فدک - زبان فارسی - ادبیات و زبان فارسی کاربردی
آخرین تغییرات : 2018-02-10تعداد بازدید : 504

ادبیات و زبان فارسی کاربردی


 1. ادبیات کاربردی
 • ارکان گزارش
 • مراحل تهیه گزارش
  1. دستور زبان

 • ادبیات کاربردی

  1393.04.22


  حذف فعل
  حذف لفظی: برای حذف فاعل است و
  حذف معنوی: هرکس بامش بیش برفش بیش
  حذف حضوری یعنی اینکه در صورتی که می‌توانیم به کار ببریم که حضور‎ی باشد.
  علی به خانه آمده کتابش را برداشته است
  علی به خانه آمده وکتابش را برداشت

  •    در گذر زمان واژه می‌تواند:
  o    حذف واژه آزفنداک رنگین کمان
  o    سر جای خود می‌مانند.
  o    معنای قدیم را دارند معنای جدید را به خود می‌گیرند.
  o    معنای قدیم را از دست می‌دهند کثیف=شلوغ،
  •    زیرا قابل شمارش است و بهتر است از
  •    نشانه گذاری
  o    نقطه:
      پایان جملات مستقل
      علائم اختصاری
      بعد از اعداد
      
  o    کاما یا ویرگول
      نشانه مکث کوتاه است.
      برای جدا کردن در آدرس
  o    نقطه ویرگول
      بیان گر مکث متوسط است و خواننده متن منتظر نباشد و بهتراست قبل از قید‎های چونکه زیراکه به‎همین دلیل و ... از نقطه ویرگول استفاده شود.
  •    او هر زوزنامه‎ای می‌خواند.
  •    این جا آشپزخانه دارد
  •    کلفت
  •    امروز باران باغ را شاد کرد.
  o    تعجب
      بهتر است بعد از منادا علائم تعجب استفاده می‌شود.
  o    
  o    
  1393.04.24
  معنا و مفهوم و کاربرد گزارش: گزارش از دیدگاه کلی گزارش در لغت به معنی تفسیر قضیه، شرح و تفصیل خبر یا کاری که انجام یافته و از دیدگاه دستور زبان فارسی از گزار + -ِش تشکیل شده است در واقع گزارش "اسم مصدر" است.
  در تعریف گزارش می‌توان گفت به هر نوع انتقال اطلاعاتی که بر پایه‎ی موازین علمی از منابع موفق و موثق تحصیل گردیده و طبق اصول و ضوابطی ویژه تنظیم و جمع آوری شده باشد و به فرد یا افرادی مشخص به منظور حصول اطلاع و یا اتخاذ تصمیم ارائه گردد.
  گزارش از دیدگاه مدیریت: فلسفه گزارش در سازمان و اداره امور به دور از فلسفه کلی آن نیست و همان گونه که آورده شد. ارائه گزارش برای ارتباط‎های اداری است که از نوع ارتباط عمودی و پایین سازمان به بالای سازمان در جریان قرار می‌گیرد.
  معمولاً گزارش کر اطلاعات حاصل شده را به مانند یک تصویر یا یک فیلم از جریان یک امر بدون دخل و تصور ذهنی در آن می‌باید ارائه دهد.
  گزارش‎های اداری یکی از رایج‌ترین گونه‎های گزارش است شاید به توان گفت که از قدیمی‌ترین آنها است چرا که؛ حتی قبل از شکل گیری اداره امور به صورت سازمان رسمی گزارش دهی و گزارش گیری مبنای تصمیم گیری‎های مهم بوده است.
  دقت شود که در هنگام نگارش یک جمله زمان‎های آن با هم دیگر یکی باشد به طور مثال اول می‌باید این کار را انجام دهد. او می‌بایست این کار را انجام دهد.
  پرانتز علامت اختصاری و عدد هستند و بعضی از واژه‎ها اما میان خط فاصله - -  معمولاً جمله می‌آید که جمله معترضه می‌گویند
  کاربرد گزارش
  همان طور که قبلاً نیز گفته شد بهره گیری از اطلاعات زیر بنا و پایه برای مدیران و مسئولان و همچنین انجام امور عمومی اداری اقتصادی اجتماعی قضایی و ... در گزارش خود را نشان می‌دهد گزارش پایه و اساس تصمیم گیری به هنگام رفع مشکلات و معضلات اجتماعی و ارائه خدمات مورد نیاز جامعه است.
  کاربرد گزارش در سازمان
  گزارش دهی و گزارش دهی در اداره امور از اهمیت ویژه‎ای برخوردار است؛ زیرا از طریق مبادله گزارش است که اطلاعات به عنوان وسیله و ابزار اولیه براساس تصمیم گیری در اختیار مدیران در سطوح مختلف قرار می‌گیرد؛ که به شرح زیر یاد آوری خواهد شد.
  مهمترین کاربردهای گزارش
  1.    استفاده از گزارش در امر برنامه ریزی سازمان دهی و هماهنگی
  2.    اطلاع مدیر از اجرای درست دستورات(کنترل)
  3.    آگاهی از وظایف و فعالیت‎های واقع‎های تحت سرپرستی(هدایت)
  4.    آگاهی از پیشرفت فعالیت‎ها و مراحل عملیات(رهبری)
  5.    آگاهی از روشهای انجام کار
  6.    آگاهی از کمال یا نقص فرمان‎های اداری
  7.    اطلاع از وقوع مشکلات احتمالی یا مسائل بازدارنده
  8.    حصول اطمینان از ابلاغ مصوبات و مقررات
  9.    ارزیابی تواناهای مجموعه‎ی تحت سرپرستی
  10.    آشنایی مدیران به امور فنی در سازمان
  11.    استفاده از گزارش به عنوان مدرک یا وسیله رساندن خبر به آیندگان

