فدک - مدیریت اسلامی - سایت‎های مدیریت اسلامی
آخرین تغییرات : 2016-10-07تعداد بازدید : 224

سایت‎های مدیریت اسلامی


  1. تجزیه و ترکیب قرآن

تجزیه و ترکیب قرآن

تجزیه و ترکیب قرآن

The Quranic Arabic Corpus - Word by Word Grammar, Syntax and Morphology of the Holy Quran

 

 

http://facultymembers.sbu.ac.ir/tavallaei/index.php/news/32-2015-01-09-18-53-21
 http://www.aftabir.com/articles/view/applied_sciences/management/c12c1270452464_islamic_management_p1.php/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-islamic-management
http://www.andisheqom.com/public/application/index/viewData?c=4055&t=article
http://zahraghadami.blogfa.com/post/5
 http://fa.shafaqna.com/news/206873
 http://www.hawzah.net/fa/Question/View/2594/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
 http://im14.blogfa.com/
http://www.e-modiran.com/downloads/management/1592/t:%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87_%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%88_%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%82_%D8%A2%D9%86
http://www.modiryar.com/index-management/ethic/islamic.html
http://fiim.ir/fa/
http://system.parsiblog.com/Archive/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AA+%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A/
http://www.abolali134.blogfa.com/
http://islamicmanagement.blogfa.com/
http://www.samamos.com/?p=5089


       

2000-2016 CMS Fadak. ||| Version : 4.2-b1 ||| This page was produced in : 0.002 Seconds