- آموزش رایانه - آموزش مرورگر موزیلا فایرفاکس و معرفی افزونه‎های فایرفاکس - Mozilla Firefox
: 20220814 : 1850

آموزش مرورگر موزیلا فایرفاکس و معرفی افزونه‎های فایرفاکس - Mozilla Firefox


 1. ذخیره رمزهای عبور
 2. پشتیبان گیر از فایرفاکس و فایل‌های مهم
 3. بازگردان تنظیمات فایرفاکس
 4. غیرفعال کردن بروز رسانی خودکار
 5. تاریخچه وایبر در ویندوز
 6. افزونه‌های کاربردی مرورگر فایرفاکس
 7. خبرخوان(Feed, RSS, atom)
 8. افق شرعی و اذان
 9. مدیریت دانلودها
 10. ترجمه همزمان لغات
 11. مدیریت اسکریپ و تصویر
 12. اتصال به پروکسی یا فیلتر شکن‌ها
 13. لغت نامه‌های فارسی
 14. مرتب کردن پیوند‌های مورد علاقه
 15. حالت شبانه مرورگر
 16. دانلود فایلهای ویدیویی
 17.  فایرفاکس کلاسیک
 18. مدیریت حافظه
 19. حذف تبلیغات
  1. اضافه کردن غلط یاب
  2. فارسی
  3. روسی
  4. تمام زبانها
 20. تایپ روسی
 21. دانلود عکس‌های گوگل
 22. افزونه‌های کاربردی
 23. برترین افزونه‌های مرورگر فایرفاکس در اندروید
 24. Overflow
 25. 20 essential Firefox extensions geared for people who build websites.
 26. New
 27. SEO
 28. Profiles - Where Firefox stores your bookmarks, passwords and other user data | Firefox Help

ذخیره رمزهای عبور

کپی نمودن دو فایل logins.json و key4.db از پوشه زیر

C:\Users\username\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\6dz7k0h9.default

4 Ways To Backup Passwords Saved In Firefox 62, 63 & 64

پشتیبان گیر از فایرفاکس و فایل‌های مهم

Key4.db : contains a key used to encrypt and decrypt saved passwords
logins.json : stores the encrypted names and passwords
Places.sqlite : stores the annotations, bookmarks, favorite icons, input history, keywords, and browsing history
Cookies.sqlite : is used to store cookies between sessions

Simple Firefox Backup v1.2

بازگردان تنظیمات فایرفاکس

حذف و ریست تنظیمات فایرفاکس

 پیدا کردن دو فایل زیر در پوشه اصلی  فایرفاکس مثلا  «mozilla/firefox/.»

 mimeTypes.rdf - prefs.js

View PDF files in Firefox without downloading them | Firefox Help

Reset Firefox preferences to troubleshoot and fix problems | Firefox Help

غیرفعال کردن بروز رسانی خودکار

Disable Updates in Firefox 63 and above

تاریخچه وایبر در ویندوز

کپی فایل viber.db از پوشه زیر

C:\Users\username\AppData\Roaming\ViberPC\XXXXXXX

افزونه‌های کاربردی مرورگر فایرفاکس

خبرخوان(Feed, RSS, atom)

Feedbro

Livemarks

Fire RSS Reader

Fire RSS Reader

Brief

افق شرعی و اذان

Pray Times!

مدیریت دانلودها

Modern Download Manager

DownThemAll!

ترجمه همزمان لغات

Online Dictionary Helper

Wiktionary and Google Translate

Yandex translate - from anything to Russian (or from Russian to English)

مدیریت اسکریپ و تصویر

HTML Content Blocker

اتصال به پروکسی یا فیلتر شکن‌ها

LightProxy

Best Proxy Switcher

Swap proxy

EZProxy Redirect Foxified

Proxybonanza Proxy Manager

SmartProxy

لغت نامه‌های فارسی

Abadis Dictionary And Translator

Magicword by Vajehyab.com

مرتب کردن پیوند‌های مورد علاقه

Auto-Sort Bookmarks

حالت شبانه مرورگر

Dark Reader Darkreader.org

Midnight Lizard

Dark Background and Light Text

Night Shift Pro

Dark Night Mode

Night light mode

Night Mode Pro

دانلود فایلهای ویدیویی

Enhancer for YouTube™

SaveFrom.net

 فایرفاکس کلاسیک

Classic Theme Restorer (Customize UI)

