فدک - لینوکس - سرفصل‎های دوره آشنایی با لینوکس
آخرین تغییرات : 2014-11-12تعداد بازدید : 354

سرفصل‎های دوره آشنایی با لینوکسسرفصل دوره آموزشی لینوکس (مقدماتی و پیشرفته)
مقدماتی (40 ساعت)
1. تاریخچه
• تولد لینوکس
• خصوصیات لینوکس
• سیستم‎های عامل مبتنی بر یونیکس
• سازمان متن آزاد (GNU)
• معرفی توزیع کنندگان لینوکس
• دلایل استفاده از لینوکس
2. دستورات فایل سیستم
• معرفی ساختار سلسله مراتبی Object‎ها در سیستم عامل
• نام فایل‎ها در لینوکس
• دستور cd برای حرکت در ساختار سلسله مراتبی سیستم فایل
• بررسی شاخه‎های سیستم فایل
• نحوه نام گزاری deviceها
• دستورات اولیه Shell: ls، cp، mkdir، mv، cat، pwd
• مفهوم mount
3. ابزارهای پیشرفته سیستم عامل
• مفهوم user و group در لینوکس
• انواع فایل‎ها در لینوکس
• مفهوم فایل‎های link
• فایل‎های ویژه در /dev
• ساختار فایل سیستم
• ساختار Ext2
• ساختار Ext3
• tar, gzip
• pipeline and redirection
• جستجو در فایل سیستم
4. نصب لینوکس
5. ویرایش فایل‎های متنی
• cat
• tail and head
• عبارات منظم (regular expressions)
• Grep
• vi
6. فرایندها در لینوکس
• Foreground and background modes
• مدیریت فرایندها
• ابزار top، ps، pstree، kill، vmstat
• مفهوم signal
• فرایند boot در لینوکس
• تشریح Runlevelها
• تشریح inittab
• تشریح rc
• تشریح init.d

7. ابزارهای پیکر بندی سیستم
• ابزار پیکربندی Runlevel‎ها
• ابزار پیکربندی سیستم: setup، ntsysv، authconfig، system-config-*
• ابزارهای گرافیکی برای پیکربندی سیستم
• ابزارهای مدیریت کاربران
• مدیریت بسته‎های نرم افزاری
• زمان بندی وظایف
• مدیریت فایل سیستم
8. ابزارهای پیکر بندی شبکه
• اسامی سمبلیک شبکه
• ابزارهای پیکر بندی: ifconfig،
• فایل‎های مرتبط با تنظیمات شبکه
• Routing
• ابزارهای کاربردی: wget، lynx، ssh، telnet
پیشرفته (50 ساعت)
1. معرفی ابزار مدیریتی Webmin
2. root password recovery
3. تشریح مراحل boot سیستم
4. گزارش عملیات سیستم (Logging)
5. کامپایل و نصب نرم افزارها از روی source code
6. مدیریت دیسک
7. Firewall و تشریح IPtables
8. راه اندازی NFS
9. آشنایی را سرویس E-mail
10. آشنایی با سرویس DNS
11. امنیت سیستم


      

2000-2016 CMS Fadak. ||| Version : 4.2-b1 ||| This page was produced in : 0.002 Seconds