فدک - زبان فارسی - آموزش زبان فارسی از ابتدا
آخرین تغییرات : 2020-05-01تعداد بازدید : 1391

آموزش زبان فارسی از ابتدا


 1. کلمات املائی
  1. لغات فارسی سوم ابتدایی
   1. درس اول محله‌ی ما
 2. فارسی چهارم دبستان
 3. کلمات با ارزش املایی فارسی پنجم دبستان | درس 1 تا 22
 4. ویدیو
 5. منابع پیشنهادی
  1. اول دبستان
 6. قدیمی
  1. برترین منابع و کتاب‌های آموزش زبان فارسی

کلمات املائی

لغات فارسی سوم ابتدایی

درس اول محله‌ی ما

انتها : آخر، پایان
بازارچه : بازار کوچک
بوستان : باغ باصفا، جایی که گل‌های خوشبو در آن بسیار باشد .
ثبت نام : نوشتن اسم، نام نویسی
نگران : دلواپس
عطمت : بزرگی، شکوه
فیروزه‌ای : به رنگ آبی
قنادی : شیرینی فروشی
محله : قسمتی از یک شهر یا روستا
لغات درس دوم  زنگ ورزش
نرم نرمک : آهسته
بحث : گفتگو
حرفه‌ای : کسی که در کاری مهارت دارد .
پیوسته : پی درپی، پشت سرهم
آب تنی : شست و شوی بدن در آب، شناکردن
باستانی : بسیار قدیمی
بلور : نوعی شیشه‌ی شفاف که برای ساخت طرف به کار می‌رود .
بیشه : جنگل
پونه‌ی وحشی : نوعی گیاه، سبزی خوشبو مانند نعناع
جلب نظرکردن : جلب توجه کردن
تنگ : پارچ سفالی یا شیشه‌ای که در آن آب یا نوشیدنی دیگر می‌ریزند .
جنب و جوش : تلاش
حکیم : انسان دانا و خردمند
حیرت : تعجب
سفالی : ظرف یا اشیای گلی
شبیه : مانند
صنوبر : نام درختی زیبا، نامی برای دختران
مآمور : آن که به فرمان کسی برای انجام کاری انتخاب شود .
ماهرانه : با مهارت
مربی : کسی که چیزی را یاد می‌دهد .
مهارت : توانایی انجام کاری به نحو شایسته
لغات درس سوم : آسمان آبی، طبیعت پاک
آلودگی : کثیفی
جوی : گذرگاه باریکی که آب از آن می‌گذرد .
چشمه : جایی که آب از زیر زمین بیرون می‌آید .
دامنه‌ی کوه : بخش شیب دار پایین کوه
دلپذیر : پسندیده و دل خواه
دل نشین : خوشایند و پسندیده
روان : جاری
طبیعت : بخشی از هستی
طراوت : تازگی
غرق شدن : فرو رفتن و خفگی در آب
گردش علمی : گردش دسته جمعی دانش آموزان برای یادگیری پیزهای جدید
گزارش : شرح و بیان کارهای انجام گرفته
گویا : رسا، آشکار
لذت : حالت خوشایند و خوب
محیط : مکان اطراف شخص یا چیز
نشاط : شادی
نظافت : تمیزی
نگریست : نگاه کرد
آشغال : زباله
قله : نوک کوه یا تپه
ایزد : خداوند
هم فکری : باهم در مورد موضوعی فکرکردن
لغات درس چهارم  آواز گنجشک فارسی سوم ابتدایی
آزرده : رنجیده
آلودگی صوتی : هر صدای بدی که انسان را آزار دهد .
احوال پرسی : حال و احوال کسی را پرسیدن
اطراف : دور و بر
بی صبرانه : بدون تحمل
ترقه : نوعی بمب دست ساز کوچک
تشکچه : تشک کوچک
روزنامه دیواری : نوشته‌ای از مطالب گوناگون که دانش آموزان در مدرسه تهیه و بر روی دیوار آویزان می‌کنند .
سکوت : خاموشی
فرصت : وقت مناسب برای انجام دادن کاری
فشفشه : نوعی اسباب بازی که در آن باروت می‌ریزند و هنگام سوختن به هوا می‌رود و نور افشانی می‌کند .
مشورت : نظر دیگران را خواستن
منتظر : چشم به راه
منظم : مرتب و با نظم
نماینده : کسی که از طرف کسی یا گروهی کاری انجام دهد .
گوش خراش : صدای بسیار شدید و آزاردهنده
غصه : غم و اندوه
ناراضی : نا خشنود
لغات درس پنجم  بلدرچین و برزگر
آشیانه : لانه‌ی حیوانات
انتظار : صبر
برزگر : کشاورز
خویشان : جمع خویش، نزدیکان – بستگان
درو : برداشت، کشت و چیدن گیاهان مثل گندم و برنج
دهقان : کشاورز
کشتزار : مزرعه، زمین زراعت شده
صحرا : بیابان
لغات درس ششم  فداکاران
آغوش : بغل، میان دو دست
اشغال : جایی را به زور گرفتن
افتخار : سر بلندی
افتخار آفرین : کاری که باعث سربلندی می‌شود .
بی ادعا : کسی که ادعایی ندارد .
پای کوبی : شادی کردن
پیشروی : به جلو رفتن
آزار می‌داد : اذیت می‌کرد .
تانک : خودروی بزرگ و سنگین جنگی که مسلسل و توپ داردو به کمک زنجیرهای زیر آن قادر به حرکت در مکان‌های مختلف است
غبار آلود : هوای پرگرد و خاک
جاودانه : چیزی که تا ابد بماند .
جلوگیری : پیشگیری
دلیرانه : شجاعانه
چوب دستی : عصا
رزمنده : مبارز
واقعه : اتفاق
ریزش : فرو ریختن
لبریز : پر
طراوت : تازگی
جنگ تحمیلی : جنگی که از طرف کشور عراق به ایران تحمیل شد و هشت سال طول کشید .
فانوس : نوعی چراغ نفت سوز
سرمشق : الگو
فداکار : از خود گذشته
اشتیاق : شوق و علاقه
کینه : دشمنی کسی را در دل داشتن
شریف : بزرگوار
مسدود : بسته شده
حتمی : قطعی
نارنجک : نوعی بمب دستی
دفاع : تلاش برای حفظ خود در مقابل دشمن
دلاورانه : شجاعانه
ناودان : لوله‌ای که آب پشت بام از آم پایین می‌آید .
هم نوعان : هم جنس، افرادیس که از یک نوع هستند .
لغات درس هفت کارنیک
جوز : گردو
ارزن : دانه‌ی ریز خوراکی که غذای پرندگان است .
به بار آمدن : نتیجه دادن، میوه دادن
سرحال : با نشاط
فرمانروا : حاکم
قرض گرفتن : پول یا چیزی را از کسی گرفتن و بعد از مدتی پس دادن
کاموا : نوعی نخ کلفت که با آن لباس‌های زمستانی می‌بافند .
عاقبت : سرانجام
بهانه : دلیلی که درست نیست .
غصه : غم و اندوه
عادت : آنچه بر اثر تکرار رفتار همیشگی انسان می‌شود .
آسیب : صدمه
اندر آن : در آن
لغات درس هشتم  پیراهن بهشتی
جبرئیل : فرشته‌ی وحی
زمزمه : صدای حرف زدن آهسته، پچ پچ
ضعیف : بی حال و ناتوان
عطر : بوی خوش
فوری : سریع
قامت : قد
لطیف : نرم و خوشایند
همهمه : سر و صدا، شلوغی
سعادتمند : خوشبخت
قیام : بلند شدن، ایستادن
غرق شدن : فرو رفتن و خفگی در آب
سکوت : خاموشی
کلام : سخن
لغات درس نهم  بوی نرگس
بی انتها : بی پایان
جویبار : جوی بزرگی که از جوی‌های کوچک تشکیل شده است .
چشم نواز : زیبا و قشنگ
حوض : جایی برای نگه داری آب
دل نشین : خوشایند و پسندیده
زعفران : گیاهی خوش بو که ارزش غذایی و دارویی دارد .
فروغ : نور، روشنایی
نغمه : صدای خوش، سرود
عطر : بوی خوش
بلعید : خورد
قورت : فرو بردن
غایب : پنهان از چشم
لغات درس دهم  یار مهربان
آزرده : رنجیده، ناراحت
صمیمی : همدل و مهربان
غروب : پایان روز، هنگام قرار گرفتن خورشید در افق مغرب
لذت : حالت خوشایند و خوب
مراقب : مواظب و نگهبان
معمولاٌ : بیشتر وقت‌ها
موضوع : آن چه درباره‌ی آن گفت و گو می‌شود .
لغات درس یازدهم نویسنده‌ی بزرگ
حاتم طایی : کسی که به بخشندگی شهرت دارد .
بزرگ همت تر : بخشنده تر
به حاجتی : برای کاری
خارکن : کسی که کارش کندن خار است .
پشته : تپه
سماط : سفره
گرد آمده‌اند : جمع شده‌اند .
حاصل : نتیجه، سود
آرامگاه : قبر
جوان مردی : بخشندگی
احادیث : جمع حدیث، سخنان پیامبران و امامان
حکایت : سخنی کوتاه که پند و اندرزی را بیان می‌کند .
امرای عرب را : برای فرمانروایان عرب
آرامش : آرام بودن، آسودگی
حاجت : نیاز، احتیاج
حفظ : نگه داری، نگهبانی
خلیفه : جانشین، نماینده، حاکم
خواب گزار : کسی که خواب دیگران را توضیح می‌دهد .
شگفتی : تعجب
مجازات : تنبیه
مژده : خبر خوب
لغات درس دوازدهم  ایران عزیز
زرخیز : دارای خاک حاصلخیز و معدن‌های با ارزش
خلیج : پیش رفتگی نسبتاٌ وسیع آب در خشکی
دل انگیز : خوب و زیبا
برازنده : مناسب، شایسته
پهناور : گسترده، وسیع
پرورد : پرورش داد
گسترد : پهن کرد
رونق : رواج
زاد : به دنیا آورد
زادگاه : محل تولد
طمع : زیاده خواهی، حرص
حریص : طمع کار
نهراسیم : نترسیم
فریبا : بسیار زیبا
لغات درس چهاردهم  ایران آباد
اتحاد : همبستگی
اهمیت : با ارزش و مهم بودن
باعث : دلیل
دفاع : تلاش برای حفظ خود در مقابل دشمن
دلاورانه : شجاعانه
رزمنده : مبارز
صمیمی : همدل و مهربان
مرزنشینان : کسانی که در مناطق مرزی کشور زندگی می‌کنند .
میهن : وطن، کشور
هم فکری : با هم درباره‌ی موضوعی فکر کردن
گنجینه : گنج
ملی : مربوط به همه‌ی مردم کشور
مشورت : نظر دیگران را خواستن
حلوا : نوعی خوراکی که با آرد، روغن و شکر تهیه می‌شود .
قل خوردن : غلتیدن
شبیه : مانند، مثل
گریست : گریه کرد
کیهان : دنیا، جهان، عالم
لغات درس پانزدهم  دریا
افق : کنار آسمان
پهناور : وسیع
تن : بدن
کبود : رنگ آبی تیره
ساحل : کنار دریا یا رود
غوطه : فرو رفتن در آب
زلال : روشن و صاف
دل گشا : خوش منظره و با صفا
می خیزد : بلند می‌شود
رام : آرام بودن
لغات درس شانزدهم  اگر جنگل نباشد فارسی سوم ابتدایی
غرش : صدای بلند و ترسناک
زوزه : صدای بعضی از حیوانات مانند گرگ
کمین : پنهان شدن در جایی برای حمله‌ی ناگهانی
کرگدن : جانوری بزرگ با پوست کلفت با یک شاخ روی پوزه
حاشیه : کنار، گوشه
مواد سمی : موادی که به بدن آسیب می‌رسانند .
ویران : خراب
اکسیژن : گازی در هوا که برای زنده ماندن موجودات زنده لازم است .
روان : رونده، جاری
غمناک : غمگین
فراهم نهاده : آماده کرده
لغات درس هفدهم  چشم‌های آسمان فارسی سوم ابتدایی

