر اگزایمر مورد نیاز در چشم پزشکی را نیز تولید کردیم و اکنون قادر به تامین کلیه نیازهای این بخش هستیم.
این محقق، با بیان اینکه با اجرای این پروژه ایران در بین 8 کشور دنیا که دارای دانش فنی تولید گازهای میکس است، قرار گرفته است، به کاربردهای این سیلندرها اشاره کرد و گفت: گازهای میکس تولید شده در صنعت پزشکی، دوخت و برش و همچنین در برخی صنایع خاص کاربرد دارد ضمن آنکه 90 درصد از نیازهای بخش صنایع کشور از طریق این تحقیقات مرتفع شده است.
با تولید داروی ایرانی ترک سیگار انحصار داروی آمریکایی شکسته شد.
(خبر مورخ 17 بهمن 1395): داروی ایرانی وارنیکلین با مسدود کردن گیرنده‌های مشخص نیکوتینی تمایل فرد به کشیدن سیگار را از بین می‌برد. تولید این داروی ترک سیگار، پیش از این در انحصار آمریکا بوده است  .
شکست انحصار ایتالیا در ساخت یک کالای استراتژیک
(خبر مورخ 6 مرداد 1395): روح الله رضایی آدریانی، مدیرعامل شرکت پولاد فرایند بین الملل اروند، با بیان اینکه این شرکت برای نخستین بار موفق به ساخت مخازن کلد در ایران شده است، گفت: ساخت هر مخزن در ایتالیا و انتقال آن به ایران بر مبنای هر کیلوگرم حدود 35 تا 40 یورو هزینه در بر دارد، در حالی که در ایران همان مخزن با هزینه 15 یورویی به ازای هر کیلوگرم ساخته می‌شود. وی افزود: تولید این مخازن تحت فشار همواره تحت انحصار کشور ایتالیا بوده است که شکسته شد.
رضائی گفت: دستیابی ایران به تکنولوژی ساخت "مخزن کلد" می‌تواند زمینه ساز ساخت تجهیزات‌های تک در زمینه ذخیره سازی، بارگیری و نقل و انتقال LNG و میعانات گازی باشد. فرآیند انتقال گاز تولیدی از یک مخزن گازی که تا سالهای اخیر همواره با استفاده از تجهیزات فشارشکن و خطوط لوله مخصوص صورت می‌گرفت، به سمت ذخیره سازی و انتقال به وسیله مخازن مخصوص حمل مواد با فشار بالا می‌رود.
ایران با تولید 432 هزار تن زردآلو پس از ازبکستان در رتبه دوم تولید این محصول در دنیا قرار دارد.
(خبر مورخ 4 آبان 1396): شکراله حاجی وند مدیرکل دفتر امور میوه‌های سردسیری و خشک معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: ازبکستان با تولید 547 هزار تن زردآلو و قیسی رتبه نخست و ایران با تولید 432 هزارتن زردآلو و قیسی در سال 95 رتبه دوم تولید این محصول در جهان را کسب کرده اند، همچنین اتریش با
32 تن و 725 کیلوگرم، بیشترین میزان عملکرد در هکتار زردآلو و قیسی را به خود اختصاص داده است.
حاجی وند افزود: میانگین عملکرد زردآلو و قیسی در هر هکتار از باغات کشور 7 هزار و 300 کیلو گرم و سرانه مصرف این محصول برای هر نفر در کشور 4،5 کیلوگرم است.
ایران دومین تولیدکننده کمپرسورهای فشار قوی در دنیا شد.
(خبر مورخ 13 اردیبهشت 1396): بهرام بارانی، تولید کننده این فناوری در اصفهان اظهار داشت: ایران با بومی سازی کمپرسورهای فشار قوی تا 750 بار، دومین تولیدکننده این فناوری در دنیا شد. قیمت نمونه خارجی این دستگاه را حدود 500 هزار دلار می‌باشد که با بومی سازی دانش فنی آن در داخل قیمت آن به یک سوم مشابه خارجی رسیده است .
وی افزود: دانش فنی ساخت این کمپرسورها تا پیش از این دراختیار آمریکاییها بود که با دستیابی به دانش فنی ساخت آن در داخل اکنون دانش آن از انحصار این کشور خارج شد .
وی کاربرد کمپرسورهای فشار قوی را در صنایع نفت وگاز، ریلی، دریایی و نیروگاهی برای تامین هوا وگاز فشرده دانست و گفت: کمپرسورهای ساخت این شرکت مطابق با معتبرترین استاندارد جهانی در حوزه نفت وگاز API طراحی و ساخته شده است.
تولید کننده این فناوری افزود: با بومی سازی قطعات یدکی کمپرسورهای خارجی دراین شرکت، علاوه بر قطع وابستگی، هزینه‌های تعمیر و نگهداری 30 درصدکمتر شده است.
ایران سومین مرکز بزرگ پیوند سلول‌های بنیادی در دنیاست.
(خبر مورخ 8 آبان 1396): دکتر مرجان یغمایی، دبیر اجرایی بیست و دومین کنگره سالیانه آسیا و اقیانوسیه خون و پیوند مغز استخوان به درمان برخی از بیماری‌ها با استفاده از پیوند سلول‌های بنیادی اشاره کرد و گفت:
ایران از لحاظ تعداد، سومین مرکز بزرگ پیوند سلول‌های بنیادی در دنیا است.
این متخصص ژنتیک پزشکی، همچنین روش کار تی_سل تراپی Car t_cell را برای درمان بیماران لوکمی (سرطان خون) حاد، بسیار مناسب دانست و گفت: کار تی_سل تراپی به عنوان یک روش موفقیت آمیزدرمانی برای این افراد در دنیا مطرح شده است .پایه روش درمانی کار تی سل، سلول‌های T سیستم ایمنی هستند. در این روش پس از گرفتن نمونه خون از بیماران، سلول‌های T را جدا می‌کنند و آنها را با روش‌های مهندسی ژنتیک به کمک ویروس خاصی دستکاری می‌کنند تا به سلول‌های ایمنی T اجازه دهند پروتیین‌ها، آنتی ژن‌ها یا سلول‌های توموری ویژه را تشخیص و بهآنها متصل شود .این سلول‌های دستکاری شده پس از صدها میلیون بار تکثیردر آزمایشگاه نهایتا به بیمار تزریق می‌شوند تا سلول‌های توموری را که آنتی ژن‌های مربوطهرا روی سطح خود دارند، از بین ببرند.
ایران جزء 3 کشور تولید کننده فرآورده‌های درمانی برپایه آبهای معدنی
(خبر مورخ 9 خرداد 1396): معدود کشورهایی در جهان وجود دارند که با استفاده از آب‌های گرم معدنی، امکان تولید لوسیون و فرآورده‌های متنوع درمانی و بهداشتی را کسب کرده‌اند و دستیابی به این دانش با توجه به خواص کم نظیر آب‌های گرم شهرستان محلات و چند سال کار مطالعاتی و فشرده در همکاری با مجامع علمی داخلی و بین المللی حاصل شده است  .
مهدی دشتکی حصاری،مدیرعامل شرکت توسعه دهکده آب درمانی محلات، با بیان اینکه سالانه بالغ بر 30 میلیارد یورو گردش مالی از این صنعت در جهان گزارش می‌شود، افزود: فراهم شدن انبوهی از زمینه‌های اشتغال مستقیم و غیر مستقیم، ایجاد ارزش افزوده تا چند ده برابر قیمت ماده اولیه، جلوگیری از واردات کلان رسمی و غیر رسمی این فرآورده‌ها و خروج ارز و نیز ایجاد بستری مناسب برای صادرات، در سالی که با نام اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نامگذاری شده است، از آثار تولید این فرآورده‌های داروئی و بهداشتی است که با رویکردهای مختلف ِدرمانی، بهداشتی و حتی آرایشی تولید می‌شوند.
وی خاطر نشان کرد: این رویداد یک تحول جدی در توسعه توانمندی‌های داخلی و یک گام رو به جلو در عرصه تولید داروهاست و شرکت‌های بین المللی بسیاری از مدتها قبل آمادگی خود را برای سرمایه گذاری، حضور و مشارکت در این طرح اعلام کرده اند.
ایران سومین کشور دارنده تکنولوژی تولید بریکت گرم در خاورمیانه، و نهمین کشور دارنده این فناوری در
     دنیاست.
(خبر مورخ 27 مهر 1396): مرتضی فغانی، مشاورمدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری از افتتاح نخستین کارخانه تولید آهن اسفنجی به شکل بِِریکِِت گرم در ایران طی ده روز آینده خبرداد.
ایشان با اشاره به اینکه تکنولوژی تولید این نوع از فولاد اسفنجی تا پیش از این در انحصار چند کشور معدود بود، گفت: به این ترتیب ایران سومین کشور دارنده تکنولوژی تولید بریکت گرم در خاورمیانه و نهمین کشور دارنده این فناوری در دنیاست. 
وی محل افتتاح این کارخانه را که با هزینه‌ای بالغ بر 1000 میلیارد تومان احداث شده است استان هرمزگان دانست و گفت: این کارخانه قرار است در سه مرحله و با ظرفیت تولید سالانه 5 میلیون تن آهن اسفنجی به بهره برداری برسد که  در مرحله نخست، میزان تولید آن 1 میلیون و 500 هزار تن برآورد شده است. ماندگاری بالا و مقاومت در برابر اکسید شدن و زنگ زدگی از مهمترین ویژگی‌های بریکت گرم است.
فغانی با اشاره به اینکه این کارخانه که در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس واقع شده است می‌تواند بخش قابلتوجهی از نیاز داخل کشوررا برطرف کند دسترسی به آبهای آزاد خلیج فارس و راه ترانزیت آبی، ریلی و هوایی را از ویژگی‌های محل احداث آن دانست.
قرار گرفتن ایران در میان 3 کشور تولیدکننده لیزرهای دیسک
(خبر مورخ 23  مرداد 1395): محمدصادق ذبیحی، دبیر ستاد توسعه فناوری‌های لیزر، فوتونیک و ساختارهای میکرونی معاونت علمی فناوری ایران اظهار داشت: ایران در حوزه لیزر، در آسیا رتبه اول را در اختیار دارد و در تولید برخی از انواع لیزر از جمله لیزرهای دیسک جزو 2 تا 3 کشور اول دنیاست. فناوری لیزر از مهمترین فناوری‌های قرن بیست و یکم، و یکی از 10  فناوری برتر و کلیدی دنیا قلمداد می‌شود.
وی کشورهای آمریکا، فرانسه، آلمان، روسیه و ایران را از جمله کشورهای پیشرو در زمینه دانش لیزر دانست و اظهار کرد: ایران در این عرصه از کشورهایی چون چین، کره، ژاپن و ترکیه پیشروتر است.
ذبیحی با تاکید بر این که ایران در تولید برخی از انواع لیزر از جمله لیزرهای دیسک، جزو 2 تا 3 کشور اول دنیاست، خاطرنشان کرد: استفاده از فناوری لیزر در زمره ضروریات توسعه و پیشرفت ایران اسلامی است؛ چرا که لیزرها در بسیاری از  زمینه‌ها از جمله صنعت، پزشکی، مخابرات، کاربردهای نظامی، کاربردهای آزمایشگاهی و تحقیقاتی کاربردهای فراوانی دارد.
لیزر ابزاری است که نور را به صورت پرتوهای موازی که یک طول موج مشخص دارند، ساطع می‌کند. کار لیزر به این گونه است که با تابش یک فوتون به یک ذره (اتم یا مولکول یا یون) برانگیخته، یک فوتون دیگر آزاد می‌شود که این دو فوتون با هم، هم فرکانس هستند. با ادامه این روند شمار فوتون‌ها افزایش می‌یابد که می‌توانند باریکه‌ای از فوتون‌ها را به وجود آورد.
