فدک - مدیریت راهبردی - نقد مدیریت استراتژیک
آخرین تغییرات : 2018-08-14تعداد بازدید : 62

نقد مدیریت استراتژیکتمام این مقالات به نوعی رویکرد یا ابزارهای کلاسیک برنامه ریزی استراتژیک را زیر سوال می‌برند.

Should You Build Strategy Like You Build Software

Stop Making Plans, Start making decisions

Strategy as_wicked problem

Strategy as active waiting

Strategy As Simple Rules and 8-1 Simple rule 4 a Complex World

Bringing Science to the Art of Strategy-Sep 2012

Tired of strategic planning and 11-1 The Real Value of SP

Just in time strategy

How agile is your Strategy

Which strategy when Sloan

Your strategy needs strategy

Strategy as Revolution


و کتاب جنگل استراتژی مینتزبرگ مطلب هفت گناه کبیره برنامه ریزی استراتژیک.
کتاب استراتژی خوب استراتژی بد از انتشارات آریانا هم دو سه فصل دارد در مورد نقد برنامه ریزی استراتژیک کلاسیک
اکثر مقالات بالا از طریق جستجوی اینترنتی قابل دسترسی هستند. در ضمن نشریه گزیده مدیریت که ترجمه‎هاروارد است بیشتر این مقالات را ترجمه کرده است. (سایت نشریه: لینک)


       

2000-2016 CMS Fadak. ||| Version : 4.2-b1 ||| This page was produced in : 0.001 Seconds