فدک - آموزش مجازی - مزایا و معایب آموزش الکترونیکی
آخرین تغییرات : 2016-06-13تعداد بازدید : 295

مزایا و معایب آموزش الکترونیکی3 یادگیری مشارکتی است. یادگیرندگان، معلمان، متخصصان و حتی صنعت گران را گردهم میآورد. وجود همه گروه‎ها در کنار هم دارای مزایای فراوانی است.
4 یادگیری سریع، زنده و پویا و در عین حال کم هزینه است. حداقل به میزان ۵۰ درصد به سرعت یادگیری اضافه خواهد شد و نیز کاهش چشمگیر هزینه‎ها در حدود ۴۰ تا ۶۰ درصد را به دنبال خواهد داشت.
5 جامع، یعنی امکان استفاده از همه منابع و ابزارهای آموزشی و یادگیری مثل کلاسهای مجازی و شبیه سازی را داراست.
6 فرصتهای آموزشی برابر را در اختیار همگان قرار میدهد. و عدالت در نظام آموزشی محقق میشود.
7 کلیه فعالیتها از جمله مدیریت، ثبتنام، دریافت شهریه آموزش و نظارت و اعطای گواهینامه بر روی شبکه اینترنت انجام میشود.
8 دروس، توسط استادانی که در محلهای مختلف قرار دارند، تهیه میشوند.
9 در جوامع مدرن امروزی شهروندان باید دارای دانش مورد نیاز برای زندگی امروزی باشند. از طریق ایجاد کانال ارتباطی پیوسته دانش و اطلاعات جدید و بروز شده در اختیار عموم مردم قرار خواهد گرفت و باعث اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ دانش و فرهنگ ﺟﺎﻣﻌﻪ می‌شود.
• می‌توان به انتشار اطلاعات عمومی ضروری مانند اطلاعات پزشکی- سلامتی و... پرداخت.
• ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺑﻬﺒﻮد اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﺼﺮف در ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻃﺮﻳﻖ اﻓﺰاﻳﺶ داﻧﺶ‬ ﻣﻠﻲ
• اﻳﺠﺎد اﻧﮕﻴﺰه ﺑﺮای ﻳﺎدﮔﻴﺮی داﻧﺶ‬ ﺟﺰﻳﻲ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر روان ﺳﺎزی ﭼﺮﺧﻪ داﻧﺶ و ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدن زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺗﻮﻟﻴﺪ داﻧﺶ
• اﺑﻬﺎم‬ زداﻳﻲ از ﻋﻠﻢ و وارد ﻛﺮدن آن در ﻣﺘﻦ زﻧﺪﮔﻲ
• و بسیار از موارد دیگر
10 در نوعی از آموزش الکترونیک به نام TELEMENTORING AND E-COACHING همان آموزش استاد شاگردی صورت می‌گیرد با این تفاوت که از تکنولوژی به بهترین شکل استفاده می‌شود که می‌توان به کنفرانس ویدیویی، پیغام‎های بلادرنگ، تلفن‎های اینترنتی اشاره کرد ارتباط با مربی دراز مدت بوده و روی توسعه زندگی و شغلی علم آموز متمرکز است. مربی‎ها به عنوان شرکای درسی با تجربه تر، اطلاعات و دانش برتری را که در کتاب‎ها نوشته نشده و در کلاس‎ها تدریس نمی‎شود، در اختیار فراگیران قرار می‌دهد. این روش، هدف کوتاه مدت و خاصی را تعقیب می‌کند و بیشتر به صورت یک مشاور فنی یا تجاری عمل می‌کند و هم چنین مسایل کلی و رشد ذهنی فراگیر را هدف قرار می‌دهد. شرکت‎های زیادی متوجه ارزش آن در انتقال دانش و خرد سطح بالاتر به دیگران هستند. این شیوه نقش بزرگی در ابتکارات مربوط به مدیریت دانش دارند. از دیدگاه فناوری، این روش در سطح ابتدائی ولی قابل قبول آموزش، به غیر از یک تلفن و E-mail چیز دیگری نیاز ندارد.
11 می‌توان براحتی بیش از یک رشته و تخصص را فرا گرفت.
12 نیازی به تلف شدن وقت در اثر رفت و آمد و حضور در کلاس نیست.
13 با حذف تردد‎های بی مورد نه تنها از هزینه کل آموزش کاسته می‌شود بلکه به کاهش ترافیک و آلودگی هوا (که در شهرهای بزرگ به یک معضل بزرگ تبدیل شده است.) کمک می‌کند.
14 نوع و سرعت یادگیری بسته به نظر خود دانشجو می‌باشد. در آموزش الکترونیکی هرکس میتواند نسبت به ظرفیت و توانایی یا نیروی خود در بلند مدت و یا کوتاه مدت به بهترین نحو مطالب مورد انتظار را فرا گیرد. همچنین فراگیران دوره‎های آموزش الکترونیکی می‌توانند موضوعات و مطالبی را که نسبت به آنها آشنایی دارند، مطالعه نکرده و صرفاً بر روی موضوعاتی متمرکز گردند که نسبت به آنها آشنایی وجود ندارد. می‌توان شرایطی را فراهم کرد که دانشجویان زرنگتر به سرعت مراحل مختلف آموزشی را طی کنند و منتظر دیگر دانشجویان نمانند. و از سوی دیگر نیازی به حذف شدن دانشجویان شاغل یا با بهره هوشی پایین تر و یا حتی تنبل تر نیست. آنها نیز موفق به کسب آموزش‎های لازم میشوند ولو با گذشت زمان بیشتر. و بطور خلاصه هیچیک فدای دیگری نمی‎شود و این از نتایج انعطاف پذیری بالای این سیستم است.
