- روش تحقیق‌وتحلیل - سوالات امتحانی برای مقاله نویسی
: 20210206 : 2912

سوالات امتحانی برای مقاله نویسی


 1. جلسه اول
 2. جلسه چهارم
 3. سوالات مقاله نویسی

جلسه اول

علم رتوریک به چه معناست ؟
دقت فرمائید، یک گزینه صحیح میباشد:
یکی از علوم موثر در کشف نسخ خطی
صرفا به ادبیات شفاهی اطلاق می‌شود
استفاده موثر از زبان، برای اقناع مخاطب است.*

برای اینکه متن شما، صراحت علمی داشته باشد، باید چه مواردی رعایت شود؟!
دقت فرمائید، یک گزینه صحیح میباشد:
از یک سوال شروع بشود و در قالب یک چارچوب نظری و روش مشخص، داده‌ها را تحلیل کنیم و به یک نتیجه خاصی برسیم.
تعریف مفاهیم کلیدی، توضیح دهید قصد دستیابی به چه نتیجه‌ای را در پژوهش خودتان دارید . اطمینان حاصل کنید که همه مدعاهای شما با شواهد مناسب پشتیبانی شده اند.*
ادعای دیگران را به دقت بررسی کنید و در صورت نیاز شواهدی که استفاده کرده‌اند را زیر سوال ببرید.*

علم رتوریک اولین بار در کجا و به چه منظور شکل گرفت؟
دقت فرمائید، یک گزینه صحیح میباشد:
در ایران و به شکل یکی از مواد درسی در علوم حوزوی
در یونان باستان، افراد برای دفاع از خود در دادگاه‌ها و در مجامع مختلف نیاز به تقویت فن بیان خود داشته‌اند برای همین منظور از این علم استفاده میکردند.*
در لندن و به منظور انتقال علم به صورت دست نوشته

در دوره رنسانس گرایش اصلی مردم به سمت چه چیزی بود ؟
دقت فرمائید، یک گزینه صحیح میباشد:
در این دوره اصولا نوشتن و بحث علم خیلی رایج نبود و دانشمندان و علما گرایش به نوشتن نسخ خطی داشته و بصورت دست نوشته، علم را منتقل می‌کردند.
در این دوره با اختراع دستگاه چاپ گرایش وسیعی به کشف نسخ خطی قدیمی و چاپ و بازنویسی آنها پیدا شد .*
در این دوره فن خطابه و سخنوری به شکل گفتاریش خیلی مد نظر واقع شده است .

افزایش نسبی سطح ارتباطات علمی، نوشتن و مطالعه در کدام دوره بود؟!
دقت فرمائید، یک گزینه صحیح میباشد:
در دوره رنسانس*
در دوره مشروطه
در یونان باستان در دوره مدرن

شکل گیری انجمن سلطنتی لندن به چه منظور بود ؟!
دقت فرمائید، یک گزینه صحیح میباشد:
قالب مقاله از این انجمن، در دوره مشروطه وارد ایران شد
برای ترویج و بسط علم رتوریک
به منظور پیشبرد علوم طبیعی بود . در این انجمن دانشمندان مختلف گرد هم می‌آمدند و پیرامون مباحث علمی بحث می‌کردند و مقاله‌های یکدیگر را داوری میکردند و بعد مقاله‌های داوری شده را در مجله‌ای به نام تعاملات فلسفی چاپ میکردند.*

علت رویکرد ادبیات شفاهی وگفتاری در ایران را قبل از تشکیل دانشگاه ذکر کنید ؟!
دقت فرمائید، یک گزینه صحیح میباشد:
به دلیل رکود صنعت نوشتاری
زیرا دفاعیات در دادگاه‌ها به صورت شفاهی بود .
به دلیل وجود حوزه‌های علمیه و رسالت تبلیغی این حوزه‌ها*

سه ویژگی اصلی مقالات علمی پژوهشی را نام ببرید ؟!
دقت فرمائید، یک گزینه صحیح میباشد:
طرح سوال در موضوع مقالات اجباری است و یک جانبه بودن طرح مساله...
موضوع تحقیق، احتیاط آمیز بودن، صرفاً توصیفی بودن
ساختار، سیر پژوهشی و رویکرد تحلیلی*