مدیریت حافظه

Free Memory Button

Tab Memory Usage

حذف تبلیغات

Adblock Plus

تبلیغات آزاردهنده را مسدود می‌کند

AdBlocker Ultimate

Ghostery – Privacy Ad Blocker

Ghostery بخش مخفی صفحه‌های وب را به شما نمایش می‌دهد بعنوان مثال زمانی که از وب سایت CNN بازدید می‌کنید لیست 7 کمپانی که بصورت مخفی شما را دنبال می‌کنند مشاهده خواهید کرد. این افزونه به شما کمک می‌کند تا اسکریپت مختلف را پیدا کرده و مانع اجرای آنها شوید.

اضافه کردن غلط یاب

فارسی

Persian Dictionary

روسی

Russian Hunspell spellchecking dictionary

تمام زبانها

https://addons.mozilla.org/ru/firefox/language-tools/

تایپ روسی

Any key

دانلود عکس‌های گوگل

Bulk Image Downloader

Google Images Downloader

افزونه‌های کاربردی

Greasemonkey

افزونه Greasemonkey فایرفاکس به شما این امکان را می‌دهد تا اسکریپت بسازید تا امور مورد نظر خود را با آن انجام دهید. می‌توانید از اسکریپت‌هایی که دیگران نوشته‌اند نیز استفاده کنید بعنوان مثال با این اسکریپت می‌توانید فایل‌های صوتی را مستقیم در مرورگر وب گوش کنید یا با اسکریپت Gmail FullScreen می‌توانید صفحه مربوط به Gmail را بصورت تمام صفحه (Full Screen) مشاهده نمایید. اسکریپت‌های بسیار متنوعی برای Greasemonkey وجود دارد بعنوان مثال یکی از راه‌های دانلود تریلیرهای سینمایی سایت Apple نیز از طریق اسکریپت‌های همین افزونه است.

User-Agent Switcher

Quickly and easily switch between popular user-agent strings.

FoxyProxy Standard

FoxyProxy is an advanced proxy management tool that completely replaces Firefox's limited proxying capabilities. For a simpler tool and less advanced configuration options, please use FoxyProxy Basic.

grammarly

http://farnet.ir/1393/09/86378/firefox-collections-mozilla-best2014/

Web Archives

برترین افزونه‌های مرورگر فایرفاکس در اندروید

Phone to Desktop


Dark Background and Light Text
All-In-One PageSpeed Test

 

Dictionary Anywhere
wiktionary filter
Arabic Vocabulary

 


DownThemAll!
Easy Youtube Video Downloader Express
HTML Content Blocker
Ghostery – Privacy Ad Blocker
Enhancer for YouTube™
Fire Time TrackerIDM Integration Module
IP Lookup
Netmon
apptelemetry_page_speed_monitor-17.1.10-an+fx
Pray Times!
Traffic Optimizer
Web Developer Checklist


Window Performance Test
Zotero Connector

 

Page Performance Test

IP Lookup

Load Time

 

IP Lookup

IP Address and Domain Information - Dnslytics

IP

Get Website IP

IpProtocols

Server IP

Show External IP 

Worldwide Radio

show-my-ip 

What is My IP Address 

Fire Time Tracker

JavaScript Switcher

 

 

Grammar and Spell Checker - LanguageTool

Overflow

WhatIP

20 essential Firefox extensions geared for people who build websites.

The good news is: We reviewed and collected the best Firefox add-ons for developers (supported by Firefox Quantum).

