فدک - آموزشی - رتبه دانشگاه‎های روسیه و رشته‎های دانشگاهی روسیه
آخرین تغییرات : 2019-10-31تعداد بازدید : 355

رتبه دانشگاه‎های روسیه و رشته‎های دانشگاهی روسیه


 1. رتبه دانشگاه‌های فدراسیون روسیه
 2. رشته‌های دانشگاهی فدراسیون روسیه
  1. کارشناسی ارشد
  2.  دکتری

رتبه دانشگاه‌های فدراسیون روسیه

University Rankings | Top Universities

QS Intelligence Unit | QS World University Rankings: BRICS

Интерфакс - Высшее образование в России

Рейтинги / Интерфакс - Высшее образование в России

Emerging Europe & Central Asia Conference 2019 | London Stock Exchange Group

University Rankings | Top Universities

Top Universities in Russia | 2019 Russian University Ranking

 

 

 

 

 

رشته‌های دانشگاهی فدراسیون روسیه

کارشناسی ارشد

جهت آماده سازی
برنامه کارشناسی ارشد
آزمون پذیرش
کد رشته
نام
دانشکده ریاضی و فن آوری اطلاعات
01.04.01
ریاضیات
تجزیه و تحلیل واقعی، پیچیده و کاربردی
ریاضیات (شفاهی و کتبی)
معادلات دیفرانسیل، سیستم‌های دینامیکی، و معادله بهینه
01.04.02
ریاضیات کاربردی و انفورماتیک
مدل سازی ریاضی، روشهای عددی و مجتمع‌های برنامه
ریاضیات (شفاهی و کتبی)
مکانیک مایع، گاز و پلاسما
موسسه فنی فیزیکی
03/04/02
فیزیک
فیزیک ماده چگال
فیزیک (نامه).
فیزیک پدیده حمل و نقل
فیزیک از فن آوری‌های الکترونیک معاصر
فیزیک نظری و ریاضی
مدلسازی فرآیندهای نفت و گاز
نظارت و مدل سازی از پدیده‌ها و فرآیندهای technospheric
مدل سازی نفت و مهندسی (مدل سازی سیستم‌های نفت و گاز) در زبان انگلیسی
فیزیک (نامه).
زبان انگلیسی (تست)
03.04.03
رادیو فیزیک
مشخصات عمومی
رادیو فیزیک (نامه).
05.04.01
زمین شناسی
روش زمین شناسی و ژئوفیزیک تحقیقات نفت و گاز
فیزیک (نامه).
11/4/04
الکترونیک و نانوالکترونیک
مشخصات عمومی
الکترونیک و نانوالکترونیک (نامه).
گروه شیمی
04.04.01
شیمی
شیمی آلی و bioorganic
شیمی (شفاهی)
شیمی تجزیه
شیمی آلی
شیمی محیط زیست، تخصص شیمیایی و امنیت زیست محیطی
اتصالات مولکولی بالا
شیمی فیزیک
شیمی Bioorganic
شیمی معدنی
دانشکده فنی و مهندسی
04.04.01
شیمی
تکنولوژی بیوشیمی
شیمی (شفاهی)
مواد پلیمری
04/04/02
شیمی، فیزیک و مکانیک مواد
مواد و ابزار کاربردی و نانومواد
آزمون میان رشته‌ای (شفاهی)
15.04.02
ماشین آلات و تجهیزات و فن آوری
مهندسی تجهیزات فن آوری در صنعت شیمیایی و پتروشیمی
آزمون میان رشته‌ای (شفاهی)
دانشکده زیست شناسی
04/06/01
زیست شناسی
زیست شناسی عمومی
زیست شناسی (شفاهی)
بیوشیمی و بیولوژی مولکولی
علوم زندگی
05.04.06
محیط زیست و طبیعت
اکولوژی عمومی
اکولوژی (شفاهی)
گروه روانشناسی
37.04.01
روان شناسی
روانشناسی بالینی
روانشناسی عمومی (شفاهی)
دانشکده جغرافیا
05.04.01
زمین شناسی
زمین شناسی و ژئوشیمی ذخایر معدنی