رویکرد تحلیلی به چه معناست ؟!
دقت فرمائید، یک گزینه صحیح میباشد:
باید تنها یک موضوع تحلیلی را در جمله اول پاراگراف وارد کنیم .
جملاتی که در پاراگراف به عنوان جملات پشتیبان می‌آید، باید از یک سیر پژوهشی منطقی تبعیت کند .
رویکرد تحلیلی به این معناست که مزایا،‌ معایب، نواقص و... را مطرح کنیم و نوشتارهای طرح شده در موضوع را با هم مقایسه و طبقه بندی کنیم. به ذکر همه جوانب کار بپردازید، موضع گیری کنید، ادعای صِرف کافی نیست باید از ادعای خودتان پشتیبانی کنید.*

نویسنده یک اثر علمی پژوهشی باید اطمینان حاصل کند که معنای آنچه که مینویسد، کاملا روشن و عاری از ابهام است "، این جمله بیانگر کدام ویژگی ساختاری متن است ؟!
دقت فرمائید، یک گزینه صحیح میباشد:
سیر پژوهشی
رعایت صراحت علمی در نوشتار*
ارجاع به منبع مشخص و بافت علمی

جلسه چهارم

کدامیک از گزینه‌ها ربطی به صفحه عنوان ندارد؟
دقت فرمائید، یک گزینه صحیح میباشد:
مقدمه*
چکیده
وابستگی سازمانی
عنوان
بازخورد


کدامیک از گزینه‌ها جزئی اصلی از یک مقاله علمی پژوهشی است؟
دقت فرمائید، یک گزینه صحیح میباشد:
کلمات کلیدی
چیگده
وابستگی سازمانی
پیشینه مطالعات*
بازخورد

در چکیده مقاله کدام مورد قید میشود؟
دقت فرمائید، یک گزینه صحیح میباشد:
کلمات کلیدی
توضیح فرضیه و نتایج*
پیشینه پژوهش
وابستگی سازمانی
بازخورد

در بخش کلید واژه مقاله علمی پژوهشی کدام مورد نباید رعایت شود؟
دقت فرمائید، یک گزینه صحیح میباشد:
کلید واژه‌ها در عنوان ذکر شوند
تعداد کلید واژه‌ها نباید بیش از 7 عدد باشد
کلید واژه‌ها در چکیده ذکر شوند
کلید واژه‌های فرعی ذکر شوند*