15 از طریق آموزش الکترونیک می‌توانید در هر جایی که هستید از مدارک خود استفاده نمائید که این دسترسی بصورت online می‌باشد. اصل مدرک همیشه همراه شماست و قابل ارائه به منظور استخدام یا موارد دیگر.
16 سهولت و سرعت در بروزرسانی، ذخیره، بازیابی، توزیع و به اشتراک گذاری اطلاعات مبتنی بر شبکه
17 ایجاد سیستم فراگیر- محور به جای استاد- محور. تعداد اساتید چندان محدودیتی حاصل نمیکند و آموزش در سطح فراگیری به مخاطبان ارائه می‌شود.
18 قابلیت تکرارپذیری و جبران مشکلات احتمالی. درس به هر تعداد قابل بیان است. در محتوای درس امکان عقب و جلو رفتن هست.
19 هزینه‌ی معقول دسترسی به منابع، در برابر گستردگی فراوان در سطح نامحدود اینترنت
20 افزایش متقاضیان جهت ورود به دانشگاهها. با برداشته شدن محدودیت پذیرش دانشگاهها و مراکز آموزشی در جذب فراگیران، و از سوی انعطاف و جذابیت‎های این نوع آموزش، افراد بیشتری متقاضی و جذب دانشگاه‎ها می‌شوند. که این بالابردن آموزش و فرهنگ دانشگاهی در طیف گسترده تری از مردم دارای فواید بسیار است.
21 امکان ارتباطات بین دانشگاهی در سرتاسر دنیا. این موضوع در بازدهی دانشگاه‎ها تأثیر فوق العاده دارد.
22 به دلیل وجود مشکلات جغرافیایی بر سر راه توسعه آموزش اعم از روستاهای دور افتاده و صعب العبور، در ایران این نوع آموزش بسیار سودمند خواهد بود.
23 افزایش تقاضای آموزش در سازمانها و موسسات این نوع آموزش منجر به ارتقای سطح علمی و مهارت پرسنل و کارکنان با توجه به الگوهای یادگیری نوین می‌شود. با این روش آموزش کارکنان را استاندارد سازی می‌کنند. و همچنین کمکی است ﺑﻪ ﺑﺎزآﻣﻮزی ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﺷﺎﻏﻞ ﺑﺮای ﺳﺎزﮔﺎر ﺷﺪن ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻت ﻧﻮﻳﻦ ﻛﺎری و‬ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﺑﻴﻜﺎری.
24 قابلیت هماهنگی با سایر سیستم‎ها در صورت استفاده از ابزارهای ارتباطی پیشرفته و رعایت استانداردها و پروتکل‎های ویژه، انواع سیستم‎ها قابلیت هماهنگی و اتصال دارند.
25 مدیریت صحیح اطلاعات در حجم وسیع اطلاعات بسیاری در حوزه علم و دانش و صنعت و ... بصورت متمرکز وجود دارند و مدیریت صحیح می‌شوند. دسترسی به این اطلاعات گسترده و منظم در کنار هم مزایای بسیار به دنبال دارد.
26 مدرس را ﻗﺎدر ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺗﺎ با توجه به شرایط محیط و دانشجویان و ... ﺑﺮ ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ و اﺳﺎﺳﯽ، بنا به تشخیص خود، ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮی کند. فرضاً در یک مفهوم درسی مهم از اشیاء آموزشی بیشتری به غیر از متن استفاده کند. نکته قابل توجه این است که این موارد اضافه شده برای استفاده‎های بعدی دانشجویان (مثلاً ترم بعدی تحصیلی) ماندگار است.
27 تقویت و بهبود متن درس با استفاده از مثال‌ها، انیمیشن، بازی و دیگر امکانات مولتی‌مدیا نکته جالبی در اینجا هست: وقتی یک استاد یک مثال درسی را در سر کلاس حل می‌کند، این مثال حل شده فقط مورد استفاده دانشجویان حاضر در همان کلاس قرار می‌گیرد. درحالی که در این سیستم، مثال حل شده استاد به اضافه توضیحات گفتاری و... در سیستم برای همیشه ثبت و مورد استفاده دیگر دانشجویان قرار می‌گیرد. در واقع بانک عظیم مثال و حل (به همراه امکانات مولتی مدیا) ایجاد می‌شود.
28 امکان شبیه‌سازی محیط واقعی با استفاده از شبیه‌سازها. نرم افزارهای متعددی در زمینه صنعت شبیه سازی شده نمونه فیزیکی و واقعی هستند.
29 پویایی دانشجویان در حین آموزش و ترغیب به امر پژوهش و در واقع ادغام امور آموزشی و پژوهشی در یکدیگر در حین فراگیری با فراهم کردن امکانات مختلف پژوهشی (مثلاً در اختیار قرار دادن آسان حجم وسیعی از منابع آموزشی.).
30 استحکام و انسجام مطالب ارایه شده به‌علت وجود امکان بازبینی مکرر محتوا
31 استانداردسازی مطالب با یکپارچه‌سازی داده‌ها و دانش در یک فرمت معین
32 عدم نیاز به تکنولوژی مختلف برای دسترسی به‌علت استفاده از پلاتفرم وب
33 ارزان بودن تولید محتوا و توسعه محیط آموزشی نسبت به آموزش سنتی
34 حذف هزینه‌های مسافرت و اسکان استاد (و بعضاً معلم) و دانشجو
35 بالا بردن حس کنجکاوی دانش آموز (و تشویق ایشان به خودآموزی مطالب، مطالعه و تحقیق)
36 آموزش رودررو با معلم، با استفاده از امکانات Video Conference که این امکان معمولاٌ نادیده گرفته می‌شود و عموم بر این اعتقادند که در این شیوه آموزش استاد یا معلمی حضور ندارد!
