فدک - مدیریت معاصر - روش‎های نوین در مدریت گروهی
آخرین تغییرات : 2017-10-01تعداد بازدید : 265

روش‎های نوین در مدریت گروهییکی از روش‎های موثر در مدیریت و یادگیری زندگی اجتماعی گروه‌بندی کردن دانشجویان و محصلین است و در بازه‎های مختلف زمانی از آنها به صورت گروهی آزمون گرفته شود. این روش موثرترین روش برای موفقیت در امر آموزش می‌باشد

به این ترتیب که دانش وران به گروه‎های کوچک تبدیل شده و هر گروه را مورد ارزیابی قرار دهندبه این ترتیب هر یک از اعضای گروه با تمام وجود به دیگر اعضا یاری می‌رساند و این امر در جهت پیشرفت همه گروه موثر است


                                             

2000-2016 CMS Fadak. ||| Version : 4.2-b1 ||| This page was produced in : 0.007 Seconds