  کاربرد گزارش در اجتماع
  بدون شک پیشرفت‎های کنونی جامعه که ناشی از گسترش دانش بشری است یک سلسله روابط و نتایج نظام پیچیده‎ای را به دنبال دارد که کم و بیش در جوامع گوناگون به شکل‎های مختلف نمایان می‌گردد
  برای رفع مشکلات و تنگ ناها قبل از هر چیز باید اقدام به شناسای آنها نمود سپس به دنبال راه علاج و درمان بودبه این منظور شناسایی و تحصیل اطلاعات لازم کارشناسان و محققان را به همراه دارد.
  کاربرد این گونه گزارش‎ها را در اجتماع می‌توان به قرار زیر فهرست نمود:

  1. شناخت تنگناها و نارسی‎های حل اجتماعی و چاره
  2.  استفاده از گزارش در امور برنامه ریزی‎های اجتماعی و اقتصادی
  3. شناخت ویژگی‎های جامعه و آداب و رسوم انها
  4. شناخت نیازهای جامعه به منظور انجام آنها در جهت رفاه نسبی
  5. شناخت انتظارات مردم از دستگاه‎های دولت و تنظیم برنامه برای برآوردن خواسته‎های بحق آنها

  1393.04.31

   

  ارکان گزارش

  ارکان گزارش‎های اداری و فنی در حال عمومی عبارتند از
  عناوین
  منظور از عناوین گزارش ذکر مطالبی در ابتدا و آغاز کار است که معرف و شناسنامه گزارش می‌باشد این قسمت مانند نامه‎های اداری نمایش گر گیرنده تهیه کننده و موضوع بوده که با افزودن ابعاد دیگری چون زمان و مکان تهیه در امر گزارش نویسی و در قالب واژه‎های اختصاصی مانند "به، از، موضوع، زمان و مکان"
  به: سازمان آموزش و پرورش
  از: دانشگاه علمی کاربردی
  موضوع: درخواست ریز نمرات
  زمان:
  مکان:

  نامه‎های اداری به دو صورت می‌باشد:
  •    سازمان به سازمان
  •    شخصی کلی
  رئیس محترم دانشکده ادبیات علوم انسانی(ریاست زمانی به کار می‌رود که اسم فرد را ندانیم)
  جناب آقای دکتر ...
  با سلام و نهایت ادب و احترام

  زمانی از کلمات از و به استفاده می‌کنیم که سازمان به سازمان باشد

  عنوان
  منظور از گیرنده گزارش شخص و مقام سازمانی گروهی خاص، سازمان و واحد معینی است که گزارش به آن خطاب می‌گردد و با کلمه "به" مشخص می‌گردد.
  اگر قرار باشد عنوان به را برای شخصی بیاوریم لازم است در ابتدا عنوان و پست آن و سپس اسم شخص ذکر گردد.

  عنوان گزارش دهنده
  عنوان گزارش دهنده شخص مقام سازمانی، سازمان یا واحدی است که گزارش تهیه و به آن ارائه می‌نماید و با کلمه از بیان می‌گردد.
  عنوان موضوع:
  منظور از موضوع عبارت کوتاه و روشنی است که بیان کننده محتوای گزارش است و با کلمه موضوع مشخص می‌گردد. موضوع در نامه‎های شخصی در داخل متن اما در نامه‎های سازمان به سازمان جزء عناوین می‌باشد.
  عناوین زمان و مکان:
  بیان زمان و مکان در گزارش امری اجتناب ناپذیر است، ممکن است زمان و مکان به عنوان سرفصل مشترک عنوان گردد.
  در برخی از موارد بعد از موضوع "هدف" نیز می‌آید.
  به طور مثال:
  از: کلانتری
  به: دادگستری
  زمان: چهارشنبه دوم خرداد 1381(در زمانی که کلانتری است ساعت نیز باید بیان شود.)