37 امکان برگزاری امتحانات On-line در هر زمان و مکان بطور مثال استاد براحتی در هر جلسه می‌تواند یک امتحان چند گزینه‎ای برگزار کند. تصحیح و ثبت سابقه نمرات به سیستم واگذار می‌شود. حتی سوالات امتحانات می‌تواند بصورت یک مدیا‎ی محرمانه از قبل آماده، در اختیار استاد یا دانشگاه باشد.
38 امکان استفاده از تجربیات دیگران در زمینه‌های آموزشی و حفظ و نگهداری و انتشار مجدد آن‌ها
39 تقسیم‌بندی دانش‌آموزان بر اساس استعداد و توانایی آن‌ها و ارایه متن درسی متناسب با آن
40 امکان شناسایی قابلیت‌های دانش‌آموز نسبت به گروه و شکوفا کردن این استعدادها
41 در مطالعه به صورت online دانشجویان از مزایای کار گروهی بهره مند می‌شوند با این تفاوت که در اینجا تعداد افراد می‌تواند بیشتر باشد و هر مجموعه مجزای آنلاین میتواند از دانشجویان با شرایط مختلفی تشکیل شود. ضمنا مدیریت مجموعه و امکانات جانبی آن (بطور مثال یکی از دانشجویان می‌تواند فوراً یک لینک مستقیم به یک مطلب را به اتاق گفتگو ارسال کند.) بسیار بیشتر از روش سنتی است. این روش منجر به تولید دانش می‌شود.
42 استفاده سریع از تکنولوژی‎های جدید در مسیر آموزش و یادگیری
43 امکان استفاده از اینترانت به منظور آموزش در حالت بسته تر و خصوصی تر و محدوده آموزشی محلی
44 یکی از مشکلات در رابطه با علم و دانش فرّار بودن آن است که در این نوع آموزش با استفاده از امکانات Multimedia مطالب بیشتر در ذهن می‌ماند.
45 با مدیریت دقیقتر و شفافتر و گسترده تر ضوابط به خوبی پیاده شده و سوء استفاده از روابط کمتر اتفاق می‌افتد.
46 دانشجویان در هر کجا با استفاده از یک دستگاه کامپیوتر قابل حمل از اخبار دانشگاه مبنی بر کنسل شدن کلاس حضوری، تغییر زمان امتحانات، تغییر قوانین آموزشی و ... به موقع مطلع می‌شوند.
47 برقراری ساده ارتباط میان هر یک از افراد شرکت کننده در این سیستم از دانشجویان تا رئیس دانشگاه براحتی امکان پذیر است. بطور مثال برقراری ارتباط با کارشناس رشته و مدیر آموزش و ... .
48 کسانی که به دلیل معلولیت و عوامل دیگر قادر به حضور فیزیکی در کلاس درس نمی‎باشند می‌توانند به راحتی و بدون مشکل از این روش استفاده کنند.
49 با جذب افراد بیشتر در دانشگاه‎های مجازی داخلی و امکان استفاده از دانشگاه‎های مجازی خارجی از خروج دانشجویان به خارج از کشور و بروز مشکلات متعاقب آن جلوگیری میشود. در این زمینه مى توان به دانشگاه مجازى ادینبورگ در اسکاتلند اشاره کرد. این دانشگاه طى یک سال و نیم گذشته بالغ بر ۷۵ هزار دانشجو از ۲۳ کشور دنیا جذب کرده است. این مسئله علاوه بر تقویت بنیه علمى دانشگاه‎هاى داخل در معرفى هر چه بیشتر توانمندى‎هاى علمى کشورمان (و در کنار آن فرهنگ و هنر ایرانی) نقش بسزایی دارد.
50 هر یک از دانشجویان در هر یک از رشته‎های علمی می‌توانند به اطلاعات گسترده در تمامی رشته‌های علمی دیگر در حداقل زمان ممکن دسترسی پیدا کنند.
51 بالا بردن سطح دانش رایانه‎ای اهالی روستاها و توانمند کردن آنها در انجام امور مربوط به امور کشاورزی و ... .
52 تبلیغ و آشنا کردن مردم سراسر جهان با فرهنگ و علوم اسلامی (با توجه به اعتقاد ملّت و دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تبلیغ دین مبین اسلام)
53 دستیابی به تجارت جهانی با استفاده از کانال‎های ارتباطی الکترونیکی و آموزش الکترونیکی دانش مورد نیاز
54 دستیابی به نیروی کار جهانی بطور مثال شرکت عظیم مایکروسافت با آموزش الکترونیک افراد در کشورهای مختلف جهان (به عنوان نمونه در کشور هند) آنها را در کشور خودشان به کار می‌گیرد.
55 آموزش‎های الکترونیکی از پیام‎های یکنواخت به منظور ارتباط با مخاطب استفاده می‌نمایند. (حذف سلایق و تجارب فردی و احیانا تعصبات، در مقایسه با آموزش‎های سنتی)
56 با استفاده از امکاناتی چون نمایش فوری اطلاعات آماری بصورت نموداری و پردازش آماری (مثلاً مربوط به نتایج امتحانات برگزار شده)، اطلاعات ارزشمندی در اختیار استاد و برنامه ریزان آموزشی قرار می‌گیرد.
