فدک - لینوکس - استفاده از فونت‎های ویندوز در لینوکس با msttcorefonts
آخرین تغییرات : 2014-11-27تعداد بازدید : 264

استفاده از فونت‎های ویندوز در لینوکس با msttcorefonts/usr/share/fonts/truetype/msttcorefonts/


      

2000-2016 CMS Fadak. ||| Version : 4.2-b1 ||| This page was produced in : 0.003 Seconds