نور لیزر می‌تواند سخت‌ترین فلزات را سوراخ کند یا به راحتی از جسم سختی مانند الماس عبور و در آن ایجاد حفره کند. از این رو دارای کاربردی‌های وسیعی از جمله در زمینه‌های تشخیص و درمان کاربرد دارد و اخیرا نیز از این فناوری برای تشخیص سرطان و به عنوان سنگ شکن کلیه استفاده شده است.
این فناوری‌ها همچنین در بخش کشاورزی برای تسطیح زمین، اصلاح گونه‌های بذری و آشکارسازی آفت‌های میوه‌ها و نباتات، و در بخش صنعتی برای برشکاری و جوشکاری استفاده می‌شود.
تولید کاتالیست‌های ریفرمینگ نفتا در ایران؛ که دانش فنی آن در اختیار آمریکا و فرانسه قرار دارد.
(خبر مورخ 30 شهریور 1396): حمزه کازرونی، مجری طرح، با بیان اینکه دانش فنی کاتالیست ریفرمینگ نفتا در انحصار دو شرکت آمریکایی وفرانسوی قرار دارد، گفت: با توجه به نیاز پالایشگاه‌ها به این کاتالیست اقدام به تحقیق و توسعه در این زمینه کردیم و پس از 2 سال تحقیق به محصول قابل قبول و قابل قیاس با نمونه‌هایخارجی دست یافتیم. 
وی فرایند ریفرمینگ را فرایند تولید بنزین در پالایشگاه‌ها دانست و ادامه داد: واحد ریفرمینگ قلب پالایشگاه محسوب می‌شود و برای انجام واکنش‌های این واحد نیاز به کاتالیست است. عمر کاتالیست در پالایشگاه‌ها حداکثر 10سال است و در صورت عدم تعویض، کیفیت بنزین افت می‌کند، مصرف انرژی پالایشگاه بالا می‌رود و بازده تولید در پالایشگاه کاهش می‌یابد.
کازرونی، کاتالیست ریفرمینگ را مهمترین کاتالیست در بین صدها کاتالیست مورد استفاده در صنعت نفت توصیف کرد و یادآور شد: این کاتالیست در تولید بنزین کاربرد دارد، ضمن آنکه به لحاظ سطح تکنولوژی پیچیده‌ترین کاتالیست مورد استفاده در پالایشگاه‌ها، کاتالیست ریفرمینگ است. نیاز کنونی کشور به این کاتالیست را 1200 میلیارد تومان 
تولید نانو افزودنی سوختی که موجب کاهش آلودگی هوا می‌شود مقام سوم ایران در سد سازی، پس از ترکیه و چین
(خبر مورخ 11 بهمن 1395): حمید چیت چیان، وزیر نیرو یکی از دستاوردهای قابل توجه کشور پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی را دستیابی به فناوری سدسازی عنوان کرد و گفت: امروزتوان طراحی، ساخت و بهره برداری از هر نوع سدی با هر مشخصات فنی در کشور وجود دارد؛ موضوعی که تا پیش از انقلاب حتی در کوچکترین سازه‌ها بدون حضور ومشاوره خارجی‌ها امکان پذیر نبود. توانمندی ایران در صنعت سدسازی با استفاده از فناوری‌های روز جهان در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی، کشورمان را به یکی از سه کشور پیشروی جهان در این عرصه پس از کشورهای چین و ترکیه تبدیل کرده است  .
ایشان اضافه کرد: پیش از انقلاب اسلامی تعداد 19 سد ملی با حجم کل مخزن 13 میلیارد و 44 میلیون متر مکعب و ظرفیت آب قابل تنظیم سالیانه 14 میلیارد و 69 میلیون مترمکعب توسط وزارت نیرو وقت به بهره برداری رسیده بود. این ظرفیت از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی تا پایان سال گذشته به 155 سد با حجم کل مخزن 50 میلیارد و 734 میلیون مترمکعب و ظرفیت آب قابل تنظیم سالیانه 34 میلیارد و 641 میلیون متر مکعب رسیده است.
وی با اشاره به اینکه تا پیش از انقلاب قادر نبودیم سدهای با ارتفاع هشت متر را بدون حضور مشاوران و کارشناسان خارجی بسازیم، افزود: امروز مهندسان ایرانی پا را فراتر گذاشته‌اند و حتی در خارج از کشور اقدام به ساخت سد می‌کنند و در این زمینه به توانمندی و خودکفایی صد درصدی رسیده ایم.
وزیر نیرو افزود: البته ممکن است در برخی موارد برای بهره برداری بهتر و ارتقای کیفیت کار، از کارشناسان خارجی دعوت شود و وزارت نیرو هیچگاه خود را بی نیاز از دانش و فناوری روز جهان نمی‌داند.
همچنین «محمد حاج رسولیها» مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران مرداد ماه امسال در گفت وگویی
اعلام کرده بود، بهره برداری از مجموع 50 سد در برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور تا پایان امسال برنامه ریزی شده و مجموع حجم این سدها افزون بر 13 میلیارد و 278 میلیون مترمکعب است.
وی ادامه داد: هم اینک 130 سد در دست اجرا در کشور موجود است که با تمرکز روی 90 مورد آنها، بقیه را مورد بازنگری قرار دادیم و تعجیلی در بهره برداری از آنها نداریم.
ایران در سال 201۷ میلادی با تولید بیش از ۶۵00 مقاله در این بخش بعد از کشورهای آمریکا، چین و هند
     رتبه چهارم دنیا را به دست آورد.
(خبر مورخ 13 مهر 1396): دکتر سیدمهدی رضایت، مدیر کارگروه توسعه منابع انسانی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، توسعه زیرساخت‌های انسانی در حوزه نانو را بسیار با اهمیت خواند و خاطرنشان کرد: یکی از برنامه‌های اصلی ستاد توسعه فناوری نانو به ویژه در سند اول توجه به این موضوع بوده است. وی با اشاره به کسب یک افتخار ملی دیگر در حوزه نانو تصریح کرد: ایران در سال 2017 میلادی با تولید بیش از 6500 مقاله در این بخش بعد از کشورهای آمریکا، چین و هند رتبه چهارم دنیا را به دست آورد.
مدیر کارگروه توسعه منابع انسانی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو با تاکید بر اینکه در رشد تولید علم نانو بسیار جلوتر از برنامه هستیم، یادآور شد: کشورمان در سال 2016 با تولید بیش از 8600 مقاله رتبه ششم دنیا را داشت.
وی با بیان این که ایران با تلاش و همت فناوران و صنعتگران خود توانسته است به جایگاه رفیعی در زمینه فناوری نانو در جهان دست یابد، افزود: تولید بیش از 360 محصول با استفاده از فناوری نانو، رشد سالانه صد درصدی در حجم بازار این محصولات که حدود 35 درصد آن بازار صادراتی است، الگویی از پیشرفت درون زا و برون زا را ایجاد کرده است.
رضایت همچنین گفت: در دهمین جشنواره و نمایشگاه فناوری نانو 160 نهاد فعال در حوزه نانو در سه قالب نهادهای ترویجی، مراکز علمی و شرکت‌های صنعتی فعالیت خواهند داشت.
ایران چهارمین کشور برتر دنیا در آموزش عالی
(خبر مورخ 2 خرداد 1396): حجة الاسلام و المسلمین مصطفی پور محمدی، وزیر دادگستری، در هفتمین همایش ملی حقوق مالکیت ادبی، هنری و حقوق مرتبط گفت: ما موفق شده ایم در سال 2016 رتبه چهارمین کشور دنیا در آموزش عالی را به دست آوریم و همچنین در احراز رتبه نوآوری جهانی طی 3 سال گذشته 28 رتبه ارتقاء یافته ایم.
ایشان افزودند: امروز در دنیا قدرت نرم اهمیت زیادی دارد و دنیا از قدرت سخت به سمت قدرت نرم در حالچرخش است. ما در سرعت تولید علم رتبه اول جهانی را کسب کرده ایم به طوری که میانگین رشد علم در دنیا 6 درصد است ولی ما رشد 17 و نیم درصدی داشته ایم.
ایران چهارمین کشور تولید کننده سیستم حلزونی شنوایی شد.
(خبر مورخ 20 بهمن 1395): کوشکستانی اظهار داشت سالانه حدود 2 هزار تا 2 هزار و 500 کودک مبتلا به کم شنوایی و یا ناشنوایی مادرزادی در کشور متولد می‌شوند، از این تعداد حدود هزار تا هزار و 500 مورد با انجام عمل کاشت حلزون از نعمت شنوایی برخوردار خواهند شد و این در حالی است که تعداد زیادی از کودکان کمتر از 5 سال و بالاتر از 5 سال و بزرگسالان در ایران نیازمند عمل کاشت حلزونی هستند.
 
وی، مهمترین مشکلات خانواده افراد ناشنوا را تهیه حلزون شنوایی دانست و گفت: در گذشته این سیستم از خارج وارد می‌شد که هزینه‌های زیادی را به خانواده‌ها تحمیل می‌کرد؛ ولی با دستیابی به دانش فنی این سیستم، هزینه این عمل به حدود 6 میلیون تومان رسیده که 40 درصد قیمت خارجی است.
کوشکستانی یادآور شد: این سیستم تنها در 3 شرکت استرالیایی، آمریکایی و اتریشی تولید می‌شده است و ایران نیز با اجرای این طرح توانست سیستم حلزونی شنوایی را تولید کند و این سیستم در حال طی کردن مراحل اخذ استاندارد از اداره تجهیزات پزشکی است.
دستیابی ایران به چهارمین پیوند موفق جهان در درمان بیماری آنمی پلاستیک
(خبر مورخ 9 خرداد 1395): چهارمین پیوند موفق جهان در درمان بیماری آنمی پلاستیک با پیوند اتولوگ در ایران با موفقیت انجام شد   .
بانک خون بند ناف رویان در سال 1387 در ایران راه اندازی شده است و امروزه تحقیقات گسترده‌ای به منظور درمان بیماری‌ها و ضایعات عصبی، ترمیم بافت‌های آسیب دیده قلبی و استخوانی، ترمیم سوختگی‌ها و ضایعات پوستی، ترمیم لوزالمعده و ترشح انسولین و ترمیم سایر بافت‌های آسیب دیده با استفاده از سلول‌های بنیادی مغز استخوان، خون بند ناف و سایر سلول‌های بنیادی یک فرد بالغ در حال انجام است و در حال حاضر ایران با استفاده از این ظرفیت توانست چهارمین پیوند موفق جهان در درمان بیماری آنمی پلاستیک با پیوند اتولوگ از خود بیمار برای خود بیمار را انجام بدهد.
کوهی اصفهانی، مدیر اجرایی بانک سلول‌های بنیادی خون بند ناف رویان اصفهان با اشاره به اینکه امیدواریم بحث فرهنگ ذخیره سازی سلول‌های بنیادی هر روز بیشتر در میان خانواده‌ها نهادینه شود، تصریح کرد: قطعا ما تا مدتی پیش تنها در بحث بانک سلول‌های بنیادی رویان ذخیره گر بودیم اما در حال حاضر از منابع غنیسلول‌های بنیادی در درمان بیماری‌ها استفاده می‌کنیم. 
وی با تاکید بر اینکه بیماری‌های با منشأ خونی مانند سرطان خون به عنوان بیماری‌های بالفعل با استفاده از سلول‌های بنیادی قابل درمان هستند و در دنیا در مورد درمان بیماری‌های بالقوه با استفاده از سلول‌های بنیادی کار می‌شود، ادامه داد: تحقیق و پژوهش در راستای درمان بسیاری از بیماری‌ها با استفاده از سلول‌های بنیادی در حال انجام است.
