- برنامه نویسی - توسعه نرم افزار
: 2016-05-23 : 374

توسعه نرم افزارتوسعه تکرار شونده و افزایشی

توسعه تکرار شونده و افزایشی روشی است که ترکیبی از طراحی تکرار شوند یا روش تکراری و مدل ساخت افزایشی است که در توسعه نرم افزار مورد استفاده قرار می‌گیرد. در واقع اجازه‎ی می‌دهد تا پروژه در ابتدا از بخشهای کوچک شروع شود و به مرور زمان سامانه آن رشد کند تا در این درگیری مشکلات مهم پیدا شوند قبل از اینکه فرضیات اشتباه باعث خراب شدن سامانه شوند.  این الگو اجازه می‌دهد تا نیازهای کاربرانی که در زمان طراحی دقیقاً نمی‌دانند چگونه نیازمندی‌هایشان از سامانه را معرفی کنند بصورت بالقوه برآورده شود.

 

توسعه تدریجی برش سیستم قابلیت را در بازه (بخش) است. در هر افزایش یک تکه از قابلیت‎های تحویل داده شده است از طریق صلیب-نظم و انضباط و کار از الزامات به کارگیری. این فرآیند یکپارچه گروه‎های افزایش/تکرار به مرحله: آغاز به کار پیچیدگی‎های ساخت و ساز و گذار.

 

فاز

    آغاز شناسایی پروژه‎های مورد نیاز (عملکردی و غیر عملکردی) و خطرات در سطح بالا اما در جزئیات به اندازه کافی که می‌تواند تخمین زده شود.
    پیچیدگی ارائه یک کار معماری که کاهش بالا خطرات و برآورده غیر کاربردی مورد نیاز است.
    ساخت تدریجی پر در معماری با تولید کد آماده تولید شده از تجزیه و تحلیل و طراحی و پیاده سازی و تست از الزامات عملکردی است.
    انتقال ارائه می‌شود سیستم به تولید عامل محیط است.

هر یک از این مراحل ممکن است تقسیم به 1 یا بیشتر تکرار که معمولا زمان-جعبه به جای ویژگی‎های بسته بندی. معماران و تحلیلگران کار یک تکرار جلوتر از توسعه دهندگان و تست به نگه داشتن کار خود را-محصول جمع شدن کامل.


  

2000-2016 CMS Fadak. ||| Version : 4.2-b1 ||| This page was produced in : 0.0025894165039062 Seconds