57 سرعت مبادله اطلاعات و ارتباطات میان سازمان‎های متولی و مرتبط با آموزش و سازمان‎ها و نهادهای سیاست گذاری و برنامه ریزی و... افزایش می‌یابد.
58 جلوگیری از تکرارهای بی فایده متن نوشته شده توسط یک استاد برجسته بطور همزمان در اختیار تمام دانشجویان قرار میگیرد. سخنرانی یک استاد بطور همزمان توسط تعداد بسیاری از افراد شنیده می‌شود و... .
59 دانش آموزان و دانشجویان به دلخواه خود گروهای آموزشی به وجود می‌آورند و محیطی بوجود می‌آید که به زمان و مکان محدود نیست. امکان ایجاد این گروه‎ها علاوه بر تشویق دانش آموزان به علم آموزی، به تبادل افکار و پیشرفت درسی دوستانی که از لحاظ شخصیتی شباهت بیشتری به یکدیگر دارند و بر اساس آن ارتباط بهتری بینشان برقرار می‌شود، کمک می‌کند.
60 با وجود فضای مجازی و استفاده از امکانات دیداری و شنیداری، پست الکترونیک و ... دانش آموزان خجالتی و کمرو در بحث‎های گروهی شرکت کرده و امکان بیان و بسط افکار و عقایدشان را پیدا می‌کنند و همچنین رفته رفته به فعالیت‎های گروهی و اجتماعی وارد میشوند.
61 دسترسی آنلاین به کتابخانه و ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ. یکی از راه‎های حذف مشکلات بر سر راه پژوهش و تحقیقات.
62 شمار رسانه‎ها زیاد بوده و با توجه به اینکه هر یک از افراد دارای حس قوی تری نسبت به دیگری است و همچنین یک رسانه برای افراد مختلف، جذابیت متفاوت دارد، هر علم آموز رسانه مناسب خود را انتخاب می‌کند. در نهایت منجر به استفاده مؤثر بیشتری از افراد از سیستم آموزشی می‌شود.
63 ﺗﻐﻴﻴﺮ وظیفۀ ﻓﺮاﮔﻴﺮان‬ از ذﺧﻴﺮهﺳﺎزی اﻃﻼﻋﺎت و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺤﻔﻮﻇﺎت ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﻮﻟﻴﺪ داﻧﺶ، آموزش بر اساس حل مسئله به جای آموزش سنتی و ماشین حسابی، ﻓﻬﻢ ﻣﺤﻮری و ﺗﻔﻜﺮ‬ ﻣﺪاری و ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻣﺎدام اﻟﻌﻤﺮ.
64 ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدن ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار و اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻋﺖ در ﺗﻮﺳﻌﻪ و‬ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ
65 افزایش انگیزه و علاقه یکی از نیازهای فراگیری دانش، داشتن رغبت و ‏اشتیاق برای یاد گرفتن است. فردی که انگیزه و علاقة لازم را برای کسب دانش نداشته ‏باشد، هرگز نمی‌تواند در تحصیل خود موفق شود. از مزایای آموزش الکترونیکی این است که این روش می‌تواند نقش مؤثری در ‏افزایش انگیزة فراگیر ایفا کند. برخی از عوامل انگیزه‌زا در این شیوه عبارتند از:‏
• جذابیت‌های استفاده از رایانه
• امکان استفاده از صوت، تصویر و چند رسانه‌ای
• امکان تنوع‌بخشی به مباحث و گرایش‌ها بر اساس علاقة افراد
• امکان مشارکت بیشتر فراگیران در فعالیت‌های علمی و آموزشی و در نتیجه ‏علاقه‌مندی آنها به مباحث
66 اولویت‌شناسی در رشتة علمی انسان، دارای عمری بسیار محدود و کوتاه است و تنها بخشی از این فرصت کوتاه خود ‏را می‌تواند به فراگیری دانش اختصاص دهد. امروزه، با ‏تنوع و تکثر رشته‌های علمی،‌ ضرورت این انتخاب، بیش از گذشته احساس می‌شود. ‏در آموزش الکترونیکی، امکان بیشتری برای رعایت اولویت‌ها وجود دارد. برخی از عوامل ‏فراهم‌ آورندة این امکان عبارتند از:‏
• امکان انتخاب بیشتر برای فراگیر و مدیریت آموزشی بر اساس نیازها (و خود این، در نتیجه از میان برداشتن محدودیت‎های روش سنتی است.)
• امکان انعطاف برنامه‌ها با توجه به اولویت‌های تعریف شده
• امکان ارزیابی دائم برنامه‌ها بر اساس میزان استقبال مخاطبان و نظرخواهی ماشینی
• پیوند آسان‌تر و بیشتر مراکز و فعالیت‌های علمی- آموزشی با مراکز ‏صنعتی و کاری
• عدم نیاز به صرف وقت برای فراگیری بسیاری از مباحث غیر ضروری، به ‏خاطر آسان بودن استفاده از بانک‌های اطلاعاتی و متون آماده
67 گزینش بهترین استاد‏ یکی از آداب فراگیری دانش، دقت در انتخاب بهترین استاد است. آموزش الکترونیکی می‌تواند در عمل به این اصل نیز مؤثر باشد. چرا که در این ‏شیوه فراگیران، حق و امکان بیشتری برای انتخاب اساتید دارند. برخی از عوامل این مزیت ‏عبارتند از:
• تکثر گرایی و دسترسی آسان به اساتید متعدد
• عدم نیاز به حضور فیزیکی اساتید برجسته و در نتیجه امکان استفاده از آنان در ‏مراکز متعدد و پراکنده
• محور بودن دانشجو در این شیوة آموزشی و تعیین‌کننده بودن بررسی و ‏انتخاب او
• امکان مقایسه و ارزیابی دقیق اساتید با مراجعة‌ آسان به مراکز متعدد و استفاده ‏از ابزارهای دقیق سنجش
• امکان نظارت بیشتر و دقیق‌تر ماشینی بر فعالیت‌ها و نتیجة کار اساتید از سوی ‏مدیریت آموزشی
68 سیستم آموزشی دارای نظارت هوشمند و ماشینی است. با بررسی دفعات و طول زمان توقف فراگیر در ‏هنگام مطالعة مطالب و شیوة پاسخ‌گویی او به پرسش‌ها، میزان فهم و مشارکت ‏تک‌تک فراگیران را کنترل می‌کند.
