فدک - کلام و عقاید - معارف اسلامی و مبانی نظری اسلام در دانشگاه‌ها
آخرین تغییرات : 2021-11-25تعداد بازدید : 1641

معارف اسلامی و مبانی نظری اسلام در دانشگاه‌هامبانی نظری اسلام
( 4 واحد )
1-اندیشه اسلامی (1) ( مبدا و معاد )
2-اندیشه اسلامی (2) ( نبوت و امامت )
3-انسان در اسلام
4-حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام
اندیشه اسلامی (1) پیش نیاز اندیشه اسلامی (2) میباشد.

 

مواد و منابع آزمون ورودی دوره دکتری

مدرسی معارف اسلامی دانشگاه معارف اسلامی

دکتری مدرسی معارف اسلامی ـ گرایش مبانی نظری اسلام

ردیف

ماده امتحانی

ضریب

منابع

1

کلام اسلامی

4

1.کشف المراد

2. شرح المواقف، سیدشریف جرجانی، ج 8 (الموقف الخامس و السادس)

2

مباحث جدید کلامی

3

1. عقل و اعتقاد دینی، مایکل پترسون و دیگران، تهران، طرح نو

2. کلام جدید با رویکرد اسلامی، نشر معارف

3

فلسفه اسلامی

3

1. الاشارات و التنبیهات، نمط 4، 5، 6، 7

2. نهایة الحکمه

4

فلسفه غرب

2

تاریخ فلسفه کاپلستون (دکارت، هیوم، کانت و سارتر)

5

منطق

2

جوهر النضید

6

تفسیر

2

مباحث اعتقادی تفسیر المیزان (بقره/ 23، 24، 48، 26، 106، 154 و 213؛ آل عمران/200؛ مائده/ 48، 72، 73، 74، 73، 72 و 105؛ اعراف/ 180، 22، 21 و 20؛ هود/ 31؛ حجر/ 9؛ اسری/ 13؛ انبیاء/ 2؛ روم/ 30؛ سجده/ 9، 8 و 7.)

7

زبان انگلیسی

2

در حد دایرةالمعارف اسلام (Encyclopedia of Islam)

8

ادبیات عرب

1

خطبه‌های شماره 1 ـ 3 ـ 160 ـ 176 ـ 185 ـ 186 ـ 192 و 193؛

نامه‌های 28 ـ 31 ـ 45 و 53. *

(در حد ترجمه و اعرابگذاری)

 

* شماره خطبه‌ها و نامه‌های نهج البلاغه مطابق با نسخه صبحی صالح و ترجمه دکتر شهیدی است.

 

 

 

 

 

گرایش مبانی نظری اسلام

1آموزش فلسفه )جلد 1و 2(محمد تقی مصباح یزدیمؤسسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی )ره(

۲. طرح کلی اندیشه اسلامی در قران سید علی خامنه ایصهبا

۳. معاد در قرآن جلد 4عبداﷲ جوادی آملیاسرا

۴. ولایت در قرآن عبداﷲ جوادی آملیاسرا۵

۵. کلام جدیدحسنیوسفیانمؤسسه آموزشیوپژوهشی امام خمینی )ره(

۶. ولایت فقیه محمد‌هادی معرفتتمهی

 

1اسلامی انسان شناسی عبدالحسین خسروپناه نشر معارف

درآمدی بر معرفت شناسیغلامرضا فیاضیموسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره(

صورت و سیرت انسان در قرآنعبداﷲ جوادی آملیاسرااندیشه اسلامی 1و 2انسان در اسلام

 

1نظام حقوقی زن در اسلاممرتضی مطهریصدرا2نظریه حقوقی اسلام )تک جلدی یا جلد اول دو جلدی(محمد تقی مصباح یزدیمؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره(

فلسفه حقوق بشرعبداﷲ جوادی آملیاسرا

درآمدی بر نظام شخصیت زن در اسلام )بررسی مقایسه‌ای دیدگاه اسلام و غرب(محمدرضا زیبایی نژاد،محمدتقی سبحانیدفتر مطالعات و تحقیقات زنان استان قم

 

 

 

آموزش فلسفه-جلد دوّم | پایگاه اطلاع رسانی آثار حضرت علامه مصباح یزدی

آموزش فلسفه-جلد اول | پایگاه اطلاع رسانی آثار حضرت علامه مصباح یزدی

دانلود فایل متنی و صوت کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن - اندیشه تمدن ساز

 


            

2000-2016 CMS Fadak. ||| Version : 4.2-b2 ||| This page was produced in : 0.002 Seconds