کوهی اصفهانی با بیان اینکه باید بتوانیم براساس واقعیت‌ها و به دور از تبلیغات خون بند ناف را به عنوان یک ثروت نهفته را به خانواده‌ها بشناسانیم، تاکید کرد: خون بند ناف یک ثروت نهفته است و در حال حاضر پس از هر زایمانی تمام خون بند ناف به عنوان یک زباله بیولوژیک دور ریخته می‌شود.
وی با اشاره به اینکه بهتر است که این خون بند ناف ذخیره شود و سپس از این خون بند ناف ذخیره شده برای خود کودک، خانواده وی و یا حتی برای درمان بیماری فرد دیگری استفاده شود، افزود: در حال حاضر نزدیک به 70 هزار نمونه خون بند ناف را در بانک سلول‌های بنیادی رویان ذخیره سازی کرده ایم و به نسبت سال‌های اولیه 70 هزار نمونه، عدد کمی است؛ اما در چند سال اخیر با توجه به افزایش سطح اطلاعات مردم و پزشکان و پیوند‌های صورت گرفته، نمودار خون بند ناف ذخیره شده در بانک سلول‌های بنیادی رویان به صورت تصاعدی افزایش پیدا کرده و امیدواریم این سیر صعودی ادامه پیدا کند.
مدیر اجرایی بانک سلول‌های بنیادی خون بند ناف رویان اصفهان گفت: امروز مردم می‌توانند با مراجعه به بانک‌های سلول‌های بنیادی نسبت به ذخیره سازی خون بند ناف فرزند خود اقدام کنند تا شاید روزی از این ثروت نهفته در راستای درمان بیماری فرزند یا فرزندان خود و سایر اعضای خانواده و حتی اهدای این خون بند ناف ذخیره شده به بیماران دیگر استفاده کنند و امیدواریم تمام مردم به اهمیت و ضرورت ذخیره سازی خون بند ناف نوزادان آگاه شوند و با این امر به کل بشریت کمک کنند.
* استفاده از پیوند سلول‌های بنیادی خون ساز تنها راه درمان بیماری از کارافتادگی شدید مغز استخوان است غلامرضا باهوش فوق تخصص خون و آنکولوژی با اشاره به اینکه «کارن شیوایی» در زمستان سال 1393 به بیمارستان حضرت علی اصغر (ع) مراجعه کرد، تاکید کرد: «کارن شیوایی» به بیماری از کارافتادگی شدید مغز استخوان مبتلا شده بود و بررسی‌ها نیز نشان داد که بیماری کارن اکتسابی بوده و ارثی نیست، در مواردی که این بیماری شدید باشد، تنها راه درمان استفاده از پیوند سلول‌های بنیادی خون ساز است و اگر دهنده‌ای وجود نداشته باشد، ما عملا باید از دارو‌های سرکوب گر ایمنی برای درمان استفاده کنیم و راه دیگری نداریم.
فوق تخصص خون و آنکولوژی با بیان اینکه در سرطان‌ها وبه ویژه سرطان خون سلول‌های رده‌ای که گلبول‌های خون را می‌سازد، این رده‌ها از مسیر طبیعی خود خارج می‌شوند و شروع به تکثیر می‌کنند، گفت: این سلول‌ها به جای اینکه مرحله بعدی را بسازند و مرحله طبیعی خود را طی کنند، این کار را نمی‌کنند و شروعبه تکثیر خود می‌کنند و در واقع این سرطان خون است.
وی با تاکید بر اینکه این سلول‌ها که تکثیر می‌شوند، کل فضای مغز استخوان را می‌گیرند و اجازه نمی‌دهند که سلول‌های طبیعی دیگرساخته شود و به این دلیل بیمار دچار نارسایی یا عملکرد بد مغز  استخوان می‌شود،اظهار کرد: از این نظر این با از کار افتادگی مغز استخوان یکی است ودر هر دو حالت از کارافتادگی مغز و استخوان ایجاد می‌شود اما در آنمی پلاستیک سلول‌های مغز استخوان به هیچ عنوان تولید نمی‌شوند اما در سرطان خون این سلول‌ها به این دلیل که سلول‌های بد تولید می‌شوند، از کارکرد سلول‌های مغز استخوان جلوگیری می‌کنند.
باهوش با اشاره به اینکه هر دو بیماری سرطان و از کارافتادگی مغز استخوان بد است، اضافه کرد: در بیماری از کارفتادگی مغز استخوان شیمی درمانی قابل انجام نیست و کارایی ندارد و باید سلول‌ها را تحریک کنیم و این تحریک کار ساده‌ای نیست و درمان آن از همان ابتدا پیوند است اما در سرطان خون شما می‌توانید شیمی درمانی کنید و شیمی درمانی در برخی از موارد جواب می‌دهد.
فوق تخصص خون و آنکولوژی با تاکید بر اینکه اگر چه هیچ مستند علمی وجود ندارد اما با توجه به اینکه آمار از کار افتادگی شدید مغز استخوان در کشور‌های توسعه یافته روز به روز رو به افزایش است، می‌شود تغییر سبک زندگی را برای بروز این بیماری متصور شد.
دانشگاه امیرکبیر در رشته مهندسی پزشکی در رتبه چهارم دنیاست.
(خبر مورخ 4 آذر 1395): دکتر فرزاد توحیدخواه، دبیر علمی در بیست و سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مهندسی زیست پزشکی، دانشگاه امیرکبیر با راه اندازی اولین دانشکده مهندسی پزشکی در حال حاضر در رتبه چهارم جهانی قرار دارد. وی رشته مهندسی پزشکی را رشته‌ای جوان در کشور توصیف کرد و گفت: برای توسعه این رشته در برخی کشورها دانشکده‌های مستقلی ایجاد شده است و در دانشکده امیرکبیر نیز در این زمینه اقدام شد .
دبیر علمی اولین کنفرانس مهندسی زیست پزشکی، دانشگاه جان‌هاپکینز را اولین دانشگاه مهندسی پزشکی ایجاد شده در دنیا معرفی کرد و یادآور شد: از لحاظ تعداد اعضای هیات علمی این رشته رتبه اول از آن دانشگاه جان‌هاپکینز با 61 عضو هیات علمی است و دانشگاه «نانگ یانگ» با 54 عضو هیات علمی، دانشگاه مبلورن و دانشگاه امیرکبیر را به ترتیب در رتبه‌های دوم تا چهارم قرار دارند.
توحیدخواه تعداد اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر را 40 نفر عنوان کرد و ادامه داد: این دانشکده در حوزه پژوهشی جز دانشگاه‌های دسته اول دنیا قرار دارد.
ایران چهارمین تولید کننده مهندس در دنیاست.
(خبر مورخ 15 مهر 1395): دکتر سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با تاکید بر این که
98درصد داروهای مورد نیاز در داخل کشور تولید می‌شود، با اشاره به حضور 5 میلیون دانشجو در کشور و
33 میلیون جوان بین 20 تا 40 سال اظهار کرد: ایران چهارمین تولید کننده مهندس در دنیاست و تعداد فارغ التحصیلان ما معادل فارغ التحصیلان مهندس کشور ایالات متحده است   .
وی افزود: بسیاری از کشورها، ایران را با منابع زیرزمینی و هیدروکربنی می‌شناسند، ولی آنچه ما برای آینده کشور در نظر  گرفته ایم منابع زیرزمینی نیست بلکه تکیه گاه ما نیروهای انسانی توانمند کشور است. شاید برخی پیشرفت‌های علمی ما را ناشی از فعالیت‌های هسته‌ای بدانند ولی موفقیت‌های علمی ما تنها منحصر به فعالیت‌های هسته‌ای نمی‌شود بلکه ما توانسته ایم موفقیت‌هایی در حوزه نانو فناوری، بیوتکنولوژی، آی سیتی و هوا فضا داشته باشیم که این حوزه‌ها باید زمینه‌ای برای اقتصاد کشور شوند.
ستاری با تاکید بر این که در حال حاضر کمتر از  20 درصد اقتصاد کشور وابسته به نفت خام است، اضافه کرد: تحولاتی که در کشور رخ دادهموجب شد تا با کاهش قیمت نفت آسیب کمی به ما وارد شود که این امر ناشی از تنوع و نیروی انسانی خوب موجود در کشور است.
 
وی با بیان اینکه برنامه ایران در زمینه اقتصاد دانش بنیان یک برنامه متنوع است،یادآور شد: توسعه استارتاپ‌ها از جمله برنامه‌های ما دراین زمینه است به گونه‌ای که توانسته ایم در حوزه‌هایی چون آی سی تی، بزرگترین استارتاپ‌ها را برگزار کنیم چرا که بازار ایران در این زمینه 80 میلیار دلار خواهد بود و از این روی این حوزه یکی از بخش‌های بزرگ اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهد.
ستاری وجود 50 میلیون گوشی هوشمند در کشور و تعداد زیاد استفاده کننده از اینترنت را از زیرساخت‌های توسعه فناوری اطلاعات در ایران نام برد و گفت: در حال حاضر تعداد استفاده کننده‌های اینترنت در ایران 50 درصد استفاده کنندگان خاورمیانه است.
ستاری  با تاکید بر توسعه ارتباطات بین المللی،  آمادگی این معاونت را برای ایجاد کمیته‌هایی برای همکاری فناوری با سایر کشورها اعلام کرد.
وی افزود : ما در این زمینه آماده ایم با اختصاص بودجه‌های مشترک، پروژهایی مشترکی به ویژه در مرزهای دانش با سایر کشورهای تعریف کنیم.
ستاری توسعه بیوتکلنولوژی را از دیگر برنامه‌های معاونت علمی ذکر کرد و ادامه داد: به واسطه تحریم‌ها داروهای مورد نیاز بیماران به ایران تحویل داده نشد از این رو 98 درصد داروهای مورد نیاز در داخل کشور تولید شد و این امر باعث شد پایه قوی در زمینه بیوتکنولوژی ایجاد شود و در حال حاضر ما آمادگی صادراتبه سایر کشورها را داریم.
ستاری توسعه فناوری نانو را از دیگر موفقیت‌های علمی ایران نام برد و گفت: در حال حاضر بیش از 160 شرکت در حوزه نانو فناوری فعال شده‌اند که محصولات خود را به بازار ارائه می‌کنند.
وی اضافه کرد: معاونت علمی ریاست جمهوری آماده همکاری در قالب کارگروهای مشترک  فناوری را دارد.
مبدل آلودگی به کود اوره در صنعت پتروشیمی ساخته شد
(خبر مورخ19 تیر 1395): بهروزسلیمی،مدیر طرح صنعتی مبدل آلودگی به کود اوره در صنعت پتروشیمی اظهار داشت: نخستین مبدل آلودگی به کود اوره در صنعت پتروشیمی چهارمحال وبختیاری ساخته شد. پیش از این ساخت سامانه ریکاوری co2 در انحصار کشورهای کانادا، ژاپن و آمریکا بود. این مبدل روزانه 100 تن آمونیاک حاصل از تجزیه آلودگی‌های پتروشیمی را به کود اوره تبدیل می‌کند .
مدیر این طرح صنعتی با اشاره به افزایش پنج درصدی تولید پتروشیمی کرمانشاه با استقرار این سامانه، پیش بینی کرد: با بهره برداری از این مبدل، سالانه از انتشار 40 هزار تن آلودگی و گازکربنیک به هوا جلوگیری شود.
شکست انحصار اروپا در فناوری ساخت مبدل حرارتی.
(خبر مورخ 26 دی 1395): قطبی، مدیر بازاریابی و فروش مجموعه صنعتی فاتح صنعت شیراز گفت: با ساخت مبدل حرارتی ویسیک بویلر در شهرک صنعتی شیراز، ایران به جمع چهار کشور سازنده این تجهیزات در جهان پیوست. این مبدل حرارتی پیچیده 100 تنی  که در صنعت پتروشیمی کاربرد دارد به همت متخصصان داخلی در این مجموعه صنعتی طراحی و تولید شده است.