69 نت برداری و نگهداری نوشته‌ها یکی از روش‌های ارتقای سطح فراگیری، یادداشت‌برداری و نوشتن مطالب درسی ‏و علمی است. چنان که مطمئن‌ترین شیوه برای محافظت از محفوظات و دانسته‌ها و ‏پیش‌گیری از فراموشی و نابودی آنها نیز نگهداری مکتوب ذخایر علمی است. در شیوة الکترونیکی، امکان بیشتری برای نوشتن و نگهداری نوشته‌ها وجود دارد. زیرا ‏در این شیوة‌ آموزشی:‏
• ابزار فراگیری، همان ابزار نگارش است. و فراگیر می‌تواند با همان رایانه‌ای ‏که دروس را دریافت‌ می‌کند، یادداشت‌های خود را نیز بنگارد.
• سرعت ارائه و دریافت درس و میزان توقف در بین آن قابل تنظیم است. بنا‏براین، اگر کسی فرصت نکرد با سرعت کلاس، مطالب را بنویسد، می‌تواند سیر ‏درس را کندتر کند.
• بایگانی و طبقه‌بندی نوشته‌ها بسیار آسان‌تر است.
• جستجوی نوشته‌های گذشته و دسترسی به مطالب مورد نظر بسیار ‏سریع‌تر است.
• نگهداری نوشته‌ها نیازمند فضای فیزیکی نیست و جایی را اشغال ‏نمی‌کند.
• نوشته‌های هر فرد به آسانی قابل انتشار و استفاده و نقد دیگران است.‏
پیشنهاد : در نرم‌افزارهای آموزشی موجود، در همان محیط فراگیری، برای یادداشت برداری فراگیر، فضا و سهم قرار داده شود. ‏به این صورت که یکی از بخش‌های فعال نرم‌افزار مدیریت آموزشی در طول ارائة درس و ‏یا هنگام مطالعات فراگیر، قسمت یادداشت‌برداری باشد. در صورت فراهم بودن این امکان، ‏علاوه بر آسان شدن یادداشت‌برداری و عدم نیاز به محیط ویرایشی دیگر، حفظ و بایگانی ‏نوشته‌ها نیز به صورت منظم‌تر و مطمئن‌تری انجام خواهد گرفت. و همچنین با توجه به ضریب پایین ایمنی در رایانه‌های شخصی و آشنا نبودن اکثر کاربران با ‏شیوه‌های مراقبت از اطلاعات و تهیة نسخه‌های پشتیبان، امکان ذخیره‌سازی نوشته‌های ‏فراگیران در ‏server‏ حفاظت شده وجود داشته باشد. این کار، به فراگیران اطمینان ‏می‌دهد که نوشته‌ها و آثار آنان، دارای ارزش بوده و برای همیشه محفوظ مانده و به درد ‏آنان خواهد خورد.
70 استمرار و تداوم یکی از اصول مطرح شده دربارة دانشجویی، اصل استمرار و ‏تداوم فراگیری است. کسی که واقعاً به دنبال دانایی و داشتن توانایی‌های علمی است، در ‏هیچ شرایطی نباید خود را فارغ از تحصیل و فعالیت علمی بداند. ‏یکی دیگر از مزایای شیوة آموزش الکترونیکی این است که در این شیوه زمینة بیشتری ‏برای استمرار و تداوم فراگیری فراهم است. عوامل و شرایط فراوانی در این سیستم ‏وجود دارد که چنین امکانی را برای علاقه‌مندان فراهم می‌سازد. برخی از عوامل ‏زمینه‌ساز این مزیت عبارتند از :
• عدم وابستگی به زمان و مکان خاص و در نتیجه امکان پی‌گیری ‏همیشگی دروس
• امکان فراگیری با این شیوه در کنار مشاغل و فعالیت‌های دیگر
• امکان ارتباط آسان دانش‌آموختگان با استادان و مرکز آموزشی پس از فراغت ‏از دورة تحصیلی
• امکان برنامه‌ریزی مراکز آموزشی و اساتید برای آیندة دانش‌آموختگان و ‏تبادل پیام‌ها و متون علمی و استفاده از توانایی‌های طرفین
• با توجه به عرضة‌ آسان و فراوان پرسش‌ها، نقدها و ایده‌های گوناگون، در ‏چنین محیطی هیچ‌گاه کسی خود را بی‌نیاز از دانستن نخواهد دانست.
71 بررسی و شناخت دیدگاه‌های گوناگون
بدلیل دارا بودن یک فضای بحث، گفتگو، اظهارنظر و انتقاد در آموزش الکترونیکی، آزاداندیشی و انتخاب ‏آگاهانه از مزایای مهم آن است. ‏پیروی کورکورانه و بر اساس تقلید و تعصب، از کسی پذیرفته نیست. این مهم تنها در ‏صورتی تحقق پیدا می‌کند که هر فرد در هر زمینه‌ای بتواند آزادانه دیدگاه‌های موافق و ‏مخالف را بشنود و شخصاً دربارة آنها تصمیم بگیرد.
