فدک - دبیان - تغییر زبان در دبیان
آخرین تغییرات : 2015-08-07تعداد بازدید : 338

تغییر زبان در دبیان 

 

ابتدا باید این فایل را ویرایش کرد

 

 

sudo apt-get update
sudo apt-get remove locales
sudo apt-get install locales


 

2000-2016 CMS Fadak. ||| Version : 4.2-b1 ||| This page was produced in : 0.001 Seconds