شریف،مدیر کارخانه فاتح صنعت شیراز گفت: ویژگی مهم این مبدل حرارتی پیچیده، تحمل دمای بیش از هزار و 300 درجه سانتی گراد است که با استفاده از آلیاژهای خاص و مواد نسوز تولید شده است .
ایران چهارمین تولید کننده کیوی در دنیاست.
(خبر مورخ 11 آذر 1396) ایران یکی از قطب‌های تولید کیوی در جهان بوده که علاوه بر تامین نیاز داخل،قادر به صادرات محصول به کشورهای همسایه است  .
اگرچه  ایران در تولید کیوی قدمت زیادی ندارد، اما در دهه‌های اخیر به سبب شرایط اقلیمی منحصر به فرد کشور توانست در زمره بزگترین تولیدکنندگان قرار گیرد.
مجتبی شادلو نایب رییس اتحادیه باغداران استان تهران با اشاره به اینکه ایران در تولید کیوی قدمت زیادی ندارد، گفت: در دو الی سه دهه اخیر کشت کیوی از غرب گیلان تا شرق گلستان آغاز شد و به لحاظ کمی و کیفی تولید مناسبی داشتیم به گونه‌ای که در این مدت زمان کوتاه توانستیم در زمره چهارمین تولیدکننده دنیا قرار گیریم.
وی افزود: در چند سال اخیر علاوه بر تامین نیاز داخل، قادر به صادرات محصول به کشورهای همسایه از جمله ترکیه بودیم.
شادلو با اشاره به اینکه 30 درصد باغات کیوی در حد نهال هستند، بیان کرد: با توجه به آنکه درختان کیوی در مدت زمان 2 الی 3 سال به بار می‌رسد، از این رو می‌توان گفت درصورتیکه این باغات به بهره برداری برسند،ایران قادر به تامین نیاز بسیاری از کشورها خواهد بود.
این مقام مسئول با بیان اینکه امکان قابلیت ماندگاری محصول برای فصول دیگر در سردخانه وجود دارد، بیان کرد: اگرچه به سبب تنوع محصول در فصل تابستان نیازی به این محصول نداریم، اما به سبب کیفیت بالای تولید قابلیت نگهداری محصول در سردخانه وجود دارد.
شادلو با اشاره به اینکه ایران از لحاظ تنوع اقلیم در جهان منحصر به فرد است، افزود: با توجه به آنکه کیفیت محصولات تولیدی قابلیت رقابت با سایر رقبا در بازارهای جهانی را دارد. 
ایران پنجمین کشور جهان دارای نیروی انسانی تحصیل کرده است.
(خبر مورخ 26 بهمن 1395): سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رییس جمهور در آیین پایانی کنگره شهدای دانشجوی استان اصفهان گفت: ایران پنجمین کشور در سطح جهان از نظر نیروی انسانی تحصیل کرده است و از نظر نیروی انسانی جزو ثروتمندترین کشورهای دنیا است.
سورنا ستاری با تاکید بر اینکه کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی به سود کشور است افزود: دلیل پیشرفت نکردن کشورهای صاحب منابع زیرزمینی،  تکیه صرف به این منابع و بی توجهی به سرمایه انسانی  است.
وی با بیان اینکه پول نفت اعتیاد آور است و اقتصاد لوس و تنبلی بار می‌آورد که نمی‌تواند به خود متکی باشد،ابراز  امیدواری کرد که خلاقیت، نوآوری و خودباوری به عرصه اقتصاد وارد شود.
ستاری پیشرفت کشور در حوزه‌های گوناگون فناوری‌های راهبردی را ناشی از توانمندی نیروی انسانی خلاق کشورمان دانست و گفت: برای نمونه در  حوزه زیست فناوری بخش زیادی از  نیاز دارویی کشور از تولیدات داخلی تامین می‌شود .
رییس بنیاد ملی نخبگان، ایجاد ارتباط نخبگان و مراکز علمی و پژوهشی کشور، ارتباط و تعامل سرمایه گذاران با فناوران و نیز مساعد کردن زمینه برای کارآفرینانی که علاقه مندند کسب و کار فناورانه خود را در کشور ایجاد کنند، از رسالت‌های اصلی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و بنیاد ملی نخبگان دانست.
ایران پنجمین کشور جهان در ساخت ریه مصنوعی
(خبر مورخ1 شهریور 1388): دکتر عمو عابدینی که ریاست مرکز پژوهش فناوریهای نوین در مهندسی علومزیستی وابسته به دانشگاه تهران را برعهده دارد اظهار داشت: حوزه مهندسی علوم زیستی یک حوزه کاملا جدیدی است و حوزه‌ای است که باید کشور ما هم وارد آن شود. دانشگاه تهران این توافق را کرد که مرکزی بنام مرکز پژوهش فناوریهای نوین در مهندسی علوم زیستی که در حوزه‌های مربوط به پزشکی داروسازی مهندسی بافت بیوتکنولوژی و محیط زیست بتواند فعالیت کند تشکیل شود .
وی افزود: محققان مرکز پژوهش فن آوری‌های نوین در مهندسی علوم زیستی دانشگاه تهران در گامی بلند برای ساخت بافتهای مصنوعی در کشور و کمک به بیماران دردمند، به دانش فنی طراحی و ساخت ریه مصنوعی بر پایه غشاهای فیبری توخالی دست یافتند. با ساخت ریه مصنوعی ایران در رتبه پنجم کشورهای دارای این فناوری قرار گرفت و روش کامل جدید آزمایش و ارزیابی عملکرد ریه مصنوعی در جهان ارائه شد. طراحی جدید با شکل متقارن و توزیع همگن خون برای اولین بار در دنیا و امکان دستیابی به طراحی و ساخت ریه مصنوعی قابل نصب در بدن، طراحی و ساخت کبد و کلیه مصنوعی از دیگر دستاوردهای این طرح است؛ و بیماران و دیالیزی و هپاتیتی می‌توانند از این تکنولوژی بهره مند شوند. ریه مصنوعی برای بیمارانی که دارای مشکل حاد قلبی، ریوی و نیازمند به عمل جراحی قلب باز، نوزادان نارس که بافت ریه آنها بطور کامل شکل نگرفته است و جانبازان شیمیایی و بیماران در انتظار پیوند ریه کاربرد دارد .
دکتر عابدینی گفت: در دنیا هنوز موفق نشده‌اند که ریه مصنوعی انسانی قابل نصب در بدن را ارائه کنند. چهار کشور پیشرفته در دنیا در حال تحقیق در این زمینه هستند که اولین ریه مصنوعی انسانی قابل نصب در بدن را به بازار عرضه کنند. ما با کسب دانش فنی ساخت ریه مصنوعی می‌خواهیم که مسیر ساخت ریه قابل نصب در بدن را هم طی کنیم و امیدواریم بتوانیم هدیه خوبی را به مردم ایران و مردم کل دنیا داشته باشیم . ریه مصنوعی ساخته شده فقط در بیمارستان قابل استفاده است.
دکترعابدینی خاطرنشان کرد: از درون فناوریهای مربوط به اندام مصنوعی در این حوزه یعنی کبد مصنوعی، کلیه مصنوعی و ریه مصنوعی، به لحاظ تبادل خونی که انجام می‌دهد، پیچیده‌ترین آنها ریه مصنوعی است. فرضا اگر حبابی وارد خون شود بیمار از بین می‌رود اگر اکسیژن مناسب به خون نرسد باز بیمار از بین می‌رود و لذا سیستم ریه مصنوعی با قلب فرق می‌کند. قلب مصنوعی با یک باتری کار می‌کند در صورتیکه ریه مصنوعی حجم هوایی که توسط ریه جابجا می‌شود بوسیله ماهیچه‌های بدن انجام می‌شود. در ریه مصنوعی قابل حمل و نصب در بدن، پیچیدگیها بسیار از قلب مصنوعی بالاتر می‌رود. البته این فناوری دور از دسترس نیست امیدواریم که در آینده این اتفاق بیفتد .
وی اضافه کرد: تمام مشکلات ریه مصنوعی که هم اکنون در دنیا استفاده می‌شود در طرح جدید که توسط محققان ایرانی ساخته شده دیده شده و حل کرده ایم . خیلی از کشورها ابراز علاقه کرده‌اند که نمونه ساخته شده ایرانی ریه مصنوعی را خریداری کنند یا در تولید انبوه آن مشارکت داشته باشند که ما هم از این موضوع استقبال می‌کنیم .
پنجمین کارخانه تولید ویتامینE  دنیا افتتاح شد
(خبر مورخ 3 تیر 1395): سید علی شریعت، مدیرعامل کارخانه سنتز و ویتامینE اظهار داشت: فاز نخست نخستین کارخانه تولید ویتامین E کشور و خاورمیانه در در شهرک صنعتی آق قلا استان گلستان به بهره برداری رسید و این پنجمین کارخانه تولید ویتامین E در دنیا است که به کمک بخش خصوصی و صندوق توسعه ملی به بهره برداری رسید. 
وی افزود: تا قبل از این مواد از کشورهای آلمان، سوئیس، چین و هندوستان وارد می‌شود و با راه اندازی این کارخانه در تولید مکمل سازها برای همه تولیدکنندگان خوراک دام و طیور و داروهای دامپزشکی در کشور خودکفا می‌شویم. این کارخانه قادر است سالانه 1800 تن مواد تولید کند که در این مرحله 900 تن پودر ویتامین E برای مصرف خوراک دام و طیور و 350 تن هم برای بخش مصارف انسانی تولید کند.
رتبه ۵ جهانی ایران در حوزه تولید علم نانو
(خبر مورخ 14 تیر 1396): دکتر سیدمهدی رضایت، مدیر کارگروه توسعه سرمایه‌های انسانی ستاد توسعه فناوری نانو اظهار داشت: براساس آخرین رتبه بندی‌ها ایران در تولید مقالات ISI رتبه پنج دنیا را دارد. 
رضایت، حوزه‌های آب و محیط زیست، سلامت، انرژی، تجهیزات صنعتی، نانو مواد و ساخت و ساز را از جمله حوزه‌های اولویت دار در سند راهبردی نانو نام برد و خاطرنشان کرد: چشم انداز این سند بهبود کیفیت زندگی مردم و تولید ثروت از طریق توسعه پایدار فناوری نانو است که در این راستا ماموریت‌هایی در زمینه تولید علم، توسعه و نوآوری، توسعه صنعتی، توسعه بازار و منابع انسانی برای این ستاد تعریف شده است.
مدیر کارگروه توسعه سرمایه‌های انسانی ستاد فناوری نانو با اشاره به اقدامات انجام شده در زمینه توسعه نیروی انسانی، یادآور شد: در حال حاضر 66 دانشگاه در دوره کارشناسی ارشد اقدام به تربیت محققان در حوزه‌های مهندسی شیمی، نانو پزشکی، نانو فیزیک و نانو پلیمرها کرده‌اند که تاکنون 34 هزار نفر محقق در این حوزه تربیت شده اند.
وی تعداد مقالات منتشر شده ISI در حوزه نانو را 8 هزار و 300 عنوان مقاله اعلان کرد و گفت: ایران در این زمینه بعد از کشورهای چین، آمریکا، هند و کره جنوبی حائز رتبه پنجم شده است.
