فدک - مدیریت معاصر - گزیده لغت نامه تخصصی مدیریت
آخرین تغییرات : 2017-10-28تعداد بازدید : 177

گزیده لغت نامه تخصصی مدیریتAim هدف با قصد

Goal هدف با نتیجه دلخواه

Object در جستجوی هدف

Purpose هدف چیزی که انجام شده

Target چیزی که هدف شده

دکترین (به لاتین: Doctrina) یا رهنامه مجموعه‌ای از باورها، رهنمودها و آموزه‌های توصیفی که برای مقصودی عملیاتی سازمان یابند و نقش راهنما و چهارچوب را بازی کنند. دکترین، فراتر از راهبرد و بنابراین فراتر از سیاست و خط مشی است. دکترین‌ها به ناچار دیر یا زود از ایدئولوژی‌ها زاده می‌شوند.

 


                                             

2000-2016 CMS Fadak. ||| Version : 4.2-b1 ||| This page was produced in : 0.005 Seconds