آثار : جمع اثر، نشانه‌ها
آراسته‌اند : آرایش کرده اند
آسیب : صدمه
آفرینش : خلقت، آفریدن
احسان : نیکی کردن
اشتیاق : شوق و علاقه
باشتاب : با عجله
بخشایش : لطف و بخشش
بدرقه کردن : کسی را همراهی کردن برای خداحافظی
برازنده : مناسب
براق : درخشنده
بی خیال : خونسرد
پاکزاد : از نژاد و نسل پاک
تاقچه : بر آمدگی یا فرورفتگی در دیوار برای گداشتن چیزی
جهیدن : پریدن
حاضر : آماده
حیرت : تعجب
خاص : ویژه
خلق : آفرینش، مردم
خوش و بش کردن : احوال پرسی کردن
خیره شدن : با دقت به چیزی نگاه کردن
درست پیمان : وفادار
دهانه : لبه
رحمت : دل سوزی و مهربانی
رونق : رواج
زیارت : دیدار از آرامگاه امامان و بزرگان دین
ساخت و ساز : ساختن
سیل : جریان شدید آب که بر اثر بارش زیاد اتفاق می‌افتد .
عاقبت : سرانجام
عظیم : بزرگ
عنکبوت : نوعی حشره که تار می‌تند .
وارونه : به عکس
کنجکاوی : علاقمندی به دانستن چیزی
واضح : آشکار
لغزنده : لیز
واقعه : اتفاق
لیز خورد : سرخورد
مخفی : پنهان
مور : مورچه
نور افشانی : پراکنده کردن نور به محیط
موفق باشید
دانش آموزان گلم
نوروزی

فارسی چهارم دبستان

معنی لغات جدید درس اول و ستایش
دمی: لحظه ای
 جوی : پیدا کن
بود : باشد،هست
صبحگاه: هنگام صبح
نهان : پنهان،مخفی
نشان :نشانه،علامت
 جهان افروز: روشن کننده‌ی جهان
غوک : غورباغه داوری :قضاوت کردن
نیلی :آبی تیره کبود رنگ
برکه :آبگیر،گودالی که در آن آب جمع شده باشد
 انبوه : زیاد، فراوان
 زینت داد : تزیین کرد
گلگون : سرخ رنگ
تاب نیاوردند : تحمل نکردند صنوبر : نام درخت
 جلا دادن : شفاف و پاکیزه، صاف و براق
 قشر : لایه
دل انگیز: زیبا، جالب
چیره دست : ماهر،استاد،زبردست
 معرفت : شناخت
شگفت انگیز: عجیب و غریب،تعجب آور پذیرفت: قبول کرد
آویخت: آویزان کرد
 ارغوانی :قرمز مایل به بنفش
بگشود ص: بازکرد رمه: گله
 پهنه‌ی دشت : سطح دشت
نشانید : گذاشت، قرار داد
سراغ: پی چیزی رفتن،دنبال واژگان هم خانواده
)صبح - صبحگاه - صبحانه (
)جوی - جوینده(
 )روشن - روشنایی(
)بقیه - باقی(
)هنرمند - هنرنما - هنر(
 )طبیعت - طبع - طبیعی (
 )سطح - مسطّحّ - سطوح(
)اثر - تأثیر - موثر(
)معرفت - عرفان - تعریف - معروف(
)تصویر - مصوّّر - تصاویر - صورت(
)مزارع - مزرعه - زراعت - زرع (
)مهاجر - مهاجرت - هجرت(
 )نقش - نقاش - نقشه(
)هوش - هوشیار - باهوش - هوشمند(
)قشر - اقشار(
)زینت - تزیین(
 )نخست - نخستین(
)پهن - پهنه - پهناور(
)منظره - نظر - ناظر - نظارت(
 )انتظار - منتظر( واژگان متضاد
هست = نیست
متصّّل = جدا
سوال = جواب
دیدم = ندیدم آهسته = سریع
 نهان = آشکار
 نیکی = بدی
روشنایی = تاریکی
معنی لغات جدید درس دوم
عهده : مسئولیت
دلنشین : جذاب،زیبا و قشنگ
 لطیف : ملایم،نرم
پیشین :قبلی،گذشته
پی در پی: پشت سرهم،پیوسته
شگفتی : تعجب، حیرت
کوچ : مهاجرت،از جایی به جایی رفتن
 نهاده است: قرار داده است
معتدل:آب و هوایی که نه سرد باشد نه گرم
جامه : لباس
پیمودن: طی کردن، پشت سر گذاشتن
 لطف : محبّّت،مهربانی
جست : جهید، پرید جنب و جوش : تلاش و فعالیت بسیار
واژگان هم خانواده
)جمع - جامع - مجموع - جامعه - جمعه - جماعت(
 )مشغول - شغل - شاغل(
 )طولانی - طویل - طول(
)اعتدال - معتدل - متعادل(
)معلوم - علوم - علم - عالم - معلم - تعلیم(
)سفر-
مسافر - مسافرت(
 