  متن گزارش: در هر متن گزارش فنی و اداری قسمت‎های زیر مهم است:
  1.    مقدمه
  2.    اصل موضوع
  3.    تجزیه و تحلیل
  4.    استنتاج و نتیجه گیری
  5.    اختتام و در صورت لزوم توجیه پیشنهادات

  امضای گزارش:
  گزارش با امضای پایان گزارش تایید می‌گردد امضای گزارش یکی از ارکان اصلی گزارش است، توجه داشته باشید در پایان گزارش ابتدا نام گزارش دهنده و سپس سمت و مقام آن عنوان می‌گردد.
  محمد سعید رضایی
  مدیر کل سنجش
  امضا

  مستدعی است (خواهشمند است)

  مراحل تهیه گزارش

  مرحله اول آمادگی و آماده شدن برای تهیه گزاش مرحله دوم جمع آوری اطلاعات مرحله سوم تنظیم اطلاعات مرحله چهارم تجزیه، تحلیل و نتیجه گیری مرحله پنجم تنظیم و نگارش گزارش
  برای مرحله اول (آمادگی) به مراحل زیر توجه فرمایید:
  1.    تعیین هدف:
  1.1.    تعیین هدف و رسالت
  1.2.     بازشناسی هدف
  2.    تنظیم برنامه
  2.1.    برنامه اولیه و کلی
  2.2.    برنامه جمع آوری و تنظیم اطلاعات
  2.3.    برنامه تجزیه و تحلیل اطلاعات
  2.4.    برنامه نگارش
  3.    انتخاب شکل و چهارچوب گزارش
  3.1.    بررسی شکل‎های مختلف
  3.2.    انتخاب شکل مناسب برای گزارش
  4.    هماهنگی نهایی
  4.1.    تبادل نظر، توافق و هماهنگی با مقام دستور دهنده گزارش
  مرحله دوم روش‎های جمع آوری اطلاعات:
  مهمترین روشهای جمع آوری اطلعات عبارتند از:
  1.    مشاهده :در جمع آوری جمع اوری اطلاعات به روش مشاهنده
  1.1.1.    مشاهده سطحی و گاه مشاهده دقیق و عمقی است
  1.1.2.    گاه مشاهده مستقیم و گاه غیر مستقیم صورت می‌گیرد.
  1.1.3.    مشاهده بدون برنامه و مشاهده با برنامه
  2.    مطالعه: موارد زیر مهم است.
  2.1.1.    مطالعه اولیه وضع موجود
  2.1.2.    تنظیم برنامه برای مطالعه
  2.1.3.    یادداشت برداری و مستند سازی
  3.    مصاحبه
  3.1.    مصاحبه کننده و خصوصیاات او
  3.2.    مصاحبه شونده و شرایط او
  3.3.    مصاحبه و زمان مصاحبه


  تنظمی اطلاعات جمع اوری شده
  1.    طبقه بندی و رده بندی(اطلاعات جمع آوری شده براساس طبقه بندی )
  2.    ترخیص و تلخیص در لغت به معنی رخصت دادن مرخص کردن و در اصطلاح منظور کلی آن است که خالص کردن اطلاعات جمع آوری شده و کنار گزاشتن موارد اضافات و رسیدن به اطلاعات اصلی که با تلخیص جمع می‌شود.
  3.    تبدیل: گزارش‎ها در آمار و ارقام تبدیل به
  3.1.    جدول
  3.2.    نمودار
  3.3.    ...
  4.    پروردان و تلفیق:
  4.1.    وفق دادن مطالب(ارتباط مطالب)
  4.2.    تنظیم منطقی
  5.    

