فدک - مدیریت اسلامی - سلسله مباحث مدیریت اسلامی، راهبردهای مدیریتی امام علی علیه السلام و شرح نامه 53 نهج البلاغه
آخرین تغییرات : 2017-12-23تعداد بازدید : 162

سلسله مباحث مدیریت اسلامی، راهبردهای مدیریتی امام علی علیه السلام و شرح نامه 53 نهج البلاغهمبانی مدیریت اسلامی، راهبردهای مدیریتی، مدیریت زمان، ارکان مدیریت اسلامی، مدیریت منابع انسانی، آفات و بایدهای مدیریت، عدالت، مدیریت فرهنگ سازمانی و ...

سلسله مباحث عمیق مدیریت اسلامی، راهبردهای مدیریتی امام علی علیه السلام و شرح نامه 53 نهج البلاغه ( نامه امام علی به مالک اشتر) توسط حجت الاسلام دکتر سید صمصام الدین قوامی موسس و مدیر بنیاد فقهی مدیریت اسلامی. این مباحث سال گذشته در برنامه رادیویی پرتو ولایت رادیو معارف پخش گردیده است.

دانلود در ادامه مطلب

سلسله مباحث مدیریت اسلامی، راهبردهای مدیریتی امام علی علیه السلام و شرح نامه 53 نهج البلاغه ( نامه امام علی به مالک اشتر) توسط حجت الاسلام دکتر سید صمصام الدین قوامی موسس و مدیر بنیاد فقهی مدیریت اسلامی

حجت الاسلام دکتر سید صمصام الدین قوامی

 

 عنوان فایل

لینک دانلود

 

 

 

مبانی مدیریت اسلامی 1

دریافت

مبانی مدیریت اسلامی 2

دریافت

حوزه‎های مدیریت اسلامی

دریافت

راهبردهای مدیریتی 1

دریافت

راهبردهای مدیریتی 2

دریافت

راهبردهای مدیریتی 3

دریافت

مروری بر مباحث گذشته

دریافت

وظایف مدیریتی

دریافت

مدیریت زمان 1

دریافت

مدیریت زمان 2

دریافت

کنترل، بازرسی و نظارت 1

دریافت

کنترل، بازرسی و نظارت 2

دریافت

مروری بر جلسات 8 و 9 و 10

دریافت

مروری بر جلسات 11 و 12

دریافت

کنترل، بازرسی و نظارت 3

دریافت

رهبری چهارمین رکن مدیریت اسلامی

دریافت

اهمیت مشورت

دریافت

مدیریت منابع انسانی 1

دریافت

مدیریت منابع انسانی 2

دریافت

مروری بر جلسات 15 و 16

دریافت

مروری بر جلسات 17 و 18 و 19

دریافت

مدیریت منابع انسانی 3

دریافت

معیار گزینش فرماندهان نظامی

دریافت

شرایط گزینش قاضی

دریافت

شرایط گزینش مقامات ارشد

دریافت

آموزش منابع انسانی

دریافت

مروری بر جلسات 22 و 23

دریافت

مروری بر جلسات 24 و 25 و 26

دریافت

مدیریت حقوق منابع انسانی

دریافت

ارزیابی عملکرد منابع انسانی 1

دریافت

ارزیابی عملکرد منابع انسانی 2

دریافت

آفات و بایدهای مدیریت

دریافت

مدیریت رفتار سازمانی 1

دریافت

مروری بر جلسات 29 و 30 و 31

دریافت

مروری بر جلسات 32 و 33

دریافت

مدیریت رفتار سازمانی 2

دریافت

مدیریت رفتار سازمانی 3

دریافت

مدیریت رفتار سازمانی 4

دریافت

عدالت و تقویت پایگاه مردمی

دریافت

مدیریت رفتار با اقشار آسیب پذیر

دریافت

مروری بر جلسات 36 و 37

دریافت

مروری بر جلسات 38 و 39 و 40

دریافت

مدیریت در نظرگرفتن افکار عمومی

دریافت

مدیریت فرهنگ سازمانی 1

دریافت

مدیریت فرهنگ سازمانی 2

دریافت

مدیریت فرهنگ سازمانی 3

دریافت

مدیریت فرهنگ سازمانی 4

دریافت

مروری بر جلسات 43 و 44

دریافت

مروری بر جلسات 45 و 46 و 47

دریافت

 

 


       

2000-2016 CMS Fadak. ||| Version : 4.2-b1 ||| This page was produced in : 0.002 Seconds