فدک - اقتصاد - رتبه بندی ۶۵ شهر منتخب دنیا
آخرین تغییرات : 2015-09-23تعداد بازدید : 241

رتبه بندی ۶۵ شهر منتخب دنیا        

2000-2016 CMS Fadak. ||| Version : 4.2-b1 ||| This page was produced in : 0.002 Seconds