زمین شناسی (تست)
05.04.02
جغرافیا
جغرافیای طبیعی
محل سکونت (بسته به نرم افزار) (تست)
جغرافیای اقتصادی و اجتماعی
جغرافیا تفریحی و گردشگری
Geourbanistika: مدیریت سیستم‌های شهری
Geoecology
05.04.04
هواشناسی
استفاده منطقی و حفاظت از منابع آب
هواشناسی (تست)
دانشکده فلسفه و جامعه شناسی
39.04.01
جامعه شناسی
ارتباطات جامعه شناسی
جامعه شناسی (بسته به نوع برنامه) (شفاهی)
جامعه شناسی مدیریت
47.04.01
فلسفه
فلسفه اجتماعی
فلسفه (شفاهی)
نظریه هستی شناسی و دانش
39.04.02
خدمات اجتماعی
تاریخ، تئوری و روش مددکاری اجتماعی
تئوری و عمل اجتماعی (شفاهی)
کار اجتماعی و پزشکی در زمینه‌های مختلف زندگی
41.04.04
علوم سیاسی
مدیریت سیاسی و روابط عمومی
آزمون میان رشته‌ای (شفاهی)
51.04.01
فرهنگی
مشخصات عمومی
آزمون میان رشته‌ای (شفاهی)
موسسه اقتصاد، امور مالی و کسب و کار
38.04.01
اقتصاد
روش‌های ریاضی تجزیه و تحلیل اقتصادی
آزمون میان رشته‌ای (شفاهی)
اقتصاد منطقه
اقتصاد منطقه (شفاهی)
توسعه نوآورانه
مصاحبه به Abstract بر اساس
مدیریت توسعه ارضی
اقتصاد این شرکت (با در عمق مطالعه زبان انگلیسی برای ارتباطات حرفه ای)
مصاحبه به Abstract بر اساس
38.04.02
اداره
مدیریت استراتژیک
مدیریت (بسته به نوع برنامه) (شفاهی)
مدیریت مالی
38.04.03
مدیریت منابع انسانی
کسب و کار حرفه‌ای مدیریت پرسنل
آزمون میان رشته‌ای (شفاهی)
38.04.04
دولت و مدیریت شهری
مدیریت عمومی توسعه اقتصادی
آزمون میان رشته‌ای (شفاهی)
38.04.05
انفورماتیک کسب و کار
اطلاعات تحلیلگر کسب و کار
آزمون میان رشته‌ای (شفاهی)
38.04.08
امور مالی و اعتباری
بانکداری
بانکداری (شفاهی)
دانشکده تاریخ
46.04.01
داستان
مطالعه منبع و روش تحقیق تاریخی
تاریخچه (شفاهی)
باستان شناسی
نژاد شناسی
تاریخ بومیان
تاریخ عمومی (تاریخ اروپا و شمال امریکا
در دوران مدرن و معاصر)
موسسه قانون
40.04.01
حقوق
مقررات قانونی از محیط زیست و طبیعت
آزمون میان رشته‌ای (شفاهی)
قانون مدنی، قانون خانواده، حقوق بین الملل خصوصی
قانون کسب و کار، قانون تجارت
مقررات قانونی از مدیریت دولتی و شهرداری
وکیل در زمینه امور مالی و مالیاتی
فعالیت‌های مشاوره و حقوق بشر
قوانین بین المللی مدرن در زمینه جهانی شدن
حقوق جزا، آیین دادرسی کیفری و kriminalistki
دانشکده علم زبان
45.04.01
علم زبان
رسانه زبان و تبلیغات
زبان روسی (شفاهی)
زبان روسی
زبان شناسی عمومی، جامعه و روان شناسی
زبان شناسی فرهنگی و آموزش و پرورش علم زبان
روسیه به عنوان یک زبان خارجی
ادبیات روسیه
ادبیات (شفاهی)
ادبیات از مردم کشورهای خارجی
دانشکده رومی–ژرمنی علم زبان
45.04.01
علم زبان
تئوری و عمل در ترجمه و ارتباطات بین فرهنگی
زبان‌های خارجی (شفاهی)
جزئیات از زبان مرتبط و غیر مرتبط
زبان‌های خارجی (شفاهی)
45.04.02
زبان شناسی
ترجمه و ترجمه
زبان‌های خارجی (شفاهی)

