فدک - زبان انگلیسی - بزرگی/ کوچکی حروف واژه‌های انگلیسی موجود در متن
آخرین تغییرات : 2018-02-10تعداد بازدید : 77

بزرگی/ کوچکی حروف واژه‌های انگلیسی موجود در متن


  1. بزرگی/ کوچکی حروف واژه‌های انگلیسی موجود در متن

بزرگی/ کوچکی حروف واژه‌های انگلیسی موجود در متن

 (۱) حرف نخست جمله‎‌ها؛ مانند:
A mine fuze responds to the direct pressure of a target.
Some people think that money brings honor. This is a wrong idea.
 (۲) حروف نخست کلمه‎‌ها در عنوان‎های مطالب کتاب (در فهرست مطالب و در متن کتاب):
 ۱- Interagency Operations
 ۱. ۱- Understanding Interagency Operations
 ۱. ۲- Syncronizing Interagency Operations
 (۳) حروف کوتاه‎نوشته‎‌ها (حروف اختصاری) و حروف نخست ساژه‌های دارای کوتاه‎نوشته:
عضو وابسته به انجمن سلطنتی علوم و فن‎آوری گلاسکو
ARCST= Associate of the Royal College of Science and Technology of Glasgow
کار‌شناس ارشد علوم در مهندسی شیمی
MSCE= Master of Science in Civil Engineering
آگاهی: برخی کوتاه‌نوشته‌ها با حروف کوچک نوشته می‌شوند. هرگاه کوتاه نوشته‌‎ای با حروف کوچک نوشته شود، ساژه‌های مربوط به آن نیز با حروف کوچک نوشته می‌شوند:
o. p= ۱. out of print     ۲. overprint     ۳. overproof    
opt= ۱. optative ۲. optical ۳. optician ۴. optic ۵. optimum ۶. optional
 (۴) حرف‌های نخست هر کلمه در نام‌ها و ساژه‌هایی که درپی می‌آیند:
 (۴. ۱) نام‎های خاص:
Albert، David، Tome، Ali، Parviz، Mina، …
 (۴. ۲) سمت‌های کشوری و لشکری:
وزیر دفاع    Secretary of (State for) Defese
دادستان کل (رئیس مجلس اعیان)     Lord Chancellor
وزیر علوم و آموزش و پرورش    Secretary of (State for) Education and Science
معاون پارلمانی    Parlimentary Private Secretary
 (۴. ۳) نام‎های جغرافیایی و مکان‌ها:
مثلث نقره‌ای     Silver Triangle
آفریقای جنوبی    South Africa
تهران    Tehran
 (۴. ۴) سازمان‎‌ها، نهاد‌ها، اتحادیه‌ها، هیأت‌ها، شورا‌ها، مجموعه‌ها، مؤسسه‌ها و مانند این‎‌ها:
شورای اصلی بررسی سیستم‎های اطلاعاتی خودکار
Major Automated Information System Review Council
اتحادیهٔ جهانی انجمن‌ها و مؤسسات کتابداری
International Federation of Library Association and Institutions
 (۴. ۵) عنوان کتاب‎‌ها، مقاله‌ها، نشریه‌ها، آیین‌نامه‌ها و مانند این‎‌ها:
نام کتاب    Psychology of Intelligence Analysis
    
نام مقاله    How to Evaluate Corporate Strategy؟
نام مجله    Military Reviw
نام آیین‌نامه    FM ۹۰-۱۳ River Crossing Operations
 (۴. ۶) نبرد‌ها و عملیات‎های نظامی
Operation Just Cause
Battle of the Bismarck
Operation Desert Storm
Operation Fao
Operation Fat» hol-Mobin
 (۴. ۷) دوره‌های (عصرهای) تاریخی، زمین‌شناسی و...:
عصر هلنیستی    Hellenistic Age
عصر آهن    Iron Age
عصر حجر    Stone Age
 (۴. ۸) کیش‌ها، آیین‌ها، مکتب‌ها، فرقه‎‌ها و…:
آیین‌ رواقی    Stocism
کیش سیک    Sikhism
دین اسلام    Islam
دین مسیحیت    Christianity
فرقه‎ی سیسترسین    Cistercians
 (۴. ۹) لقب‌ها و عنوان‌های اشرافی، اجتماعی و مانند این‎‌ها:
ویسکونت    Viscont
راجه    Raja
آگاهی: در همه‎ی موارد پیش‎گفته، جزء دوم واژه‎های مرکب با حرف کوچک آغاز می‌‎شود:
مثال: (عنوان مقاله)                  Hand-written Books
 (۴. ۱۰) نام زبان‌ها:
زبان آسی    Ossetic Language
زبان هیتی    Hittite Languge    
 (۴. ۱۱) اقوام، نژاد‌ها و مانند این‎‌ها:
قوم اسرائیل    Zion
قوم پتان    Pathan
 (۴. ۱۲) سلسله‌ها، حکومت‌ها، دولت‌ها و مانند این‎‌ها:
سلسلهٔ (سلطنتی) والوت    Valois Dynasty
 (۴. ۱۳) پیمان‌ها، قرارداد‌ها و مانند این‌ها:
پیمان جهانی حفظ حقوق مؤلف    Universal Copyright Convention
۰ لایک


     

2000-2016 CMS Fadak. ||| Version : 4.2-b1 ||| This page was produced in : 0.001 Seconds