فدک - زبان فارسی - شرایط چاپ مقاله در مجلات
آخرین تغییرات : 2016-05-31تعداد بازدید : 392

شرایط چاپ مقاله در مجلات


  1. شرایط چاپ مقاله در مجله پیام زن

شرایط چاپ مقاله در مجله پیام زن

تیتر جذاب و جمع بندی داشته باشد
2500 کلمه برای چهار صفحه
2000 کلمه برای سه صفحه
1500 کلمه برای دو صفحه


     

2000-2016 CMS Fadak. ||| Version : 4.2-b1 ||| This page was produced in : 0.001 Seconds