فدک - مدیریت میان‌فرهنگی - موضوعات منابع مدیریت میان فرهنگی
آخرین تغییرات : 2019-06-11تعداد بازدید : 344

موضوعات منابع مدیریت میان فرهنگی


  1. «تمدن نوین اسلامی- فرصتها، چالشها»

Cross Cultural & Strategic Management

Cross Cultural Management: An International Journal

The Concept Of Cross Cultural Management Commerce Essay

ارتباطات میان فرهنگی

ا---تحقیق در ارتباطات ایرانیان---ا

ارتباطات میان فرهنگی

«تمدن نوین اسلامی- فرصتها، چالشها»

عناوین مقالات
ـ مفهوم تمدن و تمدن نوین اسلامی
ـ ضرورت ایجاد تمدن نوین اسلامی
ـ شاخصه‌های تمدن نوین اسلامی
ـ وضعیت ایده‌آل در تمدن نوین اسلامی
ـ گفتمان‌های رقیب در تمدن نوین اسلامی
ـ دیدگاه‌های رهبری در خصوص تمدن نوین اسلامی
ـ تمدن اسلامی و سایر تمدن‌ها؛ اشتراکات و تفاوت‌ها
ـ علل ظهور و افول تمدن‌ها
ـ تمدن‌اندیشی در جهان معاصر
ـ جهان‌ چندقطبیِ چندتمدنی
ـ نقش مدیریت و حکمرانی در ایجاد تمدن نوین اسلامی
ـ نقش مردم در تمدن نوین اسلامی
ـ علل ظهور و افول تمدن اسلامی در صدر اسلام
ـ نقش فرهنگ و هنر در ایجاد تمدن نوین اسلامی
ـ وضعیت ایران و سایر کشورهای اسلامی در فرهنگ، هنر و سبک زندگی
ـ ترسیم افق آیندۀ کشور در حوزۀ فرهنگ، هنر و سبک زندگی
ـ راهبردهای توسعۀ فرهنگ و هنر در کشور
ـ نقش ایرانیان خارج از کشور در ترویج فرهنگ و هنر ایرانی‌ـ‌اسلامی
ـ نقش معنویت و اخلاق در تمدن نوین اسلامی
ـ نقش سبک زندگی در تمدن نوین اسلامی
ـ جایگاه نظم و قانون در تمدن نوین اسلامی
ـ نقش اقتصاد در ایجاد تمدن نوین اسلامی
ـ وضعیت اقتصادی ایران و سایر کشورهای اسلامی و افق آینده
ـ افق آیندۀ اقتصاد ایران
ـ راهبردهای توسعۀ اقتصادی کشور در آینده
ـ اقتصاد اسلامی و اقتصاد سرمایه‌داری
ـ نقش ایرانیان خارج از کشور در توسعۀ اقتصادی ایران
ـ نقش علم و فناوری در ایجاد تمدن نوین اسلامی
ـ وضعیت ایران و کشورهای اسلامی در علم و فناوری
ـ افق آیندۀ کشور در علم و فناوری
ـ راهبردهای توسعۀ علم و فناوری در کشور
ـ نقش ایرانیان خارج از کشور در توسعۀ علم و فناوری ایران
ـ نقش علوم تمدن‌ساز در ایجاد تمدن نوین اسلامی
ـ نقش خلاقیت و نوآوری در تمدن نوین اسلامی
ـ جنبش نرم‌افزاری و نهضت علمی و نقش آن در تمدن نوین اسلامی
ـ جایگاه عدالت، در تمدن نوین اسلامی
ـ جایگاه آزادی در تمدن نوین اسلامی
ـ جایگاه امنیت در تمدن نوین اسلامی
ـ فناوری اطلاعات و ارتباطات و تمدن نوین اسلامی
ـ نقش امید به آینده در خلق تمدن نوین اسلامی
ـ اعتمادبه‌نفس ملی و نقش آن در خلق تمدن نوین اسلامی
ـ نقش دانشجویان ایرانی خارج از کشور در خلق و بسط تمدن نوین اسلامی
ـ دین و تمدن نوین اسلامی (کارآمدی)
ـ نقش توسعۀ انسانی در ایجاد تمدن نوین اسلامی
ـ تمدن نوین اسلامی و چالش‌ها
ـ نقش تعاملات بین‌المللی در توسعۀ تمدن نوین اسلامی
ـ امت‌سازی و جایگاه آن در شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی
ـ تمدن نوین اسلامی و محیط زیست
ـ نقش رسانه و فضای مجازی در گسترش تمدن نوین اسلامی
ـ مدیریت جهادی و تمدن نوین اسلامی
ـ آینده‌پژوهی و تمدن نوین اسلامی
ـ منابع قدرت و تمدن نوین اسلامی
ـ نقش جمعیت و جوانان در تمدن نوین اسلامی
ـ نقش تمدن نوین اسلامی در تحقق تمدن مهدوی


       

2000-2016 CMS Fadak. ||| Version : 4.2-b1 ||| This page was produced in : 0.0027459859848022 Seconds