  مرحله چهارم تجزیه و تحلیل در این قسمت موارد زیر خلاصه شده است.
  1.    مطالعه دقیق تمامی اطلاعات جمع اوری شده
  2.    تجزیه هر طبقه از اطلاعات
  3.    یادداشت نمودن عنوان هر یک از اجزاء براساس اولویت
  4.    تحلیل ذهنی و کشف رابطه علیت درباره هر جزء
  5.    شناخت هر یک از اجزاء
  6.    شناسایی نارسایی و مشکلات هر یک از اجزا
  7.    یادداشت نارسایی‎ها و مشکلات و مسائل
  8.    تفکر در جهت پیدا نمودن راه حل مشکل
  9.    تنظیم فهرست مشکلات همراه با راه حل‎های آنها
  10.    تبدل نظر با صاحب نظرها
  11.    اصلاح فهرست‎ها پس از دریافت صاحب نظران
  12.    نهایی نمودن فهرست‎ها براساس اولویت

  نوع دوست(نوعدوست)
  برخواستن(برخاستن)
  متن گزارش
  امضا
  گیرندگان گزارش
  پیوست‎ها


  نامه اداری
  اصول مهم در نامه‎های اداری:
  1.    "استحضار می‌رساند" به مافوق
  2.    "اطلاع می‌رساند"  هم سطح و پایین
  4.    احتراماً نوشته شود با سلام و نهایت ادب و احترام
  5.    اقدامات لازم مبذول فرمایند (با اقدامات فوق موافق گردد. دستورات لازم را صادر فرمایند)
  6.    مدارک ذیل ضمیمه می‌باشد: مدارک زیر پیوست می‌باشد.
  7.    به پیوست ایفاد می‌گردد: به پیوست تقدیم می‌گردد.
  8.    عطف نامه: در پاسخ به نامه، بازگشت به نامه
  9.    زمانی از پیرو استفاده می‌کنیم که جهت پیگیری نامه‎ای که از پیش فرستاده شده است به عبارت اخری جواب نامه را نگرفته ایم و دوباره جهت دریافت پاسخ می‌زنیم
  10.    استدعا دارم: خواهشمند است (از روی احترام تقاضا دارم)
  11.    به جای مدارک مذبور: به جای مدارک یاد شده
  12.    شرح ذیل درج شده است: به شرح زیر ثبت گردیده است
  13.    هر اقدامی توسط رئیس: از سوی، از جانب
  14.    بدیهی است: آشکار و واضح است، پر واضح است
  15.    قبلاً از همکاری شما سپاس گذارم: پیشاپیش از همکاریشما سپاس گزارم
  16.    به جای با اظهار امتنال: با کمال سپاس و تقدیر فراوان
  17.    تصمیم مقتضی اتخاذ فرمایید: تصمیم شایسته لحاظ فرمایید.
  18.    به تقاضاهای اقدام مقضی : با تقاضاهای، دستورات لازم را لحاظ فرمایید.

  دروس دستور زبان

  درس ۱

  درس ۲

  درس ۳

  درس ۴

  درس ۵

  درس ۶

  درس ۷

  درس ۸

  درس ۹

  درس ۱۰

  درس ۱۱

  درس ۱۲

  درس ۱۳

  درس ۱۴

  درس ۱۵

  درس ۱۶

  درس ۱۷

  درس ۱۸

  درس ۱۹

  درس ۲۰

  درس ۲۱

  درس ۲۲

  درس ۲۳

  دستور زبان

  «ویرایش» از مصدر فارسی «ویراستن» است. پیشوند Vi به معنای دور از هم و جدا و razis به معنای نظم و ترتیب و دربرگیرنده‌ی معانی دو مصدر «پیراستن» و «آراستن» است. معادل انگلیس و عربی آن «Edit» و «تحریر» است. (ذوالفقاری٬ ۱۳۹۲:۱۳).

  فنی:
  ویرایش فنی شامل اصلاح بندها (پاراگراف‌ها) نشانه گذاری٬ کاربرد شیوه املای درست٬ یک دست کردن رسم الخط٬ رعایت علائم اختصاری٬ عدد نویسی٬ فرمول نویسی و آراستگی ظاهری و نظم و ترتیبِ نوشته است.

  زبانی:
  خطاهای زبانی - ساختاری شامل تغییر و تبدیل واژگان و تعابیر٬ اصلاح ساختار نحوی و خطاهای معنایی و منطقی٬ کوتاه کردن جمله‌ها٬ حذف عناصر زاید و بی‌نقش و نظایر آن است. (همان: ۱۵). 

  نشانه گذاری:
  نشانه گذاری (سجاوندی٬ نقطه گذاری٬ Punctuation) به کار بردن علامت‌ها و نشانه‌هایی است که خواندن و در نتیجه فهم مطلب را آسان و به رفع برخی ابهام‌ها کمک می‌کند (ذوالفقاری٬ ۲۶:۱۳۹۲)

  واژه‌ی سجاوندی از نام ابوالفضل محمد بن ابویزید طیفور غزنوی ملقب به سجاوندی گرفته شده است. ‌وی نخستین کسی است که نشانه‌های هفت‌گانه‌ی وقف را در نشانه‌گذاری قرآن به کار برده است (همان: ۲۶).