 • Web Developer: The Web Developer add-on extends Mozilla Firefox by adding a toolbar with various options for working with web pages. For example, it has an option to inspect CSS styles of page elements that will tell you what CSS attributes they have, and which styles affect them.
 • SeoQuake: SeoQuake will help you in optimizing your web pages for search engines. It gives you an SeoBar that has loads of useful SEO-related options for you to take advantage of. This extension will assist you in identify issues pertaining to search engine indexing in your web pages.
 •  Window Resizer 1.0: Window Resizer comes in handy for testing different screen sizes and monitor resolutions. It quickly and accurately resizes Firefox’s viewport so that you can test to see how your design looks in standard resolution sizes.
 • FireShot: FireShot is a Firefox add-on that creates screenshots of your web page. What is unique about this plugin is that it gives you a set of editing and annotation tools for working with your screenshots. This can be a handy extension to have for presenting your work in your portfolio.
 • Firebug: Firebug is considered to be the ultimate developer’s tool for Firefox. You are given a ton of web development tools to use from within your browser. You can explore, edit, debug, and monitor CSS, HTML, and JavaScript in real-time on any web page.
 • Greasemonkey: The Greasemonkey Firefox add-on enables you to modify how a web page looks and works by using small snippets of JavaScript. There are hundreds of scripts that you can download to enhance this add-on.
 •  ColorZilla: ColorZilla is an incredibly simple extension for Firefox. If you’ve ever wanted to determine what colors are used on a web page, ColorZilla is the tool for the job. It adds an eyedropper icon to the bottom-left corner of Firefox.
 • FireFTP: FireFTP is a streamlined Firefox extension for uploading files to a server. It offers several advantages to standalone FTP applications, such as its operating system-independent requirements. This browser add-on has all the features you would expect from standalone apps.
 • IE Tab: This great add-on for web developers allows you to switch back and forth from IE and Firefox layout engines with a click of a button. This permits you to test and compare how each browser renders your web pages without having to leave Firefox or install IE(vil).
 • Palette Grabber: This add-on will build color themes that are exportable to popular graphic-editing software such as Photoshop, Paint Shop Pro, GIMP, Fireworks, and Paint.NET of the web page you’re currently viewing.
 • Font Finder 0.5c: With this add-on, you can highlight any text on a page to find out CSS styling information about that highlighted block of text.
 • Total Validator: This extension is an all-in-one validation tool that will check HTML, links, take screenshots and do a lot more. It also performs accessibility validation (WCAG, US-508), broken link checking, spell checking (in five different languages), and take screen captures via different web browsers and operating systems to see how your web pages look.
 • Platypus: Hands down, Platypus is one of the best Firefox extensions for modifying a web page. It works with Greasemonkey as a sort of WYSIWYG and it will remember your edits when you visit the web page again. You can use it to experiment with different variations of a web design.
 • Dummy Lipsum: An add-on with a very simple purpose, Dummy Lipsum generates Lorem Ipsum dummy text for you to use in your designs.
 • Page Diff: Page Diff is an add-on that helps web developers and designers see HTML source code differences between web pages. This is helpful for finding code irregularities or differences that will enable you to debug rendering issues.
 • Aardvark: Aardvark, aimed at front-end web developers, let’s you select web page elements and gives you several options for them, such as removing them from the web page (great for screen shots) or modifying their colors (helpful when printing web pages).
 • Codetch: Codetch is a WYSIWYG editor add-on that allows you to edit web pages directly in Firefox. The interface is modeled after Dreamweaver (but thankfully, the price is not).
 • Measure It: Measure It is an add-on that gives you a built-in ruler for measuring web page elements. It’s great for figuring out dimensions of things on a web page.
