فدک - مطالعات سیاسی - برخی از موضوعات مطالعات سیاسی
آخرین تغییرات : 2020-10-16تعداد بازدید : 597

برخی از موضوعات مطالعات سیاسیایران و چشم اندازهای تحلیلی امر سیاسی: ایستادن در آستانه قرن نو خورشیدی

محورهای همایش:
1- هویت ملی در ایران؛ عوامل همگرایی و واگرایی.
2. سرمایه اجتماعی و مسئله اعتماد سیاسی.
3. ایران در عرصه منطقه‌ای و جهانی.
4. تغییرات اقلیمی و مسائل زیست محیطی.
5. ایران و چشم انداز توسعه.
6. بازار انرژی و آینده اقتصاد سیاسی.
7. آموزش علوم سیاسی در دوره کرونا و پساکرونا.
8. ارائه یافته‌ها و دستاورد‌ها در حوزه علوم سیاسی.


          

2000-2016 CMS Fadak. ||| Version : 4.2-b1 ||| This page was produced in : 0.012 Seconds |||