خداوند متعال در قرآن کریم به افرادی ‏که راه زندگی خود را بر این اساس انتخاب می‌کنند، مژدة‌ هدایت می‌دهد:‏ "پس بشارت ده آن بندگانم را که سخنان را می‌شنوند و از بهترین آنها پیروی می‌کنند. ‏آنانند کسانی که خداوند هدایتشان کرده است و آنانند صاحبان خرد." (سوره زمر: 17 و 18)‏
امام علی - علیه ‏السلام - نیز مواجه شدن با دیدگاه‌های گوناگون را راهی برای تشخیص ‏خطاها دانسته‌اند:‏ "هر کس با نظرات گوناگون روبرو شود، جایگاه‌های خطا را می‌شناسد.‏"
این آزاداندیشی تا جایی است که در تعالیم اسلامی به مسلمانان توصیه شده است حرف ‏حق را حتی از مشرکان و کافران نیز بپذیرند. این توصیة ارزشمند، به بیان‌های گوناگونی در ‏لابلای متون دینی مطرح شده است. در یکی از این جملات نورانی، از امام علی - علیه ‏السلام - نقل شده است که آن حضرت فرموده‌اند: ‏"حکمت را بگیرید ولو از مشرکان باشد."
72 ‫ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدن زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﺒﺎدل آزاد ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﻛﺸﻮر
اﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻫﺎی‬ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻛﻪ ﺿﺎﻣﻦ ﺑﻘﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻛﺸﻮر اﺳﺖ. و همچنین ﺣﻔﻆ وﻳﮋﮔﻲ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲِ ﻣﻠﻲ، ﻣﻨﻄﻘﻪ‎ای و ﻣﺤﻠﻲ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از‬ اﺻﺎﻟﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدن زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎی رﺷﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ در ﻣﻴﺎن اﻗﺸﺎر‬ مختلف.
73 ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدن زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎی ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻨﺶ در ﻣﻴﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ برداشتن سد کنکور و اثرات مخرب آن و ﭘﺬﻳﺮش داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه از راﻫﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ
74 ﻓﺮاﻫﻢ‬ ﻛﺮدن زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﭘﮋوﻫﺶ در ﻣﺤﻞ ﻛﺎر و اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺤﻠﻲ و ﻣﻨﻄﻘﻪ‎ای و ﺗﺤﻮﻻت اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮای‬ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻛﺎر آﻓﺮﻳﻨﻲ و ﺧﻮد اﺷﺘﻐﺎﻟﻲ ﻣﺤﻠﻲ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ای
75 ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ‬ ﭘﮋوﻫﺶ و اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ با یک تفکر جمعی می‌توان از آزمون و خطاهای بی مورد جلوگیری کرده، از نتایج تجربه‎های گذشته آگاه شد و با بحث و تبادل نظر در کمیت بزرگی از افراد به راه و مسیری رهنمون شویم که کمترین هزینه را در بر داشته باشد.
76 ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدن زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزش ﻫﺎی ﻣﻴﺎن رﺷﺘﻪ‎ای و ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﻠﻔﻴﻖ ﻋﻠﻮم ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ
77 در روستاهای ایران امکانات آموزشی به مراتب کمتری یافت می‌شود و دختران در بعضی خانواده‎ها اجازه مهاجرت به شهر برای ادامه تحصیل را ندارند که آموزش الکترونیکی در این رابطه بسیار مفید خواهد بود. (این موضوع در مورد پسرانی که به فعالیت‎های کشاورزی به خانواده کمک می‌کنند نیز صادق است.)
78 ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﻫﺎ و ﻣﻬﺎﺟﺮان از کسانی هستند که آموزش‎های ضروری را از این روش به خوبی دریافت می‌کنند و بسیاری از مشکلاتشان در سایه همین شیوه نوین آموزشی برطرف خواهد شد.
79 در آﻣﻮزش ﺳﻨﺘﻲ ﭼﻮن ﻣﺒﻨﺎی ﻛﺎر ﺑﺎ آﻣﻮزش دادن ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ، در ﻧﺘﻴﺠﻪ آﻣﻮزش ﺑﻪﺻﻮرت اﺟﺒﺎر، ﺗﻨﺒﻴﻪ و ﺑﺎ‬ زور ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و حتی ایجاد بی رغبتی در دانش آموز را به همراه داشته است، اﻣﺎ در‬ آﻣﻮزش ﻣﺠﺎزی ﭼﻮن ﺧﻮد ﻓﺮد ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﺎد ﺑﮕﻴﺮد، آﻣﻮزش ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺎزدﻫﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ اﺳﺖ.‬
80 آموزش از طریق تلفن همراه
خیلی از مردم بویژه در جوامع شهری وقت زیادی از خود را در انتظار وسایل نقلیه، ترافیک و غیره از دست می‌دهند و تا همین چند سال اخیر برای استفاده از این وقت، کتابهایی همراه خود جابجا می‌کردند که مشکلات مربوط به خود را داشت لکن این شیوه آموزشی از مزایای خاصی برخوردار است. البته بکارگیری این روش می‌تواند موجب وارد آمدن آسیب‎هایی به چشم شود. براین اساس با استفاده از امکان ذخیره سازهای دیجیتالی صدا، مطالعه در حین حرکت به سمت آموزش از طریق شنیدن سوق پیدا نمود، که البته آموزش از طریق چشم بالاترین کارایی را دارد.