واژگان متضاد
اوایل = اواخر
 معلوم = مجهول
طولانی = کوتاه
کمیاب = زیاد
سوم
آسیاب : دستگاهی برای خرد کردن و آرد کردن گندم و جو و دانه‌های دیگر
حیات : زندگی
 می لنگید : لنگان لنگان راه می‌رفت،در راه رفتن ناتوان بود
اساس : پایه بنیان حدس زدم : گمان کردم،پنداشتم، فکرکردم
اثاث : وسایل، ابزار
خوار : حقیر
خار : تیغ
معذرت خواهی: عذرخواهی
 قضا : سرنوشت
زاغکی : زاغ کوچکی زاغ : پرنده‌ای از خانواده‌ی کلاغ در اندازه و رنگ‌های مختلف
قالب : قطعه، تکه، پاره
حیلت ساز: حیله گر، مکار
 خوش آواز: خوش صدا، خوش نوا
خوش خوان : خوش آواز آواز : صدا، بانگ،نغمه،سرود
 روبهک :
روباه کوچک
 طعمه: خوردنی، خوراک بربود:ربود،برد،دزدید
واژگان هم خانواده
)حاکم - حکم -
محکوم(
)گود - گودی - گودال(
)معذرت - عذر - عذرخواهی(
چهارم
حکیم : دانشمند،فیلسوف،طبیب )پزشک(
 قصد : اراده کردن،نیت،میل
افزوده می‌شد: اضافه می‌شد بر افراشته : بالا برده،بالا گرفته شده
چاره : راه حل،تدبیر
نیک نامی : خوش نامی،معروف به خوبی تعلیم: یاددادن
واژگان هم خانواده
)قدیم - قدما - قدمت(
)قصد - مقصود - مقصد(
 )فکر - افکار-
تفکر - متفکر(
)حال - احوال - حالت(
 )حاضر - حضور - حضرت(
 )حرکت - متحرک - تحرک(
)نجات - منجی
- ناجی(
)علاقه - علاقمند
- تعلق(
پنجم
غلام : خدمتکار، نوکر
کارمت : که برایت بیاورم
ارمغان : هدیه،سوغات
گریستن : گریه کردن
خواجه : بزرگ،سرور،تاجر
قضا : سرنوشت،تقدیر حبس : زندان، بازداشت
شکّّرسخن :شیرین سخن، شیرین گفتار
 خطّّه: سرزمین
بازرگان: تاجر
 گران بها: قیمتی، باارزش
 کان: که آن
مشتاق:دارای شوق،آرزومند صحنه: منظره‌ای واقعی یا خیالی که رویدادی را نشان می‌دهد.
 زین: از این
خام : بیهوده،ناپخته،نسنجیده تجارت : بازرگانی،داد و ستد، معامله
تپید : جنبید،حرکت کرد، بی قرار شد
راس : واحد شمارش چهارپایان شادکام: خوشحال
 کنیزک: خدمتکار،زنی که برده باشد
بازگو: بیان کردن،دوباره گفتن همتا : مانند، مثل
 زهره‌‌اش بدرید : ترسید
 دلداری دهد: همدردی کند،غم خواری کند بند : طناب، ریسمان
کول : شانه و دوش
 قافله : کاروان، گروه همسفر
 مرغان : پرندگان
واژگان هم خانواده
)شگفت زده - شگفت انگیز(
)مشتاق - اشتیاق - شوق(
 )پیام - پیام رسان - پیامبر(
)موضوع - وضع - اوضاع(
 )شرمنده
- شرمسار - شرمگین(
)شکایت - شاکی(
)سکوت - ساکت(
 )تجارت - تاجر - تجّاّر(
ششم
افراسیاب : فرمانده‌ی سپاه توران
سرپنجه : نیرومند، توانا
سرانجام : عاقبت و پایان کاری
خاور:مشرق)متضاد باختر، مغرب(
بی تابی : بی قراری،نا آرامی
 کمان : ابزار تیراندازی
چاره: راه حل سامان دادن : به ترتیب چیدن،منظّّم کردن
تیزبال : سریع، تیزبال
رشید: راست قامت،دلاور
نقص :عیب، کمی، کاستی
استوار : پابرجا، پایدار، محکم
 پولادین: ساخته شده از فولاد،محکم،نیرومند تناور: تنومند، درشت پیکر، دارای ساقه‌ی بزرگ و قوی
زمزمه: آوازی که به آهستگی و زیرلب خوانده شود.
توران : نژادی ایرانی
بردباری: صبر،شکیبایی
اندوه :ناراحتی، غم،غصّ
اندوهگین : غمگین، غصّّه دار، سوگوار
 تحقیر : خوار کردن، کوچک شمردن
 سرپنجه : نیرومند،توانا
بی تاب: بی قرار، ناآرام
 ماهر: استاد
نیم روز : میان روز، وسط روز
 تیغه:
لبه‌ی شمشیر
 گهر :گوهر،مروارید
 برّّان: تیز، برنده
برق : صاعقه گوهرفشانی :پراکندن مروارید
دیرین: قدیمی
 چابک: تند و سریع، چالاک
چست: چالاک، چابک
غرّّان: غرش کنان،درحال غریدن
تیره: تاریک،سیاه تندر: بانگ رعد، صدایی که هنگام رعدو برق به گوش می‌رسد
پهن: گسترده
وارونه : برعکس
بس: بسیار، خیلی،فراوان
اندر : در
واژگان هم خانواده
)تحقیر - حقیر - حقارت(
)ماهر - مهارت(
)مشکل - اشکال(
)توانایی - توانا - توان - توانمند(
)رشید - رشادت(
)نقص - ناقص(
 واژگان متضاد
پیروزی = شکست
ناامید = امیدوار
سختی = آسانی
آشتی = قهر خاور = باختر
 تنگ= گشاد
بی جان = جاندار
محکم=شل
معنی لغات جدید درس هفتم
حضور: حاضربودن،وجود داشتن
رخسار: چهره، روی،سیما
نشاط : شادی، شوق
خروشان : پرسرو صدا
هیجان : شور و شوق
انبوه : بسیار، فراوان، زیاد پرتوان : باقدرت،پرنیرو،توانا
غوغا : سرو صدا
 اسقبال: به پیشواز کسی رفتن تپش : تپیدن، جنبش، حرکت
 انتظار: چشم به راه بودن، امید داشتن
 رخ: صورت،چهره، گونه هین: بدان، آگاه باش
لحظه شماری: انتظار کشیدن، پیوسته منتظر کسی بودن لحظه : زمان خیلی کوتاه
بالاخره : سرانجام، عاقبت
 همهمه : سر و صدا
 خیره شدن : توجه عمیق،نگاه کردن به چیزی بدون چشم برداشتن از آن
بی صبرانه:زود،بی طاقتی، نا آرام مشام : بینی
برنا : جوان
واژگان هم خانواده
)مشتاق - اشتیاق - شوق(
 )صبر - صبور - صابر(
)اشعار - شعر - شاعر(
)متوجه - توجه(
 )درس - مدرس - تدریس(
 )فعالیت - فعال - فاعل - فعل( 
معنی لغات جدید درس دهم
رونق داشتن : خوب بودن وضع کسب و کار
حرفه : شغل، پیشه، کار
طبع : ذوق،استعداد جویا : کنجکاو، جستجوگر
اقامت گزیدم : درجایی ساکن شدم، ماندم
 کنج : گوشه
فروزان : تابان، درخشان، روشن
ذوق : شور و شوق، علاقه . توانایی
قریحه : ذوق و استعداد
عاجز: ناتوان،درمانده
استعداد : آمادگی، توانایی
مقصود : خواسته، آرزو، نیت لبریز : پر،لبالب
 دایرشدن : تشکیل شدن،ایجاد شدن
 سرمشق : الگو، نمونه
فعّّال: پرکار، کوشا
 فّعّالیت: کوشش، تلاش
مکتب : محل درس خواندن، نام مدرسه در قدیم پرشور : پر حرارت، با هیجان
اجتماع : گروه، جمعی از دسته‌های انسانی
از پس : از پشت اطفال : کودکان
 ویژه : خاص، مخصوص
 ابداع : نوآوری، چیزی را از نو پدید آوردن،ایجادکردن بام : بالای ساختمان، پشت بام
پشتکار : تلاش برای انجام کاری،با علاقه کاری را پیگیری کردن پند : نصیحت، اندرز
سرگذشت : شرح حال
 اراده : خواست، میل،تصمیم
صبر : شکیبایی، بردباری
 خشنود : راضی، خوشحال، شادمان
 آیت : نشانه
هما : پرنده‌ای افسانه‌ای که سایه‌‌اش باعث سعادتمندی می‌شود
ابوالعجائب :پدر شگفتی‌ها ماسوا: موجودات، مخلوقات، غیر از خدا
رخ : سیما، صورت
مسکین : فقیر، تهی دست قسم : سوگند
 کرم :لطف، جوانمردی، بزرگواری
نگین : سنگ قیمتی که رویانگشتر می‌گذارند مدارا : با نرمی و ملایمت رفتار کردن
 علم کند : معرفی کند، برپا کند، مشهور بسازد
واژگان هم خانواده
)کتاب - مکتوب
-کاتب - مکتب(
)مقصود - قصد - قاصد(
 )راضی - رضایت - مرضیه(
)قبول - قابل- مقبول(
)صبر - صبور - صابر( 
یازدهم
اعتقاد : باور، ایمان، عقیده
محتاج : نیازمند
سقوط : افتادن
دژ:حصار، حلقه متجاوز: ستمگر،کسی که به دیگران طلم می‌کند.
گذرگاه : محل عبور،جای گذر وصف ناپذیر: غیرقابل توصیف، وصف نشدنی
سّقّا : کسی که به تشنگان آب می‌دهد.
نظاره می‌کرد : نگاه می‌کرد، تماشا می‌کرد
مانع : جلوگیری کننده، سد ترجیح دادن : برگزیدن،کسی یا چیزی را بردیگری برتری دادن
تسخیرناپذیر : مکان یا چیزی که به آسانی نتوان آن را به دست آورد، مکان یا چیزی که دسترسی به آن دشوار است.
مسئولیت : سرپرستی یک کار مهم
عملیّّات : فعالیت‌ها، کارها
دم : لحظه، زمان کوتاه
مقابله :رویارویی، مواجهه
 بی وقفه : بی درنگ، بدون توقف، پشت سرهم حمله : هجوم، یورش، تاختن
واژگان هم خانواده
)منع - مانع - ممانعت(
 )محتاج - احتیاج(
 )وصف - توصیف(
)نظام - ناظم - نظم - منظم(
 )مظلوم - ظلم - ظالم (
 )تسلیم - اسلام - مسلم - مسلمان(

