فدک - زبان فارسی - رویارویی اساتید زبان فارسی و زبان ترکی
آخرین تغییرات : 2016-02-11تعداد بازدید : 210

رویارویی اساتید زبان فارسی و زبان ترکیاهمیت فرهنگ در دنیای امروز برای همگان به اثبات رسیده است و تأثیرات مستقیم آن در جهان امروز را می‌توان از طریق سرمایه گذاری نهادهای مختلف مخصوصا دولت مردان دانست. اما به راستی کدام یک از روش‎ها تاثیر بیشتری گذاشته است؟ امروزه با مفاهیم جدیدی از قبل مهندسی فرهنگی روبرو هستم که در جای خود بحث طولانی می‌طلبد که در اینجا مجال آن نیست.

در این دوران  جمهوری اسلامی ایران


     

2000-2016 CMS Fadak. ||| Version : 4.2-b1 ||| This page was produced in : 0.001 Seconds