81 برگشت سرمایه، مبلغ قابل توجه‎ای می‌باشد. به طورى که بازار آموزش اینترنتى در دنیا، بازارى با سود ۱۸ میلیارد پوند در سال است.
معایب آموزش الکترونیکی
جا دارد در کنار جنبه‎های مثبت این نوع آموزش به برخی از ایرادات آن نیز اشاره شود. از آن جمله :
1 ارتباطات اجتماعی کمتر دانش آموزان و دانش جویان در حین تحصیل
پیشنهاد : این مشکل را تا حدی می‌توان با فراهم آوردن شرایطی چون اضافه کردن چند درس حضوری به برنامه مصوب آموزشی جبران نمود. علاوه بر ارائه دروس عملی و آزمایشگاهی، این دروس می‌توانند به طور اختصاصی به آموزش مسائل اجتماعی و تربیتی بپردازد. این دروس در مدت زمان معین و الزاماً حضوری برگزار خواهد شد ولی با توجه به شرایط می‌تواند در محیطی نزدیک به محل زندگی دانش آموز و در بازه‎های زمانی مشخص (حتی خارج از سال تحصیلی رسمی و در فصل تابستان) برگزار شود. همچنین می‌توان در محله‎های زندگی دانش آموزان برنامه‎هایی را با توجه به نظر کارشناسان امور تربیتی پیاده کرد. البته دور از انصاف است که از فضای صمیمی ایجاد شده در استفاده از امکاناتی چون Chat، Forum، E-mail و... در ایجاد ارتباط دوستانه و صمیمی متقابل مابین فراگیران الکترونیکی به راحتی بگذریم.
با این حال این انتقاد تا حدی به این شیوه آموزش وارد است.
2 عدم برابری در دسترسی به تکنولوژی‌های مورد نیاز (اینترنت، کامپیوتر، تلفن و...) چه از لحاظ مشکلات اقتصادى خانواده‎ها و چه از لحاظ دور بودن از امکانات شهری
پیشنهاد: ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﺪارس ﺑﻪ راﻳﺎﻧﻪ و اﻳﺠﺎد ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﺮای دﺑﻴﺮان و داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺟﻬﺖ ﺧﺮﻳﺪ راﻳﺎﻧﻪ، و استفاده از کافى نت‎هاى پرسرعت تر و یا قرار دادن سرورهاى کامپیوترى در شهرستان‎هاى بزرگ.
3 عدم برابری دانش‌آموزان از لحاظ سواد و دانش استفاده از کامپیوتر و در نتیجه ایجاد مشکل در تنظیم روند تدریس
4 کنترل کمتر معلمان بر دانش‌آموزان و ﻛﺎﻫﺶ ارﺗﺒﺎط ﭼﻬﺮه ﺑﻪ ﭼﻬﺮه و ﻏﻴﺮ ﻛﻼﻣﻲ
پیشنهاد : اگر کنترل در چارچوب مسائل علمی باشد باید گفت دوره‎های آموزش الکترونیکی میبایست از روش‎هایی به منظور اخذ فیدبک سریع استفاده کند تا در صورت اشکال و یا عدم موفقیت، سریعاً نسبت به برطرف نمودن آن اقدام نماید. امتحانات کوتاه مدت برای اخذ فیدبک سریع از فراگیران مناسب‌ترین روش برای سنجش میزان موفقیت در آموزش است. و در صورتی که کنترل در چارچوب مسائل رفتاری-تربیتی باشد پیشنهاداتی در مورد اول ارائه شد.
5 پهنای باند محدود و سرعت پایین دسترسی به اینترنت در ایران باعث کاهش کارایی این شیوه می‌شود.
6 تجربه کم نسبت به این روش آموزشی در ایران
7 عدم تکامل استانداردهای آموزش الکترونیکی به سبب نو بودن آن‌ها و یا حداقل می‌توان گفت این استانداردها در ایران بومی نشده است و مطابق با شرایط ایران نیست البته با گذشت زمان استانداردهای آموزش الکترونیکی تکامل خواهد یافت و جامعیت بیشتری به خود خواهد گرفت ولی مورد دوم نیاز به همت کارشناسان و مسئولین دارد.
8 واکنش و مقاومت مدیران و سازمان‌ها و شرکت‌ها در برابر این شیوه آموزشی
9 ناآشنایی دسته‎ای از معلمان و استاید با سیستم
پیشنهاد: آﻣﻮزش راﻳﺎﻧﻪ و اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن و اﺳﺘﺎدان، ﺑﻪ‬ ﻛﺎرﮔﻴﺮی ﻣﺸﺎور راﻳﺎﻧﻪ در ﻣﺪارس
10 عدم امنیت اخلاقی در اینترنت که از لحاظ مسائل و شرایط مذهبی در ایران شدیداً مورد توجه مسئولین و خانواده‎هاست.
پیشنهاد: انتقال آموزش‎های مناسب به دانش آموز در سنین متناسب، به منظور رشد رفتار خود کنترلی و استفاده از فیلترهای اینترنت به منظور جلوگیری از دسترسی به سایت‎های مخرب، میتواند به امنیت اخلاقی در اینترنت کمک کند.
11 آموزش‎های الکترونیکی مبتنی بر CD-ROM در زمان بهنگام سازی و توزیع، هزینه‎های بالایی را بر سازمان و یا مؤسسه آموزش دهنده و فراگیران تحمیل خواهد کرد. البته روش فوق در مقایسه با آموزش‎های مکاتبه‎ای مقرون به صرفه خواهد بود.