 )شکر- تشکر - شاکر(
 )اعتقاد - معتقد(
دوازدهم
سطر : یک خط از یک نوشته
 صمیمی : یکدل، همدل
حومه : اطراف
 مختصر : کوتاه، کم، گزیده
 حسرت خوردن : آه و افسوس کردن، حسرت کشیدن لاشه : جسد
اسرار : جمع سر، رازها
واژگان هم خانواده
) مثل
- مثال - امثال(
)شوق - اشتیاق - مشوق - تشویق(
سیزدهم
ربّ جلیل : خدای بلند مرتبه، خدای بزرگ
 عدل : انصاف، عدالت،رعایت برابری
بنده پروری : رفتار دوستانه داشتن،مهربانی و لطف کردن
طغیان : از حد خود گذشتن،بالا آمدن آب
حسرت : اندوه، آه و افسوس
خرد : کودک،
کم سن و سال
دایه : پرورش دهنده، پرستارکودک وحی : آن چه از طرف خدا به پیامبران نازل شود.
درفکند : انداخت، رها کرد، افکند شیوه : راه و روش
گاهوار : گهواره
بسپار: واگذار کن، بده
شنیدستم : شنیده ام
شهباز: باز، نوعی پرنده شکاری سفید با پنجه و منقار قوی
کهنسال : پیر
تاخت : حمله کرد
تازان : با سرعت، پرشتاب پران : درحال پریدن، درحال پرواز
اجل :پایان زندگی، زمان مرگ
نگون اقبال : بدبخت، تیره بخت
زه : چّلّه‌ی کمان
صیاد : شکارچی صلاح : شایسته، مصلحت
حیّ داور: خداوند، پروردگار
واژگان هم خانواده
)جلیل - جلال(
 )باطل - ابطال(
)عدل - عدالت - عادل(
 )لطف - لطیف - الطاف - لطافت(
چهاردهم
مشک : ماده‌ای روغنی که بسیار معطر و خوش بو است.
طبله : صندوقچه
عطّاّر : عطرفروش اندوخت : جمع کرد، گردآوری کرد
آموخت : یاد داد، یاد گرفت
غازی : جنگجو
قاضی : داور
 پرهیز کردن : دوری کردن، خودداری کردن از انجام کاری طبل غازی : طبلی که در پیشاپیش لشکر به صدا در می‌آید، طبل جنگی
واژگان هم خانواده
)رنج -
رنجور-
رنجیده(
)عطّّار - عطر - معطّّر(
)ادب - مودب - ادیب - آداب(
)طلب - طالب - مطلوب(
)عالم - علم - علوم - معلوم(
 )عمل
- عملیّاّت(
واژگان متضاد
نادان = دانا
عالم = جاهل
بی ادب = با ادب
بلند آواز = خاموش
پانزدهم
بیشه : جنگل، جنگل کوچک
خفته : خوابیده به خواب رفته
متغیّّر : خشمگین، عصبانی حول و حوش : اطراف، دورو بر، گرداگرد
صید : شکار
هراس : ترس، احساس نگرانی یک غازی : بی ارزش، ناچیز
بازیگوش : کسی که بیشتر به فکر بازی و تفریح است.
مغفرت : بخشش گناهان،آمرزش
وحوش : جانوران وحشی، جانوران اهلی نشده )جمع وحشی( موشک : موش کوچک
خطاکار : کسی که کار نادرستی انجام داد، گناهکار
حاصل کرد : به دست آورد، کسب کرد
 چار : چهار
رحم : مهربانی، بخشیدن
سحر آمیز : جادویی، بسیار شگفت انگیز
 جست : جهید