ایران پنجمین تولید کننده لامپ‌هایLED  در جهان است
(خبر مورخ 16 مرداد 1395): فخرالدین حجازی مدیرعامل شرکت بهنور یزد، با اشاره به تولیدات این شرکت در حوزه دیودهای نوری کم مصرف هم پای تولیدات خارجی گفت: این شرکت موفق به ساخت انواع مختلف پاورهای نوری SMD،LED  و POWER LED شده است و توانسته بخش قابل توجهی از نیاز کشور به این دستمحصولات را تامین کند . 
شرکت بهنور یزد، با تولید لامپ‌های کم مصرف در ابعاد مختلف، توانسته است نام کشورمان را در فهرستتولیدکنندگان برتر لامپ‌های کم مصرف جهان جای دهد .
مدیرعامل بهنور یزد، طول عمر بالای لامپ‌های LED را از مهم‌ترین دلایل توجیه اقتصادی خرید آنها دانست وگفت:  با آغاز تولیدات این شرکت، نام ایران به عنوان پنجمین تولید کننده LED در جهان به ثبت رسیده است.
ایران پنجمین کشور جهان در نانوتکنولوژی
(خبر مورخ 26 اردیبهشت 1396): طبق گزارش مرجع آماری فنانوری نانو در دنیا(statnano)، ایران از ابتدای سال 2017 تا ماه می(اردیبهشت 96) با تولید2529 مقاله آی.اس.آی درباره فناوری نانو توانسته مقام پنجم دنیا را کسب کند . ایران درسال 92 رتبه هشتم دنیا را داشت.
نانوفناوری دانشی به شدت میان رشته‌ای است و به رشته‌هایی چون مهندسی مواد، پزشکی، داروسازی و طراحی دارو، دامپزشکی، زیست شناسی، فیزیک کاربردی، ابزارهای نیمرسانا، شیمی ابرمولکول و حتی مهندسی مکانیک، مهندسی برق، مهندسی شیمی و مهندسی کشاورزی نیز مربوط می‌شود. تحلیل گران بر این باورند که فناوری نانو، زیست فناوری (Biotechnology) و فناوری اطلاعات( ITT) سه  قلمرو علمی هستند که انقلاب سوم صنعتی را شکل می‌دهند .
ایران جزو ۶ کشور دارنده دانش فنی ساخت دستگاه تصویربرداری از قلب
(خبر مورخ 8 دی 1395): محمدرضا آی، مدیر پروژه طرح ملی فناوری دستگاه اسکنر اختصاصی قلبی اظهار داشت:  دستگاه اسکنر اختصاصی اسپکت قلبی برای تصویربرداری از عملکرد قلب، نام ایران را جزو کشورهای دارنده این محصول قرار داد. محققان کشور در قالب طرح ملی فناوری موفق به ساخت دستگاه تصویربرداری پزشکی هسته‌ای از قلب برای تشخیص گرفتگی عروق قلبی، ارزیابی پارامترهای عملکردی قلب به طور کمی، تصویربرداری پرفیوژن از عضله میوکارد قلب و بررسی VIABILITY عضله قلبی شدند و در حال حاضر با حمایت‌های معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری به مرحله تولید و عرضه رسیده است .
وی با بیان اینکه این دستگاه مجهز به سیستم حذف خطاهای ناشی از حرکت بیمار حین تصویربرداری و مجهز به نرم افزار استاندارد CEDARS-SINAI جهت آنالیز کمی تصاویر است، ادامه داد: در طراحی و ساخت این دستگاه تنها برخی از قطعات از قبیل کسترتا و pmt از شرکت‌های بزرگ قطعه سازی دنیا خریداری و مابقی قطعات توسط متخصصان ایرانی طراحی و تولید شده است.
مجری طرح با اشاره به اینکه ایران ششمین کشور سازنده دستگاه اسکنر اختصاصی اسپکت قلب در دنیا است،یادآور شد: در حال حاضر 5 کشور در دنیا توانایی ساخت این دستگاه را دارند و ایران با ساخت این دستگاه به جمع سازندگان دستگاه اسکنر اختصاصی اسپکت قلب پیوست.
مجری طرح ملی طراحی و ساخت دستگاه اسکنر اختصاصی اسپکت قلبی در خصوص میزان ارزآوری این دستگاه در کشور، گفت: هر دستگاهی که در کشور تولید می‌شود،500 هزار دلار ارزآوری برای کشور دارد که امیدواریم این میزان با تولید دستگاه‌های بیشتر به توسعه اقتصاد کشور کمک کند.
ایران ششمین ابرقدرت سایبری جهان مجهز به خبره‌ترین نیروها است.
(خبر مورخ 28 اردیبهشت 1395): نشریه آمریکایی ترامیپ در گزارشی پیرامون «توانایی‌های ایران در حوزه سایبری» نوشت: ایران از کشوری که هیچ قدرت سایبری نداشت به یکی از ابرقدرت‌های این عرصه مبدل شده است .بعد از ماجرای شیوع بد افزار «استاکس نت» در تاسیسات هسته‌ای ایران در نطنز در اواسط سال 2009  و از طریق یک «یو. اس  .بی» و متعاقب آن کند شدن سانتریفیوژهای ایران، دانشمندان این کشور تحت فشارهای فزاینده قرار گرفتند. آن‌ها در اواسط سال 2010 قادر به مقابله با این ویروس شدند. اما بعدا موردی دیگر رخ داد که ابداع کنندگان بد افزار استاکس نت برنامه‌ای برای مقابله با آن نداشتند . این برنامه تفکری بود که در اذهان نخبگان ایران برای آینده  نقش بست و بر این اساس برنامه‌ای برای توسعه قابلیت‌های سایبری برای دفاع از فن آوری‌ها و حمله به دشمنان ایران شکل گرفت.
بر این اساس، امروزه این برنامه نتیجه داده و کار به جایی رسیده که ایران ششمین ابرقدرت باشگاه سایبری جهان محسوب می‌شود. در این باشگاه کشورهایی چون آمریکا، روسیه، چین و برخی دیگر نیز وجود دارند.
ایران جزء چند کشور سازنده شبیه ساز بالگرد است.
(خبر مورخ 3 مرداد 1395): امیر سرتیپ پوردستان، فرمانده نیروی زمینی ارتش اظهار داشت: ایران جزو پنج،شش کشور سازنده شبیه ساز بالگرد در جهان است. وی افزود: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، هزاران مستشار از کشور اخراج شدند واینگونه تصور می‌کردند که ما به زودی محتاج آنان خواهیم شد اما صنعت هوانوردی به همت متخصصان داخلی جان گرفت و مأموریت‌ها در دوران دفاع و پس از آن نیز انجام شد.
ایران در «امید به زندگی»، رتبه هفتم دنیاست.
(خبر مورخ 14 تیر 1389): دکتر لنکرانی، رئیس مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت استان فارس در کارگاه بین المللی امید به زندگی در شیراز اظهار داشت: سه شاخص سطح سواد، درآمد و امید به زندگی از معیارهای رتبه بندی توسعه سلامت هر کشور به شمار می‌رود. متوسط طول عمر در ایران 72 سال است و این عدد از متوسط طول عمر جهانی 6 سال بیشتر و از متوسط عمر کشورهای پیشرفته، 9 سال کمتر است. ایران در بینکشورهای متوسط جهان، در رتبه هفتم امید به زندگی قرار دارد.
وی متوسط طول عمر را در تهران و گیلان از سایر استانها بیشترین و استان سیستان و بلوچستان را کمترینمیزان متوسط طول عمر اعلام کرد .
همچنین دکتر مننتی (manenti) نماینده سازمان بهداشت جهانی در این کارگاه با اشاره به اینکه ایران در 30 سالاخیر پیشرفت خوبی در زمینه امید به زندگی دارد افزود: میـزان دسترسی مردم به سلامت، بیکاری، وضعیت اقتصادی، علـل و عوامل تغییرات جهانی طول عمر، ارتباط طول عمر وسلامت افراد جامعه در کارگاه بین المللی امید به زندگی بررسی می‌شود. این همایش با همکاری دانشگاه لیدن (liden) هلند، سازمان بهداشت جهانی و صندوق توسعه و جمعیت سازمان ملل متحد برگزار شده است.
جمعیت هلال احمر ایران از نظر توانمندی رتبه هفتم جهان را دارد.
(خبر مورخ 4 دی 1387): محمدرضا خاتمی، مدیر عامل جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: توانمندی‌های جمعیت هلال احمر ایران، رتبه هفتم را در بین 186 کشور جهان دارد.
وی افزود: ایران به علت شمار حوادث و نوع آنها از کشورهای حادثه خیز جهان به شمار می‌رود. افزایش توانمندی به منظورکاهش آسیب پذیری جامعه، اولویت مهم جمعیت هلال احمرکشور است. 
خاتمی افزود: ایران در راستای امداد رسانی از کشورهای خوب و تاثیرگذار فدراسیون بین الملل صلیب سرخ به شمار می‌رود .
ایران مقام هفتم تولید انگور در جهان را دارد
(خبر مورخ 26 مرداد 1389): سعدالله اسکندری، مدیر بخش باغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی گفت: ایران طبق آمار سازمان جهانی خواربار(فائو) با 2 میلیون و 900 هزار تن، مقام هفتم تولید انگور جهان را دارد.
ربات مانکن دانشگاه شریف، در جمع ۸ طرح برتر دنیا قرار گرفت.
(خبر مورخ 9 آذر 1396): علی مقداری مدیر قطب علمی طراحی، رباتیک و اتوماسیون دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف گفت: در کنفرانس رباتیک اجتماعی امسال که هفته گذشته در شهر سوکوبو ژاپن برگزارشد، بیش از 22 کشور شرکت داشتند که طرح ربات مانکن دانشگاه صنعتی شریف «روما» در بین 8طرح منتخب و برتر به عنوان فینالیست لوح یادبود دریافت کرد.
وی افزود: قابلیت برنامه ریزی سناریوهای حرکتی متفاوت و قابل اجرا به صورت متناوب، قابلیت برنامه ریزی حالات بدنی متفاوت در فواصل زمانی مشخص، قابلیت‌های هوش مصنوعی، شناسایی مشتری و چرخش به سمت آن، تعامل حرکتی با مشتری و قابلیت پخش پیام صوتی (خوشامدگویی و ارائه مشخصات لباس) از دیگرقابلیت‌های ربات مانکن روما است.
ایران هشتمین تولیدکننده تجهیزات نیروگاهی جهان است.
(خبر مورخ 16 شهریور 1394): حمیدرضا چیت چیان، وزیر نیرو اظهار داشت: ایران هشتمین کشور برتر دنیا از نظر تولید تجهیزات نیروگاهی بوده و در حال ساخت توربین گازی پرظرفیت است .
وی با بیان اینکه 95 درصد تکنولوژی‌های مورد نیاز در بخش آب را در داخل می‌سازیم افزود: در مورد برق هم بیش از 90 درصد نیازها از داخل تامین می‌شود.
وزیر نیرو با اعلام اینکه به 40 کشور تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی صادر کرده ایم ادامه داد: در سال 93 حجم صادرات خدمات فنی و مهندسی در بخش نیرو دو میلیارد و 569 میلیون دلار بوده است .
ایران هشتمین تولید کننده عسل در دنیاست.
(خبر مورخ 6 بهمن 1395): غلامحسین طهماسبی، دبیر علمی نخستین کنگره بین المللی و نهمین کنگره پژوهشی زنبور عسل ایران گفت: ایران با تولید 4 درصد عسل دنیا رتبه هشتم در تولید این محصول را دارد. زنبورداران ایرانی سالانه حدود 78 هزار تن عسل از 2 گونه تولید می‌کنند .
طهماسبی ادامه داد: در کل جهان 81 میلیون کلنی زنبور عسل وجود داردکه از این تعداد 7 میلیون کلنی در ایران است که از لحاظ تعداد کلنی‌ها رتبه چهارم دنیا را به خود اختصاص داده ایم. 
