فدک - برنامه نویسی وب - تفاوت include و require در PHP
آخرین تغییرات : 2018-11-06تعداد بازدید : 278

تفاوت include و require در PHP


  1. تفاوت include و require در PHP
  2. مفهوم سازنده (Constructor)

تفاوت include و require در PHP

در صورت عدم وجود فایل مورد نظر برای فراخوانی:

فرمان include فقط یک warning می‌دهد و بقیه کد‎ها را می‌خواند اما فرمان require یک error می‌دهد و آن صفحه موقف می‌شود

مفهوم سازنده (Constructor)

در php متد سازنده یک کلاس با نام _construct مشخص می‌شود. اغلب برنامه نویسان از این متد برای عملیاتی همانند مقدار دهی اولیه خاصیت‎های شی استفاده می‌کنند. درصورتی که در یک کلاس متد سازنده تعریف شده باشد به هنگام ایجاد یک شی از کلاس،متد سازنده آن به طور خود کار فراخوانی خواهد شد.یک متد سازنده می‌تواند آرگومانهایی را نیز دریافت کند و براساس آن عملیات مقدار دهی اولیه را انجام دهد.

مفهوم سازنده (Constructor) در #C

آموزش متد جادویی construct__


      

2000-2016 CMS Fadak. ||| Version : 4.2-b1 ||| This page was produced in : 0.002 Seconds