12 تفاوتهای زبانی و فرهنگی
زبان یکی از مباحث عمده‎ای است که در چگونگی ارائه واحد‎های درسی در سطح جهانی عامل تاثیر گذار است.
13 برخی از دانش آموزان نمی‎توانند بخوبی از این روش بهره مند شوند و آمار و ارقام نشان میدهد بنا به دلایلی شمار زیادی از این آموزش حذف می‌شوند.
14 علم آموزان باید بسیاری از وقت خود را صرف برطرف کردن مشکلات فنی کنند، و در صورت کم تجربه گی حتی ممکن است برای انتخاب دروس و واحدهای درسی دچار دلهره شوند.
15 وﺟﻮد ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدی ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ‬ ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ذﻫﻨﻲ ﻓﺮاﮔﻴﺮ و ﺧﺮوج وی از ﻓﻀﺎی ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. (ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﻫﺎی ﻛﺎذب و ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﻔﻨﻨﻲ)
16 اﺧﺘﺼﺎص اوﻗﺎت‬ ﻏﻴﺮ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﻪ آﻣﻮزش
17 ﻛﺎﻫﺶ‬ ﻣﺸﺎﻫﺪۀ دﻗﻴﻖ ﺷﮕﺮدﻫﺎ و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی اﺳﺘﺎد (در ﻋﻠﻮم ﻓﻨﻲ و ﻣﻬﺎرﺗﻲ)
18 از ﻧﻈﺮ ﺑﻌﻀﻲ از ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و تحلیلگران آموزش اینترنتی در مقطع اﺑﺘﺪاﻳﻲ اﺻﻼً اﻳﺪۀ ﺧﻮﺑﻲ ﻧﻴﺴﺖ. اﻳﻦ‬ ﻣﻨﺘﻘﺪان ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻣﻮزش در این دوره ﺑﻪ ﺷﺪت از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ رود. آﻣﻮزش در ﻣﻨﺰل ﻫﺮﮔﺰ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮای ﻣﺪرﺳﻪ ابتدایی ﻧﻴﺴﺖ.‬ ﻫﻴﭻ ﮔﺰﻳﻨﻪ‎ای ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎی ﻛﻼس درس و تجربۀ ﻣﺪرﺳﻪ ابتدایی را ﺑﮕﻴﺮد. ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﻣﺪرﺳﻪ اﻳﺠﺎد اﺳﺘﻘﻼل در‬ ﻓﺮزﻧﺪان اﺳﺖ و ﻛﻮدﻛﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﻣﻨﺰل آﻣﻮزش ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻨﺪ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺷﺪﻳﺪی ﺑﻪ واﻟﺪﻳﻦ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. از ﻧﻈﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن‬ ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﻲ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﺮدن داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و ﺑﺎزی ﻛﺮدن آﻧﻬﺎ در ﺣﻴﺎط ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﻴﺰ ﺟﺰو آﻣﻮزش ﺑﻪ‬ ﺣﺴﺎب ﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ در ﻣﺪارس ﻣﺠﺎزی از دﺳﺖ ﻣﻲ رود. از ﻃﺮﻓﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﻌﻠﻤﺎن در ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬاری روی داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻧﻴﺰ در‬ ﻣﺪارس ﻣﺠﺎزی از دﺳﺖ ﻣﻲ رود ﭼﺮا ﻛﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان اﺻﻮﻻً از ﻣﻌﻠﻤﺎن اﻟﮕﻮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ.‬
پیشنهاد : در مورد اول پیشنهاداتی ذکر شد.
19 کمبود بودجه دستگاه‎هاى متولى آموزش و نیز عدم مشارکت دادن بخش خصوصى از سوى دولت
20 امنیت در بخش تجارى سیستم آموزش الکترونیکی خطر هک شدن وجود دارد. همچنین در بخش آموزش سیستم، خطر تغییر محتوا و در کل خطر از کار انداختن سرویس وجود دارد. آیا تضمینى هست که سئوالات استاد به درستى به دست دانشجو برسد و یا جواب دانشجو به استاد برسد و در شبکه کامپیوترى تغییر داده نشود و یا حتى از بین نرود؟
پیشنهاد : استفاده از نرم افزارهای امنیتی و ضد جاسوسی و روش رمزنگار احراز هویت (authentication و authorization) و استفاده از خطوط اختصاصى، می‌تواند بسیاری از این نواقص را تا حد زیادی برطرف کند.
21 هزینه‎های گزاف دانشگاه‎های مجازی
بطور مثال متوسط هزینه‎های دو سال یک دانشجو برای تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه "علم و صنعت ایران" حدود شش میلیون تومان تعیین شده و این در حالی است که حتی سرویس خط اینترنت پر سرعت برای دانشجویان فراهم نشده و استاد و مکان آموزشی و کتاب و امکانات دیگر مانند روش سنتی، قرار نیست در اختیار دانشجو قرار بگیرد و قطعاً هزینه راه اندازی الکترونیکی دروس مقطع فوق لیسانس، این قدر هزینه ندارد. به عنوان نمونه دیگر دانشگاه "شیراز" برای دوره کارشناسی ارشد تجارت الکترونیک رقم حداقل پنج میلیون تومان را برای تحصیل از راه دور دانشجویان متقاضی در این رشته اعلام کرده است.


  

2000-2016 CMS Fadak. ||| Version : 4.2-b1 ||| This page was produced in : 0.001 Seconds