ذخایر ژنتیکی ایران غنی بوده به طوری که جزء 10 کشور برتر دنیا به لحاظ بانک ژن گیاهی است.
(خبر مورخ 26 دی 1395): اسکندر زند، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی گفت: ذخایر ژنتیکی ایران غنی بوده به طوری که جزء 10 کشور برتر دنیا به لحاظ بانک ژن گیاهی است.
ایران در جمع 10 کشور قدرتمند در تولید واکسن
(خبر مورخ 20 دی 1395): دکتر حمید کهرام، رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی با بیان اینکه ایران جزء 10 کشور برتر جهان در تولید واکسن است، گفت: موسسه سرم سازی رازی تنها کشور در منطقه خاورمیانه است که واکسن‌های انسانی، دامیو طیور تولید می‌کند.
وی افزود: کشورهایی نظیر ترکیه، مالزی و پاکستان در منطقه خاورمیانه هستند که در تولید واکسن پیشرفت‌های زیادی داشته‌اند اما فقط توانسته‌اند واکسن‌های دامی را تولید کنند و در تولید واکسن‌های انسانی و طیور ناموفق بوده‌اند .
ایران به جمع 10 کشور برتر علمی جهان در حوزه دریا پیوست.
(خبر مورخ 12 تیر 1395): دکتر سورنا ستاری درباره این ارتقای رتبه اظهار کرد: بر اساس آمار منتشر شدهنظام رتبه بندی سایماگو، ایران در سال 2015 بالاتر از کشورهای استرالیا، آلمان ایتالیا و فرانسه در رتبه نهمتولیدات علمی رشته مهندسی دریا قرار گرفت.
ستاری در ادامه گفت: کشور ایران با انتشار 342 مقاله در حوزه مهندسی دریا و رشد 18 درصدی نسبت به سال2014 جایگاه نهم را به خود اختصاص داده است.
این در حالی است که ایران در سال 2014 با 289 مقاله در رتبه 11 و پایین تر از کشورهای فرانسه و آلمان قرار داشت.
ایران بین 10 کشور فضایی جهان قرار دارد.
(خبر مورخ 13 مهر 1396): گزارش مجتبی سرادقی، سرپرست معاونت فناوری فضای سازمان فضایی ایران گفت: در دنیا 10 کشور کار ساخت، طراحی و پرتاب ماهواره را انجام می‌دهند و کشورهای دیگر فقط استفاده کننده از ماهواره هستند .
وی اظهار کرد: در ابتدای کار دولت یازدهم وقفه‌ای به دلیل تغییر ساختارها ایجاد شد، ولی کار متوقف نشد .
سرادقی گفت: با تغییر ساختار، تمام فعالیت‌ها با همان راهبردها انجام شد گرچه اولویت‌ها در برخی از کارها تغییر کرد .
این مسئول، به موضوع پیچیدگی و حساسیت دانش فضایی و ماهواره‌ای اشاره کرد و گفت: برای ساخت یک ماهواره تمام رشته‌های مهندسی درگیر می‌شوند و متفاوت از کارهای زمینی است و سطح فناوری خیلی بالاست و دانش آن تقریبا باید در لبه فناوری باشد به طوریکه اگر مهندسی مکانیک در آن به کار گرفته می‌شود باید لبه فناوری باشد حتی پیچیده تر از ساخت هواپیما است به طوری که رشد عجیبی در این حوزه داریم و تمام رشته‌های مهندسی درگیر هستند .
وی بیان داشت: در بحث زمینی تجهیزات موجود در مرکزفضایی ماهدشت منحصر به فرد است و در بحث پرتابگرها نیز یک فناوری دیگر است که به ندرت در دنیا دیده می‌شود به خاطر همین جزو 10 کشور فضایی دنیا هستیم و این 10 کشور دانش زمینی- فضایی و پرتاب گر ماهواره را با هم دارند. 
سرادقی در خصوص پرتاب موجود زنده به فضا، گفت: فضاپیماهایی طراحی کرده بودیم برای اینکه موجود زنده بفرستیم و میمون را به فضا فرستادیم و اکنون به سوی بزرگ شدن پروژه هستیم و مدل مهندسی آن انجام شده و احتمال دارد در چند ماه آینده این پروژه سرعت بیشتری بگیرد و این پروژه هدفش این است که در سه قدم به اعزام انسان به فضا برسد .
سرادقی در ادامه به فعالیت مرکز فضایی ماهدشت اشاره کرد و افزود: مرکز فضایی ماهدشت که از سال 1353کار خود را آغاز کرده، بزرگترین و مهم‌ترین مرکز فضایی کشور است .
وی اظهار داشت: چند ماموریت مهم در این مرکز انجام می‌شود که مهم‌ترین آن ارتباط برقرار کردن با ماهواره‌هایی است که توسط کشورمان ساخته شده و در مدار زمین قرار می‌گیرد یا ماهواره‌های کشورهای دیگر که از بالای سر کشور ما رد می‌شوند و از داده‌های آن استفاده می‌کنیم. 
وی گفت: زمانیکه ما ماهواره‌ای را در مدار زمین قرار می‌دهیم نیاز به مرکزی دارد که بتواند فرمان‌های لازم را برای ماهواره ارسال کند و وضعیت سلامت ماهواره را به زمین مخابره کند و جایی آن اطلاعات دریافت و پردازش شود و به طور مثال اگر ماهواره‌ی تصویربرداری باشد تصاویری را که ارسال می‌کند بتوانیم دریافت کنیم. 
سرپرست معاونت فناوری فضایی سازمان فضایی ایران ادامه داد: در مرکز فضایی ماهدشت این کارها را به تفکیک و با تجهیزات سخت افزاری که در اختیار داریم انجام می‌دهیم. 
وی افزود: یکی دیگر از کاربری‌های این مرکز پردازش پس از دریافت تصاویر است؛ یعنی زمانیکه تصویری از یک ماهواره گرفتیم باید در لایه‌های مختلف پردازش شود و برای کاربری‌های مختلف آماده شود .
وی اظهار داشت: در این مرکز داده‌هایی که وجود دارد ذخیره می‌کنیم و آرشیو مهمی از تصاویر ماهواره‌ای اینجا وجود دارد که کاربرانی که بنا به نیازهای مختلف مراجعه می‌کنند می‌توانند از این آرشیو استفاده کنند و تصاویر مورد نیاز را برداشت کنند .
وی این نیازها را در زمینه کشاورزی، سیل، آتش سوزی جنگل‌ها و... دانست و گفت: اگر سازمان‌ها نیاز به تصاویر دقیق از این وقایع و بلایا دارند در اختیارشان قرار می‌گیرند و کاربران ما وزارت جهاد کشاورزی، سازمان محیط زیست و سازمان جنگل‌هاو سازمان مدیریت بحران می‌توانند باشند .
سرادقی اضافه کرد: همچنین اطلاعات این مرکز برای نقشه برداری و شهرسازی هم استفاده می‌شود و پایش منابع آب از طریق این تصاویر ماهواره‌ای قابل انجام است .
وی اظهار داشت: یکی دیگر از کارهای این مرکز این است که ماهواره‌های ژئویی که در مدار برای استفاده‌های مخابراتی داریم در این مرکز مانیتورینگش انجام می‌شود یعنی لحظه به لحظه وضعیت سلامت آن بخشی از ماهواره که در اختیار ماست و سیگنالی که به ماهواره ارسال می‌شود و یا تداخل نداشتن سیگنال‌های ماهوارههای دیگر با ماهواره‌های ما و یا بالعکس انجام می‌شود .
وی گفت: اکنون با یکی از ماهواره‌های خارجی بخشی را به صورت اشتراکی استفاده می‌کنیم و مانیتورینگ بخشی از اطلاعات ماهواره که مربوط به ایران است در این مرکز انجام می‌شود .
سرادقی افزود: همچنین برای کنترل ماموریت فضایی یک ایستگاهی آماده شده که از طریق مرکز فضاییماهدشت با بقیه شهرهای دیگری در آن ایستگاه داریم همچون قشم، تبریز، بوشهر توسط این مرکز کنترل میشوند و اگر قرار باشد فرمانی به آن ایستگاه‌ها ارسال شود بایستی توسط این مرکز کنترل و ارسال شود .
وی بیان داشت: لذا وقتی ماهواره‌ای را پرتاب می‌کنیم در اتاق MCC (اتاق کنترل سنتر) تمام ماموریت برنامه ریزی شده و وظایف هر کدام از ایستگاه‌ها مشخص و با ارتباطات زیرساختی بسیار مناسبی که فراهم شده برای ایستگاه‌های دیگر تعیین وظیفه می‌شود .
وی گفت: از نظر تجهیزات زمینی تمام نیازها در این مرکز موجود است و در باندهای فرکانسی مختلفی که دنیا روی آن کار می‌کند مثل UHF- VHF- X وتمام باندهایی که فضایی کار می‌شود تجهیزات لازم را داریم. 
وی افزود: بخش آزمایشگاه خوبی نیز در این مرکز برای سنجش از دور، تست و تجمیع ماهواره با کیفیت بالایی داریم و همچنین اتاق خوبی برای ساخت تجهیزات فضایی وجود دارد و در صدد هستیم آزمایشگاهی برای تجمیع ماهواره‌ای که در جاهای دیگر ساخته می‌شود در اینجا تجمیع و تست می‌شود راه اندازی کنیم. 
وی همچنین به موضوع ماهواره‌ای که ایران به صورت مشترک با ایتالیا ساخته اشاره کرد و افزود: این ماهواره بیش از 10 سال است که ساخته و در ایتالیا نگه داشته شده ولی به دلیل تحریم‌ها این کشور ماهواره را پرتاب نکرده و آن را به ایران نیز برنمی گرداند که اکنون موضوع بازگرداندن آن از طریق وزارت خارجه در حال پیگیری است .
ایران جزو 10 کشور برتر دنیا در رعایت استاندارد امنیت پرواز شد.
(خبر مورخ 17شهریور 1392): حمید رضا پهلوانی، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری اظهار داشت: بر اساس اعلام نتیجه بازرسی‌های سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری ایکائو ایران جز 10 کشور برتر در زمینه رعایت استانداردهای امنیت پرواز قرار دارد .نتایج منتشر شده بازرسی‌های ایکائو از ایران نشان می‌دهد که وضعیت 7 شاخص از 8 شاخص مورد بررسی بازرسان ایکائو بهتر از وضعیت نرم‌های جهانی است.
رییس سازمان هواپیمایی کشوری یاد آور شد: در شاخص مقررات و برنامه‌های امنیت پرواز متوسط کاستی‌های جهانی 22 و 36 صدم درصد بوده اما وضعیت کاستی‌های کشورمان 7 و 6 صدم درصد است .
پهلوانی افزود: وضعیت کاستی‌های شاخص اقتدار دولت‌ها در امنیت پرواز 15 و 91 صدم درصد است اما در کشورمان درصد کاستی‌های این شاخص 3 و 64 صدم گزارش شده است. معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه تشریح این گزارش نرم جهانی وضعیت کاستی‌های توانایی افراد و آموزش 3 و 92 صدم درصد و نرم کشورمان یک و 89 صدم درصد، راهنمایی‌های فنی و ابزارهای امنیتی در دنیا 36 و 30 صدم درصد و در کشورمان 16 و 98 صدم درصد، شاخص الزامات فنی و رعایت گواهینامه‌های بین المللی در جهان 36 و 72 صدم درصد و در کشورمان و 31 و 82 صدم درصد و شاخص حل دغدغه‌های امنیتی پرواز در دنیا 46 درصد و در کشورمان25 درصد گزارش شده است .
ایران، دهمین تولیدکننده فولاد جهان شد.