 • YSlow: YSlow is a web browser utility that benchmarks a web page’s front-end design performance. It will assist you in optimizing your web designs for fast response times by identifying performance issues.
 • CSSViewer: CSSViewer allows you to inspect CSS properties on a web page that you’re viewing. It’s a great way to study styles that you’ve seen on websites to learn CSS development techniques.
  Cookie Quick Manager
 • Usersnap: The Usersnap Firefox add-on lets you capture and annotate any website. It works great for collecting and managing user feedback on websites or applications or for tracking bugs in your browser.
  All screenshots are directly saved in your Usersnap projects. It integrates with your workflow, and you can connect Usersnap with JIRA, Trello, Slack and 20 other project management tools. A perfect fit for QA and development teams.
  Try Usersnap for free: https://addons.mozilla.org/en-us/firefox/addon/usersnap/
 • Web Developer
  I absolutely recommend the ‘Web Developer‘ add-on. It gives you some great features which will make your development workflow faster.
  I enjoy various CSS, form and image options. No matter if I want to check alt tags, missing images or image dimensions, this add-on is my preferred choice.
  https://addons.mozilla.org/en-us/firefox/addon/web-developer/
 • User Agent Switcher
  The User Agent Switcher allows you to switch the user agent of your browser. The add-on will add an option to the tool settings. This option lets you switch the user agent.
  https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/uaswitcher/
 • Ghostery: Ghostery is a great add-on to display installed trackers and pixels of any website. It helps you to find and analyze the used marketing- and tech stack of any website. And you can block them if you don’t want your session to be recorded.
  https://addons.mozilla.org/en-us/firefox/addon/ghostery/
 • ColorZilla: ColorZilla is an advanced color picker and eyedropper. It allows you to get the color of any pixel in the browser window. The extension also has a built-in averaging square. This helps you get a matching color to for a photo. The add-on is pretty simple and easy to use.
  https://addons.mozilla.org/en-uS/firefox/addon/colorzilla/
 • HTTPS Everywhere: This Firefox add-on encrypts all your communication with many major websites.
  As many sites support HTTPS, they still might use HTTP. Or they fill encrypted pages with links that go back to unencrypted sites. The HTTPS Everywhere add-on fixes these problems by rewriting all requests to HTTPS.
  https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/https-everywhere/
 • BuiltWith: The BuiltWith add-on analyses websites and their technologies, servers, and hosts. It works great for analyzing competitor websites and you can get insights on any web page.
  And it even displays tracking IDs, like the Google Analytics ID.
  https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/builtwith
 • Web Developer Checklist: The Web Developer Checklist is a simple add-on that gives you an overview of the usability of your site.
  https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/webdeveloperchecklist/
 • Cookie Manager: This Cookie Manager lets you check and manage the cookies. You are able to view, add, change or even delete cookies in any of the domains.
  You can even export and import cookies. This is helpful to reproduce certain issues by recreating certain browser sessions.
  https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/a-cookie-manager/
 • NoScript Security Suite: Winning the “PC World Class Award”, this Firefox add-on got quite some attention. It is one of the top-rated add-ons. This extension makes your browser safer by restricting JavaScript and other executable content.
  https://addons.mozilla.org/EN-uS/firefox/addon/noscript/
 • Open Lorem: As a web developer or designer, you’ll find this extension quite helpful. Open Lorem generates “lorem ipsum” text for you and your websites.
  https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/openlorem/
 • Page Performance Test: It analyses web pages’ performance based on various parameters. The Page Performance Test measures network, browser, and server performance.
  You can use Page Performance Test directly on your console:
  Open up your console; you will now find a new tab “page performance”
  Start the performance test
  https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/page-performance-test/?src=api
 • uBlock Origin