  نشانه‌گذاری به معنای امروزی آن در زبان فارسی سابقه‌ی چندانی ندارد و در یکی دو قرن اخیر به پیروی از نوشته‌های غربیان در زبان فارسی نیز رایج شده است. اصول نشانه‌گذاری در زبان فارسی برگرفته از زبان‌های اروپایی٬ به‌خصوص فرانسوی و انگلیسی است. هیچ نوع نشانه‌گذاری شاخصی در کتابت زبان فارسی تا پیش از آشنایی ایرانیان با زبان و خط ملل غربی وجود نداشته است. بعد از پذیرش اصول Punctuation  ابتدا از فرانسوی و سپس از انگلیسی٬ به فراخورخط فارسی (عربی) تغییراتی در برخی نشانه‎ها داده شد (همان).

  نشانه‌گذاری در ویرایش می‌تواند از جمله ساده‌ترین موارد رعایت درست نویسی و خوانا نویسی و عامل رفع بسیاری از ابهام‌ها به شمار آید؛ اما متأسفانه به این مقوله در نوشتار کمتر توجّه می‌شود. اشکال در نشانه‌گذاری به دو گونه‌ی عدم کاربرد و کاربرد نابه‌جا اتفاق می‌افتد.
  در کاربر علائم نشانه‌گذاری زیاده‌روی و ‌کوتاهی هر دو عیب است. کاربرد بیش از حدّ علائم نگارشی به خواندن کمک نمی‌کند٬ بلکه باعث شلوغی متن و سردرگمی خواننده نیز می‌شود (همان: ۲۷ - ۲۶).

  مهم‌ترین نشانه‌های رایج در زبان فارسی و کاربرد آن‌ها:
  ۱- نقطه(.) نشانه‌ی مکث کامل
  کاربردها
  ۱-۱. در پایان جمله‌های خبری یا انشایی.
  جمع کمک‌های دولت ایران به سازمان ملل در سال ۸۳ تا کنون از مرز سه میلیون دلار گذشته است.

  ۱-۲. پس از کوته پاسخ‌ها:
  پرسیدم: «دیدنش رفتی» گفت: بله.

  ۱-۳. پس از علائم اختصاری:
  سال ۳۲۲ ق.م. (قبل از میلاد مسیح)
  ه‍.الف.سایه (هوشنگ ابتهاج)

  ۱-۴. پس از نقل قول غیر مستقیم یا جملات پرسشی غیر مستقیم:
  یکی از خبرنگاران از رئیس جمهور سؤال کرد که سفرش چند روز به طول می‌انجامد.
  (معمولاً و به اشتباه در پایان چنین جملاتی علامت سؤال قرار می‌دهند)
  ۱-۵. پس از اعداد و حروف فارسی و لاتین برای تفکیک عناوین از یکدیگر:
  ۱. —
  الف. —
  A. —

  نکته:
  ۱- هرگاه علائم اختصاری کلمات خارجی با حروف فارسی نوشته شوند٬ اگر کلمه‌ی فارسی دو یا چند حرفی باشند لازم نیست بین اجزای آنها نقطه بیاید:
  B.B.C بی بی سی
  ولی اگر کلمه‌ی فارسی٬ تک حرفی باشد٬ علامت نقطه می‌آید: D.D.T دِ.دِ.ت
  ۲- بین نشانه‌های اختصاری مشهور می‌توان نقطه نگذاشت:
  ناتو (NATO)
  ۳- در موارد زیر٬ به افزودن نقطه نیازی نیست:
  الف. پس از علائم اختصاری مشهور٬ مثل ه.ق / قس / ر.ک
  ب. پس از پانوشته‌هایی که شکل جمله ندارند؛ مثل    motif. ۱
  پ.شرح عکس‌ها و تصاویر و زیرنویس جدول‌ها که شکل جمله ندارند؛ مثل جدول ۲. نمودار تراکم جمعیت در مناطق شهری
  ث. پس از عنوان کتاب٬ مقاله٬ خبر٬ حتّی اگر جمله کامل باشد؛ مثل شهری که در آن زیستم
  تبصره : در صورتی‌که این شرح‌ها و پانوشت‌ها شکل جمله داشته باشند؛ جمله با نقطه پایان می‌پذیر.

   


     

  2000-2016 CMS Fadak. ||| Version : 4.2-b1 ||| This page was produced in : 0.002 Seconds