شورای ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شرایط لازم برای ارزشیابی مدارک افرادی که تاریخ شروع تحصیل دوره مربوط به آنها بعد از اول ژانویه 2009 است و درخواست ارائه مقاله به ازای اقامت کمتر دارند را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس مصوبات شورای ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی در وزارت علوم، ارزشیابی کلیه مدارک تحصیلی مقطع دکتری سه ساله (چنانچه تاریخ شروع به تحصیل پس از ژانویه 2009 باشد) که حداقل مدت اقامت دانشجویی آنها در تحصیلات حضوری کمتر از 27 ماه و حداقل 21 ماه و در تحصیلات نیمه حضوری کمتر از 18 ماه و حداقل مدت 12 ماه باشد در صورت رعایت ضوابط و مقررات (اعم از داشتن استاد راهنمای داخلی، مقاله و بررسی‌های کیفی) به شرط تأمین چند شرط (مشروط به آنکه ثبت نام و نظام آموزشی تحصیلات خارجی آنها تمام وقت و حضوری باشد) امکان پذیر است.

فرد متقاضی باید به ازای هر 3 ماه اقامت کمتر در محل تحصیل، یک مقاله در حوزه تخصصی رشته مربوطه ارائه کند. همچنین سقف مقالات حداکثر 2 مقاله برای حداکثر 6 ماه ارفاق برای حداقل مدت اقامت دانشجویی قابل محاسبه است و درج عبارت نیمه حضوری در ارزشنامه‌های مربوط به تحصیلات نیمه حضوری ضروری است. این سه شرط برای دوره‌های دکتری بالاتر از سه سال نیز قابل اجرا است.

هر مقاله باید دارای سه شرط باشد اعم از اینکه مقاله در نشریات معتبر علمی - پژوهشی و با نمایه بین المللی که در کشورهای غیر از کشورهای مستقل مشترک المنافع و آسیای میانه به چاپ رسیده باشد (مقالات ارائه شده در کنفرانس‌ها - هر چند که نمایه بین المللی داشته باشد - احصا نمی‌شود)، دانش آموخته مولف اصلی آن باشد و موضوع آن در حوزه تخصصی رشته مقطع دکتری باشد (مقالات توسط حداقل دو عضو هیئت علمی متخصص در رشته مربوط بررسی و تألیف آنها توسط متقاضی احراز خواهد گردید.)

 

 

افراد متقاضی در صورت داشتن سایر فعالیت‌های علمی در رشته تخصصی مربوط کسب امتیاز حداقل 60 درصد از مجموع ماده 2 آئین نامه ارتقاء اعضای هیئت علمی به شرح جدول زیر می‌تواند جایگزین صرفا یک مقاله برای کسر حداکثر سه ماه اقامت دانشجویی شود.

فعالیتهای علمی   امتیاز
اختراع یا اکتشاف ثبت شده در داخل یا خارج از کشور 25 امتیاز
هر مقاله مرتبط با حوزه تخصصی رشته تحصیلی منتشره در نشریات علمی - پژوهشی معتبر داخلی و خارجی  20 امتیاز
هر مقاله مرتبط با حوزه تخصصی رشته تحصیلی منتشره در نشریات علمی - ترویجی معتبر داخلی 10 امتیاز
هر مقاله کامل مرتبط با حوزه تخصصی رشته تحصیلی منتشره مجموعه مقالات کنفرانس‌های علمی معتبر داخلی و خارجی 5 امتیاز
تألیف یا تصنیف هر کتا با موضوع مرتبط با حوزه تخصصی رشته تحصیلی مقطع دکتری 40 امتیاز

بر اساس مصوبات شورای ارزشیابی مدارک تحصیلی در وزارت علوم، مدت اقامت دانشجویی برای تحصیل به صورت حضوری در دوره کارشناسی ارشد در کشور محل تحصیل می‌تواند با تشخیص کمیسیون با بررسی کیفی، بیش از دو سوم طول اسمی دوره مذکور برابر جدول ذیل باشد.

دوره تحصیلی طول اسمی دوره (ماه) حداقل مدت اقامت دانشجویی (ماه)
کاردانی 22 18
کارشناسی سه ساله 36 27
کارشناسی چهار ساله 48 36
کارشناسی ارشد ناپیوسته 24 18
کارشناسی ارشد پیوسته 60 45
دکتری سه ساله 36 27
دکتری چهار ساله 48 36
سایر دوره‌ها به تشخیص اداره کل