 
واژگان هم خانواده
)متغیر - تغییر(
 )مغفرت - استغفار(
)رحم - رحمان - رحیم(
 )صید - صیّاّد(
)عوض - تعویض(
)حاصل - محصول -
حصول(
شانزدهم
معلّّق : آویزان
 واپسین : آخرین، پایانی
فیلسوفان : جمع فیلسوف، دانشمندان علم فلسفه گریزان : گریزنده، شتابان
فلان : اشاره به شخص نامعلوم
در گذرم :از دنیا بروم، بمیرم گویی : مثل اینکه، مانند اینکه
منتظر:چشم به راه، کسی که انتظار می‌کشد
دانش اندوزی : علم آموزی، یادگیری، فراگیری دانش
 سپری شد : به پایان رسید، به اتمام رسید اتّّفاق : رویداد، پیشامد، حادثه
جاهل : نادان، بی خبر
واپسین : آخرین، پایانی
برنا : جوان
فزای : بیفزای، اضافه کن رامش :آرامش، آسودگی
واژگان هم خانواده
)شبیه - شباهت - تشبیه(
)کشف - کاشف - مکشوف(
)جهل - جاهل - مجهول(
معنی لغات جدید درس هفدهم و نیایش
دلنشین : جذاب،زیبا و قشنگ
 نمایان : آشکار
 معرفت :شناخت
مجازی : غیرواقعی فنّّاوری: استفاده از علم در کارهای مختلف مانند پزشکی، کشاورزی، بازرگانی و...
فضل:بخشش
 رحمت: مهربانی،دلسوزی، بخشایش
 صواب: راست، درست کامران:پیروز، موفق
توفیق : موفقیت، کامیابی
ذات: وجود،هستی
لفظ : زبان حامی: نگهبان، پشتیبان
ناظر : نظاره گر،بیننده
 ثنا: ستایش، ستودن
احسنت : آفرین
 علّّاف : بیکار
 صاحب : دارنده، مالک
اثر : نشان، علامت عیب : نقص، کمبود
 باز : دوباره، از نو
رطب : خرمای تازه
 منع کردن: بازداشتن، دور کردن
مستجاب : پذیرفته شده، برآورده
واژگان هم خانواده
)نفس - تنفس (
 )عمیق - عمق - اعماق(
)واقعی - واقعیت - واقعا(
 )منتقل - انتقال(
واژگان متضاد
مجازی = واقعی
حاضر = غایب
اولین = آخرین

