فدک - لینوکس - نصب و اجرا برنامه‎های دانلودی در لینوکس
آخرین تغییرات : 2015-08-04تعداد بازدید : 283

نصب و اجرا برنامه‎های دانلودی در لینوکس


  1. آماده نصب
  2. نیاز به کامپایل
  3.  آماده اجرا یا آماده نصب در خط فرمان

فایل‎های دریافتی از اینترنت می‌تواند یکی از سه حالت زیر باشد:

آماده نصب

فایل کامپایل شده مخصوص همان توزیع

 

 

نیاز به کامپایل

1. Unpack the archive.

2. To build catfish run
      ./configure
      make

3. To install catfish run either
      (sudo) make install
   or
      (sudo) checkinstall

4. For a list of command line options run
      catfish --help

5. To create a distributable package of catfish run
      make deb

 

 آماده اجرا یا آماده نصب در خط فرمان

if we have file with extension .sh:

# sh namefile.sh

before name file "sh"

 


      

2000-2016 CMS Fadak. ||| Version : 4.2-b1 ||| This page was produced in : 0.002 Seconds