فدک - دین و رسانه - کنفرانس بین المللی «ظرفیت شناسی و تأثیرگذاری فضای مجازی در ارتقای آموزش‎های دینی»
آخرین تغییرات : 2017-08-17تعداد بازدید : 88

کنفرانس بین المللی «ظرفیت شناسی و تأثیرگذاری فضای مجازی در ارتقای آموزش‎های دینی»ظرفیت‎های آموزشی موجود در فضای مجازی
ظرفیت‎های فضای مجازی در گفتگوهای ادیانی و تقریب مذاهب  
نقش فن آوری‎های نوین در توسعه آموزش‎های دینی مجازی
نقش متقابل آموزش حضوری و مجازی در ارتقای سطح آموزش‎های دینی
آخرین دستاوردها در آموزش‎های دینی در فضای مجازی
مدل‎های آموزش پژوهش محور تربیت مدار در فضای مجازی
ارزیابی میزان تاثیر ابزارها در آموزش مجازی به ویژه نقش بانک‎های اطلاعاتی، کتابخانه دیجیتال و ...
مزیت‌های محتوای دینی در ارتقای سطح آموزش دینی در فضای مجازی
فرصت‎ها و چالش‎های پیش روی آموزش معارف دینی با استفاده از فناوری‌های جدید ارتباطی
متدهای ارزیابی سطح ارتقای دینی در آموزش‎های مجازی
راهبردهای توسعه‎ای و سازمانی آموزش دینی مجازی
نقش سازمان‎ها و مؤسسات غیر دولتی(NGO) در ارتقای سطح دانش و بینش دینی در فضای مجازی
نقش حکومت‎ها و نهادهای دینی در آموزش مجازی
توصیف و تحلیل وضعیت موجود آموزش دینی در فضای مجازی
ظرفیت‎های فضای مجازی در توسعه و تقویت زیست مسالمت آمیز بین الادیانی
تأثیرات فرهنگی آموزش مجازی در رفتار دانش‌پژوهان عرصه دین
مطالعات آینده نگر در آموزش دینی در فضای مجازی            

2000-2016 CMS Fadak. ||| Version : 4.2-b1 ||| This page was produced in : 0.002 Seconds