 

 

 


Dictionary Anywhere.xpi
Download all Images.xpi
downthemall.xpi
External Application Button.xpi

Flagfox.xpi
Grammar_Spell Checker — LanguageTool.xpi


Proxy Shunter.xpi

@setupvpncom.xpi
simple-translate@sienori.xpi

New

Simple Translate

Awesome-rss
Dark Background and Light Text
External Application Button (WebExtension)
Feedbro
Turbo Download Manager
HTML Content Blocker
Link Extractor
Link Gopher
Pray Times!

Worldwide Radio
Dictionary Anywhere (disabled)

Ruffle (disabled)

SEO

SEO Analysis & Website Review by WooRank
SEO Site Tools, Site Analysis
SimilarTech Prospecting
Simple Translate
SEOquake
SimilarWeb - Traffic Rank & Website Analysis

Profiles - Where Firefox stores your bookmarks, passwords and other user data | Firefox Help

How do I find my profile?
- Click the menu button Fx89menuButton, click Help and select More Troubleshooting Information. The Troubleshooting Information tab will open.
- Under the Application Basics section next to Profile Folder, click Open Folder. Your profile folder will open. 
Note: If you are unable to open or use Firefox, follow the instructions in Finding your profile without opening Firefox.
Finding your profile without opening Firefox
Firefox stores your profile folder in this location on your computer, by default:
C:\Users\<your Windows login username>\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\
Windows hides the AppData folder by default but you can find your profile folder as follows:
- Press Windows Key+R on the keyboard. A Run dialog will open.
- Type in:
- %APPDATA%\Mozilla\Firefox\Profiles\
- Click OK. A window will open containing profile folders.
- Double-click the profile folder you wish to open. If you only have one profile, its folder would have "default" in the name. 
- Alternatively, you can find your profile by pressing the Windows Key key and then start typing: %APPDATA%\Mozilla\Firefox\Profiles\ 
Note: To set Windows to show the AppData folder and other hidden files and folders, see Show hidden files - Windows Help.
What information is stored in my profile?
Note: This is not a complete list. Only important information is described.
Bookmarks, Downloads and Browsing History:
- places.sqlite
- This file contains all your Firefox bookmarks and lists of all the files you've downloaded and websites you’ve visited.
- bookmarkbackups
- This folder stores bookmark backup files, which can be used to restore your bookmarks.
- favicons.sqlite
- This file contains all of the favicons for your Firefox bookmarks. 
For more information, see Bookmarks in Firefox and Restore bookmarks from backup or move them to another computer.
Passwords:
- key4.db
- logins.json
- Your passwords are stored in these two files. For more information, see Password Manager - Remember, delete and edit logins and passwords in Firefox. 
Site-specific preferences:
- permissions.sqlite
- content-prefs.sqlite
- These two files store many of your Firefox permissions (for instance, which sites are allowed to display popups) or zoom levels that are set on a site-by-site basis (see Font size and zoom - increase the size of web pages). 
Search engines:
- search.json.mozlz4
- This file stores user-installed search engines. For more information, see Add or remove a search engine in Firefox. 
Personal dictionary:
- persdict.dat
- This file stores any custom words you have added to Firefox's dictionary. For more information, see How do I use the Firefox spell checker?. 
Autocomplete history:
- formhistory.sqlite
- This file remembers what you have searched for in the Firefox search bar and what information you’ve entered into forms on websites. For more information, see Control whether Firefox automatically fills in forms. 
Cookies:
- cookies.sqlite
- A cookie is a bit of information stored on your computer by a website you’ve visited. Usually, this is something like your site preferences or login status. Cookies are all stored in this file. 
DOM storage:
DOM Storage is designed to provide a larger, more secure, and easier-to-use alternative to storing information in cookies.
- webappsstore.sqlite
- Information is stored in this file for websites
- chromeappsstore.sqlite
- This file stores information for about:* pages. 
Extensions:
- extensions
- This folder, if it exists, stores files for any extensions you have installed. To learn more about Firefox extensions and other add-ons, see Find and install add-ons to add features to Firefox. 
Security certificate settings:
- cert9.db
- This file stores all your security certificate settings and any SSL certificates you have imported into Firefox. 
Security device settings:
- pkcs11.txt
- This file stores security module configuration. 
Download actions:
- handlers.json
- This file stores your preferences that tell Firefox what to do when it comes across a particular type of file. For example, these are the settings that tell Firefox to open a PDF file with Acrobat Reader when you click on it. For more information, see Manage file types and download actions in Firefox. 
Stored session:
- sessionstore.jsonlz4
- This file stores the currently open tabs and windows. For more information, see Restore previous session - Configure when Firefox shows your most recent tabs and windows. 
Toolbar customization:
- xulstore.json
- This file stores toolbar and window size/position settings. For more information, see Customize Firefox controls, buttons and toolbars. 
User preferences:
- prefs.js
- This file stores customized user preference settings, such as changes you make in Firefox Settings dialogs. The optional user.js file, if one exists, will override any modified preferences. 
Containers:
- containers.json
- This file stores the details of containers used by the Container Tabs feature, including those created by extensions such as Facebook Container. 


      

2000-2016 CMS Fadak. ||| Version : 4.2-b2 ||| This page was produced in : 0.002 Seconds