فدک - مدیریت - تئوری‌های مدیریت
آخرین تغییرات : 2017-07-14تعداد بازدید : 28

تئوری‌های مدیریت


 1. فصل چهارم
 • تئوری‎های سازمان و مدیریت پیشرفته
  1. فصل هفتم (اقتضا گرایان در مدیریت)

 • فصل چهارم

  برنامه ریزی صفحه ۱۹۷ تعریف برنامه ریزی

  برنامه: تعیین هدف کوتاه و پیش بینی راه رسیدن به آن، برنامه متعهد به انجام فعالیت‌های معین برای تحقق هدف به شمار می‌آید.

  برای برنامه‌ریزی تعاریف متعددی ارائه شده است به طوری که گویا هریک از نظریه‌پردازان سعی کرده است با توجه به زمینه تخصصی خود آن را تعریف کنند در اینجا چند مورد از این تعاریف ارائه می‌شود

  یک برنامه‌ریزی عبارت است از تعیین هدف یافتن یا پیش‌بینی راه تحقق آن

  دو برنامه ریزی عبارت است از تصمیم گیری در مورد اینکه چه کارهایی باید انجام گیرد

  سه برنامه ریزی عبارت است از تصور و طراح تصور و طراحی وضعیت مطلوب و یافتن و پیش‌بینی کردن راه‎ها و وسایلی که میل به آن را میسر سازد

  چهار برنامه ریزی عبارت است از طراحی عملیات برای تغییر یک شعر یا موضوع بر مبنای الگوی پیش بینی شده

  بنابراین می‌توان نتیجه‌گیری زین را به منزله برنامه ریزی در نظر گرفت

  برای تحقق هدف اقدام به استفاده از توان فیزیکی و انجام کار باید با اقدام برنامه‌ریزی از توانایی‎های ذهنی استفاده شود برنامه ریزی کلی اهداف برنامه ریزی عبارتند از

  ۱ افزایش احتمال رسیدن به هدف از طریق تنظیم فعالیت‎ها

  افزایش منفعت اقتصادی از طریق مقرون به صرف ساختن عملیات

  ۳ متمرکز شدن بر طرق دستیابی به مقاصد و اهداف و احتراز از انحراف از مسیر

  ۴ مهیا ساختن ابزاری برای کنترل بدون برنامه‌ریزی امکان کنترل وجود ندارد

  برای دستیابی به هدف مورد نظر باید قبل از تلاش فیزیکی یا اقدام، تلاش ذهنی یا برنامه ریزی کافی صورت گیرد و گاهی از فرصت‌ها و تهدیدهای آتی و چگونگی استفاده از پوست‎ها و مبارزه با تهدیدها قرار دارد فلسفه برنامه‌ریزی و یک راه زندگی اندیشه تفکر و مداوم باشد نیاز به برنامه‌ریزی از این واقعیت نشات می‌گیرد که همه نهادها در محیطی متحول فعالیت می‌کند عدم اطمینان ناشی از تغییرات محیطی برنامه ریزی برای تمام نهادها ضروری کرده است برنامه‌ریزی در راس همه وظایف مدیریتی قرار دارد یعنی مقدم بر تمام وظایف مدیریتی برنامه‌ریزی تشکیل‌دهنده شالوده مدیریت است

   

   

  تئوری‎های سازمان و مدیریت پیشرفته

  فصل هفتم (اقتضا گرایان در مدیریت)

  اقتضاگرایان: حد وسط میان 1. مکاتب سنتی و کلاسیک با دید خرد 2. مکتب سیستمی با دید کلان

  هدف: 1. یافتن ارتباطات میان عوامل محیط و سازمان 2. معتقد به وجود ارتباط مشخص میان متغیرها.

   پیام: محیط‌های گوناگون، نیازمند روابط سازمانی گوناگون هستند تا از این طریق بیشترین کارایی حاصل شود.

  چارچوب:

  1. محیط: محیط بیرونی سازمان را عوامل و متغیرهای محیطی تشکیل می‌دهند و مدیریت کنترلی بر آنها ندارد پس هدف مدیریت اقتضایی، تعیین و تشخیص عوامل محیطی موثر بر سازمان است.
  2. متغیرهای مدیریت:
   • متغیرهای فرآیندی: برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت، ارتباط و کنترل
   • متغیرهای کمی: تصمیم گیری، برنامه ریزی خطی، تجزیه و تحلیل نقطه سربه‌سر، ارزش فعلی، طراحی و تجزیه و تحلیل سیستم‎ها، بودجه‌بندی برنامه‌ای–سیستمی، تجزیه و تحلیل شبکه، مدل‌های شبیه‌سازی
   • متغیرهای رفتاری: آموزش، تغییر رفتاری، پویایی گروهی، انگیزه، توسعه سازمانی
   • متغیرهای سیستمی: تئوری عمومی سیستم‎ها، سیستم اطلاعات مدیریت
  3. ارتباط مشروط و مقتضی میان محیط و متغیرهای مدیریتی
   ارتباط وظیفه‌ای مشخص میان متغیرهای محیطی و مدیریتی مرکز ثقل تئوری اقتضاست و هدف از این ارتباط حرکت بسوی درک، پیش بینی و کنترل مفاهیم مدیریت است.
   اگر شرایط محیطی خاص حاکم باشد، پس مفاهیم و فنون مدیریتی خاصی برای نیل به هدف، موثرتر از دیگر مفاهیم و فنون خواهد بود.

   


     

  2000-2016 CMS Fadak. ||| Version : 4.2-b1 ||| This page was produced in : 0.004 Seconds