 دکتری

لیست حوزه‌های آموزش و ورودی امتحانات
 
جهت آماده سازی
گرایش[1]
مقدماتی
آزمون
کد رشته
رشته [2]
دانشکده ریاضی و فن آوری اطلاعات
01.06.01
ریاضی و مکانیک
واقعی، پیچیده و تجزیه و تحلیل عملکرد
گرایش به طور خاص طراحی
(شفاهی)
فلسفه
(شفاهی)
زبان خارجی (شفاهی)
معادلات دیفرانسیل، سیستم‌های دینامیکی و کنترل بهینه
ریاضیات محاسباتی
مکانیک مایع، گاز و پلاسما
02/06/01
کامپیوتر و علوم اطلاعات
ریاضیات محاسباتی
مدل سازی ریاضی، روش‌های عددی و مجتمع برنامه
06/09/01
علوم کامپیوتر و مهندسی
مدل سازی ریاضی، روش‌های عددی و مجتمع برنامه
موسسه فنی فیزیکی
03/06/01
فیزیک و نجوم
فیزیک نظری
گرایش به طور خاص طراحی
(شفاهی)
فلسفه
(شفاهی)
زبان خارجی (شفاهی)
فیزیک الکترونیک
فیزیک ماده چگال
فیزیک حرارتی و گرما نظری
05.06.01
علوم زمین
ژئوفیزیک، روش‌های ژئوفیزیکی از جستجو مواد معدنی
06/09/01
علوم کامپیوتر و مهندسی
مدل سازی ریاضی، روش‌های عددی و مجتمع برنامه
01.06.01
ریاضی و مکانیک
مکانیک مایع، گاز و پلاسما
13/6/01
مهندسی برق و حرارتی
فیزیک حرارتی و گرما نظری
02/06/01
کامپیوتر و علوم اطلاعات
مدل سازی ریاضی، روش‌های عددی و مجتمع برنامه
گروه شیمی
04.06.01
شیمی
شیمی معدنی
گرایش به طور خاص طراحی
(شفاهی)
فلسفه
(شفاهی)
زبان خارجی (شفاهی)
شیمی آلی
شیمی فیزیک
اتصالات مولکولی بالا
شیمی و ریاضی کوانتومی
دانشکده جغرافیا
05.06.01
علوم زمین
عمومی و زمین شناسی منطقه ای
گرایش به طور خاص طراحی
(شفاهی)
فلسفه
(شفاهی)
زبان خارجی (شفاهی)
جغرافیای فیزیکی و زیست جغرافیا، جغرافیا خاک‌ها و مناظر ژئوشیمی
جغرافیای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و تفریحی
Geoecology (با صنعت)
دانشکده زیست شناسی
06/06/01
علوم زیستی
زیست شیمی
گرایش به طور خاص طراحی
(شفاهی)
فلسفه
(شفاهی)
زبان خارجی (شفاهی)
فیزیولوژی گیاهی و بیوشیمی
بیوتکنولوژی (از جمله bionanotechnologies)
گیاه شناسی
میکرب شناسی
جانور شناسی
ژنتیک
اکولوژی (علوم زیستی)
فیزیولوژی
زیست شناسی سلولی، سیتولوژی، هیستولوژی
بیولوژی اعصاب
دانشکده فنی و مهندسی
15.06.01
مهندسی
ماشین آلات، واحد‌ها و فرآیندهای
(در صنعت)
گرایش به طور خاص طراحی
(شفاهی)
فلسفه
(شفاهی)
زبان خارجی (شفاهی)
 
03/06/01
فیزیک و نجوم
فیزیک حرارتی و گرما نظری
04.06.01
شیمی
شیمی آلی
شیمی فیزیک
اتصالات مولکولی بالا
گروه روانشناسی
37.06.01
علوم روانشناسی
 فیزیولوژی psychophysiology
گرایش به طور خاص طراحی
(شفاهی)
فلسفه
(شفاهی)
زبان خارجی (شفاهی)
44.06.01
آموزش و پرورش و آموزش علوم
آموزش عمومی، تاریخ آموزش و پرورش و آموزش و پرورش
گرایش به طور خاص طراحی
(شفاهی)
فلسفه
(شفاهی)
زبان خارجی (شفاهی)
موسسه اقتصاد، امور مالی و کسب و کار
38.06.01
اقتصاد
نظریه‌های اقتصادی
گرایش به طور خاص طراحی
(شفاهی)
فلسفه
(شفاهی)
زبان خارجی (شفاهی)
اقتصاد و مدیریت اقتصاد ملی (در صنایع و فعالیت‌ها، شامل: اقتصاد، سازمان و مدیریت شرکت، شاخه‌ها، مجتمع، مدیریت نوآوری، اقتصاد منطقهای، تدارکات، اقتصاد کار، اقتصاد جمعیت و جمعیت شناسی، اقتصاد محیط زیست، اقتصاد کارآفرینی ؛ بازاریابی، مدیریت، قیمت گذاری امنیت اقتصادی، استاندارد و کنترل کیفیت محصول، مدیریت زمین، تفریحی و گردشگری)
امور مالی، گردش پول و اعتبار
حسابداری، آمار
روش‌های ریاضی و ابزار اقتصاد
39.06.01
علوم اجتماعی
جامعه شناسی اقتصادی و جمعیت شناسی
 