سوالات مقاله نویسی

1. کدام یک از موارد ذیل، جزء آفت‌های مخرّب مقالات لاتین در ایران به شمار نمی‌رود؟
دقت فرمائید، یک گزینه صحیح میباشد:
a. غفلت از چاپ کتاب، به دلیل ارائه‌ی زیاد مقالات لاتین.
b. غفلت از چاپ مقالات داخلی، به دلیل ارائه‌ی زیاد مقالات لاتین.
c. ارسال مقالات غنی تر برای ژورنال‌های خارجی.
d. تخلیه‌ی اطلاعاتی در دستاوردهای علمی چندساله‌ی فرد.
2. تفاوت اصلی مقالات «کنفرانسی» با مقالات «ژورنالی» در چه چیزی است؟
دقت فرمائید، یک گزینه صحیح میباشد:
a. در این است که هیچ یک از مقالات «کنفرانسی»، قابلیّت تبدیل به مقالات «ژورنالی» را ندارد.
b. در این است که مقالات «کنفرانسی»، برخلاف مقالات «ژورنالی»، دنبال استنباط کلّی است.
c. در این است که سطح علمی و کیفی مقالات «کنفرانسی»، از مقالات «ژورنالی» برتر است.
d. در این است که مقالات «ژورنالی»، برخلاف مقالات «کنفرانسی»، دنبال استنباط کلّی است.
3. «کتاب» در جامعه‌ی علمی، از چه جهتی بر «مقاله» ارجحیّت دارد؟
دقت فرمائید، یک گزینه صحیح میباشد:
a. «کتاب» از جهت «جامعیّت»، بر «مقاله» ارجحیّت دارد.
b. «کتاب» از حیث «گستردگی منابع»، بر «مقاله» ارجحیّت دارد.
c. «کتاب» از حیث «کمّی»، بر «مقاله» ارجحیّت دارد.
d. «کتاب» از حیث «کیفی»، بر «مقاله» ارجحیّت دارد.
4. کدام یک از موارد ذیل، به عنوان مهم‌ترین خدمت علمی محسوب می‌شود؟
دقت فرمائید، یک گزینه صحیح میباشد:
a. ترجمه‌ی «کتاب»، به عنوان مهم‌ترین خدمت علمی محسوب می‌شود.
b. تألیف «کتاب»، به عنوان مهم‌ترین خدمت علمی محسوب می‌شود.
c. تألیف «مقاله»، به عنوان مهم‌ترین خدمت علمی محسوب می‌شود.
d. ترجمه‌ی «مقاله»، به عنوان مهم‌ترین خدمت علمی محسوب می‌شود.
5. دلیل اصلی دانشگاه‌های داخلی در تأکید بر مقاله ی، علمی- پژوهشی در هنگام دفاع از تز، چیست؟
دقت فرمائید، یک گزینه صحیح میباشد:
a. بالا بردن ضریب اطمینان تز در برابر انتقادات داور.
b. کسب امتیازات علمی لازم برای دانشجو و استاد راهنما.
c. بالا بردن ارزش علمی تز در برابر ژورنال‌های خارجی.
d. سنجش میزان توانایی دانشجو در هنگام دفاع از تز.
6. در بین اهداف مقاله نویسی، کدام یک از این اهداف، به عنوان هدف اصلی محسوب می‌گردد؟
دقت فرمائید، یک گزینه صحیح میباشد:
a. به اشتراک گذاشتن دستاوردهای علمی.
b. استفاده از امتیاز مقاله برای دفاعیه‌ی تز دکتری.
c. استفاده از امتیازات علمی و مادّی مقاله.
d. برقراری ارتباط محققین در یک موضوع.
7. برای دفاعیه‌ی تز دکتری، به چند مقاله علمی- پژوهشی، نیاز است؟
دقت فرمائید، یک گزینه صحیح میباشد:
a. به سه مقاله‌ی علمی- پژوهشی، نیاز است.
b. به دو مقاله‌ی علمی- پژوهشی نیاز است.
c. به چهار مقاله‌ی علمی- پژوهشی، نیاز است.
d. به یک مقاله‌ی علمی- پژوهشی، نیاز است.
8. رویکرد دانشگاه‌های داخلی و خارجی پیرامون ضرورت مقاله نویسی در دفاع از تز دکتری، چگونه است؟
دقت فرمائید، یک گزینه صحیح میباشد:
a. این ضرورت، برای بالا بردن و ارتقاء درجه‌ی علمی دانشگاه‌ها مطرح می‌شود.
b. ضرورت مقاله نویسی جهت دفاعیه، صرفاً مختص دانشگاه‌های داخلی است.
c. این ضرورت در تمام دانشگاه‌های جهان، به شکلی یکسان دیده می‌شود.
d. ضرورت مقاله نویسی جهت دفاعیه، صرفاً مختص دانشگاه‌های خارجی است.
9. در مقالات ژورنالی، انرژی و وقت نویسنده، غالباً صرف چه چیزی می‌شود؟
دقت فرمائید، یک گزینه صحیح میباشد:
a. صرف «نگارش و انتخاب مجله» می‌گردد.
b. صرف «بازریابی فروش» می‌گردد.
c. صرف «مطالعه منابع» می‌شود.
d. صرف «ترجمه و ویراستاری» می‌شود.
10. کدام یک از موارد ذیل، جزء اهداف مورد نظر در ارائه‌ی مقاله محسوب نمی‌شود؟
دقت فرمائید، یک گزینه صحیح میباشد:
a. استفاده از امتیازات علمی مقاله برای خود.
b. معرّفی خود به عنوان یک محقّق علمی.
c. ممانعت از الگوبرداری دیگران از مقاله.
d. به اشتراک گذاشتن دستاوردهای علمی.


                               

2000-2016 CMS Fadak. ||| Version : 4.2-b2 ||| This page was produced in : 0.004 Seconds