(خبر مورخ 8 آبان 1396): انجمن جهانی فولاد اعلام کرد، تولید فولاد ایران در 9 ماه نخست امسال (سال
2017) به 16.233 میلیون تن رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 22.9 درصد رشد داشته است.
بر اساس این گزارش، ایران در میان 66 کشور تولیدکننده فولاد که 99 درصد فولاد جهان را تولید می‌کنند، در ماه سپتامبر در جایگاه دهم قرار گرفته و در 9 ماه نخست امسال دوازدهمین کشور بزرگ تولیدکننده فولاد در جهان بوده است.
بر اساس آمارهای انجمن جهانی فولاد، در ماه سپتامبر چین با تولید حدود 72 میلیون تن، ژاپن با 8.6 میلیون تن و هند 8.2 میلیون در جایگاه‌های اول تا سوم قرار دارند.
ایران جزو 10 کشور برتر جهان در تولید محصولات باغی است 
(خبر مورخ 6 آذر 96) شکراله حاجی وند، مدیرکل دفتر امور میوه‌های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی گفت: کشور ما در شمار ده کشور برتر جهان در تولید محصولات باغی و از صادرکنندگان مهم میوه در دنیاست و به جز چهار میوه گرمسیری، در سایر میوه‌ها مطلقا نیازی به واردات میوه نداریم و باید با افزایش کیفیت بسته بندی، میزان صادرات را افزایش دهیم و ارزآوری بیشتری برای کشورمان داشته باشیم.
وی درباره اینکه در محصولات پسته، گردو، فندق و بادام چقدر تولید داریم، اعلام کرد : درباره میزان تولید محصولات یادشده، آمارهای مربوط به سال 95 هنوز کامل استخراج نشده است؛ اما درباره آمارهای سال 94 پسته 261هزار تن، گردو 231هزار تن، بادام 159هزار تن و فندق 23هزار تن تولید داشته ایم.
سرانه مصرف محصولات یاد شده به ترتیب برای پسته 0/7 کیلوگرم، گردو 2/4 کیلوگرم، بادام 1/5 کیلوگرم و فندق 0/25 کیلوگرم ثبت شده است.
حاجی ونددرباره سهم ماشین آلات کشاورزی در کاهش ضایعات و قیمت تمام شده محصولات همگفت: استفاده بهینه از ماشین آلات و ادوات مخصوص باغی در باغات میوه کشور،علاوه بر کاهش میزان قیمت تمام شده میوه و افزایش درآمد باغداران، باعث افزایش قدرت رقابت در بازارهای جهانی میوه و در نتیجه افزایش ارزآوری و صادرات و اشتغالزایی در کشور می‌شود. متاسفانه در حال حاضر درصد مکانیزاسیون در باغات کشور کمتر از 5 درصد است که با تخصیص اعتبارات 1500 میلیارد تومانی در سال جاری، از رشد قابل توجهی برخوردار خواهد شد.
مدیرکل دفتر امور میوه‌های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی درباره خرید تضمینی هم گفت : بهدلیل مزیت نسبی بالا، محصولات باغی عمدتاً دارای بازار مبادلاتی آزاد هستند، اما در برخی مواقع دولت بهمنظور تنظیم بازار و جلوگیری از زیان باغداران در بازار محصولات تحت حمایت قانون تضمین خرید دخالت و بر مبنای قیمت تضمینی تعیین شده خرید می‌کند.
به گفته حاجی وند؛ معمولا قیمت اغلب محصولات باغی در بازار آزاد بالاتر از نرخ تضمینی بوده ونیازی به دخالت دولت برای خرید ایجاد نشده است، تنها در مورد برخی محصولات مانند خرما و کشمش دولت اقدام به خرید کرده است.
وی افزود: براساس آمارهای موجود، تقریبا 30درصد محصولات کشاورزی ایران به دلایل مختلف از محل تولید تا مکان مصرف از بین می‌رود و تبدیل به ضایعات می‌شود. این در حالی است که عدم توسعه صنایع تبدیلی در کشورمان به این حجم بالای ضایعات دامن زده و باعث شده است هر سال به دلیل نبود چنین امکاناتی، بخش قابل توجهی از محصولات کشاورزی به دست کشاورزان دور ریخته شود.
شاهد مثال این روند آن است که باغداران شهر ارومیه در اعتراض به کاهش بی دلیل قیمت محصول سیب محصولاتشان را کنار جاده تخلیه کردند و رفتند.
مدیرکل دفتر امور میوه‌های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی گفت: این مسئله موجب شده است،سالانه حجم زیادی میوه به کشور وارد شود، در حالی که با تنظیم مناسب بازار،می توان آن را کاهش داد و خودکفایی در بازار میوه را به طور واقعی محقق کرد.
* سالانه 19000 تن محصولات باغی در کشت و صنعت تولید می‌شود 
*22 میلیون تن محصولات باغی سال گذشته در کشور تولید شد.
*رشد 27 میلیون تنی تولید محصولات باغی در 8 سال گذشته    ایران از نظر تجهیزات اتاق‌های عمل ایران رتبه اول خاورمیانه را دارد.
(خبر مورخ9آبان96): زهرا احمدی نژاد عضو تیم پیوند دانشگاه علوم پزشکی تهران و متخصص بیماری‌های عفونی این مطلب را اعلان داشت و نیز گفت: از نظر آزمایشگاه‌ها و دسترسی به امکانات آزمایشگاهی کمی از سایر کشورهای  پیشرفته عقب تر هستیم به همین منظور گرفتن جواب از آزمایشگاه‌ها باید با سهولت بیشتری انجام شود.
ایران جزء 11 کشور سازنده ناوشکن و ۶ کشور سازنده زیردریائی در دنیاست.
(خبر مورخ 9 آذر 1396): امیر دریادار دوم اخگر، عضو هیأت معارف جنگ ارتش جمهوری اسلامی ایران، افتخار آفرینی‌های گذشته را موجب اقتدار امروز دانست و گفت: ما افتخار می‌کنیم که جزء 11 کشورسازنده ناوشکن در دنیا هستیم.
ایشان، اهداف دشمن متجاوز بعثی عراق را از بین بردن نظام نوپای اسلامی، کنترل تنگه هرمز، از بین بردنخطوط کشتیرانی و پایانه‌های نفتی کشور توصیف کرد و گفت: نیروی دریایی راهبردی ارتش در سال‌هایابتدایی جنگ با انجام عملیات‌های مختلف به ویژه عملیات غرور آفرین مروارید، ضربات مهلکی بر دشمن وارد و نیروی دریایی رژیم بعثی عراق را به طور کلی نابود کرد. نقطه عطف نقش نیروی دریایی ارتش، حفظ چرخه تأمین اقتصاد کشور در طول 8 سال جنگ تحمیلی با اسکورت بیش از 10 هزار فروند کشتی تجاری با بیشاز 300 میلیون تن کالا و جابه جایی هزاران تن از رزمندگان اسلام در عملیات‌های مختلف بود.
امیر دریادار دوم اخگر، تجارب و افتخار آفرینی‌های گذشته را موجب اقتدارامروز دانست و افزود: در سال‌های پس از جنگ تحمیلی تاکنون 50 ناوگروه نیروی دریایی بیش از 3500 فروند کشتی را در 2 هزار کیلومتر دورتر از مرزهای آبی کشور از منافع اقتصادی جمهوری اسلامی ایران دفاع می‌کنند.
ایشان تصریح کرد: ما افتخار می‌کنیم که جزء 11 کشور سازنده ناوشکن در دنیا هستیم، ما افتخار می‌کنیم که جزء 6 کشور سازنده زیردریایی هستیم و افتخار می‌کنیم همواره در کنار مردم قهرمان خود در سختی‌ها و بلایای طبیعی مانند سیل و زلزله قرار می‌گیریم.
رتبه 12 شیمی ایران در رتبه بندی علمی شیمی دنیا 
(خبر مورخ 3 شهریور 1395): محمدعلی زلفی گل، در افتتاحیه بیست و چهارمین سمینار شیمی آلی ایران در تبریز با اشاره به موفقیت‌های علمی اساتید و دانشجویان شیمی دانشکده‌های شیمی کشور گفت: رتبه 12 علمی علی رغم تمام محدودیت‌های سخت افزاری و فیزیکی کسب شده و در خور تحسین است.
ایران در تولید انرژی الکتریکی در رتبه 14 دنیاست.
(خبر مورخ 1 تیر 1395): دائمی، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو گفت: ایران در تولید انرژی الکتریکی رتبه 14 جهان و همچنین جزء 10 کشور دنیا در ساخت نیروگاههای گازی و بخاری است .
وی افزود: مجموع ظرفیت نصب فعلی صنعت برق کشور 75 هزار مگاوات است و برای دستیابی به اهداف بلند مدت سند چشم انداز 20 ساله کشور در بخش انرژی الکتریکی هر ساله باید  5 هزار مگاوات به این میزان افزود.
معاون وزیر نیرو گفت : به جهت احداث 5 هزار مگاوات نیروگاه جدید، اصلاح شبکه برق برای سیستم توزیع و از همه مهمتر کاهش تلفات، اطمینان پذیری، تاب آوری و پایداری امکانات مربوط به پست‌ها و سیستم انتقال برق باید سرمایه گذاری بزرگی در کشور صورت گیرد.
دائمی با اشاره به اینکه مصارف برق سالانه بطور متوسط بین 6 تا 8 درصد در ایران افزایش پیدا می‌کند، گفت:
در حال حاضر 33 درصد از برق تولیدی در صنایع و 17 درصد در بخش کشاورزی مصرف می‌شود.
وی افزود: ایران با توجه به وضعیت جغرافیایی و تفاوت درجه حرارت در قسمت‌های شمال و جنوب، شرق وغرب در فصول تابستان و زمستان به شدت نیازمند منابع انرژی الکتریکی است. شبکه برق ایران هم اکنون بهشبکه برق کشورهای همسایه متصل است و بخشی از برق کشورهای منطقه از جمله عراق، ترکیه، افغانستان و ...
به وسیله ایران تامین می‌شود.
وی اظهار داشت: ایران در بحث ترانزیت برق و همچنین تامین انرژی الکتریکی منطقه می‌تواند بسیار نقش آفرین باشد.
ایران جزو 1۵ کشور اول جهان در حوزه چشم پزشکی
(خبر مورخ 11 اسفند 1396): صادقی طاری، استاد چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، اظهار کرد: ایران در حوزه چشم پزشکی جزو 15 کشور نخست جهان است و از نظر دانش نظری و تکنیک‌ها، پیشرفت‌های خوبی داشته است .
وی به شایع‌ترین مشکلات چشمی اشاره کرد و گفت: آب مروارید به عنوان یک عارضه طبیعی سنی شایع‌ترین بیماری چشمی است و عوارض چشمی بیماران مبتلا به دیابت و آب سیاه در درجات بعدی قرار دارند .
صادقی طاری در خصوص عوارض گرد و غبار بر چشم اظهار کرد: این پدیده تحریکات چشمی مانند قرمزی، سوزش، ریزش اشک، احساس وجود جسم خارجی و خارش چشم را به دنبال دارد .
استاد چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران افزود: استفاده از داروهای شیمیایی و محلول‌های شستشوی چشمی نزد پزشکان جایگاهی ندارد و استفاده از آب سالم و پاک و قطره‌های اشک مصنوعی برای شستشو توصیه می‌شود .
صادقی طاری با اشاره به اینکه ترمیم صدمات یا ضایعات سنی ماندگار نیست ادامه داد: با توجه افزایش سن،انتظار برگشت چروک‌های لیزر شده وجود دارد .
وی بیان کرد: استفاده نامناسب از تلفن همراه یا رایانه در کودکان عوارضی مانند نزدیک بینی و در بزرگسالی خشکی و خستگی چشم را به دنبال دارد .