مدیریت و امنیت موسسه کسب و کار
46.06.01
علوم تاریخی و باستان شناسی
تاریخ بومیان
گرایش به طور خاص طراحی
(شفاهی)
فلسفه
(شفاهی)
زبان خارجی (شفاهی)
مردم نگاری، مردم شناسی و انسان شناسی
دانشکده تاریخ
46.06.01
علوم تاریخی و باستان شناسی
تاریخ بومیان
گرایش به طور خاص طراحی
(شفاهی)
فلسفه
(شفاهی)
زبان خارجی (شفاهی)
تاریخ عمومی (مدرن و تاریخ معاصر)
باستان شناسی
مردم نگاری، مردم شناسی و انسان شناسی
دانشکده فلسفه و جامعه شناسی
39.06.01
علوم اجتماعی
نظریه، روش و تاریخچه جامعه شناسی
گرایش به طور خاص طراحی
(شفاهی)
فلسفه
(شفاهی)
زبان خارجی (شفاهی)
ساختار اجتماعی، موسسات اجتماعی و فرآیندهای
جامعه شناسی مدیریت
41.06.01
علوم سیاسی و مطالعات منطقه ای
تئوری و فلسفه سیاست، تاریخ و روش علوم سیاسی
نهادهای سیاسی، فرآیندها و فن آوری
47.06.01
فلسفه، اخلاق و دین
نظریه هستی شناسی و دانش
تاریخ فلسفه
اصول اخلاق
فلسفه اجتماعی
قانون موسسه
40.06.01
حقوق
تئوری و تاریخ قانون و دولت؛ تاریخچه آموزه قانون و دولت
گرایش به طور خاص طراحی
(شفاهی)
فلسفه
(شفاهی)
زبان خارجی (شفاهی)
قانون اساسی؛ دادخواهی قانون اساسی؛ قانون شهرداری
قانون مدنی؛ قانون کسب و کار؛ قانون خانواده. حقوق بین الملل خصوصی
قانون زمین؛ طبیعت و قانون منابع؛ قانون محیط زیست؛ قانون کشاورزی
حقوق جزا و جرم؛ قانون جرم جنایی اجرایی
دادرسی کیفری
پزشکی قانونی؛ فعالیت‌های متخصص پزشکی قانونی است. اطمینان از عملیاتی
دانشکده علم زبان
44.06.01
آموزش و پرورش و آموزش علوم
نظریه و روش آموزش و آموزش و پرورش (در زبان روسی، سطح کلی)
گرایش به طور خاص طراحی
(شفاهی)
فلسفه
(شفاهی)
زبان خارجی (شفاهی)
45.06.01
زبان شناسی و ادبیات
ادبیات روسیه
ادبیات از مردم کشورهای خارجی (US، ادبیات انگلیسی و آلمانی)
زبان روسی
زبانشناسی تطبیقی-تاریخی، گونه شناختی و تطبیقی
ادبیات مردم فدراسیون روسیه (ادبیات تاتاری)
زبان مردم فدراسیون روسیه (تاتار)
دانشکده رومی–ژرمنی علم زبان
45.06.01
زبان شناسی و ادبیات
زبانهای ژرمنی
گرایش به طور خاص طراحی
(شفاهی)
فلسفه
(شفاهی)
زبان خارجی (شفاهی)
نظریه زبان
زبانشناسی تطبیقی-تاریخی، گونه شناختی و تطبیقی
ادبیات از مردم کشورهای خارجی (US، ادبیات انگلیسی و آلمانی)
44.06.01
آموزش و پرورش و آموزش علوم
تئوری و آموزش و آموزش و پرورش (فرانسوی)
 

      

2000-2016 CMS Fadak. ||| Version : 4.2-b1 ||| This page was produced in : 0.18 Seconds