فدک - زبان فارسی - زنجیر دوست
آخرین تغییرات : 2015-07-13تعداد بازدید : 214

زنجیر دوسترشته‌ای بر گردنم افکنده دوست
تار و پودش از محبت‎های اوست


رشته بر گردن نه از بی مهری است
رشته‎ی عشق است و بر گردن نکوست


گه به مسجد می‌کشد گه سوی دیر
می کشد آن جا که خاطرخواه ِ اوست


     

2000-2016 CMS Fadak. ||| Version : 4.2-b1 ||| This page was produced in : 0.001 Seconds