ایران رتبه پانزدهم جهانی در سلول‌های بنیادی
(خبر مورخ 4 خرداد 1396): محمد رئیس زاده، رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی گفت: کشور ما رتبه پانزدهم دنیا را در علم سلول‌های بنیادی دارد و اقدامات قابل توجهی برای درمان بیماری‌ها در این حوزه انجام شده است. 
وی گفت: درمان بسیاری از بیماری‌های نادر و صعب العلاج نظیر دیابت، آلزایمر و ناهنجاری‌های متابولیکیبا کمک سلول‌های بنیادی آسان تر شده است و بسیج جامعه پزشکی در تلاش است تا این دانش را بیش ازپیش در ایران نهادینه کند. 
دستیابی ایران به ساخت تجهیزات نیروی کشش مترو
(خبر مورخ6 اردیبهشت 1395): سیروس رضا مقدم، عضو موسس سندیکای برق ایران اظهار داشت : با در اختیار گرفتن فناوری ساخت تجهیزات نیروی کشش مترو، ایران به جمع معدود دارندگان این فناوری در سراسر جهان پیوست که افزون بر صرفه جویی ارزی و اشتغال زایی، توان حضور در بازار بزرگ 400 میلیون نفری منطقه را نیز دارد. 
به گفته وی، پیشتر همه تجهیزات مورد نیاز این فناوری از چین وارد می‌شد یا این کشور پس از خرید بخشی از تجهیزات از اروپا، آنها را به ایران می‌داد و حتی اجازه نگاه کردن و یادگیری شیوه کار آنها را نداشتیم اما مطابق قرارداد با ایتالیا مقرر شد این فناوری به طور کامل به ایران داده شود.
این فعال اقتصادی افزود: اعمال تحریم‌های اقتصادی در سال‌های گذشته سبب شد شرکت خصوصی «نیرو تابلو» با پیشینه بیش از 40 سال تلاش در رشته برق و بیش از 15 ساله در برق مترو، بومی سازی ساخت تجهیزات نیروی کشش مترو را آغاز کند.
وی یادآوری کرد: برق مورد استفاده برای نیروی کشش مترو از نوع دی.سی)DC(  است که فناوری آن فقط در اختیار برخی کشورهای توسعه یافته مانند آمریکا، آلمان، سوئیس، ایتالیا، کره جنوبی و ژاپن بوده است. جریان مستقیم دی.سی)DC(  یا جریان پیوسته، عبور پیوسته جریان الکتریسیته از یک‌هادی مانند یک سیم از پتانسیل بالا به پتانسیل کم است. در جریان مستقیم، بار الکتریکی همواره در یک جهت عبور می‌کند که این امر جریان مستقیم را از جریان متناوب آ.سی)AC(  متمایز می‌کند.
جریان متناوب آ.سی)AC(  یک جریان الکتریکی است که در آن اندازه جریان به صورت چرخه‌ای تغییر می‌کند؛ برخلاف جریان مستقیم که در آن اندازه جریان مقدار ثابتی می‌ماند.
مقدم تاکید کرد تبدیل شدن ایران به‌هاب (مرکز) انرژی منطقه با توان بالای مهندسان و کارشناسان کشور دور از دسترس نیست.
ایران به جمع کشورهای سازنده نیروگاه مقیاس کوچک سیار پیوست.
(خبر مورخ8 خرداد 1395): سید علی سرباز حسینی، رئیس هیات مدیره گروه صنعتی «نماماد پاسارگاد»، در آئین بهره برداری از نیروگاه مقیاس کوچک سیار، در شهرک صنعتی شمس آباد تهران گفت: با بهره برداری از این نیروگاه، ایران اسلامی به جمع کشورهای تولیدکننده نیروگاه مقیاس کوچک سیار پیوست.  این نیروگاه نخستین و بزرگترین نیروگاه مقیاس کوچک سیار با رعایت چارچوب اصول پدافند غیرعامل کشور با قابلیتتامین برق مصرفی یک شهر با جمعیت بیش از پنج هزار نفر است که با توان خروجی سه مگاولت آمپر با هدفمقابله با شرایط بحرانی طراحی شده و قابلیت استفاده در مناطق بحران زده، دور افتاده و محروم از نعمت برق دارد. این تکنولوژی پیش تر فقط در اختیار آمریکا، المان و روسیه بود.
وی درباره موارد استفاده از این نیروگاه افزود: این نیروگاه توان استقرار و عملکرد حتی در زمان وقوع زلزله‌ای با قدرت 7.5 درجه در مقیاس ریشتر را دارد و از مهمترین موارد استفاده آن را می‌توان در زمان وقوع حوادث غیرمترقبه از جمله زلزله و سیل، مناطقی که هزینه‌های برق رسانی توجیه اقتصادی ندارد و نقاط مرزی و حساس، پروژه‌های ساحلی، سکوهای نفتی، اماکن زیارتی و بقاع متبرکه نام برد.
دانش ساخت کشتی‌های اقیانوس پیمای کانتینربر در کشور بومی شد.
(خبر مورخ 30 مهر 1391): حمید رضائیان، مدیرعامل شرکت مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران اظهار داشت: با ساخت دومین کشتی اقیانوس پیمای کانتینربر، دانش ساخت این نوع از شناور‌ها در کشور بومی شد.
مدیر عامل مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران خاطرنشان کرد: اکنون 80 درصد شناورهای مورد نیاز کشور در این شرکت ساخته می‌شود .
رضائیان ادامه داد: دومین کشتی اقیانوس پیمای ایران 187متر طول،30 متر عرض و 5/16ارتفاع متر و گنجایش جابجایی 2 هزار و200 کانتینر را دارد. وی افزود: این کشتی را متخصصان ایرانی در شرکت مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران در بندرعباس ساخته‌اند و از شناورهای پرسرعت و پیشرفته کانتینر بر و به روز در صنعت دریایی و تجارت کالاست.
تولید تراکتور باغی، نخستین بار در خاورمیانه
(خبر مورخ 18 اردیبهشت 1395): مشکینی،مدیرعامل کارخانه تراکتورسازی ارومیه اظهار داشت: تراکتور مخصوص اراضی باغی نخستین بار در خاورمیانه در کارخانه تراکتورسازی ارومیه تولید شد. توان کششی بالا،تعادل وزنی مناسب، کاهش شعاع دور زدن و قابلیت مانور بالا در اراضی فشرده باغی از قابلیت‌های، تراکتور مدل 950 باغی  با 45 اسب بخار قدرت است.
با صادرات تراکتور باغی ارومیه به خاورمیانه، آسیای مرکزی، شرق آسیا و جنوب آمریکا، سالانه بیش از 60 میلیون دلار ارز عاید کشور می‌شود .
پیش بینی می‌شود ایران، سالانه با تولید بیش از 5 هزار دستگاه تراکتور مخصوص اراضی باغی، رتبه نخست در خاورمیانه، سوم در آسیا و رتبه دهم در دنیا را به خود اختصاص دهد.
3۸ ایرانی در فهرست یک درصد دانشمندان برتر جهان قرار دارند
(خبر مورخ 27 اسفند 1388): دکتر پرویز اولیاء، رئیس مرکز توسعه و هماهنگی معاونت تحقیقات و فناوریوزارت بهداشت از جدیدترین آمار منتشر شده از سوی Thomson Reuters ISI تا مارچ 2010 خبر داد و گفت:
38 نفر از دانشمندان ایرانی در فهرست یک درصد دانشمندان برتر جهان قرار دارند. لیستی که ارائه شده است رتبه جهانی دانشمند، نام دانشگاه، رشته دانشمندی و محل فعالیت را مدنظر قرار داده است  .
فهرست 38 دانشمند ایرانی در لیست یک درصد دانشمندان برتر جهان عبارت است از:
1) محمدرضا گنجعلی با رتبه 42 در رشته مهندسی از دانشگاه تهران 
2) مجتبی شمسی پور با رتبه161 در رشته مهندسی از دانشگاه رازی
3) پرویز نوروزی با رتبه 497 در رشته مهندسی شیمی از دانشگاه تهران
4) محمدعلی زلفی گل با رتبه 665 در رشته شیمی از دانشگاه همدان
5) مهدی دهقان با رتبه 729 در رشته مهندسی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
6) محمد عبداللهی با رتبه 1069 در رشته داروشناسی و سم شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران
7) مسعود صلواتی با رتبه 1178 در رشته شیمی + مهندسی از دانشگاه کاشان
8) مجید هروی با رتبه 1189 در رشته شیمی از دانشگاه الزهرا(س)
9) محمد اسلامی با رتبه 1417 در رشته مهندسی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر
10)‌هاشم شرقی با رتبه 1477 در رشته مهندسی شیمی از دانشگاه شیراز
11) نادر ایرانپور با رتبه 1480 در رشته شیمی از دانشگاه شیراز
12) حبیب الله فیروزآبادی با رتبه 1550 در رشته شیمی از دانشگاه شیراز
13) عبدالرضا حاجی پور با رتبه 1726 در رشته شیمی از دانشگاه صنعتی اصفهان
14) محمدرضا زرین دست با رتبه 1754 در رشته داروشناسی + سم شناسی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
15) احمدرضا دهپور با رتبه 1965 در رشته داروشناسی + سم شناسی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
16) فرشاد ملک پور با رتبه 2563 در رشته شیمی از دانشگاه صنعتی اصفهان
17) ایرج محمدپور با رتبه 2655 در رشته شیمی از دانشگاه اصفهان
18) داود دومیری گنجی با رتبه 2977 در رشته مهندسی از دانشگاه مازندران
19) محمد محمدی با رتبه 3455 در رشته بیولوژی از دانشگاه بیرجند
20) علی اصغر انصافی با رتبه 3472 در رشته شیمی از دانشگاه صنعتی اصفهان
21) بابک کریمی با رتبه 3613 در رشته شیمی از دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان
22) میرفضل الله موسوی با رتبه 3648 در رشته شیمی از دانشگاه تربیت مدرس
23) محمدحسین کشاورز با رتبه 4042 در رشته مهندسی از دانشگاه صنعتی مالک اشتر
24) عیسی یاوری با رتبه 4128 در رشته شیمی از دانشگاه تربیت مدرس
25) حسن علی زمانی با رتبه 4167 در رشته شیمی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان
26) طاهره پورصابری با رتبه 4300 در رشته شیمی از پژوهشگاه شرکت نفت
27) شهرام تنگستانی نژاد با رتبه 4450 در رشته شیمی از دانشگاه اصفهان
28) فرنوش فریدبد با رتبه 4471 در رشته شیمی از دانشگاه تهران
29) مهران جوانبخت با رتبه 4529 در رشته شیمی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر
30) احمد شعبانی با رتبه 4611 در رشته شیمی از دانشگاه شهیدبهشتی
31) مرتضی رضاپور با رتبه 5327 در رشته شیمی از پژوهشگاه شرکت نفت
32) سیاوش ریاحی با رتبه 5328 در رشته مهندسی از دانشگاه تهران
33) مهدی ادیب با رتبه 5798 در رشته شیمی از دانشگاه تهران
34) پیمان صالحی با رتبه 5918 در رشته شیمی از دانشگاه شهیدبهشتی
35) حسین عشقی با رتبه 6258 در رشته شیمی از دانشگاه فردوسی مشهد
36) حسین آقابزرگ با رتبه 6609 در رشته شیمی از دانشگاه تربیت معلم
37) افسانه صفوی با رتبه 6609 در رشته شیمی از دانشگاه شیراز
38) فرهاد شیرینی با رتبه 6663 در رشته شیمی از دانشگاه گیلان والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته


                               

2000-2016 CMS Fadak. ||| Version : 4.2-b2 ||| This page was produced in : 0.007 Seconds