کلمات با ارزش املایی فارسی پنجم دبستان | درس 1 تا 22

 درس اوّّل
الهی- بی همتایی- عنایت- فضل- فرسود- پذیرنده- خطا- عطا- نومیدم

درس دوم
آمازون- حتّّی- هواپیما- عُُمری طولانی- تعریف- شََرط- حیوانات درّّنده- آسیب- قطره – جمعیّتّ- لبخندهای رضایت- قطب جنوب- آفریقایی- البتّّه -امّّا- کهکشان- تکاپوی جمع- همین طور- دسترسی- حتماً- حََدس- احساس -فقط- غُُلغله ای- تقلّّای- غُُرفه- ازدحام- قَعَر-محبّّت-اردیبهشت- درس سوم
بچّّه‌ها-تعجّّب- پژوهش- آموزگار- تحقیق- مشورت- قََرار- نخست- صبر-لغت نامه دهخدا- مربوط- اطّّلاعات- تعطیل- قطور- مرجع- تنظیم- شرح دایرة المعارف- مصاحب- نوجوانان- حروف الفبا- فرهنگ فارسی معین- فرهنگ عََمید- منابع مهم تحقیق- قفسه- سراینده- سؤالات- مراجعه- معروف- جغرافیایی- سرگذشت- فردوسی- شروع- درس چهارم
شاعران- حال- معمولاٌ- نویسندگان- شعر- دقّّت- رفتگرم- یعنی- میروبد- بالأخره- چشمه ساران- آلودگی‌ها- تمیز- دهان- زباله- ثروتمند- مثلاً- صورت- ظرف‌ها- پزشکی- غدّّه ای- جََهل- ذِِهن- بچّّه‌ها- فرق- امّّا- علاوه- محلّّه- فقط- دیگران- دفن- پاییز- صبح- خورشید- برمی خیزم- تیره ی- بعضی‌ها- گرگ ومیش- علامت- حرکت- مخصوص- مشغول- جمع- خودشان- نََظر- باغ سبز- تبدیل- مرّّیخی- سفینه‌ی حمل زباله- درس پنجم
شجاعت- حوادث- رنج‌هاوناملایمات- ایستادگی- نهراسد- مشکلات- خطرها- جست وجو- ترس- سرباز- تلخی‌ها- سرعت- ناامن- خطرناک- دلیر- عاقبت- مِِتانت- رفع ودفع- چاره جویی- صحنه‌ی نبرد- وظیفه- شریفی- شعله- هم نوع- تََدبیر- مََهارت- عقب نشینی- اختیار- محفوظ- تصمیم گیری- تفکّّر- تصادف- غرق شدن- حََریق- ویروس- شخص- اغلب- غذاها- میکروب- پیشرفت- موفّقیّتّ- پذیرش- آغاز- متمدّنّ- احتیاج- عقیده ای- برحق- واهمه- اُُستوار- حرف- اعتقاد- دفاع- بیهوده- اصلی- اَشَباح- اتّّفاق- چراغ- جرّّاحی- تضمین- لحظه ای- دروغین- درس هفتم
جوینده- تصمیم- سرانجام- خواسته‌ها- احترام- آرزوها- مطالعه- نقّاّش- شهرت- افتخار- تحمّّل- ارزشمند- جمع آوری- قرن‌ها- هنوز- میسّرّ- مزد- خستگی ناپذیر- اعتماد- تحمّلّ- اراده ی- استوار- افلاطون- مِِصر- مَشَغول- روغن- ابو نصر فارابی- تحصیل- شََمع- مینیاتور ساز- حال- فُُرصت- نقّّاش- اثر- آیت الله مرعشی- نسخه- خطّّی- غارت- معین- حاصل- محمّّد- تهیّّه- دکتر حسابی- شخصیّّتی جهانی- سیّّاره‌ی زهره- آذر اندامی- شیوع- واکسن-
آرامش- درس هشتم
صبورند- شبانگاه- محبوب اند- محبّّت- حادثه ای- منتظر- قلب‌ها- صدای آژیر- بی تابانه- دورترین نقاط- مََرز- آمبولانس- سرعت- دقّّت- شجاعت- صحنه ای- آسیبی- عاشقانه- صادقانه- شالیزارها- خرّّم- باطراوت- محصول- زمزمه ی- جادّّه‌ها- اعماق- معادن- شریف- خدمت گزار- عظمت- مََرهون- فروگذار- آب انبار- وقف- سعادت- تلاش- خیّّرین- ایثار- درس نهم
بغداد- غُُلام- فتح- نجیب- مَلّّاحان- دجله- لحظه ای- عزیزتر- جََست- خدای تبارک وتعالی- هزار دینار- طََعام- تصمیم- فایده- غرّّید- موج- مدّّتی- می‌خروشید- غوطه- وعده- وزیر- تقسیم- فقرا- حُُفره- تخت- محمّّدبن الحسین الاسکاف- اتّفاقاً- قایق- مقصود- معلوم- ثروت-قطعه- درس دهم
مجهّّز- بازار- گرمابه‌ی شهر- چاره- نظر- طبیب- تکّّه گوشت- آویزان- تعجّّب- بعضی- هوس- عجله- نقطه ی- فاسد- فرق- فقط- پاکیزه- ترتیب- سؤال- محمّّدبن زکریّّای رازی-آوازه‌ی شهر- گذشته- جهان- اهمّیّّت- حفظ محیط زیست- درس یازدهم
مجلّّه- ورق- تلوزیون- رایانه- اختراعات- اکتشافات- تجربه- اعماق- شگفت انگیز- اقیانوس – کنجکاوی- دلپذیر- کامپیوتر- سََفر- مرغ‌ها- خروس‌ها- چُُرتکه- آسان- سریع تر- نخستین- ماشین حساب- فضایی- اندازه- اتاق- اِِشغال- تنها- مسئله‌های حل شده- طرّّاحی- لازم- مشاغل- استفاده- فروشگاه- شهر بازی- اینترنت- درباره ی- صفحه- دل خواه- درس دوازدهم
حمله‌ی خانمان سوز مغول- پدیده ای- تجربه- آینده- وحشت- زیرکانه- خان مغول- خاطره‌ی تلخ- قتل عام- چنگیز- ذهن- طوفان- هلاکوخان- مخالفان- قلب- خواجه نصیرتوسی- ریاضی دان- ستاره شناس- اََندیشه- جامعه- قلم- دینار- کارسازتر- قدرت- نقشه- حکومت- تغییر- نیازمند- دانایی- مشاور- خویش- آغاز- علمی- تهیّّه- عجیب- تشتی بزرگ- قلعه- پایین- زمان- قبلاً- اطّّلاع- صدای مََهیب- وحشت زده- برخاستند- بلایی- می‌گریختند- حوادث- پیش بینی- کلیّّه ی- امکانات- جذب- رصدخانه‌ی مراغه- نواحی مختلف اسلامی- دعوت- تأسیس- جلد- همّتّ- پیوسته- هدف- اساسی- اخلاق- علم- دنبال- عقب- شهرری- مشغول- خدمت- دوره ی- چیرگی- آثارعلمی- توجّّه- آتش- نسخه- ولایت- خواجه نظام الملک- مدارس نظامیّّه- معروف- سعدی- تحصیل- تقویم جلالی- سال قمری- ساخت- ستارگان- همچون- اوج عظمت وسربلندی- بیابی- یافتن- درس سیزدهم
رهگذر- دکّّان- انتظار- صاحب- عکس- پیغامی- قهوه ای- لذّّت- مخصوصاً- قاب فروشی- عکس‌های قشنگ- آهی کشید- چرخاند- خوش نویس- بعضی- صندلی- قیمت- عینک- خداحافظی- نوروصفا- سیر- خطّّزیبا- اصلاً- فقط- دقیقه- تکیه- عصرپاییزی- مغازه- دستگیره- خیره- منتظر- البتّّه- آثارم- کاغذ- صاحب الزّّمان- اثر- غرق
درس چهاردهم
هخامنشیان- طول صورت- دوره ی- عربی- طوفان نوح- تاریخ بلعمی- نََقل- قصص الانبیا- تألیف- افزون- عمرش- فارسی باستان- ساسانی- فارسی دری- محمّّدبلعمی- پیغمبری- صبر- دعا- قوم خویش- دعوت- اجابت- هَلَاک- جبرئیل- همی خواند- درخت ساج- بیفکن- غارنشین- آهنگ- اهل- کشتی را به قار بیندود- طبقه‌ی زبرین- مرغان- نماز- آگاه- هژده- مشرق- مغرب- مؤمن- کنعان- جفت جفت- چهار- سودش نداشت- عذاب- ساعت- غرقه- پراکنده- وطن درس پانزدهم
اهتزاز- افق- فروغ- قهرمان- پرچم سه رنگ ایران- همراه- سرودملّّی- ورزشگاه- طلا- حاضر- استقلال- خلاصه- عظمت ملّّت- احساسات- تبریک- مراسم رژه- احترام- افتخار- موزون- اعتقادات- اعلام- مسابقات- شورانگیز- غرور- تصوّّر- تفکّّر- خصوصی- هیجان انگیز- پیشرفت- تضمین- دعا- نیایش- اختصار- شاعر- تهیّّه- معمولاً- شعر- روحیّّه‌ی دفاعاصلی- عشق- علاقه- ایثار- پایندگی وجاودانگی- کهن- توسعه- افتخارات-
درس شانزدهم
کورش- هخامنشی- نیرومند- عظمت- فرمان روایی- تندبادی سهمگین- تخت جمشید- سهرت طلب- لشکری بی کران- هرگز- آخرین قطره‌ی خون- پایداری- باختر- مقدونیّّه- هجوم- نومیدی- لگدکوب- سُُم اسبان- گذرگاهی- می‌بایست- می‌غلتیدند- سپاه مقدونی- اسکندر- بی باکانه- آریوبرزن- می‌افکند- آشفتگی- نا گوار- غلتاندند- قوّّت- میهن- حیرت آور- مانع- اسیران- پیغام- اوضاع- فروغ زرّّین- احاطه- مذلّّت- خفّّت- گلگون- سِِلاح- معدودی- حلقه ی- بشکافد- همگی- حوصله- مجبور- درس هفدهم
حسرت- کُُرسی- جنگلبانی- هیزم- کلبه‌ی چوبی- نوازش- دقّّت- آب انبار- قورمه سبزی- گنجشک- مََشام- سقف- تاب بازی- آهسته- درس هیجدهم
گسترده‌ی نیلگون خلیج فارس- طلوع- البرزی- دریغ- دل گیر- نُُقاط- نصف جهان- رمزوراز- مُُشتاق- هرگز- سرسبزترین- خاطره انگیز- سعدیّّه- حافظیّّه- می‌تپد- تابناک- آن سوتر- تََفتان- آتش فشان- حوصله ی- عطریاس- باغ‌های خرّّم- نارنجستان- کوههای هزارمسجد- خروش- امواج- گواه- مغان- آرارات- سبلان- حِِیف- ذوق- بارگاه زرّّین امام رضا)ع(- همچون نگینی- نگین فیروزه‌ای‌هامون- ابیانه- پلّّکانی- ماسوله- نمکین- جذّّاب- خروش- مغرور- رستم شاهنامه- مظهر قلب زنده‌ی مردم- درازای تاریخ طبیعت- زاگرس- لطیفی- چاهی- شوش دانیال- اََترک- دریغ- طبیعت- سپید- اردبیل- محلّّات- آبشار- خیال انگیز- درس نوزدهم
خواجه شمس الدّّین محمّّد- حافظ شیرازی- شاعربلندآوازه- غزل سرای ایرانی- دل بسته- همین- گشت وگذار- نسیم- مصلّّی- رکن آباد- غریب- وطن خویش- اجازت- خمیرگیری- شوق خواندن- مکتب خانه- مطالعه- عشق وعلاقه- بهتر- حضورمی یافت- دقّّت- یادداشت- همان- حفظ- شهرت- قرآن- سینه- دروغ فریب وناراستی- صداقت- یک رنگی- راحتی- دل نشین- ذِِهن- روزگار- گذشت- اکنون- ستایش- عََرش- خروش عقل- قدسیان- زیارتگاه – مََزار- همگان- ساعت- تنگ دستی- آغاز- درس بیستم
هیچ چیز- جست وجو- محمود- ستارگان- شبانگاه- گفت وگو- غروب- خیال انگیز- زاینده رود- کبوتران- سُُتون- گل دسته- نقش زیبای فیروزه‌ای و لاجوردی مساجد اصفهان- نقّّاشی- هم کلاسی‌هایش- می‌خواستند- کاغذ- صفحه- خمیده- قامت- عََصا- فروشندگان- دوره گردان- چرخ دستی- استاد- استعدادی فوق العاده- اُُستاد امامی- پرکار- ساییدن- قلم موها- مشغول- کارگاه- مولانا- زمزمه- سرودها- سیاهی- نگارها- طرّّاحی- شفّافیّّت- خشت- تشویق- مُُراقب- آفت- سرمشق- آهوهایی- اطراف- طرح- مطمئنّّم- فرشچیان- آثارش- شهرت جهانی- تابلوی عصر عاشورا- گریسته اند- ایمانچراغ- اسب سوگوار امام حسین )ع(- آینده- سرزمین- نامی ماندگار- تأثیرگذار- حرکت- ستوده اند- نام آشنا- حالی پریشان- گلّّه‌ی آهوان- درس بیست و دوم
لقمان- آموختی- ایشان- نظر- ناپسند- احتراز- صاحب هوش- ححِکمتِکمت-

ویدیو

فارسی آموزان / УЧИМ ФАРСИ (ПЕРСИДСКИЙ) ВМЕСТЕ
40 min.Farsi/Persian Alphabet and Vocabulary |حروف الفبا همراه با کلمات و تصویر
Farsi/Persian Alphabet, claymation | آهنگ الفبای خمیری فارسی
01 Persian Alphabet for Preschoolers P2 - YouTube

منابع پیشنهادی

اول دبستان

راهنمای درس هنر برای معلمان پایه‌های اول،دوم و سوم ابتدایی

کتاب‌های پایه اول

کتاب معلم آموزش قرآن اول دبستان

آموزش قرآن اول دبستان ویژه مدارس قرآنی

کتاب معلم فارسی اول دبستان

کتاب معلم ریاضی اول دبستان

کتاب معلم علوم تجربی اول دبستان

کتاب معلم آموزش قرآن اول دبستان

آموزش قرآن اول دبستان ویژه مدارس قرآنی

کتاب معلم فارسی اول دبستان

کتاب معلم ریاضی اول دبستان

کتاب معلم علوم تجربی اول دبستان

فارسی بخوانیم اول دبستان

 کتاب‌های دوره آموزش ابتدایی

 کتاب‌های پایه اول

قدیمی

کتاب‌های پایه اول

کتاب‌های دوره آموزش ابتدایی

http://chap.sch.ir/books/3011

http://chap.sch.ir/books/749
http://chap.sch.ir/books/789

http://chap.sch.ir/books/748

http://chap.sch.ir/books/788
http://chap.sch.ir/books/790
کتابها معلم اول دبستان
http://chap.sch.ir/books/749
http://chap.sch.ir/books/789
http://chap.sch.ir/books/748
http://chap.sch.ir/books/788
http://chap.sch.ir/books/790
کتابهای دانش آموز اول دبستان
http://chap.sch.ir/category/8
هنر اول دبستان
http://chap.sch.ir/books/750

برترین منابع و کتاب‌های آموزش زبان فارسی

آموزش زبان و فرهنگ ایران به غیر فارسی زبانان (آزوفا) جلد اول تا چهارم

شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی --- مقاله / صفحه

محتوای آموزشی زبان فارسی | مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی ـ مدرسه علمیه المهدی(عج)

کتاب‌های پایه اول | پایگاه کتاب‌های درسی، اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

کتاب‌های دوره آموزش ابتدایی | پایگاه کتاب‌های درسی، اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

 فیلم‌های آنلاین درسی


   

2000-2016 CMS Fadak. ||| Version : 4.2-b1 ||| This page was produced in : 0.076 Seconds |||